Posted in Նախագծեր

Քիմիա Մոլեկուլ

Սովորել՝ Մոլեկուլ։Քիմիական բանաձև թեման։

Էջ 66-70

Պատասխանել հարցերին


1.Սահմանե՛ք քիմիական բանաձև հասկացությունը։


Քիմիական բանաձևը նյութի բաղադրության պայմանական գրառումն է քիմիական տարրերի նշանների և ինդեքսների միջոցով:


2.Ի՞նչ է ինդեքսը,և ե՞րբ է այն օգտագործվում։


Թիվը, որը բանաձևում գրվում է քիմիական նշանից ներքև և աջ(Cl2), անվանվում է ինդեքս (երբ ինդեքսը հավասար է 1-ի, այդ դեպքում չի գրվում):


3.Ի՞նչ տեղեկություն է 《հաղորդում》քիմիական բանաձևը նյութի վերաբերյալ։
Քիմիական բանաձևը ցույց է տալիս.


ա) նյութի անվանումը,
բ) այդ նյութի մեկ մոլեկուլը,
գ) նյութի որակական բաղադրությունը- ո՞ր տարրերի ատոմներից է կազմված տվյալ նյութը,
դ) նյութի քանակական բաղադրությունը-ի՞նչ զանգվածային հարաբերությամբ են տարրերը միացած:


4.Լրացրե՛ք բաց թողած բառը:

Մոլեկուլը նյութի այն ամենափոքր մասնիկն է,որը պահպանում է տվյալ նյութի հիմնական քիմիական հատկությունները։


5.Կարդացե՛ք քիմիական բանաձևերն ու շարադրե՛ք դրանցից ստացված տեղեկությունները.


ա) CuO-1-Պղինձ(Կուպրում) և 1 -Թթվածին
բ)NaOH- 1-Նատրիում, 1-Թթվածին, 1-Ջրածին
գ) LIH-1-Լիթիում, 1-Ջրածին
դ)SiO2— 1-Սիլիթիում, 2-Թթվածին


6.Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձևերը ,եթե հայտնի է , որ դրաց բաղադրության մեջ առկա են.


ա) կալիումի երկու ատոմ և ծծմբի մեկ ատոմ -Ca2S
բ)ածխածնի ու թթվածնի մեկական ատոմ-CO

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s