Posted in Ռուսերեն

Вставьте вместо точек нужное слово два или две:

1.На нашей улице есть два магазина и две аптеки. Лена купила две ручки, две тетради и два карандаша. На столе две книги, два  альбома и два  пенала. Мама положила в вазу две груши, два  апельсина, два банана и два  граната. У Миши   два брата и две сестры.

Вставьте вместо точек нужное слово один, одно или одна, два, две:

2. В саду у старушки рос один цветок. Женя оторвала один лепесток. У Жени было одно  желание. На столе лежали   две карандаша   и одна книга. В комнате было одно окно.

3.Написать множественное число

один берег —берега
один выстрел —выстрелы
один мальчик —мальчики
одна сестра —сестры
одна булка —булки
одно лицо —лица
одна минута —минуты
одна акула —акулы
одна конфета —конфеты
одно письмо —письма
одно место —места
одна лодка —лодки

Posted in Ռուսերեն

Обманчивый лес

Вставьте пропущенные буквы.

Обманчивый лес

Однажды, охотясь в густом лесу, король Генрих напал на след прекрасной горной козы и отстал от своей охотничьей свиты на большое расстояние. Раздражённые запахом зверя, его собаки так увлеклись пагоней, что вскоре не стало слышно даже их лая. Между тем незаметно сгущался вечер, и наступила ночь. Тут король понял, что заблудился. Ивдали доносились призывные звуки охотничьих рогов, но чем ближе, как казалось королю, он шёл к ним, тем слабее звучали рога.  Но было уже поздно. Предстояло пароночевать в лесу. (По А. Куприну) 

Posted in Մայրենի

Ինձ համար ամենաթանկ բանը

Ես միշտ մտածել եմ, որ ընտանիքից կարևոր բան չկա աշխարհում։ Սակայն տեսնելով և ապրելով այն ամենը ինչ հիմա կատարվում է մեզ հետ, մեր երկրում, ու տեսնելով, թե յուրաքանչյուր հայ ինչպես է իր կյանքը զոհում հանուն հայրենիքի հասկացա, որ ընտանիքից կարևոր է նախ և առաջ հայրենիքը։ Հիմա ես ի աչքով եմ տեսնում այդ դաժանությունն ու վայրագությունը, որ թշնամին է մեր հանդեպ անում, և թե ինչպես են քաջ զինվորները պայքարում ամեն մի սանտիմետր հողի համար։ Ու ես ինձ խոստացել եմ, որ պիտի դառնամ քաջ զինվոր և պաշպանեմ ընտանիքս թշնամուց։

Posted in Մայրենի
 1. Բնութագրի՛ր Ավ. Իսահակյանի «Ամենապիտանի բանը » հեքիաթի թագավորին:
 2. Լույսն է ամենապիտանի բանն աշխարհի: Համամի՞տ ես արդյոք թագավորի կրտսեր որդու հետ: Ինչո՞ւ:Ճիշտ է համաձայն եմ տղայի հետ, սակայն ինձ համար աշխարհում ամենակարևորը բարությունն է։ Ես ուզում եմ, որ չլինեն չար մարդիք և միշտ տիրի բարությունը։
 3. Թվարկի՛ր հեքիաթի հերոսներին: Թագավորը և իր երեք որդին։
 4. Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛ր` դրանք գործածելով

աուղիղ իմաստով,

բորպես դարձվածք

Գլուխ տալ, աչքը մտնել, ձեռք ձեռքի տալ, (ինչ-որ բանի) տակ մտնել:

