Posted in Նախագծեր

Սննդի աուդիտ

1)Խնդիր

Կրթահամալիրի սովորողները օրվա ընթացքում սնվում են դպրոցում.
Քանի գրամ խնձոր պետք է լինի ճաշարանում, եթե յուրաքանչյուրին սովորողին տրվում է 60 գրամ և ներկա է 121 սովորող:
Լուծում
121.60=7260գ
2) Քանի գրամ պանիր պետք է լինի ճաշարանում, եթե յուրաքանչյուր սովորողին տրվում 20 գրամ և ներկա է 121 սովորող:
121.20=2420գ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s