Posted in Նախագծեր

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 9

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք հանում.

ա) 3,56 – 2,14 =142

գ) 111,782 – 65,327 =464551

ե) 0,625 – 0,1 =0,525

բ) 81,22 – 53,12 =28,1

դ) 17,1 – 8,256 =8,844

զ) 7,35 – 6,35 = 1

2) Ինչքանո՞վ է 27 մ 38 սմ-ը մեծ 1381 սմ‐ից։

27 մ 38 սմ-ը հենց այդ թիվն է մեծ

3) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 7,86 + x = 10,05

x= 2,19

գ) 117,18 – x = 38,241 

x=78,939

բ) 43,19 + x = 45,114 

x=1,924

դ) 53,27 + x = 90

x=36,73

4) Գտե՛ք 20‐ից փոքր բոլոր զույգ թվերի գումարը։

Պատ. 90

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s