Առաջատար

Հայոց լեզու

 • Կարդա’լ բանաստեղծությունները, ընտրել մեկը
 • Ընտրած բանաստեղծությունից դո’ւրս գրել անծանոթ բառերը, բառարանի օգնությամբ բացատրել
 • Գրավոր վերլուծե’լ բանաստեղծությունը
 • Մշուշոտ ձոր մասուր է թափվում: Այնքան շատ մասուր է թափվել, որ առուն դարձել է կարմիր գույնի և մասուրները աշխույժ շարժվում են բարի ու անուշ առվի մեջ: Նա մեծ ուժով կպնում է քարին և մեծ ուժով ցատկում դեն: Սիրելի կինը կուժը ձեռքին եկել է ջրի և առուն չի կարողանում լռել հմայնքից և շարունակում է մասուրները տանել առաջ:
 • Համո Սահյանը շատ է սիրում նկարագրել բնություն և այս բանաստեղծության մեջ նա ևս նկարագրում է բնությունը (Առուն մասուր է տանում, Կարմիր սարսուռ է տանում,
 • Ի~նչ էլ աշխույժ է): Բանաստեղծությամ մեջ Համո Սահյանը մարդը ներկայացվացնում է որպես առու և ասում է, թե որքան բարի և հասկանալի է: 

Համո Սահյան

* * *

Ժայռից մասուր է կաթում,
Կարմիր սարսուռ է կաթում,
Ձորում մշուշ է:

Առուն մասուր է տանում,
Կարմիր սարսուռ է տանում,
Ի~նչ էլ աշխույժ է:

Առուն բարի է այնպես,
Հասկանալի է այնպես,
Այնպես անուշ է:

Նա երկնչում է քարից,
Բայց երբ թռչում է քարից,
Ահռելի ուժ է:

Առուն ինչպես կլռի,
Սերս եկել է ջրի,
Ձեռքինը կուժ է:

Առուն մասուր է տանում,
Կարմիր սարսուռ է տանում,
Աշուն է, ուշ է:

Առաջատար

Հայոց լեզու գործնական քերականություն

1․ Խաղալիք, ընկեր, տուն, աղջիկ բառերը հոլովի´ր:

Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)-խաղալիք

Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞)-խաղալիքի

Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն)-խաղալիքին

Բացառական (ումի՞ց, ինչի՞ց)-խաղալիքից

Գործիական (ումո՞վ, ինչո՞վ)-խաղալիքով

Ներգոյական (ո՞ւմ մեջ, ինչո՞ւմ, ինչի՞ մեջ)-խաղալիքի մեջ,

2. Տրված բառազույգերի բաղադրիչները տեղափոխելով՝ ստացի՛ր նոր բարդ բառեր: Տրված և ստացված բառերն արմատների միջոցով բացատրի՛ր:

Օրինակ՝

ամփոփաթերթ, ծաղկագիր — ամփոփագիր, ծաղկաթերթ:

Ծովասուն, ձեռնամարտ — ձեռնասուն , ծովամարդ

Բևեռախույզ, երկրամերձ — բևերամերձ , երկրախույզ

Ձկնակեր, մարդավաճառ — մարդակեր , ձկնաճառ

3. Ընդգծված բառակապակցությունները փոխարինի՛ր ածանցավոր բառերով:

Պոչ ունեցող մի կենդանի էր գալիս:

Պոչ ունեցող-պոչավոր

Չգիտեի, որ այդքան զորություն ունեցող հսկա ես:

զորություն ունեցող-զորավոր

Այդտեղ որսորդները երկու ոտք ունեցող զարմանալի կենդանի են տեսել:

երկու ոտք ունեցող-երկոտանի

Երկրորդ անգամ հայտնվողը նույն ձին չէր, սրա պոչը մի քիչ երկար էր, գույնն էլ՝ մի քիչ դեղին:

մի քիչ երկար էր-երկարոտ

մի քիչ դեղին-դեղնոտ

Իբրև հայր՝ խրատում էր ու համոզում, որ ներող լինի:

Իբրև հայր-հայրաբար

Որպես մտերիմ՝ հորդորում էր, որ մի օր էլ տանը մնա:

