Posted in Նախագծեր

Чтение текста ,,Моя семья»

Здравствуйте! Меня зовут Маша. Мне восемь лет. Я учусь в школе, в третьем  классе. У меня большая семья. У меня есть дедушка, бабушка, папа, мама, брат и сестра. Моего папу зовут Арташес,  а маму-Лена. У моего папы тёмные волосы и голубые  глаза. У моей мамы длинные волосы и зелёные глаза. Мой папа врач, он работает в больнице.Моя мама учительница, она работает в школе.   Моему брату пять лет, а сестре- три года.  Я очень люблю свою семью!

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բարև։ Իմ անունը Մաշա է։ Ես 8 տարեկան եմ։ Ես սովորում եմ դպրոցում, 3-րդ դասարանում։Ես ունեմ մեծ ընտանիք։ Ես ունեմ տատիկ, պապիկ, հայրիկ, մայրիկ, եղբայր և քույր։ Իմ հայրիկ անունը Արտաշես է, իսկ մայրիկինը Լենա։ Իմ հայրը ունի մուգ մազեր և կապույտ աչքեր։Իմ մայրիկը ունի երկար մազեր, և կանաչ աչքեր։ Իմ հայրիկ բժիժկ ե, նա աշխատում է հիվանդանոցում։ Իմ մայրիկը ուսուցիչ է, նա աշխատում է դպրոցում։ Իմ եղբայրը 5 տարեկան է,իսկ քույրիկ 3 տարեկան։ Ես շատ եմ սիրում իմ ընտանիքը։

Вопросы:

 • Как зовут девочку? Девочку зовут Маша
 • В каком классе учится девочка? девочка учится 3 классе
 • У тебя есть брат или сестра? Да, у меня есть две сестры
 • Как зовут твою  маму? Мою маму зовут Лилит
 • Как зовут твоего папу? Моего папу зовут Акоп

Дополнительное задание: на  примере данного текста напишите небольшой рассказ  o себе и о своей семье.

Здравствуйте! Меня зовут Арут. Мне адинатцать лет. Я учусь в школе, в  шестом классе. У меня маленькая семья. У меня есть мама, рара и две сестры. Моего папу зовут Акоп ,  а маму-Лилит . У моего папы белый волосы и зелёные глаза. У моей мамы длинные волосы и коричневый глаза. Мой папа водитель, а моя мама работает в детском садом. Я очень люблю свою семью!

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

x+7=12 => 12-7=5

x-6=14 x = 14+6=20

2x=22 x = 22/2=11

2x-1=23 x = 23+1=24 = 24/2=12

3x+1=34 3x = 34-1=33 x = 33/3=11

4x-1=15 4x= 15+1=16 => x=16:4=4

2*(x-1)=4 x-1=2 =>x=3

2x+1=x+7 => 2x-x=7-1 => x=6

3x-1=4x-6 = >-4x+3x=-6-1=-5

5x+1=3x+9 > -1x=-5 x =+5

Posted in Նախագծեր

Բնագիտություն

 1. Որո՞նք են բույսի վեգետատիվ օրգանները և ի՞նչ գործառույթ են կատարում: Վեգետատիվները ապահովում են բույսի սննդառություն, շնչառությունը աճն ու զարգացումը։
 2. Որո՞նք են բույսի գեներատիվ օրգանները և ի՞նչ գործառույթներ են կատարում: Ծաղիկը, պտուղը և սերմը բւյսի գեներատիվ սեռական բազմացման օրգաներն են։
 3. Որոնք են արմատի գործառույթները: Արմատներով բույսն ամրանում է հողին արմատի բազմաթիվ ճյուղավորումները ձևավորվում էն արմատային համակարգը։
Posted in Նախագծեր

