Posted in Նախագծեր

Մայրենիի հաշվետվություն

1.Փետրվար ամիսը սկսեցինք Ղազարոս Աղայանով։ Կարդացին, սովորեցի ք, քննարկեցինք նրա ստեղծագործությունները`<<Տորք Անգեղ>>, <<Եղեգնուհին>>, <<Անահիտը>>։Դուրս գրեցինք անծանոթ բառերը, բառարանի օգնությանբ բացատրեցին հոմանիշները և հականիշները։

2.Թումանյական օրեր նախագծում ես ներկայացրեց Հ. Թումանյանի <<Չարի վերջը>> հեքիաթը։ Կարդացել եմ բոլոր հեքիաթները։

3.Մասնակցել եմ ամենամսյա բոլոր ֆլեշմոբերին

4.Կատարել եմ բոլոր թեստային առաջադրանքները

1.Տարօրինակ հարցեր

2.Ավ. Իսահակյան <<Եղնիկը>>

3.<<Թոմ Սոյերի արկածները>>

4. <<Ջելսոմինոյի արկածները

5.Թե ինչպես ճամփորդեցին կապիկները

6.Երկիր որտեղ ոչ մի սուր բան չկա

5. Կարդացի և անգիր սովորեցի Համո Սահյանի մի քանի ստեղծագոր­ծություն։

6.Պետք է ընտրեինք մեր ցանկությամբ որևէ գրողի ստեղծագործություններ, կարդալ մեկնաբանել դրանք։ Ես ընտրել էի Սերո Խանզադյանից փոքրիկ պատմություններ, որոնք շատ զվարճալի. էին և հետաքրքիր։

7. Տեսադասի միջոցով Կարդացինք, քննարկեցինք Ա. դը. Սենտ Էքզյուպերիի <<Փոքրիկ իշխանը>>վիպակը։ Դուրս գրեցինք անծանոթ բառերը և սովորեցի ք նրանց բացատրությունները

8.Զատկական ծեսի հետ կապված կատարել եմ մի քանի խոհանոցային աշխատանք։

9.Տրված էր ընտրել մի նկար և պատմություն հորինել այդ նկարի շուրջ։ Ես պատմեցի «Զայրացած-ծովը» նկարի պատմությունը։

10.սովորեցինք ընթերցեցինք Հ. Թումանյանի մշակումով «Սասնա Ծռեր» էպոսը, որը մեր հայ ժողովրդի պատմությունն է, և հյուսվել է հենց ժողովրդի կողմից։ Ընտանեկան նախագիծ շրջանակում Կարդացինք և ներկայացրցինք էպոսից մի հատված։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s