Posted in Նախագծեր

2022_2023թ․ աշխարհագրության հաշվետվություն


Հասարակական աշխարհագրություն

Աշխարհի բնակչության թիվը և շարժը

Աշխարհի բնակչության տեղաբաշխումը և միգրացիաները

Ինքնաստուգում

Ռեսուրսներ

Ազգային տնտեսություն

Հարցեր

Գյուղատնտեսություն

Արտադրության ճյուղեր

Ձկնորսություն, անտառային տնտեսություն և որսորդություն

Անասնապահություն

Այս տարի մենք աշխարհագրությունից անցանք շատ հետաքրքիր դասեր, ընկեր Գայանեն մեզ սովորեցրեց բազում թեմաներ, որոնք ինձ շատ դուր եկան։ Աշխարհագրությունը մեզ շատ բաներում կօգնի կյանքում։

Posted in Ռուսերեն

Русский

Упражнения 11
Когда ты приехал в Украину? (октябрь)
− Я приехал в Украину в октябре.

А) 1. Когда Самир приехал в Харьков? (сентябрь)
Самир приехал в Харьков в сентябре.

 1. Когда твоя подруга приехала в наш город? (прошлый год)
  Моя подруга приехала в наш город в прошлом году.
 2. Когда они приехали домой? (вечером)
  Они приехали домой вечером.
 3. Когда твой брат приедет в Киев? (воскресенье)
  Мой брат приедет в Киев в воскресенье.
 4. Когда ты приедешь в гости к Ахмеду? (завтра)
  Я приеду в гости к Ахмеду завтра.
 5. Когда они приедут в Париж? (через неделю).
  Они приедут в Париж через неделю.

Б) 1. Когда ты пришёл в академию сегодня? (9 часов)
Я пришёл в академию сегодня в 9 часов.

 1. Когда твои друзья пришли домой вчера? (поздно вечером)
  Мои друзья пришли домой вчера поздно вечером.
 2. Когда придёт преподаватель физики? (завтра)
  Преподаватель физики придёт завтра.
 3. Когда придут ваши студенты? (2 часа).
  Ваши студенты придут в 2 часа.

Упражнение 2.
Закончите предложения.

 1. Я открыл учебник и словарь, чтобы учусь . 2. Али взял ручку и бумагу,
  чтобы … . 3. Мы ходили в Интернет-кафе, чтобы … . 4. Мой друг купил плеер,
  чтобы … . 5. Мы идём в кино, чтобы … . 6. Анна открыла холодильник, чтобы
  … . 7. Мы едем на экскурсию по городу, чтобы … . 8. Омер ходил в деканат,
  чтобы … . 9. Кристиан приехал в Харьков, чтобы … . 10. Друг пришёл ко мне
  в гости, чтобы … .
Posted in ֆիզիկա 7

Լաբ, աշխ․ Գազի ճնշում․ նպատակը

Մի քանի փորձերով պարզ է գազում ճնշում կա, թե ոչ և ինչով է պայմանավորված գազում ճնշումը
Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր- օդահան պոմպ ,զանգով, մի քանի չփքված փուչիկ,։
Աշխատանքի ընթացքը-Թելով կապեցի չփքված փուչիկների բերանները ,մեկը կախեցի զանգի տակ, մյուսները դրեցի զանգի հատակին, և սկսեցի օդը հանել զանգի հատակից,և սկսեցի պոմպի միջոցով դուրս մղել զանգի տակ գտնված օդը:

Posted in Կենսաբանություն 7

Կենսաբանություն

Կենսաբանության ամփոփում

1.Ներկայացնել փափկամարմինների արտաքին կառուցվածք և տարածվածությունը

2.Կռճիկավոր և ոռսկռավոռ ձկներ

3.Ձկների բազմացումը

4.Միջատների արտաքին և ներքին կառուցվածքը

5.Միջատների բազմացում

6.Երկկենցաղների արտաքին և ներքին կառուցվածքը և երկկենցաղների բազմացում։

Posted in Գրականություն, հայոց լեզու 7

Վահան Թոթվենց․ Մայրս

Առաջադրանքներ:
1.Կարդալ հատվածը, անհասկանալի բառերը բացատրել բառարանի օգնությամբ:
2.Ո՞վ է մայրը հեղինակի համար: Ինչպե՞ս է նա ներկայացնում մորը:
Նա իր մորը ներկայացնում էր քռողջ, ժիր և սիրուն
3.Ո՞վ է մայրը քեզ համար: Նկարագրիր և բնութագրիր մայրիկիդ
Իմ մայրիկը, հոգատար գեղեցիկ,բարի սիրտ ունեցող, շագանակագույն մազերով, շագանակագույն աչքերով

Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Ինքնուրույն աշխատանք

 1. Հավասարասրուն եռանկյան սրունքը 15սմ է, իսկ հիմքը` 17սմ: Գտեք այդ եռանկյան պարագիծը։
  15×2+17=47x=47
 2. Հավասարասրուն եռանկյան հիմքը 5սմ-ով մեծ է սրունքից, իսկ պարագիծը 32սմ է: Գտեք եռանկյան կողմերը։
 3. Հավասարասրուն եռանկյան սրունքը 3 անգամ մեծ է հիմքից, իսկ պարագիծը 63սմ է։ Գտեք եռանկյան կողմերը:

4.Ապացուցեք, որ եթե եռանկյան կիսորդն ու բարձրությունը համընկնում են, ապա եռանկյունը հավասարասրուն է։

 1. ABC եռանկյունում AB=BC, <A=40°: Գտեք <B-ն:
Posted in Գրականություն, հայոց լեզու 7

Հայոց լեզու

Մայիսի 4

Դասարանում

Առաջադրանքներ

1Տեքստը փոխադրի՛ր (պատմելով գրիր)  չորս-հինգ նախադասությամբ:
Կրիան ու նապաստակը վիճեցին, թե ո՛վ է ավելի արագ վազում: Քանի որ խոսքով իրար ոչինչ չկարողացան ապացուցել, որոշեցին մրցել: Հանդիպման տեղը նշեցին ու բաժանվեցին: Նապաստակը չէր կասկածում, որ ինքն իսկապես արագավազ է: Նա հույսը դրեց իր բնատուր արագավազության վրա ու ճամփեզրին պառկեց , մուշ-մուշ քնեց, որ մի քիչ հանգստանա: Իսկ կրիան հասկանում էր, որ ինքը դանդաղաշարժ է, դրա համար էլ առանց հանգստանալու վազում էր ու վազում: Այդպես նա քնած նապաստակից առաջ անցավ  ու նվաճեց հաղթողի պարգևը:
Այդպես է, երբ բնական ընդունակությունները չեն օգտագործվում, աշխատասիրությունը հաղթում է:

2․Տեքստը վերականգնի՛ր՝ նախադասությունները վերադասավորելով:

Այդ քարայրներից ամենամեծը ենթադրաբար հարյուր խորանարդ մետր տարածություն է գրավում: Ռուս տիեզերագնացներն այդ մասին երբեք չեն նշում, և պարզ չէ` չե՞ն տեսել, թե՞ պարզապես «դրա մասին չի կարելի խոսել»: Դեռես 60-ական թվականների սկգբին աստղագետ Կ. Սագանը հայտնեց, որ Լուսնի մակերևույթին հսկայական  քարայրներ կան: Եթե Երկրին մոտեցած կամ Երկրի վրա իջած «թոչող ափսեները» հազարավոր մարդիկ տեսնում են, Լուսնի վրա իջած ՉԹՕ-ների մասին միայն աստղանավորդներն ու տիեզերագնացները կարող են վկայել: Ինչ վերաբերում է ամերիկացիներին, մամուլն այնքան է գրել, որ դժվար է որոշել, թե ո՛րն է ճշմարտությունը: Այնտեղ կյանքի համար բարենպաստ պայմաններ կարող եե լինել: Լուսնի հետ կապված առեղծվածները բազմաթիվ են:

3․Այնպիսի պատմություն գրի՛ր, որ հետևյալ հեևությունն արվի:
Մարդուն ըստ իր արարքի են ճանաչում: