Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 1

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 832 = 174, 

x= 1006

բ) 1405 – x = 108, 

x=1297

գ) x + 818 = 896,

x=78

դ) x – 303 = 27, 

x=330

ե) 84 + x = 124,

x=40 

զ) 2003 + x = 4561։

x=2558

2) Հավասարման արմա՞տն է արդյոք 3 թիվը.

ա) x – 3 = 0, x=3 

բ) x – 5 = 0, 

գ) 7 – x = 0,

դ) 3 – x = 0,  x=3

ե) 2 ⋅ x = 6 x=3

զ) x = 6 – x, x=3

3(X + 4) = 27

X + 4  = 27/3

X= 9 — 4 = 5

3) Կազմե՛ք հավասարում և լուծե՛ք այն.

ա) x թվին գումարել են 4 և ստացել են 19:

x+4=19

x=15

բ) x թվից հանել են 10 և ստացել են 7:

x-10=7

x=17

գ) 35-ից հանել են x թիվը և ստացել են 5:

35-x=5

x=30

դ) 11-ին գումարել են x թիվը և ստացել են 25:

11+x=25

x=14

4) Բավարարո՞ւմ է արդյոք 2 թիվը տրված անհավասարմանը.

ա) x < 3, 

բ) x > 4, — 

գ) 5x > 0,

դ) 2x < 3- :

Լրացուցիչ(տանը)

5) Լուծե՛ք հավասարումը.

7777777777777777

ա) 11/8-3/4=5/8
բ) 3/4-1/2=5/6
գ) 3/10+11/10=4/5
դ) 1 2/3+48/9=4 7/9
ե) 4/3+10 2/911 5/9
զ) 5 7/8-x=4 13/16

6) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2 ⋅ (0 + 3) = 6 – 0
2x + 6  = 6 — x
2x + x = 6 — 6
3x = 0
X = 0
բ) 7 ⋅ (3 – 3) + 4 ⋅ (0 + 2) = 8
գ) 3 ⋅ (4 – x) = 2x +
12 — 3x = 2x + 1
-3x — 2x = 1 — 12
-5x = -11
X = -11/-5 =11/5
դ) 5 ⋅ (x – 9) + 6 ⋅ (2 – x) = 1

7) Գտե՛ք անհավասարման լուծումը.

ա) 2 < 4 < 8,
բ) 0 < 9 < 10,
գ) –7 < 2 < 12,
դ) –2 < 1 < 3

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s