Գործնական քերականություն

Ժամանակակից հայերենում գոյականն ունի երկու առում՝ որոշյալ ու անորոշ։

Որոշյալ առումով դրված գոյականները ցույց են տալիս խոսողին ու խոսակցին հայտնի առարկաներ։ Անորոշ առումով դրվում են այն գոյականները, որոնց անվանած առարկաները հայտնի չեն խոսողին։ Որոշյալի կարգը ժամանակակից հայերենում արտահայտվում է Ն կամ Ը հոդերի միջոցով, որոնց հակադրվում են 0 կամ մի ձևերը, որոնք արտահայտում են անորոշի կարգը։

Ժամանակակից հայերենում Ն կամ Ը որոշիչ հոդ են ստանում միայն ուղղական ու տրական հոլովաձևերը, ընդ որում` Ն հոդ ստանում են ձայնավորով վերջացող բառերը, Ը հոդ՝ բաղաձայնով վերջացողները։ Կապակցված խոսքում բաղաձայնով վերջացող բառերի Ը  որոշիչ հոդը կարող է փոխարինվել Ն հոդով, եթե բառին հաջորդում է ձայնավորով սկսվող բառ։

 1. Ուշադրությո´ւն դարձրու ընդգծված գոյականների ձևերին և իմաստներին, գտի´ր տարբերությունները:

Ա. Դերձակը հագուստ էր կարում: Բ. Դերձակը հագուստն էր կարում:

Ն հոդ

Ա. Փողոցում գիրք  էր վաճառվում: Բ.  Փողոցում գիրքը  վաճառվում էր:

Ը հոդ

Ա.Ծովային մի թռչուն երկար ժամանակ լողում ու սուզվում էր:

Բ.  Ծովային  թռչունը երկար ժամանակ լողում ու սուզվում էր:

Ը հոդ

Ա. Անտառում մի որսորդի հանդիպեց: Բ. Անտառում որսորդին հանդիպեց:

Ն հոդ

Ա. Այստեղ հավանաբար արջ է պառկած եղել: Բ. Հավանաբար արջն այստեղ է պառկած եղել:

Ն հոդ

2.Ուշադրությո՛ւն դարձրու ընդգծված գոյականներին և հա’րց տուր դրանց։

Ա. Անտառի  թավուտում ծուղակ է դրված: Բ. Ծուղակն անտառի  թավուտում է դրված:

Որտե՞ղ է դրված ծուղակը

Ա. Վագրի համար փորված  փոսի մեջ փիղ է ընկել: Բ. Փիղն  ընկել է վագրի համար փորված  փոսի մեջ:

Փիղը որտե՞ղ է ընկել։

Ա. Ինչ-որ որսագողեր ծառերի մեջ ցանց են կապել՝ զեբրեր որսալու համար: Բ.Որսագողերը ծառերի մեջ ցանց են կապել՝ զեբրերին որսալու համար

Զեբրերին որսալու համար ի՞նչ են կապել։

Ա. Նա ուսապարկից մի տուփ  հանեց: Բ. Նա ուսապարկից հանեց տուփը:

Ի՞նչ արեց տուփը։

3. Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛ր` դրանք գործածելով.
ա) ուղիղ իմաստով,
բ) որպես դարձվածք:
Ձեռքով անել, աչքը մտնել, ձեռք մեկնել, (ինչ-որ բանի) տակ մտնել:

Ուղիղ իմաստով-Հայկը հեռվից հորը բարևեց :

որպես դարձվածք-Հայկը հեռվից ձեռքով արեց։

Ուղիղ իմաստով — Մատիտը փոքրիկի աչքը մտավ ։

Որպես դարձվածք — աշակերտը ուսուցչի աչքը մտավ։

Ուղիղ իմաստով-փոքրիկը ձեռքը մեկնեց քաղցրավենիքին

Որպես դարձվածք — տղան ձեռք մեկնեց տարեց կնոջը։

Posted in Բնագիտություն

Բնագիտություն

Մայիսի 10-13

Սովորել՝ Հյուսվածքներ թեման

Դասարանական աշխատանք

Պատասխանել հարցերին

 • Ի՞նչ է հյուսվածքը:

