Posted in Բնագիտություն

Բնագիտություն

Ապրիլի 18-22

Սովորել ՝

Բջիջ:Բջջի քիմիական բաղադրությունը:

Պատասխանել հարցերին:

 • Ի՞նչ է բջիջը:

Բջիջը կազմված է ցիտոպլազմայից, որը պարփակված է բջջաթաղանթի մեջ։ Ցիտոպլազման պարունակում է կենսամոլեկուլներ, որոնցից են, օրինակ, սպիտակուցները և նուկլեինաթթուները[2]։

 • Ո՞ր նյութերն են բջջում էներգիայի հիմնական աղբյուրը:

Օրգանական նյութերից օրգանիզմում կարևոր դեր ունեն ածխաջրերը (շաքարները)։ Ածխաջրերը օրգանիզմն ապահովում են էներգիայով։

 • Ո՞րոնք են բջջի բաղադրության հիմանական քիմիական տարրերը:

Բջջի բաղադրության հիմնական մասը (մոտ 98 %) կազմում են թթվածինը (O), ածխածինը (C), ջրածինը (H), ազոտը (N)։

Posted in Նախագծեր

Ալպիական մեխակ

Ալպիական մեխակ[1][2] մեխակազգիների ընտանիքի միամյա կամ բազմամյա խոտերի, հազվադեպ՝ կիսաթփերի ցեղ[3][4]։ Խոտաբույսի մասին առաջին անգամ գրել է շվեդացի դասակարգող Կառլ Լիննեյը1753 թվականին[5][6]։

Ալպիական Մեխակը և խաչասերված տեսակը աճեցվում են որպես դեկորատիվ[10]։ Վայրի բույսերի աճեցման «տարբերակը» շրջակա միջավայրի հանդեպ ավելի զգայուն է և վատ է դիմանում արհեստականորեն ստեղծված պայմաններում[2]։

Տարածված է Ավստրիայի վայրիբնությունում, Իտալիայի հյուսիս-արևելքում[7] և Սլովենիայի տարածքում[4]։ Այն աճում է Ալպերի արևելքում, կրաքարային տարածքներում՝ 1000-2500 մետր բարձրության վրա[8]։ Բազմամյա բույսի բարձրությունը 20-25 սմ է[9]։ Ծաղիկները կարմրամանուշակագույն են[2]։

Posted in English 7

English

TEXT 20

Mr. Knott was a teacher. He taught in a big school in London. He lived a
long way from the school, so he was usually quite tired when he got home. At
nine o’clock one evening, when he was in bed, the telephone bell rang in the
hall of his small house, so he went downstairs, picked up the telephone and
said, ‘This is Whitebridge 3165. Who’s speaking, please?’
‘Watt,’ a man answered.
‘What’s your name, please?’ said Mr. Knott.
‘Watt’s my name,’ was the answer.
‘Yes, I asked you that. What’s your name?’ Mr. Knott said again.
‘I told you. Watt’s my name,’ said the other man. ‘Are you Jack Smith?’
‘No, I’m Knott,’ answered Mr. Knott.
‘Will you give me your name, please?’ said Mr. Watt.
‘Will Knott,’ answered Mr. Knott.
Both Mr. Watt and Mr. Will Knott put their telephones down angrily
and thought, ‘That was a rude, stupid man!’


Mr. Knott was a teacher. He taught in a big school in London. He lived a
long way from the school, so he was usually quite tired when he got home. At
nine o’clock one evening, when he was in bed, the telephone bell rang in the
hall of his small house, so he went downstairs, picked up the telephone and
said, ‘This is Whitebridge 3165. Who’s speaking, please?’
‘Watt,’ a man answered.
‘What’s your name, please?’ said Mr. Knott.
‘Watt’s my name,’ was the answer.
‘Yes, I asked you that. What’s your name?’ Mr. Knott said again.
‘I told you. Watt’s my name,’ said the other man. ‘Are you Jack Smith?’
‘No, I’m Knott,’ answered Mr. Knott.
‘Will you give me your name, please?’ said Mr. Watt.
‘Will Knott,’ answered Mr. Knott.
Both Mr. Watt and Mr. Will Knott put their telephones down angrily
and thought, ‘That was a rude, stupid man!’


