Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Մարտի 21

Ինքնուրույն աշխատանք

1.Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 350 է։Գտնել մյուս անկյունը։

Լուծում

<A+<B=90°

35+<B=90°

<B=90-35°=55°

<B=55°

2.Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 200 _ով մեծ է մյուսից։Գտնել այդ անկյունը։

<A+<B=90°

<A=X

<B=x+20

2x+20=90

(90-20):2-35

3.Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 8 անգամ մեծ է մյուսից։Գտնել այդ անկյունը։

<A=X

<B=8x

90:9x=10°

8*10-80°

<B-80°

<A+10

4. ABC ուղղանկյուն եռանկյան մեջ <A=300 ,<С=900 , BC = 8սմ։Գտնել AB-ն։

CB*2-AB

8*2=16 սմ

AB-16 uu

5.ABC ուղղանկյուն եռանկյան մեջ <A=300 ,<С=900 , АB+BC = 18սմ։Գտնել AB-ն

Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

289.

AB=1մ

BC=2մ

CB=3մ

Ոչ որովհետև AB + BC > CB: Իսկ մեր մոտ`3 = 3

Պատ՝․ Ոչ

բ)AB= 1,2

BC=1

CB=2.4

Ոչ,քանի որ  AB + BC > CB: Իսկ մեր մոտ`1.2+1<2.4

290.

Քանի որ ըստ ըստ անհավասարության թեորեմի ցանկացած կողմ պետք է փոքր լինի մյուս երկուսի գումարից =հիմքը հավասար է 10սմ։

291.

ա) AB=5սմ, АC=3սմ, այս դեպքում կարող է լինել BC= AB=5սմ, BC= AC=3սմ

բ)AB=8սմ, АC=2սմ,=> BC= AB=8սմ

գ) AB=10սմ, АC=5սմ, BC= AB=10սմ

Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն 7

Դեկտեմբերի 20

Զուգահեռ ուղիղներ

106)Զուգահեռ

107)Ոչ որովհետև զուգահեռ ուղիղները չէն հատվում

108)Զուգահեռ են ըստ առաջին հայտանիշի

109)Զուգահեռ են։

110)այո զուգահեռ քանի որ <BAC <ACD Խաչադիր են

111)զուգահեռ են, քանի որ AC–ն ընդհանուր կողմ է, և նրան կից խաչադիր անկյունները հավասար են

112)Այո

113)Այո

114)

115)

116)

Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Դասարանում

75)Հավասար է

76)Հավասար է

77)Քանի որ AB=CD,BC=AD: և BD-ն ընդհանուր է,հետևաբար ABD և BDC-ն հավասար են։

78)Հավասար են, քանի որ AB=CD, BD=AC, և BC-ն ընդհանուր է, հետևաբար ըստ երրերդ հայտանիշի ABC և BCD հավասար է։

Տնային աշխատանք

79)