Posted in Գրականություն, հայոց լեզու 7

Հայոց լեզու թարգմանչական աշխատանք

Маленькая старая кроватка

Одна маленькая девочка очень любила спать в своей небольшой кроватке под шёлковым голубым одеяльцем. Вечером она забиралась в свою крошечную кроватку, накрывалась одеялом с головой — и всю ночь она смотрела прекрасные волшебные сны. Но наша девочка росла, и ей всё сложнее было помещаться в своей кроватке. И однажды мама принесла ей другую кроватку, побольше, а старую убрали в угол.

Но девочка никак не могла забыть старую маленькую кроватку. В новой кроватке ей долго не удавалось заснуть, и она ворочалась с боку на бок. Поэтому однажды она всё же уговорила маму достать её старую кровать. Вечером счастливая девочка забралась в неё и свернулась под одеялом клубочком. Но уже через пять минут она поняла, что не может здесь спать! Она не могла ни вытянуться, ни повернуться. А уж о волшебных снах не могло быть и речи! Бедная расстроенная девочка вылезла из своей кроватки и пошла спать в свою новую большую кровать, а старую кроватку снова убрали в угол. Её сердце было разбито…

Однако постепенно девочка привыкла к новой кровати, спала в ней спокойно и даже иногда видела сны. Но всё равно она часто вспоминала ту свою кроватку, в которой сны были такие замечательные и волшебные, и думала, что, может быть, зря тогда ночью она вылезла из неё? Может быть, можно было приспособиться и заснуть в ней? Возможно, нужно было лишь чуть-чуть потерпеть…

И вот однажды, когда девочка ворочалась в раздумьях на своей новой кровати, она вдруг поняла, что нужно сделать. Все в доме уже спали, поэтому она на цыпочках подкралась к своей старой маленькой кроватке, которая тихонько стояла в углу, и вытащила из неё своё маленькое голубое одеяльце. А потом она вернулась на свою новую большую кровать, крепко-крепко обняла своё старое одеяльце, и уснула. И всю ночь ей снились самые волшебные и прекрасные сны.

Փոքրիկ հին օրորոց

Մի փոքրիկ աղջիկ սիրում էր քնել իր փոքրիկ անկողնում կապույտ մետաքսե վերմակի տակ: Երեկոյան նա բարձրացավ իր փոքրիկ անկողնու մեջ, գլխով ծածկվեց վերմակով, և ամբողջ գիշեր նա տեսավ հիանալի կախարդական երազներ: Բայց մեր աղջիկը մեծացավ, և նրա համար ավելի ու ավելի դժվար էր տեղավորվել իր օրորոցում։ Եվ մի օր մայրը նրան մեկ այլ մահճակալ բերեց՝ ավելի մեծ, իսկ հինը դրեցին մի անկյունում։

Բայց աղջիկը չէր կարող մոռանալ հին փոքրիկ մահճակալը։ Նոր օրորոցում նա երկար ժամանակ չէր կարողանում քնել, և նա շրջվեց և շրջվեց այս կողմից։ Այսպիսով, մի օր նա դեռ համոզեց մորը վերցնել իր հին մահճակալը: Երեկոյան երջանիկ աղջիկը բարձրացավ դրա մեջ և պտտվեց ծածկոցների տակ գնդակի մեջ: Բայց հինգ րոպե անց նա հասկացավ, որ այստեղ չի կարող քնել: Նա ոչ կարող էր ձգվել, ոչ շրջվել: Եվ կախարդական երազների մասին խոսք անգամ չէր կարող լինել։ Խեղճ վշտացած աղջիկը դուրս եկավ օրորոցից և գնաց քնելու իր նոր մեծ անկողնում, իսկ հին օրորոցը նորից դրվեց անկյունում։ Նրա սիրտը կոտրվեց…

Սակայն աստիճանաբար աղջիկը ընտելացել է նոր մահճակալին, հանգիստ քնել դրա մեջ և նույնիսկ երբեմն երազել։ Բայց միևնույն է, նա հաճախ էր հիշում իր անկողինը, որի մեջ երազներն այնքան հիասքանչ ու կախարդական էին, և մտածում էր, որ միգուցե իզուր էր այն գիշերը, որ դուրս եկավ դրանից։ Միգուցե դրանում կարելի՞ էր հարմարվել ու քնել։ Միգուցե պետք է մի փոքր համբերատար լինել…