Միևնույն ծագում ունեցող, կառուցվածքներով իրար նման և միջբջջային նյութով միացած բջիջների խումբը կոչվում է հյուսվածք:

 • Ի՞նչ հյուսվածքներ ունեն բույսերը:

Բարձրակարգ բույսերում կա 6 տեսակի հյուսվածքներ, դրանք են գոյացնող, հիմնական ծածկող, փոխադրող և մեխանիկական հյուսվածքները:

 • Բույսի ո՞ր մասերում է տեղադրված գոյացող հյուսվածքը:

Արմատի ծայրին և ընձյուղի գագաթին գտնվող գոյացող հյուսվածքները ապահովում են բույսի աճն ըստ երկարության, իսկ արմատներում ու ցողուններում գտնվող հյուսվածքն ապահավում է բույսի աճն ըստ հաստության:

Տնային առաջադրանք

Պատասխանել հարցերին

 • Ո՞ր հյուսվածքն է կատարում բույսի և նրա օրգանների հենարանի դեր:

Բույսի և նրա օրգանների հենարանի դերն է կատարում մեխանիկական հյուսվածքը:

 • Կենդանական ի՞նչ հյուսվածքներ գիտեք:

Կենդանական հյուսվածքները չորսն են, դրանք են էպիթելային, շարակցական, մկանային և նյարդային հյուսվածքները:

 • Ի՞նչ պաշտպանական դեր է կատարում շարակցական հյուսվածքը:

Շարակցական հյուսվածքը կենդանի օրգանիզմում կատարում է հենարանային և պաշտպանողական դեր: Այն կարող է լինել հեղուկ, փուխր կամ պինդ: Օրինակ՝ արյունը հեղուկ շարակցական հյուսվածք է:

Posted in Մայրենի

Սպիտակ ջրաշուշանի առաջադրանքներ

Առաջադրանքներ
1․ Դո՛ւրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր։
2․ 5-6 նախադասությամբ գրավոր պատմի՛ր հեքիաթը։

Հեքիաթը՝ բնության երևույթների մասին է՝ Աստղերի և լուսնի։Որ լուսինը ղեկավարում է աստղերին և հրամայում,որ երկիր իջնելուց շուտ վերադառնան,որպեսզի չայրվեն արևի ճառագայթներից,սակայն մի օր մի աստղ իջնում է հնդիկների ճամբար,և մչնչ օրևս փայլում է լճում որպես ջրաշուշան
3․ Ո՞րն է հեքիաթի արժանիքը (արժանիքները): Ընտրե՛ք տարբերակներից մեկը (մի քանիսը) և հիմնավորե՛ք։ Որոնք չեք ընտրում, հիմնավորե՛ք՝ ինչո՛ւ չեք ընտրում։
• Սյուժեն հետաքրքիր է։
• Պատկերավորման միջոցները շատ են։
• Արտահայտված գաղափարը հետաքրքիր է։
• Պատմելու ոճը հետաքրքիր է։
• Հեքիաթի կերպարները ամբողջական են և համոզիչ։
• Հեքիաթում տեղեկատվություն կա հդկացիների կյանքից։
Հերոսները անձնավորված են, և դա հետաքրքիր է դարձնում հեքիաթը


4․ Սա պատմություն էր ջրաշուշանի մասին։ Օգտագործելով պատկերավորման միջոցներ՝ մի այլ պատմությո՛ւն հորինեք բնության որևէ երևույթի, ծառի, ծաղկի, կենդանու, թռչունի կամ ինչի մասին ուզում եք։