A. Answer these questions.

 1. Why was Mr. Knott usually tired in the evenings?

Mr knot’s house was far from school and he was very tired going to work.

 1. Why did he get up and go downstairs when he was already in bed?

He got up and went downstairs because he got a call.

 1. Who telephoned him?

Mr. Watt telephoned him.

 1. Whom did Mr. Watt want to speak to?

Mr Watt want to speak to Jack Smith.

B. Do this puzzle.
Across:

 • The name of the teacher in
  this story is Mr. Knott (two
  words).
 • ‘Whom did Mr. Knott speak
  to on the telephone?’ ‘Mr.
  Watt.’
 • Perhaps Mr. Knott went to
  the cinema on Saturday evenings
  to see a film.
 • Trees and other plants grow
  in earth.
 • Not yes. No
 • Both men in this story got
  angry when they did not
  understand each other.
 • Less polite. Ruder
 • Mr. Knott went downstairs
  because the telephone rang.
  Down:
 • We cut fruit up with this. knife
 • In how many schools did Mr.
  Knott work? ‘In one
 • Mr. Knott was a teacher.
 • Mr. Watt thought, ‘That was a
  rude, stupid man!’
 • Mr. Watt waited until someone
  answered the telephone, and
  then he spoke.
 • Perhaps Mr. Knott listened
  to the news on the radio be-
  fore he went to bed.
 1. Why was Mr. Knott usually tired in the evenings?
 2. Why did he get up and go downstairs when he was already in bed?
 3. Who telephoned him?
 4. Whom did Mr. Watt want to speak to?
 5. When Mr. Knott said, ‘Will Knott,’ what did Mr. Watt think?
 6. (He thought, ‘. . . .’)
 7. B. Do this puzzle.
 8. Across:
 9. The name of the teacher in
 10. this story is . . . . . . (two
 11. words).
 12. ‘Whom did Mr. Knott speak
 13. . . . on the telephone?’ ‘Mr.
 14. Watt.’
 15. Perhaps Mr. Knott went to
 16. the . . . on Saturday evenings
 17. to see a film.
 18. Trees and other plants grow
 19. in . . . .
 20. Not yes.
 21. Both men in this story . . .
 22. angry when they did not
 23. understand each other.
 24. Less polite.
 25. Mr. Knott went downstairs
 26. because the . . . rang.
 27. Down:
 28. We cut fruit up with this.
 29. In how many schools did Mr.
 30. Knott work? ‘In . . . .’
 31. Mr. Knott was a . . . .
 32. Mr. Watt . . . , ‘That was a
 33. rude, stupid man!’
 34. Mr. Watt waited . . . someone
 35. answered the telephone, and
 36. then he spoke.
 37. Perhaps Mr. Knott listened
 38. to the news on the . . . be-
 39. fore he went to bed.
 40. C. Write this story. Put the or nothing in each empty place.
 41. George and Dorothy go to . . . school by . . . bus in . . . morning, but
 42. they usually come home in . . . 5.15 train. George is Dorothy’s brother. He
 43. doesn’t like school: when he is at . . . home, he listens to . . . radio or plays . .
 44. . trumpet, and then he is happy. On . . . Monday morning he sometimes says,
 45. ‘I have a terrible pain in . . . stomach,’ and he does not go to . . . school with
 46. Dorothy. His father and mother are already at . . . work, so they do not
 47. know. They go to . . . work very early. Dorothy plays . . . tennis a lot. When
 48. she leaves school, she wants to go into . . . army.
Posted in Պատմություն 7

