Posted in Նախագծեր

                                                   Տեղեկություն Թեղենիիս լեռան մասին

Թեղենիս լեռ / Գտնվում է Կոտայքի մարզում Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի հվարլ. ճյուղավորություններից՝ է։ Լեռը շրջապատված է գեղեցիկ անտառներով։ Բուժական գյուղի հարևանությամբ՝ լեռան փեշին է գտնվում Թեղենյաց վանքը, որը 6-7 րդ տարի կառույց են, լեռան բարձրությունը 2851 մետր է։

 

 

Картинки по запросу թեղենիս քարտեզ

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s