ա) Ես գլուխս տվեցի ընկերոջ գլխին։

բ) Ես գլուխ տվեցի Աստծու առաջ։

ա)Հասմիկն իր առաջադիմությամբ տնօրենի աչքը մտավ։

բ)Պատահծաբար մատս քույրիկիս աչքը մտավ։

ա)Ընկերները ձեռք ձեռքի տվեցին։

բ) նրանք այդ գործում ձեռք ձեռքի տվեցին

ա) Արմեն այդ գործի տակ չէր կարող մտնել։

բ) Կատուն մտավ սեղանի տակ։

Posted in Մաթեմատիկա

Սանդղակներ և կոորդինատային ճառագայթ

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ․
1․ Ո՞ր թվերն են համապատասխանում`A, B, C, D, E, F կետերը կոորդինատային ճառագայթի վրա։
A(1) B(4)C(5)D(9)E(11)F(16):
A(2)B(5)C(6)D(7)E(10)F(12):

2․ O կետից ի՞նչ հեռավորություն ունեն P, R, S, T կետերը․
ա) 8
բ) 12

3․ Տրված են չորս կետեր, որոնցից ոչ մի երեքը չեն գտնվում մի ուղիղի վրա։ Յուրաքանչյուր երկու կետով ուղիղ են տարել։ Քանի՞ ուղիղ է տարված։ 12 ուղիղ
4․ Գտե՛ք այն երեք հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը հավասար է 48-ի։
15+16+17=48
5․ Տասնիննհարկանի շենքի առաջին մուտքում գտնվում են 1-76 համարներով բնակարաններ։ Ո՞ր հարկում է 65-րդ բնակարանը։ 17 հարկում։
6․ Երկու բրիգադներ, միասին աշխատելով, պատրաստել են 240 աթոռ։ Մի բրիգադը պատրաստել է օրական 26 աթոռ, մյուսը՝ 22։ Ընդամենը քանի՞ աթոռ է պատրաստել բրիգադներից յուրաքանչյուրը։
1 աթոռ-130
2 աթոռ-110

Posted in English 7

Gandzasar

Gandzasar was the residence of the Catholicos from Aghvan from 1400 to 1816 [3]. Unfortunately, it did not work after the annexation of Azerbaijan in 1923, it was only possible to repair it in 1993-1997. According to studies, in 1214 the power of Nerkin Khachen or Khokhonaberd after Vakhtang 2 (Tangik) was inherited by his eldest son Hasan (Haykaz) Jalal; the family descended from him is called Hasan Jalal family. In historical sources, he was given a number of titles: "Great Prince", "Prince Khachenoi and Aranay".
Posted in Բնագիտություն

Լուսինը Երկրի շուրջը պտտվող երկնային մարմին է, և այդ պատճա­ռով դրան անվանում են Երկրի բնական արբանյակ: Լուսինն  իր ծավալով մոտ 50 անգամ փոքր է երկրա­գնդից: Երկրից Լուսնի հեռավորությունը մոտ 385000 կմ է: Լուսինը Երկրի շուրջ մեկ լրիվ պտույտ է կատարում 27 օր և 7 ժամում: Ճիշտ նույնքան ժամանակում նա մեկ պտույտ է կատարում նաև իր առանցքի շուրջը: Դա է պատճառը, որ Երկրից Լուսինը  միշտ մեզ երևում է միայն մի կողմով:

Լուսինը սեփական լույս չունի: Մենք Լուսինը  տեսնում ենք, որովհետև Արեգակի լույսն ընկնում է նրա վրա և անդրադառնում դեպի մեզ: Երկրի շուրջը պտույտի հետևանքով՝ Լուսնի տեսանելի մասն անընդհատ փոփոխվում է, և մեզ երևում է տարբեր չափերով:

Մոտավորապես մեկ ամսվա ընթացքում Լուսնի տեսանելի մասն աս­տիճանաբար մեծանում է, Լուսնի սկավառակը դառնում է ամբողջովին տեսանելի, այնուհետև սկսում է փոքրանալ: Այդ գործընթացը պարբերա­բար կրկնվում է: Լուսնի տեսանելի մասերն անվանում են Լուսնի փուլեր: Լուսնի փուլերի հերթականությունը պատկերված է  նկար  1-ում:          

                                                                                                                                          

