Posted in Բնագիտություն

Բնագիտություն 18-22

Տնայի 1

  1. Բլոգումդ մի քանի նախադասությամբ ներկայացրու՛, թե ի՞նչ սովոճրեցիր և պատրաստվի՛ր բանավոր քննարկման:

Մոլորակը ջերմություն է ստանում արևից այդ ջերմության մի մասը ետ է վերադարնու տիեզերք։Մեր մոլորակը պատված է մտնոլորտանի շերտով, որը տույլ չի տալիս, որ արևի ամբողջ տաքությունը բարձրանա տիեզերք։ Առանց ջերմոցային էֆեկտի, կյանքն այսօր գոյություն չէր ունենա, սակայն ամեն բան պետք է լինի հավասարակշռված:

Մթնոլորտային շերտում կան գազեր որոնք կոչվում են ջերմոցաին գազեր, որովհետև մոլորակի համար ջերմոցի դեր են կատարում, պահում են ջերմաստիճանը կայուն և ապահովում կյանքը մոլորակի վրա:

Մարդկանց կողմից արտադրված աղտոտումը նպաստում է ջերմոցային գազերի լրացուցիչ քանակություններին ՝ խախտելով բնական դինամիկ հավասարակշռությունը: Սա լուրջ հետևանքներ է թողնում մոլորակային ջերմային հավասարակշռության և իր հերթին Երկրի վրա կյանքի համար:

Դասարանական 1

Մեխանիկական շարժում, արագություն

1. Ի՞նչ է մեխանիկական շարժումը:

Մեխանիկական շարժումը ինչ-որ ժամանակում մարմնի դիրքի փոփոխությունն է ուրիշ մարմնի նկատմամբ:

2. Ինչի՞ նկատմամբ է շարժվում գետում լողացող ձուկը:

Գետում լողացող ձուկը շարժվում է ափի նկատմամբ:

3. Ինչո՞վ են իրարից տարբերվում շարժումները:

Շարժումները իրարից տարբերվում են նրանով, որ նրանք լինում են արագ, դանդաղ, ուղիղ, կոր, անհավասարաչափ և հավասարաչափ:

4. Ի՞նչ է ցույց տալիս արագությունը: Ի՞նչ միավորներով է այն չափվում:

Արագությունը ցուց է տալիս, թե տվյալ մարմինը ինչ ժամանակում որքան ճանապարհ է անցնում: Արագությունը չափվում է V (միջին արագությունը), S (ճանապարհը) և t (ժամանակը) բանաձևերով:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s