Որպես մտերիմ-մտերմաբար

Եղբոր նման օգնում է ու հետևում, որ վատ բան չանես:

Եղբոր նման-եղբայրաբար

Թշնամու նման եք խոսում:

Թշնամու նման-թշնամաբար

Հարցը իր (յուր) ձևով լուծեց ու գնաց:

Յուր-յուրովի

4․Փակագծերում տրվածներից ընտրեք ճիշտ տարբերակը:
Նվագել (ջութակի վրա, ջութակ), կռվել (թշնամու դեմ, հետ), վերաբերել (հարցին, հարցի մասին), վատ վերաբերվել (ընկերոջը, ընկերոջ հետ), անհանգստանալ (կատարվածով, կատարվածից), մասնակցել (մրցույթին, մրցույթում), հաղթել (մրցույթում, մրցույթին), կասկածել (ընկերոջը, ընկերոջ վրա), համաձայն լինել (առաջարկին, առաջարկի հետ):

5․ Տեքստը վերականգնի՛ր նախադասությունները վերադասավորելով:

Այդ քարայրներից ամենամեծը ենթադրաբար հարյուր խորանարդ մետր տարածություն է գրավում: Ռուս տիեզերագնացներն այդ մասին երբեք չեն նշում, և պարզ չէ` չե՞ն տեսել, թե՞ պարզապես «դրա մասին չի կարելի խոսել»: Դեռես 60-ական թվականների սկգբին աստղագետ Կ. Սագանը հայտնեց, որ Լուսնի մակերևույթին հսկայական  քարայրներ կան: Եթե Երկրին մոտեցած կամ Երկրի վրա իջած «թոչող ափսեները» հազարավոր մարդիկ տեսնում են, Լուսնի վրա իջած ՉԹՕ-ների մասին միայն աստղանավորդներն ու տիեզերագնացները կարող են վկայել: Ինչ վերաբերում է ամերիկացիներին, մամուլն այնքան է գրել, որ դժվար է որոշել, թե ո՛րն է ճշմարտությունը: Այնտեղ կյանքի համար բարենպաստ պայմաններ կարող եե լինել: Լուսնի հետ կապված առեղծվածները բազմաթիվ են:

Դեռես 60-ական թվականների սկգբին աստղագետ Կ. Սագանը (ենթակա) հայտնեց (ստորոգյալ), որ Լուսնի մակերևույթին հսկայական  քարայրներ (ենթակա) կան (ստորոգյալ): Այդ քարայրներից ամենամեծը (ենթակա) ենթադրաբար հարյուր խորանարդ մետր տարածություն է գրավում (ստորոգյալ): Այնտեղ կյանքի համար բարենպաստ պայմաններ (ենթակա) կարող են լինել (ստորոգյալ): Լուսնի հետ կապված առեղծվածները (ենթակա) բազմաթիվ են (ստորոգյալ): Եթե Երկրին մոտեցած կամ Երկրի վրա իջած «թռչող ափսեները» հազարավոր մարդիկ տեսնում են, Լուսնի վրա իջած ՉԹՕ-ների մասին միայն աստղանավորդներն ու տիեզերագնացները կարող են վկայել: Ինչ վերաբերում է ամերիկացիներին, մամուլն այնքան է գրել, որ դժվար է որոշել, թե ո՛րն է ճշմարտությունը:

Առաջատար

Քիմիա Մոլեկուլ

Սովորել՝ Մոլեկուլ։Քիմիական բանաձև թեման։

Էջ 66-70

Պատասխանել հարցերին


1.Սահմանե՛ք քիմիական բանաձև հասկացությունը։


Քիմիական բանաձևը նյութի բաղադրության պայմանական գրառումն է քիմիական տարրերի նշանների և ինդեքսների միջոցով:


2.Ի՞նչ է ինդեքսը,և ե՞րբ է այն օգտագործվում։


Թիվը, որը բանաձևում գրվում է քիմիական նշանից ներքև և աջ(Cl2), անվանվում է ինդեքս (երբ ինդեքսը հավասար է 1-ի, այդ դեպքում չի գրվում):


3.Ի՞նչ տեղեկություն է 《հաղորդում》քիմիական բանաձևը նյութի վերաբերյալ։
Քիմիական բանաձևը ցույց է տալիս.


