Posted in Տեխնոլոգիա

Հյուսիսի երկրագործները

Ընկեր Տաթևի և ընկեր Անժելայի հետ

Կատարեցինք տարբեր աշխատանքներ: Միջավայրը խնամեցինք, մաքրեցինք որոշ հատվածներ: Այնուհետև կտորները կտրատեցինք փոքր չափսերի՝ քողարկիչ ցանց գործելու համար:

https://anjelableyan.wordpress.com/2020/10/27/%d5%a1%d5%b5%d5%bd%d6%85%d6%80-%d5%a7%d5%ac-%d5%a1%d5%b5%d5%a4%d5%ba%d5%ab%d5%bd%d5%ab-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80/

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s