Posted in Բնագիտություն

Երկրագործական աշխատանքներ

Այսօր օրը սկսեցինք տարբեր աշխատանքներ կատարելով՝ միջավայրը խնամեցինք, փոցխով հավաքեցինք չորացած խոտերը, տերևները: Տնկեցինք վայրի խաղողի տնկիներ: Ավելին՝ տեսանյութում:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s