ա) նյութի անվանումը,
բ) այդ նյութի մեկ մոլեկուլը,
գ) նյութի որակական բաղադրությունը- ո՞ր տարրերի ատոմներից է կազմված տվյալ նյութը,
դ) նյութի քանակական բաղադրությունը-ի՞նչ զանգվածային հարաբերությամբ են տարրերը միացած:


4.Լրացրե՛ք բաց թողած բառը:

Մոլեկուլը նյութի այն ամենափոքր մասնիկն է,որը պահպանում է տվյալ նյութի հիմնական քիմիական հատկությունները։


5.Կարդացե՛ք քիմիական բանաձևերն ու շարադրե՛ք դրանցից ստացված տեղեկությունները.


ա) CuO-1-Պղինձ(Կուպրում) և 1 -Թթվածին
բ)NaOH- 1-Նատրիում, 1-Թթվածին, 1-Ջրածին
գ) LIH-1-Լիթիում, 1-Ջրածին
դ)SiO2— 1-Սիլիթիում, 2-Թթվածին


6.Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձևերը ,եթե հայտնի է , որ դրաց բաղադրության մեջ առկա են.


ա) կալիումի երկու ատոմ և ծծմբի մեկ ատոմ -Ca2S
բ)ածխածնի ու թթվածնի մեկական ատոմ-CO

Առաջատար

Հայոց լեզու

Լրացուցիչ աշխատանք

Աշնան մեղեդի

Աշուն է, անձրև… Ստվերներն անձև
Դողում են դանդաղ… Պաղ, միապաղաղ
Անձրև՜ ու անձրև …
Սիրտըս տանջում Է ինչ-որ անուրախ
Անհանգստություն…
Սպասիր, լսիր, ես չեմ կամենում
Անցած լույսերից, անցած հույզերից
Տառապել կրկին.
Նայիր, ա՜խ, նայիր, ցավում է նորից
Իմ հիվանդ հոգին…
Անձրև է, աշուն… Ինչո՞ւ ես հիշում,
Հեռացած ընկեր, մոռացած ընկեր,
Ինչո՞ւ ես հիշում.
Դու այնտեղ էիր, այն աղմկահեր
Կյանքի մշուշում…
Դու կյա՛նքն ես տեսել, դու կյա՛նքն ես հիշում —
Ոսկե տեսիլնե՜ր, անուրջների լո՜ւյս…
Ես ցուրտ մշուշում.
Իմ հոգու համար չկա արշալույս —
Անձրև՜ է, աշո՜ւն…

Առաջադրանքներ

Շատ վարժ կարդալ սովորիր բանաստեղծությունը։

1․ Բանաստեղծությունից առանձնացրո՛ւ․

ա․ բնության նկարագրությունները

Աշուն է, անձրև,

Անձրև՜ ու անձրև …
Անձրև է, աշուն…

Ես ցուրտ մշուշում.

Սիրտըս տանջում Է ինչ-որ անուրախ
Անհանգստություն…

բ․ հերոսի տրամադրությունը, զգացողությունը

2․ Գտի՛ր այն պատկերը, որի մեջ, քո կարծիքով, խտացված է հերոսի հոգեվիճակը։

Անցած լույսերից, անցած հույզերից
Տառապել կրկին.

