Posted in Մայրենի

հայոց լեզու 5

87.ա)ջրառատ,ջրային,ջրկիր,ջրվեժ,հողագործ,հողեղեն,հողոտ,անհող,անջուր

բ)ջուր,հող,ջրհոր,հողաթումբ,ջրամբար,հողածին:

89.մարդամոտ-Մարդ+ա+մոտ

լուսամուտ-լուս+ա+մուտ

ծնողասեր-ծնող+ա+սեր

գորգագործ-գորգ+ա+գործ

փառատոն-փառ+ա+տոն

Արմատներն իրար են միանում ա հոդակապով:

90.Սառնարյուն,սառնորակ,սառնասիրտ

մտածել,մտավոր,մտովի

մրցույթ,մրցակից,մրցավար

91.

ամպոտ-ամպ+ոտ

քարոտ-քար+ոտ

օդային-օդ+ային

անշնորհք-ան+շնորհք

դժգոհ-դժ+գոհ

հեռավոր-հեռու+ավոր

բարություն-բարի+ուփյուն

գրավոր-գիր+ավոր

անորոշ-ան+որոշ

տհաճ-տ+հաճ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s