Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն 7

Դեկտեմբերի 20

Զուգահեռ ուղիղներ

106)Զուգահեռ

107)Ոչ որովհետև զուգահեռ ուղիղները չէն հատվում

108)Զուգահեռ են ըստ առաջին հայտանիշի

109)Զուգահեռ են։

110)այո զուգահեռ քանի որ <BAC <ACD Խաչադիր են

111)զուգահեռ են, քանի որ AC–ն ընդհանուր կողմ է, և նրան կից խաչադիր անկյունները հավասար են

112)Այո

113)Այո

114)

115)

116)

Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Դասարանում

75)Հավասար է

76)Հավասար է

77)Քանի որ AB=CD,BC=AD: և BD-ն ընդհանուր է,հետևաբար ABD և BDC-ն հավասար են։

78)Հավասար են, քանի որ AB=CD, BD=AC, և BC-ն ընդհանուր է, հետևաբար ըստ երրերդ հայտանիշի ABC և BCD հավասար է։

Տնային աշխատանք

79)

Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

ԿՐԿՆՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դասարանում

54. P= AB + BC + AC = 10 + 5 + 13 = 28

55. P ABC = 12 + 7 + 14 = 33
P MNK = 3 + 20 + 18 = 41
41 — 33 = 8 (MNK-ն ABC-ից 8-ով մեծ է)

56.1-ին և 2-րդ կողմերը 20սմ են, իսկ 3-րդ կողմը 5սմ:

57.52 — 7 = 45
45 : 3 = 15սմ (1-ին և 2-րդ կողմերը)
15 + 7 = 22սմ (3-րդ կողմը)

58.

2x+4x+5x=66

(2×6)+(5×6)=66

12+24+30=66

Պատ.՝1)12, 2)24, 3)30:

Տանը