Posted in Պատմություն 7

Պատմություն

Համեմատել Արտավազդ Բ-ի և Արտաշես Բ-ի գործունեությունը

Արտավազդ II

 • կառավարման թվականները

Արտավազդ 2-ը կառավարել է Ք. ա. 55-34 թթ.

 • արտաքին քաղաքականությունը

Կրասոսի արշավանքը՝

Ք. ա. 54 թ. Հռոմը Կրասոսի գլխավորությամ Արտավազդից պահանջեց օգբնական զորք Պարթևստանի դեմ պատերազմ սիսելու համար: Բայց Արտավազդը մերժեց նրա պահանջը:Ք. ա. 53 թ. Խառանի դաշտավայրում Հռոմը պարտության մատնվեց: Մինչ այդ Պարթևստանի Օրոդես 2-ը մեկնեց Հայաստան և Արտավազդի հետ կնքեցին բարեկամական դաշինք:

Հռոմեական նոր արշավանքները՝

Երբ Պարթևստանում գահը գրավեց Հրահատը Արտավազդ 2-ը իր հարաբերությունները պարթևստանի հետ խզեց: Ք. ա. 36 թ.Անտոնիոսը հռոմից արշավեց Պարթևստանը գրավելու համար, իսկ Հայաստանը օգնեց նրան, բայց Անտոնիոսը պարտության մատնվեց: Ք. ա. 34 թ. Անտոնիոսը անակնկալ ներխուժեց Հայաստան: Ատավազդը ձեռփկալվեց և տարվեց եգիպտոս, և այնտեղ կնոջ հետ մահապատժի ենթարկվեց, իսկ նրա որդիները ուղարկվեցին Հռոմ պատանդ:

Արտաշես II

 • կառավարման թվականները

Ատաշես 2-ը կառավարել է Ք. ա. 30-20 թթ.:

 • ներքին քաղաքականությունը

Արտաշես 2-ը, օգտվելով տասնամյա խաղաղության ժամանակամիջոցից՝ շենացրեց ու կրկին հզորացրեց երկիրը:

 • արտաքին քաղաքականությունը

Արտաշես թ-ը Ք. ա. 30 թ. իր զորքով վերադառնալով պարթևստանից ազատագրեց Հայաստանը: Նա ջախջախեց հռոմի դաշնակից Ատրպատականի արքային և նրա երկիրը միացրեց իր պետությանը:

Պատմել/գրավոր/ Արտաշեսյան վերջին արքաների մասին:

Գահին նստեց Տիգրան-3-ը Ք. ա. 20-ից մինչև Ք. ա. 8 թվականը:Տիգրան 3-ի մահից հետ գահ բարձրացավ նրա որդի Տիգրան 4-ը: Հռոմեացիները չհաշտվելով Հայաստանում իրենց ազդեցության կորստի հետ ուժ գահ բարձրացրեցին Արտավազդի ամենափոքր որդուն՝ Արտավազդ 3-ին, որը 29 տարի ապրել էր Հռոմում և դարձել էր շատ հռոմեասեր:Այդ պատճառով Հայերը չհաշտվեցին նրա հետ և կրկին գահ բարձրացրեցին Տիգրան 4-ին: Ք. հ. 1 թվականին հյուսիսային լեռնականների դեմ պատերազմում զոհվեց Տիգրան 4-ը, և այդպես ավարտվեց Արտաշեսյանների Արքայատոհմը:

Ներկայացնել Արտաշեսյան արքայատոհմի կործանման պատճառները:

Հռոմեացիները անընդհատ միջամտում էին Հայոց ներքին գործերին: Օրինակ՝

 1. 20 թ. հռոմեացիները կազմակերպեցին Արտաշես 2-ի սպանությունը: Արտաշիսյան Հայաստանը զրկվեց իր վերջին հզոր տիրակալից, որը շատ բան արեց վերականգնելու համար Հայոց թագավորության երբեմնի հզորությունը:
 2. Հռոմեացիները գահընկեց են անում Տիգրան 4-ին և թագավոր են հռչակում նրա հորեղբայր Արտավազդ 3-ին (Ք. ա. 5-2): 25 տարի Հռոմում ապրած և հայ իրականությունից խորթացած այս թագավորը Հայաստանը կառավարում է հռոմեական օրենքներով և անզուսպ թալանում պետական գանձարանը:
Posted in Բնագիտություն

Բնագիտություն

Սովորել

Լույսի աղբյուրներ,լույսի ուղղագիծ տարածումը: Արեգակի և Լուսնի խավարումները:

 • Ի՞նչու ենք Արեգակը և աստղերը համարվում լույսի բնական,իսկ մոմը և էլեկտրական լամպը՝ արհեստական աղբյուրներ:

Արեգակը և աստղերը համարվում են լույսի բնական աղբյուրներ, որովետև նրանք ստեղծվել են բնության կողմից, այսինքն բնության մասնիկներն են, իսկ մոմը և էլեկտրական լամպը համարվում են լույսի արհեստական աղբյուրներ, քանի որ ստեղծվել են մարդու կողմից։

 • ի՞նչ երևույթներ են հաստատում համասեռ միջավայրում լույսի ուղղագիծ տարածումը:

Լույսի ուղագիծ տարծմամբ են բացատրվում ստվերների առաջացումը պատկերների առաջացումը մթնախցիկում Արեգակի, Լուսնի խավարաումները և այլ երևույթներ

 • Ի՞նչ կկատարվեր, եթե լույսի ճառագայթները շրջանցեին իրենց ճանապարհին եղած անթափանց արգելքները:

Եթե լույսի ճառագայթները շրջանցեն իրենց ճանապարհին եղած անթափանց արգելքները ապա թափանցիկ համասեռ միջավայրում լույսը կտարացվի ուղագիծ։

 • Օգտվելով վերևում նշված նկարից՝ բացատրե՛ք Լուսնի լրիվ և մասնակի խավարումները:

Երբ լուսինը գտնվում է Արեգակի և Երկրի մեջտեղում, Երկրի ստվերն ընկնում է լուսնի վրա և տեղի է ունենում Լուսնի լրիվ և մասնակի խավարում։

Տնային առաջադրանք։

 • Ինքնուրույն լույս արձակող մարմիներն անվանում են լույսի աղբյուրներ ։
 • Մարդը ի՞նչ լույսի աղբյուրներ է ստեղծել։

Մարդը ստեղծել է լույսի արհեստական աղբյուրներ։

 • Ո՞ր դեպքում է դիտվում Արեգակի խավա֊րումը։

Երբ Լուսինը հայտնվում է Արեգակի և երկրի միջև, լրիվ կամ մասնակի չափով ծածկում է Արեգակի տեսանելի սկավառակը, Լուսնի կոնաձև ստվերն ընկնում է Երկրի վրա և Երկրի մակերևույթի՛ լռիվ ստվերի սահմաներում հայտնված մասերից դիտվում է Արեգակի լռիվ խավարում։

 • Լուսինը ինչպիսի՞ մարմին է։

Լուսինը սեփական լույսից զուրկ անթափանց մարմին է

 • Ի՞նչպես են տարածվում լույսի փնջերը։

Լույսի ճառգայթների նեղ փնջեր կարելի է ստանալ լույսի աղբյուրի դիմաց դնելով փոքր անցք ունեցող անթափանց պաստառ։

Posted in Русский язык 7

О моем любимом городе

Ереван

Ереван – один из древнейших городов мира. Археологические раскопки показали, что люди жили здесь десятки тысяч лет назад. В разное время на территории города возникло множество поселений ներով, которые по разным причинам были разрушены. Хронологически самым древним поселением в городе является пещера Ерханян или Раздан-1 (около озера Ерджанян, на левом берегу реки Раздан, ныне посольство США), древнейший нижний слой которой (4-5 культурных слоев) датируется восходит к периоду Мустера (100–35 тысячелетий назад). В целом количество пещер в Разданском ущелье составляет около сотни. Шенгавит также известен как старое поселение. Люди поселились здесь 5-6 тысяч лет назад.

Армянские летописцы, ссылаясь на гражданскую легенду, давно связывают происхождение имени Ерджан с библейским преданием о Ноевом ковчеге. Словно Ноев ковчег остановился на вершине Арарата, Ной, увидев первую после потопа землю, которая была местом строительства будущего Еревана, вскрикнул (отсюда и название «Ереван»).

Posted in Նախագծեր

Մաթեմատիկա

Դասարանում

Խնդիր 1: 65 մարզիկներից բաղկացած թիմը ժամանում է հյուրանոց: Հյուրանոցում կան միայն 3 և 4 տեղանոց համարներ: Ամենաքիչը քանի՞ սենյակ պետք է վերցնել, մարզիկներին տեղավորելու համար (սենյակները պետք է ամբողջությամբ զբաղեցվեն):

Խնդիր 2: Ծղրիդը գծի երկայնքով կարող է կատարել փոքր թռիչք՝ 50սմ երկարությամբ և մեծ թռիչք՝ 80սմ երկարությամբ: Ամենաքիչը քանի՞ քայլի օգնությամբ ծղրիդը կարող է իր սկզբնական դիրքից հեռանալ ճիշտ  1մ 70սմ:

Խնդիր 3: Ձիարշավարանում վազքը սկսում են 4 ձիեր: Առաջին ձին մեկ շրջանը վազում է 10 րոպեում, երկրորդ ձին՝ 12 րոպեում, երրորդ ձին՝ 15 րոպեում, իսկ չորրորդ ձին՝ 20 րոպեում: Վազքը սկսելուց որոշ ժամանակ անց բոլոր ձիերը միասին հայտնվեցին սկզբնակետում: Պարզել, թե այդ ժամանակի ընթացքում քանի՞ շրջան պտտվեցին բոլոր ձիերը միասին:

Տանը

Խնդիր 4: 18 հատ քարտերից յուրաքանչյուրի վրա գրված է 4 կամ 5 թիվը: Հայտնի է, որ բոլոր քարտերի վրա գրված թվերի գումարը բաժանվում է 17-ի: Քարտերից քանիսի՞ վրա է գրված 4 թիվը:

Խնդիր 5: Գտնել ամենափոքր բնական թիվը, որի թվանշանների արտադրյալը հավասար է 420:

Խնդիր 6: 4373 և 826 թվերը նույն թվի բաժանելիս համապատասխանաբար ստացվում են 8 և 7 մնացորդներ: Ի՞նչ թվի էին բաժանել:

Posted in Նախագծեր

Առջևում գարուն է

Գարուն է արդեն, եղանակները բացվել են, օրերը սկսել են տաքանալ։Մենք բոլորս երևի սիրում ենք գարունը, օրինակ իմ համար գարունը ամենապայծառ և ամենագեղեցիկ եղանակներից մեկն է։ Ընդհանրապես ես այս տարվա եղանակի ժամանակ շատ եմ տնից դուրս գալիս և բնությունը վայելում, չէ որ գարնանը բոլոր ծաղիկներն են արթնանում։Երբ ձյունը հալվում է, հայտնվում են առաջին ձնաբուքերը, ծառերի առաջին փնջերը , թվում է, թե ամբողջ աշխարհը երիտասարդանում է: Անհնար է ուրախանալ առաջին տերևավոր տերևների վրա, որոնք թռչում էին թռչունների մեջ , առաջին խոտը:

Posted in Նախագծեր

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 4.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Քառակուսու պարագիծը նրա կողմից մեծ է 96 սմ-ով։ Գտե՛ք

քառակուսու մակերեսը։

4x-96=x

4x-x=96

3x=96

x=32

2) Բրինձը պարունակում է 70 % օսլա, իսկ գարին՝ 60 %։ Որքա՞ն գարի պետք է վերցնել, որպեսզի ստացվի այնքան օսլա, ինչքան

ստացվում է 6 կգ բրնձից։

6կգ=6000գրամ

6000:100×70=4200 գրամ

4200:60=70 գրամ

70×40=2800 գրամ

3) Գտե՛ք գումարը.

ա) (–11) + (–2) + 6 + 5 + (–7)= -9

բ) 22 + (–14) + (–30) + (–15) + 19= -20

գ) 8 + 14 + (–21) + (–36) + (–1)= -36

դ) (–33) + 25 + (–40) + (–25) + 80= 23

Լրացուցիչ(տանը)

4) Համեմատության միջին անդամները 18-ը և 10-ն են։ Որո՞նք կարող

են լինել համեմատության եզրային անդամները։ Բերե՛ք օրինակներ:

x/18=10/x

60/18=10/3

9/18=10/20

6/18=10/30

5) Ո՞ր թիվը պետք է վերցնել որպես բաժանելի, որպեսզի ցանկացած

բաժանարարի դեպքում ստացվի միևնույն քանորդը։

0

6) Նավակը մի նավակայանից մյուսն է հասել կես ժամում՝

ընթանալով 1200 մ/ր արագությամբ։ Վերադառնալիս նա ծախսել

է 20 ր-ով ավելի։ Նավակի արագությունը վերադառնալիս

որքանո՞վ է փոքր եղել։

7) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (35 – 17) – 20= -2

դ) (29 – 64) + 23= -12

է) (–39 –21) + 11= -49

բ) (–43 – 14) – 32= -89 

ե) (–30 – 21) + 56= 4

ը) (16 – 33) – 50= -67

գ) (–74 + 27) – 15= -62

զ) (81 – 45) – 60=-24

թ) (–18 + 6) – 39=-51

Posted in Русский язык 7

Русский язык

Ավելացնել ая, ый, ой, яя վերջավորությունները

Он сильный (Նա ուժեղ է)

Она добрая (Նա բարի է)

Он злой  (Նա չար է)
Она сильная (Նա ուժեղ է)

Он добрый(Նա բարի է)

Она злая  (Նա չար է)

Он красивый (Նա գեղեցիկ է)

Она красивая (Նա գեղեցիկ է)

Он умный  (Նա խելացի է)
Она умная  (Նա խելացի է)

Диалог (Երկխոսություն)

— Я Артем.

— А я  Арут

— Я люблю петь

— А я люблю футбол

___________

— Ты Анна?

— Да. А меня зовут Арут

— А его зовут Артур.

— Приятно познакомиться!

— Мне тоже приятно!

___________

— Мы любим читать! А что вы любите?

— Мы любим играть.

___________

— Они играют в баскетбол. А вы во что играете?

Мы играем шахмат.

Posted in Русский язык 7

Русский язык

Вам помогут эти слова.     
______Я не люблю________________________кататься на лыжах.
_______Я__люблю_______________________кататься на коньках.
_________Я____люблю____________________плавать.
_____________Я_____люблю____________кататься на велосипеде.
_____________Я_____люблю_____________играть на пианино.
____________Я___очень_____люблю_____________петь.
_________Я___не_____люблю______________играть в шахматы.
_______Я_________люблю___________________быстро бегать.
__________Я____не____люблю_________________прыгать высоко.

______Я______люблю_______________________танцевать.
____________Я_______люблю________________летать.

___________Я_______люблю_________________играть в футбол