Posted in Նախագծեր

Ուսուցողական այց ջերմոց լաբորատորիա

Այսօր մենք ընկեր Անժելայի հետ գնացել էինք մեր սիրած վայրերից մեկը՝ ջերմոց լաբորատորիա:տեսանք կենդանիներին սիրեցինք նրանց,հետո ընկեր Շողիկի օգնությամբ ցանեցինք գայլարդիա տեսակի ծաղկի սերմերը:Ցանեցինք երկու եղանակոով՝ պերլիտի և հողի մեջ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s