Posted in Կենսաբանություն 7

Կաթնամթերքի արտադրություն

Կաթնաթթվային բակտերիաներ

Քանի, որ կաթնաթթվային բակտերյաները  բազմանում են թաք միջավայրում և սնվում են լակտոզա  ֆերմետով ,որպեսզի համոզվենք‘ վերցնելու ենք գոլից մի փոքր տաք կաթ,ավելացնելու ենք 2 գդալ մածուն,և փաթաթելու ենք տաք ծածկոցով,որպեսզի կաթնաթթվային բակտերյան (Մածունի մեջ է) սնվում է լակտոզա ֆերմենտով (կաթի մեջ է)։4-5 ժամ հետո բացում ենք և տեսնում ենք,որ կաթը դարձել է մածուն,որովհետև կաթնաթթվային բակտերիաները թթվել և բազմացել են։

https://youtube.com/shorts/u8xqIaes7Nc?feature=share

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s