Posted in Մաթեմատիկա

Երեք թվերի գումարը 5418 է: Առաջին թիվը  333-ով մեծ է երրորդից: Երկրորդ թիվը 444-ով փոքր է երրորդից:Որոնք  են այդ թվերը:

Լուծում

1)*+333+*+*+444

777+3.*=5418

3.*=5418-777

3.*=4641

*=1547

2)1547+333=1880

3)1547+444=1991

                              Պատ՝.1991,1880,4641:

Վարժ250

Լուծում

1)6×5=30 մ2

2)30×400=12000գ=12կգ

                                        Պատ՝. 12կգ

       Խնդիր 252

Լուծում

1)15+5=20

2)20:2=10

                           Պատ՝.10 տարեկան:

   Վարժ 256

1.240+400=640

(240-100) + (400+100)=640

2.300+190=490

(300-20)+(190+20)=490

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s