Եվ հետո մի օր, երբ աղջիկը շպրտվեց և մտքի մեջ ընկավ իր նոր մահճակալի վրա, նա հանկարծ հասկացավ, թե ինչ է պետք անել: Տանը բոլորն արդեն քնած էին, ուստի նա մոտեցավ իր հին փոքրիկ մահճակալին, որը հանգիստ նստած էր անկյունում, և այնտեղից հանեց իր փոքրիկ կապույտ վերմակը։ Եվ հետո նա վերադարձավ իր նոր մեծ մահճակալին, ամուր գրկեց իր հին վերմակը և քնեց։ Եվ ամբողջ գիշեր նա տեսավ ամենակախարդական և գեղեցիկ երազները:

Posted in Գրականություն, հայոց լեզու 7

Դենիել Քիզ «ԾԱՂԻԿՆԵՐ ԷԼՋԵՐՆՈՆԻ ՀԱՄԱՐ» Վերլուծություն

Գիրքը երեսունյոթ ամյա Չարլի Գորդոնի օրագիրն է: Նա մտավոր հետամնաց էր և բուժումներ էր ստանում: Չարլին ամեն օր գրառումներ էր կատարում իր կատարած թեստերի և փորձերի մասին: Նա իրեն վատ էր զգում , երբ թեստը չէր կարողանում անցնել:

Նրա թեստերից մեկը մկնիկի` Էլջերնոնի հետ էր: Սկզբում մկնիկը նրան մշտապես հաղթում էր, սա Չարլիին շատ էր բարկացնում:

Մկնիկի և Չարլիի այ քյուները նույնն էին , այդ իսկ պատճառով փորձագետները մկնիկի վրա փրրձեր էին կատարում և եթե դրանք արդյունք էին ունենում, ապա նույն փորձությունների միջով անցնում էր նաև Չարլին:

Չարլին չափազանց բարի էր, իրեն ծաղրողներին իր ընկերներն էր համարում: Նա շատ փորձությունների միջով անցավ և դրանից հետո կարողացավ հաղթել մկնիկին : Նրա ուրախությունը անչափելի էր: Օրեցօր նա ավելի բանիմաց էր դառնում և շատ բան հասկանում: Չարլին ի վերջո հասկացավ, որ այդ մարդիկ իրեն ծաղրում են և դադարեց շփվել նրանց հետ:

Օրագրի վերջում, կարծես թե նա արդեն բանիմաց մի գիտնական էր: Չարլին տարբեր հայտնագործություններ էր կատարում և գիտական աշխատանքներ գրում:

Posted in Պատմություն 7

X-XII Դարի ժամանակագրություն

908 թ. Վասպուրականի Գագիկ Իշխանը Ատրպատականի Ամիրայից թագ է ստանում։

968-1021 թ. Վասպուրականի Սենեքերիմ թագավորը վասպուրականը կտակեց Բյուզանդիային,ինքը տեղափոխեց Սեբաստիաս

908-1021-Վասպուրականի թագավորություն

963 թ Աշոտ III եղբայր Մուշեղը Կարսը հռչակեց ինքնուրույն թագավորություն, այն գոյատևեց 100 տարի։

972թ Տաշիրի կառավարիչ նշանակվեց Աշոտ III որդի Գուրգենը (Կյուրիկե)։

978 թ. Սմբատ II Գուրգենին շնորհեց թագավորի տիտղոս։

978-1113 թ. Տաշիր ձորագետի թագավորություն (Լոռի, Կյուրիկյան թագավորություն)

987 թ. Սմբատը Սյունիքը հռչակեց թագավորություն

987-1170 թ. Սյունիքի թագավորություն (Կապանի կամ Բաղաց թագավորություն)

1022 թ. Տրապիզոնում վրաց բյուզանդական բանակցությունների ժամանակ Վասիլ II Հայոց կաթողիկոս Պետրոսից պահանջում էր հանձնել Անի թագավորության հանձնումը