Հռոմ ամփոփում

1.Ներկայացնել  Իտալիայի աշխարհագրական դիրքը։

Իտալիայիի ափերը քիչ են կտրտված, երկարությունը մոտ 7,5 հզ կմ է։ Ռելիեֆում գերակշռում են լեռներն ու բարձրությունները (տարածքի 4/5-ը)։ Վարչական բաժանումը՝ մարզեր մարզերի կազմի մեջ մտնող գավառներն են։ Ալպերի և Ապենինների ստորոտներին գտնվում են 200—500 մ բարձրության հարթավայրեր, Պո գետի երկայնքով՝ կավաճահճային ցածրադիր (50—100 մ) հարթավայրեր, Պաղանի հարթավայրից հարավ՝ Ապենինյան թերակղզու երկայնքով, մոտ 1200 կմ երկարությամբ, ձգվում են միջին բարձրության Ապենինները (առավելագույն բարձրությունը՝ 2914 մ, Կոռնո)։ Կան գործող և հանգած հրաբուխներ (Ամիատա՝ 1734 մ, Վեզուվ՝ 1277 մ), լավային դաշտեր։ Հարավ-արևելքում, Ադրիատիկ ծովի ափերի երկարությամբ, ձգվում են Դորգանո և Լե Մուրշե կարստային սարավանդները, Ապենինյան թերակղզու հարավում՝ Կալաբրյան Ապենինները (բարձրությունը՝ մինչև 1956 մ)։ Կղզիներն ունեն լեռնային ռելիեֆ և մի շարք հրաբուխներ՝ էտնա (3340 մ), Ստրոմբոլի, Վուլկանո։ Իտալիային բնորոշ են հաճախակի և ուժեղ երկրաշարժերը։ Երկրաբանական կառուցվածքով Իտալիային է պատկանում է Ալպյան գեոսինկլինալային (ծալքավորության) մարզին։

2.Ներկայացնել Հռոմ քաղաքի հիմնադրման մասին ավանդազրույցը։

Հռոմի խորհրդանշանը ներկայացնում է կերակրող գայլ։

3.Ովքեր էին գլադիատորները, ինչ իրավունքներ ունեին։

Գլադիատորական խաղերի առաջացման հիմնական պատճառը հանդիսանում են Էտրուսկյան մահվան ծեսերը։ Մարդկային զոհաբերությունների պոտենցիալ զոհերը /ոչ միայն ստրուկներ, այլև ազատներ/ պետք է սուրը ձեռքին կռվեին գերեզմանի մոտ։ Թույլը զոհվում էր, իսկ ուժեղը մնում կենդանի՝ արժանանալով ներկաների հիացմունքին։ Շատ ստրուկներ կամավոր ձգտում էին գլադիատորների դպրոց ընկնել, քանի որ արենայում կռվելով և հասարակության հարգանքը նվաճելով կարող էին նվաճել նաև ազատություն։ Հաճախ ստրուկները կռիվներ էին սարքում իրար մեջ, որպեսզի այդ կերպ ցուցադրեին ցենտուրիոններին իրենց ուժը։ Գլադիատորական դպրոցներում նորեկներին սպասում էին դաժան վարժանքներ, շատերը չէին դիմանում անսովոր ծանրաբեռնվածությանը։ Ք. ․ա. ․ 106 թվականին գլադիատորական խաղերը մտնում են հանրային հանդիսախաղերի շարքը։ Այդ ժամանակից սկսած՝ պետությունը իր մագիստրատների վրա էր դնում այդ հանդիսախաղերի կազմակերպման հոգսը։ Գլադիատորական խաղերը թե մայրաքաղաքում, թե՛ ողջ երկրում դառնում են ամենասիրված հանդիսախաղը, և այդ հանգամանքը արագ ըմբռնում ու հաշվի են առնում նրանք, ովքեր ձգտում էին առաջխաղացման։ Կեսարը մ. թ. ա. 65 թ. կազմակերպեց խաղեր, որոնց մասնակցեց գլադիատորների 320 զույգ։ Թշնամիները վախեցան. ահարկու էին այդ զինված կտրիճները և, բացի այդ, նրանց շքեղափայլ խաղերը դարձան վստահելի միջոց՝ շահելու ժողովրդի համակրանքը և ձայներ ապահովելու ընտրություններում։ Մ. թ. ա. 63 թ. Ցիցերոնի առաջարկությամբ ընդունվեց մի օրենք, որը մագիստրության թեկնածուներին արգելում էր ընտրություններին նախորդող երկու տարիների ընթացքում,,գլադիատորներ տալ՛՛։ Սակայն ոչ ոք չէր կարող մասնավոր անձանց արգելել, որ այդպիսիք,,տան՛՛ մահացած հարազատի հոգեհանգստի պատրվակով, մանավանդ, եթե վերջինս ժառանգներին կտակել էր այդ առթիվ գլադիատորական խաղեր կազմակերպել։

4.Բացատրել բառերը.

գլադիատոր-կրկեսամարտիկ

պլեբեյ-Հին հռոմում՝ ստորին դասի ներկայացուցիչ, որ թեև անձնապես ազատ էր, բայց նախապես զուրկ էր քաղաքական իրավունքներից:

պատրիկ-իշխան

սենատ-ծերաժողով

կոնսուլ-Բարձրագույն կառավարական պաշտոնյաների անվանումը հին Հռոմում

լեգեոն-զորագունդ

ռեսպուբլիկան-

հեթանոսություն-դիցապաշտություն

դիկտատոր-իշխանապետ

5.Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրու ներքոհիշյալ կայսրերին, հիմնավորիր ում օրոք կցանկանայիր ապրել.Հուլիոս Կեսար, Գայոս Օկտավիանոս, Մարկոս Ավրելիոս, Մարկոս Տրայանոս:

6.Ամենահետաքրքիր փաստը ,որ բացահայտեցիր հռոմեացիների մասին։

1. modernամանակակից Հռոմի պատմությունը տևում է շուրջ 3000 տարի:

2. Ք.ա 625 թվականին Հռոմում հայտնվեցին առաջին բնակավայրերը:

3. Ք.ա. 5-րդ հազարամյակում հայտնվեց Հռոմի մասին առաջին հիշատակումը:

4. Իր տարածքում Հռոմն ունի մեկ այլ ինքնիշխան պետություն ՝ Վատիկանը:

5. Հին Հռոմում ընդունված էր ֆալային խորհրդանիշները կախել մուտքի դռներից:

6. Հին Հռոմեացի բժիշկներն ուներ բժշկական գործիքների բազմազանություն:

7. Առաջին առևտրի կենտրոնը կառուցեց Հռոմեական Տրայանոս կայսրը:

8. Հռոմում օձը սիրո և բարգավաճման խորհրդանիշ է:

7.Ներկայացրու հռոմեական դիցարանից 5 աստվածների։

Posted in Նախագծեր

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 8

Առաջադրանքներ(դասարանում)


1) Համեմատե՛ք կոտորակները.
ա) 3,853 > 2,64 , դ) 15,899 > 14,9 , ե) 78832,91 > 78732,91 ,
բ) 72,93 < 73,851 , գ) 0,382 < 0,450, զ) 663,0001 < 663,0002 ։


2) Ո՞ր բնական թվերն են գտնվում հետևյալ տասնորդական
կոտորակների միջև.


ա) 5,68 < 6 < 6,7

գ) 7,2 և 8,2 ,=8,

ե) 2,833 և 4,11 ,=3
բ) 2,001 և 3,5 , =3,

դ) 1,5 և 3,5 , =2,

զ) 7,1 և 10,2 ։=8 կամ 9

3)Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք համապատասխան թվանշանը,որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.

ա) 2,547 > 2,537 ,

գ) 10,85 < 10,95 ,

բ) 5,568 > 4,568 ,

դ) 885,620 < 885,633 ։


4) Կոորդինատային առանցքի վրա երկու թվերից ո՞րն է ավելի աջ
տեղադրված.
ա) 6,37-ը, < 6,375-ը, դ) 783,5-ը, < 783,6-ը,
բ) 0,893-ը, > 0,8-ը, ե) –31,72-ը, < 18,6-ը,
գ) 293,4-ը, < 294,3-ը, զ) –11,25-ը, > –11,257-ը:
6,370 < 6,375

Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու Թարգմանություն

Вызов

Притча в изложении Ошо

Немножко борьбы — это то, что нужно. Вы станете только богаче через бурю, молнию, гром — так же, как через радость и счастье.

