Posted in Նախագծեր

Հայոց լեզու հաշվետվություն

Լռություն վերլուիծություն-Լռություն պատմվածքը շատ հետաքրքիր էր,ինձ շատ դուր եկավ,և վերլուծությունըգրեցի։

Գործնական քերականություն-Ես այս գործնական քերականության ժամանակ սովորեցի,թե ինչ է հատուկ գոյականը։

Մխիթարյան միաբանություն-Մխիթարյան միաբանությունից, ես իմացա թե երբ է ծնվել Մխիթար Սեբաստացին,ինչքան դժվարությունների միջով է անցել։

Գործնական քերկանություն-Ես այս գործնական քերականության ժամանակ սովորեցի,թե ինչ է դերանունը։

Ինչպե՞ս դարձա սեբաստացի-Ես այստեղ պատմել եմ թե ինչպես դարձա Սեբաստացի։

Բառը, որը կփողի աշխարհը-Սա իմ Ստեղծագործական աշխատանքներից է, ավելի մանրամասն կարող եք կարդալ և տեսնել։

Հայոց լեզու-ես այստեղ Աշնան մեղեդի բանաստեղծության հարցերին եմ պատասխանել

Հայոց լեզու գործնական քերականություն-Այս գործնական քերականությանը մենք սովորել ենք հոլովել բառը։

Հայոց լեզու-Այստեղ մասնակցել ենք աշնան պոեզիա նախագծին,որտեղ պետք է ընտրեինք մի բանաստեղծություն (Ես ընտրել եմ Հ․ Սահյանի ժայռից մասուր է կաթում բանաստեղծությունը)և վերլուծեինք։

Հայոց լեզու աշնանային պոեզիա-Սա նույնպես մտնում է աշնանային պոեզիա նախագծի մեջ,այստեղ պետք է մի քանի բանաստեղծություն ընտրենք և ձայնագրումով,կամ պատումով ներկայացնենք։

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s