1041 թ. Աշոտ IV շահանում է անհայտ պայմաններում, ով գլխավորում էր երկրի միասնության համար

Posted in ֆիզիկա 7

Լծակի հավասարակշռության պայմանի ստուգում։Աշխատանքի նպատակը․ Լաբ․

Փորձով ստուգել, թե ուժերի և նրանց բազուկների ինչ հարաբերակցության դեպքում լծակը կմնա հավասարակշռության մեջ,։
Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր-լաբարատոր լծակ,ամրակալան,չափաքանոն,բեռների հավաքածու,ուժաչափ։

Աշխատանքի ընթացքը- Լաբորատոր լծակը ամրացրեցի ամրակալանին այնպես,որ այն ազատ պտտվի առանցքի շուրջը։Լծակի ծայրերի մանեկների պտտման միջոցով լծակը հավասարակշռեցի հորիզոնական դիրքով։Պտտման առանցքից որոշակի հեռավորությամբ կախեցի լծակի աչ բազուկից կախեցի 2 ծանրոց։ Փորձերի միջոցով լծակի ձախ բազուկի վրա գտա այտ տեղերը որտեղից կախելով Ա- կետ 1 ծանրոց, Բ-կետ 2 ծանրոց Գ-կետ 3 ծանրոց։Չափեցի այդ տեղերի և պտտման առանցքի,հեռավորությունները,այսինքն բազուկները- L1 L2։ Յուրաքանչյուր փորձի համար հաշվեցի ուժերի հարաբերությունը և բազուկների հարաբերությունը։

Եզրակացություն-
Ա փորձ
L1 L2 F1 F2
17սմ.
8.5 սմ
17:8

Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ

381.ա) Քանի՞ աշակերտ ցուցակագրվեց և՛ լողի, և՛ շախմատի խմբակներում։
լողA շախմատ B
|A∪B| = |A| + |B| — |A∩B|
|A∪B| = 24
|A| = 18
|B| = 15
|A∩B| = |A| + |B| — |A∪B| = 18 + 15 — 24 = 9
բ) Քանի՞ աշակերտ ցուցակագրվեց միայն լողի խմբակում։
18 — 9 = 9
գ) Քանի՞ աշակերտ ցուցակագրվեց միայն շախմատի խմբակում։
15 — 9 = 6


383.


884.
Ա- 5
Բ-8
Գ-

Posted in ֆիզիկա 7

Ֆիզիկա։ Ճնշման ուժ

1.Որ ֆիզիկական մեծությունն է կոչվում ճնշում:

Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժի հարաբերությանը այդ մակերևույթի մակերեսին, կոչվում է ճնշում:

2.Գրել ճնշումը սահմանող բանաձևը:

F=pS

3.Որոնք են ճնշման միավորները

Ճնշման միավորը 1Պասկալն է ի պատիվ ֆրանսիացի գիտնական Բլեզ Պասկալի։

Գործածվում են նաև ճնշումը չափելու այլ միավորներ՝ հեկտոպասկալ (հՊա), կիլոպասկալ (կՊա) և մեգապասկալ (ՄՊա).
1 հՊա = 100 Պա, 1 կՊա = 1000 Պա, 1 ՄՊա = 1000000 Պա

Posted in Գրականություն, հայոց լեզու 7

Գործնական քերականություն

1Լրացրու բաց թողած տառերը (նաև կրկնակ)։

ա) Ազնվամորին (մոռ) վարդազգիների ընտանիքին պատկանող 1-1,5 մ բարձրությամբ թուփ է կամ կիսաթուփ։ Տերևները բարդ են՝ եռամասնյա, վերջից գրեթե մերկ ու կանաչ, ներքևից՝ թաղի.անման ու սպիտակավուն։ Ծաղկաբույլը ողկույզ է, ծաղկաթերթիկները սպիտակ են, պտուղը բազմակորիզավոր է։ Բույսը ծածկում է հունիս-հուլիս, պտղակալում՝ հուլիս- օգոստոս ամիսներին։ Ձմեռելուց հետո բերք է տալիս միայն երկրորդ տարում ու չորանում երրորդ տարում։ Դեռևս հին հույներն ու հռոմեացիներն անտառից հավաքած ազնվամորու պտուղներն օգտագործել են ոչ միայն ուտելու, այլև բուժական նպատակներով։