Երբ Լուսինը գտնվում է Արեգակի ու Երկրի միջև, նրա՝ դեպի Երկիր ուղղված մասը չի լուսավորվում, հետևաբար՝ տեսանելի չէ: Դա նորալուսնի փուլն է: Դրանից 1-2 օր հետո Լուսնի սկավառակի աջ կողմում սկսում է հայտնվել և աստիճանաբար մեծանալ Լուսնի բարակ եղջյուրը: Նորալուսնից մեկ շաբաթ անց արդեն երևում է Լուսնի սկավառակի կեսը: Դա կիսալուսնի փուլն է: Մոտավորապես ևս մեկ շաբաթ անց Լուսինը երևում է ամբողջովին լուսավորված սկավառակի տեսքով. դա լիալուսնի փուլն է: Դրանից հետո Լուսնի տեսանելի մասը սկսում է աստիճանաբար փոքրա­նալ, և մեկ շաբաթ անց նորից երևում է միայն կեսը, այնուհետև ևս մեկ շա­բաթ անց Լուսինն անհետանում է՝ վերադառնալով իր սկզբնական՝ նորալուսնի փուլին:

Դուք ինքներդ գիշերը նայելով Լուսնի եղջյուրին՝ հեշտությամբ կարող եք որոշել. աճո՞ւմ, թե՞ նվազում է նա: Եթե Լուսինը երևում է ) տեսքով, ա­պա աճման փուլում է, իսկ եթե ունի ( տեսքը, ուրեմն՝ նվազում է:
Քանի որ Լուսինը համեմատաբար մոտ է Երկրին, ուստի բավականա­չափ լավ ուսումնասիրված երկնային մարմինն է: Նույնիսկ սովորական հե­ռադիտակով կարելի է նշմարել Լուսնի մակերևույթի կառուցվածքի որոշ առանձնահատկություններ: Հզոր աստղա­դիտակների և ավտոմատ կայանների օգ­նությամբ կատարված ուսումնասիրու­թյունների շնորհիվ կազմվել է Լուսնի մա­կերևույթի մանրամասն քարտեզը:
Լուսնի մակերևույթը պատված է փո­շու և ժայռաբեկորների խառնուրդով: Լուսնի վրա կան բարձր լեռնաշղթաներ: Առանձնապես շատ են խառնարանները, որոնք առաջացել են երկնա­քարերի հարվածների և հրաբուխների ժայթքումների հետևանքով:
Լուսինը մթնոլորտ չունի, ինչի հետ­ևանքով նրա մակերևույթի վրա ցերեկը ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչև 120 0C, իսկ գիշերն իջնում մինչև -160 0C: Թթ­վածնի և ջրի բացակայության հետևան­քով Լուսնի վրա բուսական և կենդանական աշխարհ գոյություն չունի:

Առաջին անգամ մարդը Լուսնի վրա ոտք դրեց 1969 թվականին, երբ «Ապոլոն-11» տիեզերանավի անձնակազմի անդամներ Նեյլ Արմսթրոնգը և էդվին Օլդրինը լուսնախցիկով վայրէջք կատարեցին Լուսնի մակերևույթին:

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ինչո՞ւ է Լուսինը միշտ դեպի Երկիր ուղղված միայն մի կողմով:Քանի որ լուսինը և իր առանցքի շուրջ, և երկրագնդի շուրջ պտտվում է միևնույն ժամանակում`27 օր 7 ժամ, այդ է պատճառը, որ լուսինը երևում է միայն մեկ կողմով։
 2. Ինչի՞ հետևանքով են առաջանում Լուսնի փուլերը:Երկրի շուրջը պտույտի հետևանքով՝ Լուսնի տեսանելի մասն անընդհատ փոփոխվում է, և մեզ երևում է տարբեր չափերով, դրա հետևանքով էլ առաջանում են փուլերը
 3. Ի՞նչ կառուցվածք ունի Լուսնի մակերևույթը:Լուսնի մակերևույթը շրջանաձև է։
 4. Ինչո՞ւ Լուսնի վրա կյանք գոյություն չունի:Որովհետև թթ­վածնի և ջրի բացակայության հետևան­քով Լուսնի վրա բուսական և կենդանական աշխարհ գոյություն չունի:
 5. Ե՞րբ է մարդը ոտք դրել Լուսնի վրա:1969 թվականին։
 6. Գիշերը նայեք Լուսնին: Նրա տեսքից որոշեք, թե մոտակա օրերին իր եղջյուրը կաճի՞, թե՞ կնվազի:Այս պահի դրությամբ աճում է։
Posted in Ռուսերեն