Это древняя притча, должно быть очень древняя, потому что Бог ещё жил на земле в те дни. Однажды пришёл человек, старый фермер, и сказал:

— Послушай, Ты, может быть, и Бог и, может, Ты и создал мир, но одно я должен Тебе сказать: Ты не земледелец. Ты не знаешь даже азов фермерства. Тебе необходимо поучиться немного.

— Что ты предлагаешь? — спросил Бог.

— Дай мне один год, и пусть всё происходит, как я хочу, и увидишь, что получится. Бедности не станет.

Бог согласился и дал фермеру один год.

Естественно, фермер просил самого лучшего, он думал только о лучшем: ни буря, ни гром, ничего опасного для урожая. Фермер получал всё нужное, всё благоприятное и был счастлив. Пшеница росла очень высокой! Если он хотел солнца — было солнце, когда он хотел дождь — шёл дождь, и ровно столько, сколько он хотел. В этом году всё было правильно, всё было математически точно. Пшеница выросла такой высокой!

И вот фермер пришёл к Богу и сказал:

— Смотри, в этот раз урожай будет такой, что даже если в течение 10 лет люди не будут работать, то еды хватит.

Но когда урожай был убран, зёрен в пшенице не оказалось.

Фермер был несказанно удивлён. Он спросил Бога:

— Почему так случилось? Что я делал неправильно?

Бог сказал:

— Потому что не было возражения, не было конфликта, не было трения, потому что ты устранил всё плохое, твоя пшеница осталась пустой. Немножко борьбы было бы в самый раз. Бури необходимы, гром и молния нужны. Они пробудили бы душу пшеницы.

Эта притча имеет огромный смысл. Если ты только счастлив, и счастлив, и счастлив, счастье теряет своё значение. Это так, словно некто пишет белым мелом на белой стене: никто не сможет прочесть написанное. Ночь также необходима, как день. И дни отчаяния также важны, как дни радости. Это и называется осознанием. И медленно, постепенно, когда ты заметишь ритм жизни, ощутишь ритм двойственности, ритм противоположностей — ты перестанешь спрашивать. Ты обретёшь тайну! Живи в этой тайне, и однажды ты будешь удивлён — какое великое благословение жизни! Как много существования, бытия прольётся на тебя в каждый миг! Даже отчаяние, печаль очистятся. Не то, чтобы печаль не пришла, она придёт, но она уже не будет твоим врагом. Ты с ней подружишься, потому что будешь видеть её пользу. Ты сможешь увидеть её красоту, ты сможешь понять, почему она есть и почему порой она необходима.

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մի փոքր պայքար է պետք: Դուք միայն կհարստանաք փոթորկի, կայծակի, ամպրոպի, ինչպես նաև ուրախության և երջանկության միջոցով։

Դա հին առակ է, պետք է շատ հին լինի, քանի որ Աստված դեռ ապրում էր երկրի վրա այդ օրերին: Մի օր մի մարդ եկավ, մի ծեր հողագործ, և ասաց.

«Լսիր, գուցե դու Աստված ես, և գուցե դու ես ստեղծել աշխարհը, բայց ես պետք է քեզ մի բան ասեմ՝ դու ֆերմեր չես։ Դուք նույնիսկ չգիտեք հողագործության հիմունքները: Պետք է մի քիչ սովորել։

 • Ինչ եք առաջարկում? Աստված հարցրեց.

«Ինձ մեկ տարի տվեք, և թող ամեն ինչ լինի այնպես, ինչպես ես եմ ուզում, և տեսնեմ, թե ինչ կլինի: Աղքատություն չի լինելու.

