Posted in Գրականություն, հայոց լեզու 7

Գործնական քերականություն

  1. Կազմի՛ր կարդալ, խաղալ, վազել, լողալ բայերի դերբայական համակարգերը։
  • Անորոշ — կարդալ,խաղալ,վազել,լողալ(ել, ալ)
  • Ենթակայական —կարդացող,խաղացող,վազող,լողացող, (ող, ացող)
  • Համակատար —կարդալիս,խաղալիս,վազելիս,լողալիս(ելիս, ալիս)
  • Հարակատար —կարդացած,խաղացած,վազած,լողացած (ած, ացած)
  • Անկատար —կարդում,խողում,վազում,լողում(ում)
  • Վաղակատար —կարդալ,խաղալ,վազել,լողալ(ել, ալ)
  • Ապակատար — կարդալու,խաղալու,վազելու,լողալու(ելու, ալու)
  • Ժխտական — կարդա,խաղա,վազի,լողա(ի, ա)

2. Տրված հարակատար դերբայները տեղադրի՛ր կետերի փոխարեն:
Քնած, բերած, կառուցած, տրված, տնկված, հեռացած, ասված:

Երբ արդեն ամեն ինչ դրված էր, բոլոր պատվերները՝ ասված մոտեցավ մեքենային:
Վարպետի կառուցած բոլոր կամուրջները մինչև այսօր կան:
Երբ արքայի հրամանով տնկված անտառը մի քիչ մեծացավ, այնտեղ վայրի կենդանիներ  էլ  բաց թողեցին:
Աշխարհում մի մարդ միայն կարող է օգնել քնած գեղեցկուհուն:
Այս կողմերից մի քանի տարի առաջ տրված մարդիկ մեր ավանը չեն ճանաչի:
Հեղեղի բերած տուփը ոչ մի կերպ չէր բացվում:


3. Տրված ենթակայական դերբայներով նախադասություններ կազմի՛ր այնպես, որ դրանք ո՞ր հարցին պատասխանեն:
Տղան մտավ սենյակ և գրող(ի՞նչ անող) աղջիկ հանդիպեց:

Աշխատասեր վարպետը տուն էր կառուցում(ի՞նչ էր անում):

Ընկերը ներում(ի՞նչ էր անում) էր ընկերոջը իր անցած արարքի համար:

Աղջիկը աստիճաններին բարձրանալուց(ի՞նչ էր անում) հիշեց դասերի մասին:

Ուսուցիչը հիացավ(ի՞նչ արեց) աշակերտի աշխատանքով:


4. Ընդգծված հարակատար դերբայները դարձրո՛ւ դիմավոր բայեր. Դիմավոր ձևերը ո՞ր դերբայով կազմվեցին:

Օրինակ`
Վաղուց հերքված վարկածը— վարկածը, որ վաղուց հերքվել էր:
Ցանքերի համար վտանգավոր դարձած արձրև-անձրև, որ վտանգավոր էր դարձել ցանքերի համար:

մառախուղով պատված լեռնագագաթներ-Լեռնագագաթներ, որ պատվել էին մառախուղով:

ճանապարհորդի նկարագրած ջրվեժը-ջրվեժը, որ նկարագրվում էր ճանապարհորդով:

դժվարին կացության մեջ ընկած մարդ-մարդ, որ ընկել է դժվարին կացության մեջ:

գիշերները մեր այգին այցելած չորքոտանին-չորքոտանին, որ այցելել էր մեր այգին գիշերը.

անտառից սկիզբ առած վտակ-վտակ, որ սկիզբ էր առել անտառից.

Բայերը ենթակայական են:

5. Ընդգծված  ենթակայական դերբայները դարձրո՛ւ դիմավոր բայեր. դիմավոր ձևերը ո՞ր դերբայով կազմվեցին:

Օրինակ Հերքվող վարկած— վարկած, որ հերքվում էր:

Գիշերները մեր այգին այցելող չորքոտանի-չորքոտանին, որ այցելում էր մեր այգին

անտառից սկիզբ առնող վտակ-վտակ, որսկիզբ էր առնում անտառից:

դժվարին կացության մեջ գտնվող մարդ-մարդ, որ գտնվում էր դժվարին կացությքան մեջ:

ցանքերի համար վտանգավոր  դարձող անձրև-վտանգավոր անձրև, որ դարձում էր ցանքերի համար:

մառախուղով պատվող լեռնագագաթներ-լեռնագագաթներ, որ պատվում են մառախուղով:

ջրվեժը նկարագրող ճանապարհորդ-ճանապարհորդ, որ նկարագրում էր վրեժը:

Դերբայերը փոխվեցին վաղակատար:

6. Ընդգծված  անորոշ դերբայը դիմավոր բա՛յ դարձրու. ինչպիսի՞ դիմավոր ձևեր ստացվեցին:

Օրինակ`Գնաց ծովում լողանալու- Գնաց , որ ծովում լողանա:

Կանգնեց անկյունում նրան` նորից տեսնելու նպատակով-անկյունում կանգնեց, որ նորից տեսնի նրան:

Խնդրեց նամակը հասցնելու մասին-խնդրեց, որ նամակը հասցնի:

Մի քանի վարկյան շահելու համար վազեց-վազեց, որ մի քանի վայրկյան շահի:

Սպասեց հոսանքների բերելուն-սպասեց, որ հոսանքները բերի:

Մի քանի քայլ հեռանալով`  հանդիպեց-հեռացավ, որ մի քանի քայլից հանդիպի:

Հոսանքի ուղղությամբ ցած վազելով` տեսավ-տեսավ, որ հոսանքի ուղղությամբ ցած վազի:

Ջրի պակասելու մասին խոսեցին-խոսեցին, որ ջուրի պակասի մասին:

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s