Posted in Մայրենի

Կյանքից թանկ բանը

  1. որից կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի  «Կյանքից թանկ բանը» առակը:
  2. Գրի՛ր բոսոր, պարիկ, դալկահար, խորհել, ստրուկ բառերի հոմանիշները:

բոսոր-կարմիր,արյունագույն

պարիկ-փերի,առասպելական ոգի

դալկահար-գույնը գցած,գունատ

խորհել-միտք անել-մտածել

ստրուկ-անազատ

  •  «Առանց թռիչքի կյանքը գին չունի» :  Բացատրի՛ր այս նախադասությունը:

Առանց նպատակների և առանց  դրանց   իրականացման կյանքն ուղղակի գին չունի:

  • Առակի միջից դո՛ւրս գրիր պարիկ բառի հոմանիշները(դրանք մի քանիսն են):

նազելի ոգի

լուսեղեն ոգի

  •  Գտի՛ր ստեղծագործության  բանալի բառը (հիմնական ասելիքը մեկ բառով ներկայացրո՛ւ):
  • Դալկահար, թանկագին, անպատճառ, խնդագին, լուսեղեն, նազելի  բառերը բաղադրիչների բաժանիր և նշի՛ր տեսակը ըստ կազմության:

Դալ-կա-հար(պարզ)

թանկ-ա-գին(բարդ)

ան-պատ-ճառ (բարդ)

խն-դա-գին(բարդ)

լու-սե-ղեն(պարզ)

նազ-ե-լի-(բարդ)

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s