Աստված համաձայնեց և հողագործին մեկ տարի տվեց:

Բնականաբար, գյուղացին խնդրում էր լավագույնը, նա մտածում էր միայն լավագույնի մասին՝ ոչ փոթորիկ, ոչ ամպրոպ, ոչ մի վտանգավոր բան բերքի համար։ Ֆերմերը ստացավ այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ էր, ամեն ինչ բարենպաստ էր, և նա երջանիկ էր: Ցորենը շատ բարձրացավ։ Եթե ​​նա արև էր ուզում, արև կար, երբ անձրև էր ուզում, անձրև էր գալիս և այնքան, որքան ուզում էր: Այս տարի ամեն ինչ ճիշտ էր, ամեն ինչ մաթեմատիկորեն ճշգրիտ էր։ Ցորենն այնքան բարձրացավ։

Եվ այսպես, հողագործը մոտեցավ Աստծուն և ասաց.

«Տեսեք, այս անգամ բերքն այնպիսին է լինելու, որ եթե մարդիկ 10 տարի էլ չաշխատեն, ուտելիքը բավական կլինի։

Բայց երբ բերքը հավաքվում էր, ցորենի մեջ հացահատիկ չկար։

Ֆերմերը աննկարագրելի զարմացած էր. Նա հարցրեց Աստծուն.

-Ինչու՞ այդպես եղավ։ Ի՞նչ եմ սխալ արել։

Աստված ասաց.

«Որովհետև առարկություն չկար, կոնֆլիկտ չկար, շփում չկար, քանի որ բոլոր վատ բաները վերացրեցիք, ձեր ցորենը դատարկ մնաց։ Մի փոքր պայքարը ճիշտ կլինի: Փոթորիկներ են պետք, ամպրոպ ու կայծակներ են պետք։ Ցորենի հոգին կարթնացնեին։

Այս առակը մեծ նշանակություն ունի. Եթե ​​դու միայն երջանիկ ես ու երջանիկ ու երջանիկ, երջանկությունը կորցնում է իր իմաստը։ Կարծես ինչ-որ մեկը սպիտակ կավիճով գրում է սպիտակ պատի վրա՝ ոչ ոք չի կարող կարդալ գրվածը։ Գիշերը այնքան անհրաժեշտ է, որքան ցերեկը։ Իսկ հուսահատության օրերը նույնքան կարևոր են, որքան ուրախության օրերը։ Սա այն է, ինչ կոչվում է իրազեկում: Եվ դանդաղ, աստիճանաբար, երբ նկատես կյանքի ռիթմը, զգաս երկակիության ռիթմը, հակադրությունների ռիթմը, կդադարես հարցնել։ Դուք կստանաք գաղտնիքը: Ապրեք այս առեղծվածի մեջ և մի օր կզարմանաք. ինչ մեծ օրհնություն է կյանքը: Որքա՜ն գոյություն, էություն ամեն պահ կթափի քեզ վրա։ Նույնիսկ հուսահատությունը, տխրությունը կմաքրվի: Այնպես չէ, որ տխրությունը չի գա, կգա, բայց այլևս քո թշնամին չի լինի: Դուք կընկերանաք նրա հետ, քանի որ կտեսնեք նրա օգտակարությունը։ Դուք կկարողանաք տեսնել նրա գեղեցկությունը, կկարողանաք հասկանալ, թե ինչու է այն այնտեղ և ինչու է երբեմն դա անհրաժեշտ։

Posted in Նախագծեր

Մաթեմատիկա

Դաս 7.
Կրկնենք անցածը
Առաջադրանքներ


1) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրե՛ք 10 անգամ.
ա) 7,02, բ) 83,204, գ) 20, դ) 0,008։

ա)7,02=70,2

բ)83,204=832,04

գ)20=200

դ)0,008=0,08


2) Գրե՛ք ստորակետից հետո հինգ թվանշան ունեցող տասնորդական
կոտորակ, որը հավասար է 103,2 կոտորակին։

103,2 նույնն է թե 103,20000

եթե կրճատենք կլինի նույն թիվը


3) Գնել են կոնֆետի 12 մեծ և փոքր տուփեր։ Մեծ տուփի
կոնֆետների զանգվածը 800 գ է, իսկ փոքրինը՝ 500 գ։
Կոնֆետների ընդհանուր զանգվածը 6 կգ 900 գ է։ Քանի՞ մեծ և քանի՞ փոքր տուփ կոնֆետ են գնել։


4) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը փոքրացրե՛ք 100 անգամ.
ա) 32,11, բ) 0,005, գ) 2,32, դ) 1534,1։


5) Խանութ են բերել 2 տ կաղամբ և 800 կգ վարունգ։ Առաջին օրը
վաճառել են կաղամբի 40 %-ը և վարունգի 20 %-ը։ Ո՞ր բանջարեղենից
են ավելի շատ վաճառել և քանի՞ անգամ շատ։


6) Գտե՛ք օրինաչափությունը և գրե՛ք բաց թողնված թիվը։


7) Լուծե՛ք հավասարումը.

Posted in Մայրենի

Ժայռից մասուր է կաթում

Ժայռից մասուր է կաթում,
Կարմիր սարսուռ է կաթում,
Ձորում մշուշ է:

Առուն մասուր է տանում,
Կարմիր սարսուռ է տանում,
Ի՜նչ էլ աշխույժ է:

Առուն բարի է այնպես,
Հասկանալի է այնպես,
Այնպես անուշ է:

Նա երկնչում է քարից,
Բայց երբ թռչում է քարից,
Ահռելի ուժ է:

Առուն ինչպես կլռի,
Սերս եկել է ջրի,
Ձեռքինը կուժ է:

Առուն մասուր է տանում,
Կարմիր սարսուռ է տանում,
Աշուն է, ուշ է:

Առաջադրանքներ

1․ Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր։

2․ Դո՛ւրս գրիր այն պատկերները, որոնք հուշում են, որ աշուն է ներկայացված։

Առուն մասուր է տանում,
Կարմիր սարսուռ է տանում,
Աշուն է, ուշ է:

3․ Բնության ո՞ր երևույթն է իբրև անձ ներկայացված (անձնավորված)։

Առուն

4․ Տրված փոխաբերությունը բացատրի՛ր․

Ժայռից մասուր է կաթում․․․

5․ Փոխաբերական իմաստով գործածված արտահայտություն գտի՛ր։

Ժայռից մասուր է կաթում,
Կարմիր սարսուռ է կաթում

6․ Նկարի՛ր կամ պատկերացրո՛ւ մի նկար՝ բանասեղծությունը ձևավորելու համար։ Պատմի՛ր այդ նկարը։

Posted in Նախագծեր

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 6

Առաջադրանքներ

1) Կատարե՛ք գումարում.

ա) 3,820 + 41,705  , գ) 8,903 + 152,9, ե) 5,51 + 6,36,

բ) 0,921 + 4,800  , դ) 0,0032 + 1119,69, զ) 0,002 + 0,00017։

    8,903

152,900

_______

 161,803

2) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 0,615 = 0,02, գ) 27 = x  – 10,0001,

բ) x – 18,2 = 124,01, դ) 654,1 = x – 5037,203։

654,1 = x – 5037,203

X = 5037,203 + 654,100 = 5691,303

5037,203

  654,100

5691,303

 3) Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (6,93 + 1,08) ⋅ 10 + (9,734 + 11,25) ⋅ 100 = 2178,5,

բ) (39,63 + 5,7) ⋅ 100 + (3,565 + 15,001) ⋅ 10։

ա)

 1. 6,93 + 1,08 = 8,01
 2. 9,734 + 11,25 = 20,984
 3. 8,01×10 = 80,1
 4. 20,984 x 100 = 2098,4
 5. 80,1 + 2098,4 = 2178,5

4) Քառակուսու կողմի երկարությունը 3,72 դմ է։ Եթե քառակուսու կողմը մեծացվի 10 անգամ, ինչի՞ հավասար կլինի ստացված քառակուսու պարագիծը։

3,72 x 10 = 37,2

37,2 + 37,2 + 37,2 + 37,2 = 74,4 + 74,4 = 148,8 դմ 

5) Կատարե՛ք գումարում.

