Posted in Մայրենի

Տնային աշխատանք

81.ա) Մարդ,տեր,սիրտ,կապույտ,արքա,ծաղիկ,կատու բարի:

    բ)մարդասեր,տիրամայր,սրտատրոփ,կապտավուն,արքայական,ծաղկել,կատվազգի,բարերար:

Ա խմբի բառերը պարզ բառեր են:

Բ խմբի բառերը բարդ բառեր են:

82.ա)ուրախություն,փետրագնդակ,նորություն,թետուր,երկմտություն,շաբաթական,օրացույց,գլխակորույս,

    բ)նկար,գլուխ,հինգ,ուրախ,շյուղ,գրպան,քաղաք,անուն:

83.Ա խմբում բարդ բառեր են,որովհետև կազմված են երկու և ավել բառերից:

    Բ խմբում պարզ բառեր են, որովհետև  կազմված են  մեկ բառից:

58.Այն բառերը որոնց մեջ հնարավոր չէ առանձնացրել բառ կազմող իմաստակիր մասեր,պարզ բառեր են կոչվում.Օրինակ՝ ծով,նկար,ծառ,պատ,թուփ,կուժ,դար,կար,պար:

Այն բառերը, որոնց մեջ հնարավոր է բաժանել բառ կազմող իմաստակիր մասերի,բաղադրիչ բառեր  են օրինակ՝

հեռախոս-հեռ+ա+խոս

բարկություն-բարկ+ություն

պահարան-պահ+ա+րան

դասընկեր-դաս+ընկեր

86.ա)կտցաձև,կտցահարել,կտցաչափ:-Կտուց

Կտցաձև-կտուցի ձև ունեցող:

Կտցահարել-կտուցով ուտել

կտցաչափ-կտուցի չափ

բ)ուղղագրություն,ուղղագիծ,ուղղամիտ,ուղղություն:-ուղղիղ       

ուղղեագրություն-ուղղագրական համակարգ

ուղղագիծ-ուղղիղ գիծ

ուղղամիտ-ուղղիղ մտածող

գ)ուղեկից,ուղևոր,ուղեմոլոր,ուղևորվել:-ուղի

ուղեկից-ուղեկցող

ուղեվոր-որև՝ տեղ գնացող մարդ

ուղեմոլոր-ճանապարհը կորցրած մարդ ուղեվորվել-շարժվ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s