Сказка о чудесном дереве

Когда ребята остановились у поваленного сильным ветром дерева, учительница спросила:

– Из каких частей состоит это дерево? Назовите эти части по-русски.
– Корни, ствол, ветки, листья.
– Обратите внимание на корни. Для чего корень нужен растению, вы
знаете. А вот знаете ли вы, какие ещё значения имеет слово „корень”?
– Знаем! – наперебой закричали ребята. – Все наши зубы имеют корни.
И в каждом слове есть свой корень.
– Правильно. Но тогда у меня к вам ещё один вопрос: „Чем корень слова напоминает нам корни деревьев?”
Ребята задумались.
– Чтобы помочь ответить на этот вопрос, – сказала Наталья Семёновна, – расскажу вам сказку о чудесном дереве.
Жило-было много лет назад слово „ходить”. Нашли его люди и приказали:
„Будешь жить с нами!”. И поселилось слово среди людей, и стало скитаться, и попросило слово их:
– Посадите меня в землю.
– Зачем? – удивились люди. – Чтобы из меня много других слов выросло: и вам будет интересней, и мне веселей.
Посадили люди слово „ходить” и начали поливать его. Долго из земли ничего не росло, но наконец показался маленький росток.
– Как тебя зовут, росток? – спросили люди.
– Ходить, – ответил он.
– Опять „ходить”! А где же другие слова?
– Будут! Вы только чаще меня поливайте.
Стали люди ухаживать за ростком лучше прежнего, и превратился он в могучий ствол. А когда ствол начал ветвиться, спросили люди первую веточку:
– Как тебя, веточка, зовут?
– Приходить, – ответила она.
Обрадовались люди. Вот оно новое слово. А веточка продолжала:
– Приходите завтра на рассвете, ещё не то увидите.
Пришли люди рано утром и видят: от новой веточки ещё одна тянется.
– А тебя как зовут? – спросили люди.
– Приход, – ответила она.
На другое утро из ствола дерева опять появилась новая веточка. Её
звали „уходить”.Так каждый день чудесное дерево дарило людям по одному новому слову. Все эти слова были чем-то похожи на слово „ходить”, но и чем-то отличались от него. А чем – подумайте сами. Вот какое дерево тогда выросло.

Слова служат для называния отдельных предметов, их признаков и действий. Из слов строим предложение.

Например: сказка — слово, обозначающее предмет, сильный — слово, указывающее на признак предмета, ходить — слово, обозначающее действие предмета.

Например, слово старый имеет более 4-х значений:
1) «достигший старости»: cтарый человек;
2) «существующий с давнего времени»: Папа пошёл в гости к своему старому другу;
3) «долго бывший в употреблении»: Это старое платье;
4) «уже негодный»: Пора выбросить старый билет. И другие значения.

Дополнительное заданиe

2. Написать однокоренные слова к словам лететь, учить, писать, рисовать

Прилететь, научить, написать, нарисовать

3. Найдите «третье лишнее» слово. Объясните свой выбор.

 1. Море, моряк, мороз. мороз-потому что корень не слово ” море”
 2. 2. Боль, большой, больной.большой, потому что корень не слово “боль”
 3. 3. Город, гора, горный. Город, потому что корень не слово “гор”
 4. 4. Вода, водный, водитель.водитель, потому что корень не слово “вода”