ա)(–1,2) + (–3,4), գ) (–0,37) + (–6,23), ե) (–1,001) + (–2,456),

բ) (–8,75) + (–1,25), դ) (–4,38) + (–2,04), զ) (–18,203) + (–0,411)։

6) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 0,99 = 0,01, գ) x – 8,64 = 0, ե) x – 0,3 = 1,

բ) 4,52 = x – 10,48, դ) 20,3 = x – 0,45, զ) 17,4 = x – 11,2։

7) Ուղղանկյան երկարությունը 36,6 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 24,2 սմ։

Եթե նրա երկարությունը 10 անգամ մեծացվի, իսկ լայնությունը 10

անգամ փոքրացվի, որքա՞ն կլինի ստացված ուղղանկյան պարագիծը։

8) Որոշե՛ք, թե ինչ օրինաչափությամբ է կազմված

Posted in Русский язык 7

Русски язык

 1. Допишите окончания. Задавайте вопросы:

какой?; какая?; какое?; какие?
 

Зелёное  дерево – зелёние  деревья; высокий  дом – высокие дома; большой  словарь – большие  словари; умный  человек – умные  люди; дорогой   вещь – дорогие  вещи; хороший  друг – хорошие  друзья; красивое  здание – красивые  здания; новая  машина – новые  машины; тёмная  ночь – тёмные  ночи; жёлтый  лимон – жёлтые  лимоны; интересный  фильм – интересные  фильмы; дешёвый  билет – дешёвые  билеты; низкое  кресло – низкие  кресла; красное  яблоко – красные  яблоки; маленький  площадь – маленькие  площади; тёплый  день – тёплые  дни; синяя  чашка – синые  чашки; шоколадный торт – шоколадные торты; солнечний день – солнечные дни; солёный огурец – солёные огурцы; зимний вечер – зимние вечера; модный костюм – модные брюки; ветреная улица – ветреные улицы; входный билет – входные билеты; оперный театр – оперные театры; музейнй экспонат – музейные экспонаты; выходной день – выходные дни.

 1. Какое слово лишнее:

1)    первое, второе, третье, четвёртое, пятое, шестое, седьмое, дорогое;

2)    экономист, юрист, врач, профессор, инженер, математик, дети;

3)    красивый, дорогой, хороший, новый, умная;

4)    компьютер, принтер, факс, телефон, монитор, плеер, котёнок;

5)    мой, моя, моё, мои, твой, твоя, твоё, твои, его, её, наш, наша, наше, наши, ваш, ваша, ваше, ваши, их, здесь;

6)    зимой, весной, летом, осенью, ночью, утром, днём, вечером, тут;

7)    математика, биология, химия, философия, история, парк;

8)    понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскрес

 1. Допишите слова:

Это Париж, Франция. Здесь живут  французы………………  Анна-Мария — француженка………………  Ее муж — француз……………… Его зовут Филипп.  Они журналисты. Анна-Мария и Филипп знают не только французкий………………  язык, но и англиский……………… Анна-Мария хорошо читает и пишет по-англиски………………………… Она свободно говорит  по-англиски…………………… А Филипп хорошо говорит, но ещё  плохо пишет по-англиски…………………………

Это Канада. Канада очень большая страна. Здесь живут канадцы.. Здесь говорят по- французки………………… и по-англиски…………….. Джоэл – канадец… Он экономист. Джоэл  свободно говорит, читает и пишет по-англиски……….. и по-франциски…………..

Мы грузины…. Мы свободно говорим по-грузински…. А еще мы умеем читать, писать и говорить по-русски.

 1. Работайте по модели:
                           Кто живёт в Китае?В Китае живут китайцы.

1)    Кто живёт в Грузии?……Грузинцы………………………………………………………………….

2)    Кто живёт в Америке?…….Американцы………………………………………………………………

3)    Кто живёт в Армении?………Армяны…………………………………………………………….

4)    Кто живёт в России?…..Русские………………………………………………………………….

5)    Кто живёт в Англии?………..Английцы…………………………………………………………..