3 Բնութագրի՛ր քնարական հերոսին (ստեղծագործության հերոսին)։

անուրախ անհանգստացած

4․ Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր։

Առաջատար

Գործնական քերականություն

Եզակի թիվ հոգնակի թիվ

Առաջին դեմք ես, ինքս մենք, ինքներս

Երկրորդ դեմք դու, ինքդ դուք, ինքներդ

Երրորդ դեմք նա, ինքը նրանք, իրենք

 Ե զ ա կ ի  թիվ  Հ ո գ ն ա կ ի թիվ  
 Առաջին դեմք  Երկրորդ դեմքԵրրորդ դեմքԱռաջին դեմք  Երկրորդ դեմքԵրրորդ դեմք
Ուղղ.ես, ինքս դու, ինքդնա, ինքըմենք, ինքներսդուք, ինքներդնրանք, իրենք
Սեռ.իմ  քո նրա, իրմերձեր  նրանց, իրենց
Տր.ինձ քեզ նրան, իրենմեզձեզնրանց, իրենց
Հայց.ինձքեզնրան, իրենմեզձեզնրանց, իրենց
Բաց.ինձնից, ինձանիցքեզնից, քեզանիցնրանից, իրենիցմեզնից, մեզանիցձեզնից, ձեզանիցնրանցից, իրենցից
Գործ. ինձնով, ինձանով  քեզնով, քեզանովնրանով, իրենովմեզնով, մեզանովձեզնով, ձեզանովնրանցով, իրենցով
Ներգ ինձնում, ինձանումքեզնում, քեզանումնրանում, իրենումմեզնում, մեզանումձեզնում, ձեզանումնրանցում, իրենցում

Տեքստից դո՛ւրս գրիր անձնական դերանունները՝ գրելով դեմքը, թիվը, հոլովը։

Ավ․ Իսահակյան «Եղնիկը»

— «Մի անգամ իմ բարեկամ մի որսորդ մեր հանդի անտառուտ սարերից մի եղնիկ նվեր բերեց երեխաներիս համար»:

— Այսպես սկսեց ընկերս աշնանային մի երեկո, երբ նստած միասին նրա պատշգամբում, հիացած նայում էինք հեքիաթական վերջալույսով վարվռուն սարերին, որոնց վրա մակաղած հոտերի նման մեղմորեն հանգչում էին ոսկեգեղմ անտառները:

— «Այդ մի մատաղ ու խարտյաշ եղնիկ էր, խորունկ, սև ու ջինջ աչքերով, որ ծածկվում էին երկայն, նուրբ թարթիչների տակ:

— Կամաց-կամաց մեր վրա սովորեց նա. էլ չէր փախչում, չէր վախենում մեզնից. մանավանդ շա՜տ մտերմացել էր երեխաներիս հետ. նրանց հետ միասին վազվզում էր պարտեզում, նրանց հետ ճաշում էր, նրանց հետ քնում:

— Մի բան ինձ շատ էր զարմացնում: Եղնիկը թեև այնպես ընտելացել էր մեզ, սովորել էր մեր տանն ու դռանը, բայց մեկ-մեկ մեզնից թաքուն բարձրանում էր այս պատշգամբը և ուշագրավ, լռիկ նայում էր հեռու` անտառներով փաթաթված սարերին. ականջները լարած խորասույզ լսում էր անտառների խուլ ու անդուլ շառաչը, որ երբեմն ուժեղանում էր, երբեմն բարականում` նայելով հովերի թափին: Նայում էր նա այնպե՜ս անթարթ և այնպե՜ս ինքնամոռաց, որ երբ պատահում էր բարձրանում էի պատշգամբը, ինձ բավական միջոց չէր նկատում և երբ հանկարծ ուշքի էր գալիս` նետի պես ծլկվում էր մոտիցս…

— Արդյոք գիտե՞ր նա, որ ինքը ղողանջուն անտառների ազատ երեխան է եղել, որ մայրը այնտեղ է կաթ տվել իրեն, որ այնտեղ է իր հայրը եղջյուրները խփել կաղնիներին: Արդյոք, գիտե՞ր, որ այդ խուլ շառաչը անուշ-անուշ օրորել է իրեն առաջին անգամ, և ո՞վ գիտե, գուցե, երազներ է բերել իրեն, սիրուն երազներ…

— Խե՜ղճ եղնիկ… Կարոտ` իր սիրած գուրգուրող անտառներից և զանգակ աղբյուրներից, իր խարտյաշ մորից և շնկշնկան հովերի հետ վազող ընկերներից` հիմա տանջվում, տառապում է մեզ մոտ, մտածում էի ես: Եվ այնպես սրտանց ցավակցում էի նրան… Չէ՞ որ նա էլ մեզ պես մտածող և զգայուն հոգի ունի:

— Ես շատ էի հարգում նրան, խնդրեմ չծիծաղես վրաս, այո՛, այնքան, որ երբ նա բարձրանում էր պատշգամբը, հեռացնում էի երեխաներիս, և թողնում էինք նրան մենակ իր ապրումների հետ…

— Երբ գրկում էի նրան, այդ նազելի էակին, և նայում էի լեռնային աղբյուրների նման վճիտ աչուկների մեջ` տեսնում էի այնտեղ մի թախծալի, երազուն կարոտ…

— Մի գիշեր,- մի քամի գիշեր էր,- սարերից անսանձ փչում էր քամին, դուռն ու պատուհանները ծեծում ու ծեծկում: Պարզ լսվում էր, որ այնտեղ, անտառում, դարավոր կաղնիներն ու վայրի ընկուզենիները ճակատում էին հողմի դեմ` աղմկում և գոռում: Եվ քամին բերում էր անընդհատ անտառի այդ լիակուրծք խշշոցն ու մռունչը, ու թվում էր թե` հենց մեր դռան առջև է աղմկահույզ, հողմածեծ անտառը:

— Երեխաներս վախից կուչ էին եկել. մինչդեռ եղնիկը դողում էր մի խենթ սարսուռով: Աչքերը կայծակին էին տալիս: Անթարթ, ամբողջովին լսելիք դառած` ականջ էր դնում նա անտառի հուժկու շառաչին, որ խոսում էր նրա հետ մայրենի լեզվով:

— Անտառը կանչում է նրան, ընկերների ազատ վազքն է տեսնում նա մթին թավուտների մացառուտ ժայռերն ի վեր,- մտածում էի ես:

— Մի փոքր հետո ավելի սաստկացավ քամին` փոթորիկ դառնալու չափ. մեկ էլ աղմուկով բացվեցին լուսամուտի փեղկերը, և մի ուժգին շառաչ միանգամից ներս խուժեց: Եղնիկը հանկարծակի մի ոստումով ցատկեց լուսամուտի գոգը` աչքերը սուզելով շառաչուն խավարի մեջ: Ես իսկույն վրա վազեցի բռնելու նրան, սակայն նա մի ակնթարթի մեջ թռավ լուսամուտից պարտեզը և ծածկվեց խավարների մեջ…

— Դե՛հ, հիմա՛ գնա ու գտիր նրան իր հայրենի անծայր անտառներում…»:

իմ

մեր

նրա 

նա

նրանց 

մեզ

իր

նրան

ես

ինձ

Առաջատար

Բառը, որը կփողի աշխարհը

Ես կարծում եմ, որ այդ բառը խախաղությունն է։Անսահման սիրում եմ խաղաղությունը ։ Ուզում եմ տեսնել ամեն ինչ խաղաղված խաղաղված`մարդկանց,աշխարհին,նույնիսկ երկնքին։Այնպես եմ ուզում,աշխարհը տեսնել խաղաղված,էլ որ չլինեն պատերազմները,վերանան չարիքներն ու աղետները։Ու այս ամենը կախված է ի բանից՝ Խաղաղություն։

Առաջատար

Ինչպե՞ս դարձա սեբաստացի

Երբ ես հինգ տարեկան էի ու պետք է արդեն պատրաստվեի դպրոց գնալուն։Մայրս լսելով Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի մասին,որոշեց որ ես պետք է սովորեմ հենց այդ դպրոցում։Հիշում եմ երբ առաջին անգամ մտա դպրոց,ես չգիտեի,թե ուր եմ եկել,ինչ պիտի անեմ,ինձ համար մի ուրիշ աշխարհ էր։Սակայն հետո հասկացա, որ մենք շատ ճիշտ ընտրություն ենք կատարել,որ ես սովորում եմ ապահով ու օրինակելի դպրոցում։Ես հպարտ եմ, որ սեբաստացի եմ,որովհետև ոչ միայն սովորում եմ,այլև ապրում եմ իմ ընտանիքում։Այստեղ ապրում ենք մեկս մյուսով, կիսում մեր ուրախությունն ու տխրությունը միասին։

