Հայոց լեզու գործնական քերականություն

Ցուցական դերանուններ. մատնացույց են անում առարկա, հատկություն, քանակ, գործողության տեղ և ձև՝ առանց դրանք անվանելու: 1.Ընդգծի՛ր ցուցական դերանունները:Դա առաջին գրադարանն է Հայաստանում:—Սա է իմ ասելիքը, ավելացնելու ոչինչ չունեմ:-Ձեր ասած խանութը գտնվում է այստեղ՝ այս փողոցում: Սա, դա, նա ցուցական դերանունները գործածվում են և՛ անձի, և՛ իրի փոխարեն: Ցուցական դերանունների հոլովումը: Ուղղական   սա     սրանք    դա    … Շարունակել կարդալ Հայոց լեզու գործնական քերականություն