Posted in Նախագծեր

Իսահակյանի «Ամենապիտանի բանը » հեքիաթի միջից դո՛ւրս գրիր 5 պարզ, 5 բարդ և 5  ածանցավոր բառեր:

Պարզ. Բարդ. Ածանցավոր

Երկիր. Թագավոր. Ամենապիտանի

Կամք Իմաստուն. Թագավորություն

Ուղի Շտեմարան. Պալատական

Հայր. Ընդհունակ Հրաշագեղ

Որդի Երիտասարդ. Մեծածավալ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s