բ) Հայրենական ժողովրդական բժշկության մեծ ազնվամորու պտուղների թուրմը լայնորեն կիրառվում է գրիպի, մի շարք ցրտառական հիվանդությունների ժամանակ։ Պտուղները լայն կիրառում ունեն նաև լնդաոտի, սակավարանության, ստամոքսային ցավերի ժամանակ։ Օգտագործվում են նաև մարսողությունը լավացնելու և ալկոհոլային հարբածությունից սթափեցնելու նպատակներով։ Հայկական ժողովրդական բժշկության մեծ ազնվամորու պտուղները լայն կիրառում են ունեցել տենդային հիվանդությունների, իսկ ծաղիկների թուրմը՝ օձի կծածի դեպքերում։

Ա. Թորոսյանի «Հայաստանի դեղաբույսերը» գրքից

2․Կետադրիր տրված նախադասությունները:

• Պատճառը մի գաղտնիք է, որ երևան հանել չեմ կարող պատասխանեց նա:
• Մի կողմում ընկած էր ավտոմատը, մյուսում խառնիխուռն թափված զանազան իրեր, որոնց մի մասն արդեն ցրիվ էր տվել հատակով մեկ:
• -Երանի քո աչքերին թագուհի, որ տեսել ես այդ հանդեսը,- մրմնջաց Սեդան:
• Այնքան մեղմանուշ այնքան դյութիչ էր մեղեդին, որ Ջուլիետան կարծում էր իր սրտի լարերի վրա էր նվագում:

4Տրված բառերում մեկ տառը փոխելով` ստացիր նոր բառ և բառարանի օգնությամբ տուր ստացված բառերի բացատրությունները՝ ականակիտ, այգաբաց, անութ, աշտանակ,մոմակալ-աշտարակ

Բրդել, ջարդել-դրդել-

Գիրթ, շեշտակի-գիրք

Թափոր, երթ-թափուր

Կտրիճ,քաջ-կարիճ

Հերկել,գութանել-ներկել

Հրատարակել, հայտարարել-հրապարակել

 Շեղբ- ծայր-շեղջ

Սկահակ, փոքր բաժակ-ստահակ

Տարեգրություն, ժամանակագրություն-տարագրություն

5․ Տրված միտքն արտահայտի՛ր հինգ նախադասությամբ:

Ֆրանսիացի քիմիկոսները շաքարի մի քանի փոխարինիչ են ստացել` բուսաշաքարից երկու հարյուր հազար անգամ քաղցր:

1)Քիմիկոսները շաքարի մի քանի փոխարինիչ են ստացել` բուսաշաքարից երկու հարյուր հազար անգամ քաղցր:

2)Ֆրանսիացիները շաքարի մի քանի փոխարինիչ են ստացել` բուսաշաքարից երկու հարյուր հազար անգամ քաղցր:

3)Շաքարի մի քանի փոխարինիչ ստացան։

4)Շաքարի մի քանի փոխարինիչ են ստացել` բուսաշաքարից երկու հարյուր հազար անգամ քաղցր:

5)

Posted in Գրականություն, հայոց լեզու 7

Հրաշալի առավոտ

Եկավ առավոտը։ Աչքերս բացեցի՝ և միանգամից հասկացա, որ այսօր իմ հրաշալի առավոտներից մեկն է։Գունավոր թռչունների ծլվլոցը,արևի ճառագայթները,անուշ ծաղիկների բույրն, մաքուր օդը, տերևների, խոտերի ամեն մի շաղը ամեն ինչ ասում էր, որ այսօր հրաշալի առավոտ նաև օր եմ ունենալու։Տանից դուրս եկա գնացի այգի, իմ աճեցրած ծիրանի ծառից քաղեցի մի քաղցրահամ ծիրան, գնացի նստեցի փայտե ճոճանակի վրա և այգու գեղեցիկ ծաղիկներին նայելով՝ արևի շողերից էներգիա ստանալով վայելեցի այդ հայկական ծիրանը, և ամբողջ այգով գոռացի՝- այսօր իմ ամենահրաշալի առավոտն էր։