Առաջատար

Գործնական քերականություն

Եկե՛ք վերհիշենք

Խոսքում գոյական, ածական, թվական անունները չկրկնելու համար հաճախ դրանք փոխարինվում են անվան դեր կատարող բառերով, այսինքն՝ դերանուններով։ Այլ կերպ ասած՝ դերանուն են կոչվում այն բառերը, որոնք մատնացույց են անում առարկա, հատկանիշ, քանակ կամ որակ՝ առանց դրանք անվանելու։ Դերանունները հանդես են գալիս իրենց ութ տեսակներով, դրանք են` անձնական, ցուցական, փոխադարձ, հարցական, հարաբերական, անորոշ, որոշյալ և ժխտական:

Անձնական դերանունները մատնացույց են անում խոսող, խոսակից կամ մի երրորդ անձ` առանց դրանց անվանելու։

Անձնական դերանուններն են՝ ես, ինքս, մենք, ինքներս, դու, ինքդ, դուք, ինքներդ, նա, ինքը, նրանք, իրենք:

Առաջադրանքներ

1.Տրված դերանուններով (սեռական հոլով) նախադասություններ կազմի՛ր և լրացրո՛ւ նախադասությունը:

Իմ, քո, նրա, իր, մեր, ձեր:
Սեռական հոլովը ցույց է տալիս այն անձը կամ առարկան,…:

Իմ քույրիկը շատ գեղեցիկ է։

Քեզ համար նոր հեծանիվ եմ գնել։

Նրա համար ծաղիկներ եմ հավաքել։

իր մեջ յուրահատուկ մի բան կա։

մեր գործընկերությունը արդեն 10 տարեկան է։

Ձեր զգեստները շատ գեղեցիկ են։

2. Ընդգծված գոյականները և հարցական դերանունները փոխարինի՛ր ես, դու, մենք, դուք դերանունների համապատասխան ձևերով :

Եղբոր խաղալիքն էր ջարդել:

Իմ խաղալիքն էր ջարդել:

Քո խաղալիքն էր ջարդել:

Մեր խաղալիքն էր ջարդել:

Ձեր խաղալիքն էր ջարդել:

Ընկերոջ ճառելն առաջին անգամ էր տեսնում:

Իմ ճառելն առաջին անգամ էր տեսնում:

Քո ճառելն առաջին անգամ էր տեսնում:

Մեր ճառելն առաջին անգամ էր տեսնում:

Ձեր ճառելն առաջին անգամ էր տեսնում:
Հանուն ընկերոջ ամբողջ ամառը մնաց շոգ քաղաքում:

Հանուն ինձ ամբողջ ամառը մնաց շոգ քաղաքում:

Հանուն քեզ ամբողջ ամառը մնաց շոգ քաղաքում:

Հանուն մեզ ամբողջ ամառը մնաց շոգ քաղաքում:

Հանուն ձեզ ամբողջ ամառը մնաց շոգ քաղաքում:
Ո՞ւմ պարտեզն է օր օրի կանաչում ու գեղեցկանում:

Ի՞մ պարտեզն է օր օրի կանաչում ու գեղեցկանում

Քո՞ պարտեզն է օր օրի կանաչում ու գեղեցկանում

Մե՞ր պարտեզն է օր օրի կանաչում ու գեղեցկանում

Ձե՞ր պարտեզն է օր օրի կանաչում ու գեղեցկանում

Հանձնաժողովն ո՞ւմ տվեց մրցանակը:

3.Դերանունների տրված զույգերի մեջ առանձնացրո՛ւ տրական հոլովով դրվածները: Խմբավորի՛ր բառազույգերի մյուս անդամները և դրանք անվանի՛ր:

Իմ, ինձ, ինձնով, ինձնից, իմ մեջ:

քո, քեզ, քեզնով, քեզնից, քեզ մեջ:

նրա, նրան, նրանցով, նրանցից, նրա մեջ:

իր, իրեն, իրենցով, իրենցից, իր մեջ:

մեր, մեզ, մեզնով, մեզնից, մեզ մեջ:

ձեր, ձեզ, ձեզնով, ձեզնից, քեզ մեջ:

