Posted in Նախագծեր

Աշխարհագրություն ինքնաստուգում

 • Ի՞նչ եք հասկանում ասելով ՝ ինքնիշխան պետություն։

Ինքնիշխան է այն պետությունը, որն ունի հստակ սահմանված տարածք, որի վրա իրականացնում է ներքին և արտաքին ինքնիշխանություն։

 • Նկարագրե՛լ տարածքային կառուցվածքի ձևերից մեկը։

Ունիտար, Դաշնային, Համադաշնություն

Համադաշնությունը անկախ պետությունների միավորումն է, որոշակի գործողություններ համաձայնեցնելու և իրականացնելու նպատակով։

 • Ի՞նչ  են  բնակչությունը    և  բնակչության բնական շարժը։Նշե՛ք բնակչության վերարտադրության տիպերը։

Բնակչությունը որոշակի տարածքում մշտական բնակություն հաստատած մարդկանց ամբողջությունն է։

 • Ի՞նչ է ցույց տալիս բնակչության խտության ցուցանիշը։

Բնակչության խտությունը տարածքի բնակեցվածության աստիճանն արտահայտող ցուցանիշն է, որը հաշվում են բնակչության թվի և տարածքի հարաբերությամբ։

 • Ի՞նչ է բնակչության միգրացիան և որո՞նք են դրա տեսակները ՝ըստ տարածքի ընդգրկման։

Միգրացիան բնակչության, մարդկանց տեղաշարժն է՝ կապված մշտական կամ ժամանակավոր բնակավայրը փոխելու հետ։ Միգրացիայի տեսակները լինում են ներքին և արտաքին:

 • Թվարկե՜ք միգրացիայի տեսակները,ըստ դրդապատճառների։ Բերե՜լ օրինակներ։

Միգրացիայի տեսակները ըստ դրդապատճառների՝ տնտեսական, քաղաքական, կրոնական, ընտանեկան-կենցաղային, բնական։

 • Թվարկե՛ք․ Երեք խառնածին ռասաները ՝————Մետիս——Մուլադ——Սամբո
 • Երեք  ազգային  կրոններ՝——Բուդայականություն,Քրիստոնեություն,—Մահմեդականություն——————
 • Չորս լեզվաընտանիք ՝——Հնդեվորպական,——————

 • Որո՞նք են քաղաքների բնակչության աճի երեք հիմնական ուղղությունները։

Մեխանիկական,բնական,վերարտադրություն։

 • Ո՞ր պետությունում է ուրբանիզացման մակարդակը կազմում 100%. (0.5 միավոր)
 • ա. Սինգապուր                գ. Ռուսաստան բ. ԱՄՆ                               դ. Հայաստան

 • Ընդգծել միապետությունները. (1 միավոր) Սաուդյան Արաբիա, Օման, Հայաստան, Ֆրանսիա, Իսպանիա, ԱՄՆ, Ճապոնիա, Թուրքիա, Վրաստան, Մեծ Բրիտանիա

 • Ներկայացնե՜լ հողային ռեսուրսների տեղաբաշխման առանձնահատկությունները։
Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s