Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

         1) Ունենք վեց թվերի հաջորդականություն, որում յուրաքանչյուր 

հաջորդ թիվ 2 անգամ մեծ է նախորդից։ Քանի՞ անգամ է այդ 

հաջորդականության վերջին թիվը մեծ երկրորդից։3.6.12.24.48.96=16

2) Երկու գումարելիներից մեկը 2004 է և գումարի ­3/7-ն է։ Գտե՛ք 

երկրորդ գումարելին։2004:3/7=668×77=4676

3) 8 փոքր տակառների ընդհանուր տարողությունը 96 լ է։ Քանի՞ 

լիտր հեղուկ կտեղավորվի 7 մեծ տակառներում, եթե նրանցից 

յուրա քան չյուրի տարողությունը 19 լ­ով ավելի է, քան փոքր տակառինը։

96:8=12    12+19=31×7=217 

4) Երկու կայարանների հեռավորությունը 4000 կմ է։ Չվացուցակի 

համաձայն՝ մարդատար գնացքն այդ ճանապարհը պիտի անցնի 

50 ժամում։ Գնացքը 2100 կմ անցել է 30 ժամում։ Ի՞նչ արագությամբ 

պիտի ընթանա գնացքը դրանից հետո, որպեսզի ժամանակին 

տեղ հասնի։4000-2100=1900   50-30=20     1900:20=95

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s