Երրորդ ուսումնական շրջան

Անուն Ազգանուն, դասարան-Հարութ Կարապետյան 5-1դասարան
Ընտրությամբ խումբ-բնագիտություն
Երկարացվա օրվա ծառայություն- /օգտվում եք, չեք օգտվում/-չեմ օգտվում
Երթուղային ծառայություն-/միակողմանի, երկկողմանի, չեմ օգտվում/-չեմ օգտվում
Լրացուցիչ կրթություն- /դպրոցում, դպրոցից դուրս պարապմունքներ/-հաճախում
եմ Ալեքսանդր Աճեմյանի անվան երաժշտական դպրոց