Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Վարժ313

1.սխալ է

2.սխալ է

3.ճիշտ է

4.սխալ է

5.սխալ է

6.Ճիշտ է

Վարժ314

ա)853×8=6824

6824:8=853

583×20=11660

11660:20=583

715×32=22880

22880:32=715

բ)723×6=4338

4338:6=723

126×90=11340

11340:90=126

811×65=52715

52715:65=811

621×920=571320

571320:920=621

Վարժ316

ա)100003,50005,55

բ)606060,3300,777

Վարժ317

ա)24օր-18ժ=558ժ

12ժ-25ր=695ր

7ր-45վ=375վ

8օր12ժ-22ժ=182ժ

բ)12տարի-6ամիս=138amis

6դար-28տարի=572 տարի

5ժ12ր-52ր=80րոպե

5տարի 2 ամիս-8ամիս=50ամիս

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s