4.Հոլովման աղյուսակում գրի՛ր տրված դերաննուների համապատասխան ձևերը և պատասխանի՛ր հարցերին:

Ես, դու, նա, ինքը, մենք, դուք, նրանք, ո՞վ:

Ուղղական (ո՞վ)-Ես, դու, նա, ինքը, մենք, դուք, նրանք, ով
Սեռական (ո՞ւմ)- Իմ, քո, նրա, իրա, մեր, ձեր, , նրանց, ում
Տրական (ո՞ւմ)- Ինձ, քեզ, նրան, մեզ, ձեզ, նրանց, ում
Բացառական(ումի՞ց)- ինձնից, քեզնից, նրանից, մեզնից, ձեզնից, նրանցից, ումից
Գործիական (ումո՞վ)- Ինձնով, քեզնով, նրանով, մեզնով, ձեզնով, նրանցով, ումով
Ներգոյական (ո՞ւմ մեջ) —Իմ մեջ, քո մեջ, նրանում, մեր մեջ, ձեր մեջ, ձեր մեջ, նրանց մեջ, ում մեջ

Առաջատար

Աշխարհագրություն ինքնաստուգում

 • Ի՞նչ եք հասկանում ասելով ՝ ինքնիշխան պետություն։

Ինքնիշխան է այն պետությունը, որն ունի հստակ սահմանված տարածք, որի վրա իրականացնում է ներքին և արտաքին ինքնիշխանություն։

 • Նկարագրե՛լ տարածքային կառուցվածքի ձևերից մեկը։

Ունիտար, Դաշնային, Համադաշնություն

Համադաշնությունը անկախ պետությունների միավորումն է, որոշակի գործողություններ համաձայնեցնելու և իրականացնելու նպատակով։

 • Ի՞նչ  են  բնակչությունը    և  բնակչության բնական շարժը։Նշե՛ք բնակչության վերարտադրության տիպերը։

Բնակչությունը որոշակի տարածքում մշտական բնակություն հաստատած մարդկանց ամբողջությունն է։

 • Ի՞նչ է ցույց տալիս բնակչության խտության ցուցանիշը։

Բնակչության խտությունը տարածքի բնակեցվածության աստիճանն արտահայտող ցուցանիշն է, որը հաշվում են բնակչության թվի և տարածքի հարաբերությամբ։

 • Ի՞նչ է բնակչության միգրացիան և որո՞նք են դրա տեսակները ՝ըստ տարածքի ընդգրկման։

Միգրացիան բնակչության, մարդկանց տեղաշարժն է՝ կապված մշտական կամ ժամանակավոր բնակավայրը փոխելու հետ։ Միգրացիայի տեսակները լինում են ներքին և արտաքին:

 • Թվարկե՜ք միգրացիայի տեսակները,ըստ դրդապատճառների։ Բերե՜լ օրինակներ։

Միգրացիայի տեսակները ըստ դրդապատճառների՝ տնտեսական, քաղաքական, կրոնական, ընտանեկան-կենցաղային, բնական։

 • Թվարկե՛ք․ Երեք խառնածին ռասաները ՝————Մետիս——Մուլադ——Սամբո
 • Երեք  ազգային  կրոններ՝——Բուդայականություն,Քրիստոնեություն,—Մահմեդականություն——————
 • Չորս լեզվաընտանիք ՝——Հնդեվորպական,——————

 • Որո՞նք են քաղաքների բնակչության աճի երեք հիմնական ուղղությունները։

Մեխանիկական,բնական,վերարտադրություն։

 • Ո՞ր պետությունում է ուրբանիզացման մակարդակը կազմում 100%. (0.5 միավոր)
 • ա. Սինգապուր                գ. Ռուսաստան բ. ԱՄՆ                               դ. Հայաստան

 • Ընդգծել միապետությունները. (1 միավոր) Սաուդյան Արաբիա, Օման, Հայաստան, Ֆրանսիա, Իսպանիա, ԱՄՆ, Ճապոնիա, Թուրքիա, Վրաստան, Մեծ Բրիտանիա

 • Ներկայացնե՜լ հողային ռեսուրսների տեղաբաշխման առանձնահատկությունները։