Հեռավոր մի գյուղում, ապրում էր մի ծերունի, որը երբեք չէր տեսել ձյուն, ու չէր հավատում, որ այն գոյություն ունի։ Ծերունին ուսուցիչ էր գյուղի դպրոցում։ Ու մի անգամ, երբ տրվել էր առաջադրանք ձմռան մասին, ուսուցիչը բարձրաձայնում է, որ նա երբեք չի տեսել ձյուն ու չի հավատում։ Աշակերտները զարմանում են, ու ինչ որ չափով էլ զվարճանում, թե ոնց կարելի է այսքան ժամանակ տեսնել ու չհավատալ դրան։ և ձմռան մի առավոտ, երբ աշակերտները շտապում են դպրոց, ականատես են լինում մի զվարճալի տեսարանի։ Բացելով դասարանի դուռը՝ տեսնում են, որ իրենց ուսուցիչը սառցահարվել է։ և այդ օրվանից նրան անվանում են սառցե ուսուցիչ։

Posted in Նախագծեր

Պատմություն

Մայիսի 10-15

Ներկայացնել Խոսրով Երկրորդ,  Անակ Պարթևի հարաբերությունները:

3-րդ դարի կեսերին Սասանյան արքա Շապուհը I-ը հարձակվում է Մեծ Հայքի թագավորության վրա։ Տրդատ II-ը ստիպված հեռանում է Հռոմեական կայսրություն։ Հայոց գահին նստում է Խոսրով II-ը: Պարսից արքան, պարտություններ կրելով հայոց Խոսրով թագավորից, Հայաստան է ուղարկում Անակ Պարթևին՝ Խոսրովին սպանելու հանձնարարությամբ։ Անակը խաբել էր, իբր իրեն հետապնդում են, և ապաստանել էր Արտազ գավառում։ Հայստան գալուց և որդու՝ Գրիգորի ծնվելուց 3 տարի անց Անակը դավադրաբար սպանում է Խոսրովին։ Իսկ Անակին իր մերձավորների հետ սպանում են հայ զորականները Երասխ գետի Տափերական կամրջի մոտ։ Խոսրովի որդուն՝ Տրդատին պարսկական հետապնդումներից պաշտպանելու համար դայակները փախցնում են և տանում են Հռոմեական կայսեր արքունիք։

Հիմնավորել «Ժամանակ անիշխանության» ժամանակաշրջանը;

Սասանյանների նվաճողական քաղաքականության հետևանքով 260-ական թթ կեսերից հայոց գահը զավթում են Պարսից դրածո մի քանի թագաժառանգներ։ Մովսես Խորենացին այդ ժամանակաշրջանը բնութագրել է որպես <<Ժամանակ անիշխանության>>։ Օտար գահակալները ձգտում էին հայերին պարտադրելու զրադաշտականությունը՝ Պարսկական պետական կրոնը։ 

Պատմել զրադաշտականության մասին:

Զրադաշտականությունը հին իրանական դուալիստական կրոն, որը ծագել է ք.ա. 10-7-րդ դարերում Զրադաշտ (Զարատուշտրա) մարգարեի քարոզչության արդյունքում: Նա իրեն հռչակել էր գլխավոր աստծո՝ Ահուրամազդայի պատգամաբեր և մերժում էր հին աստվածություններ հանդիսացող դևերի պաշտամունքը:

Զրադաշտականության հիմնական գաղափարախոսությունը կապված է երկվության՝ չարի և բարու հետ, այսինքն՝ կան երկու ոգիներ, որ այս աշխարհում պատերազմի մեջ են միմյանց հետ։ Շատ հետաքրքիր են նաև զրադաշտական կրոնի սովորույթները, որոնցից շատերը յուրօրինակ են, իսկ մի քանիսն անգամ նման են որոշ հայկական սովորույթներին, որոնք, ըստ ամենայնի, ծագել են մինչքրիստոնեական շրջանից։

Զրադաշտականությունը եղել է Սասանյան կայսրության, ամենայն հավանականությամբ՝ նաև Աքեմենյանների ու պարթև Արշակունիների կրոնը: Արևմտյան իրանագետների կողմից այն շատ է ուսումնասիրվել, սակայն հայկական գիտական շրջանակներում շատ քիչ են անդրադարձել այս կրոնին, և չկա այլ աշխատություն, որը կներկայացնի զրադաշտականության քիչ թե շատ ամփոփ բնութագիրը:

«Այժմ զրադաշտականությունը փոքր կրոն է, ունի մոտ 100-120 հազար հետևորդ, բայց պատմական մեծ ազդեցություն է ունեցել: Շատ են առնչությունները նաև հայերի հետ, օրինակ՝ Ավարայրի ճակատամարտը տեղի ունեցավ, քանի որ Սասանյան կայսրությունը տարածում էր զրադաշտական կրոնը։

Աղբյուրները՝ Հայոց պատմություն, էջ 126-127Զրադաշտականություն,  

Զրադաշտականություն

Posted in Նախագծեր

Մաթեմատիկա

Դասարանում

Խնդիր 1: Թրթուռը փորձում է բարձրանալ 33 սանտիմետրանոց ցողունը: Ամեն օր նա բարձրանում է 5սմ, իսկ գիշերվա ընթացքում սահելով իջնում է 1սմ: Պարզել, թե որերորդ օրը թրթուռը կհասնի ցողունի գագաթին:

9

Խնդիր 2: Նվազագույնը քանի՞ հատ 9սմ երկարությամբ թել է պետք իրար հանգուցել, որպեսզի ստանանք առնվազն 1մ երկարությամբ պարան, եթե ամեն միացման կետում հանգույց անելիս թելերից յուրաքանչյուրը կարճանում է 1սմ-ով:

14

Խնդիր 3: 2 x 2 x 2 չափանի խորանարդիկը ներկելու համար անհրաժեշտ է 2 գրամ ներկ։ Քանի՞ գրամ ներկ է անհրաժեշտ 6 x 6 x 6 չափանի խորանարդիկը ներկելու համար։

18 գրամ ներկ

Տանը

Խնդիր 1: 2 գյուղացի 4 ժամում միասին հավաքում են 64 կգ խնձոր: Քանի՞ ժամում կհավաքեն 96 կգ խնձորը, եթե այգում միաժամանակ աշխատեն 4 գյուղացիներ:

3 ժամում

Խնդիր 2: Չորս սև և երեք շեկ կովերը 5 օրում տալիս են այնքան կաթ, որքան երեք սև և հինգ շեկ կովերը 4 օրում: Պարզել, թե ո՞ր կովն է ավելի շատ կաթ տալիս, սև՞, թե՞ շեկ:

Շեկ

Խնդիր 3: Խանութպանի մոտ կա 9 կգ ալյուր և 50 և 200 գրամանոց մեկական կշռաքար: Ինչպե՞ս կարող է խանութպանը երեք կշռումով ստանալ 2 կգ ալյուր:

Posted in English 7

Participants 6th graders

Music is all around us. It’s on the radio, on TV, in the background in department stores and restaurants, and even on our smartphones! Music is important in our everyday lives and it’s a common discussion topic in English, too.

This text will help you.

Students learn to talk about the music they like in English using their knowledge.

Questions:

 • What kind of music do you like?

Armenian folk

 • Are you a good singer?

I go to music school

 • Can you concentrate on other things when you are listening to music?

Yes

 • Can you play a musical instrument?

Yes piano

 • What is one of your favorite songs?
  • Why do you like it?
  • When did you first hear it?
  • Who sings it?

 • What kind of music do you usually listen to?

Classic

 • What kind of music do your parents listen to?

Old

 • What kind of music you like the most?

Rap

 • What kind of songs do you like to sing?

National

 • What kinds of music do people listen to in your country?

Armenian

 • What kinds of music do you dislike?

Rabiz

Make a video where yous speak about music.You can also write about it.

All the results will be put on our blogs.