Posted in ֆիզիկա 7

Լաբ, աշխ․ Գազի ճնշում․ նպատակը

Մի քանի փորձերով պարզ է գազում ճնշում կա, թե ոչ և ինչով է պայմանավորված գազում ճնշումը
Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր- օդահան պոմպ ,զանգով, մի քանի չփքված փուչիկ,։
Աշխատանքի ընթացքը-Թելով կապեցի չփքված փուչիկների բերանները ,մեկը կախեցի զանգի տակ, մյուսները դրեցի զանգի հատակին, և սկսեցի օդը հանել զանգի հատակից,և սկսեցի պոմպի միջոցով դուրս մղել զանգի տակ գտնված օդը:

Posted in ֆիզիկա 7

Ճնշում։ Ճնշման միավորները

Գ․ Մխիթարյան մաս I Էջ 51- 54

Տարբերակ 1

  1. Մարմնի վրա ազդող ուժի արդյուքը կախված է ազդող ուժի մոդուլից և մակերևույթի մակերեսից , որի վրա ուղահայաց ազդում է ուժը։

Պատ՝ առաջին

2. Ճնշում անվանում են այն մեծությունը, որը հավասար է մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժի հարաբերությանը այդ մակերևույթի մակերեսին։

Պատ՝ 2

Բանաձևը՝

p= F:S

3.Մեքենաների անիվները պատրաստում են լայն անվագոտիներով, որպեսզի ճնշումը փոքրացնեն, քանի որ որքան մեծ է հենման մակերեսը, այնքան փոքր է ճնշումը։

Պատ՝ 2

Posted in ֆիզիկա 7

Լծակի հավասարակշռության պայմանի ստուգում։Աշխատանքի նպատակը․ Լաբ․

Փորձով ստուգել, թե ուժերի և նրանց բազուկների ինչ հարաբերակցության դեպքում լծակը կմնա հավասարակշռության մեջ,։
Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր-լաբարատոր լծակ,ամրակալան,չափաքանոն,բեռների հավաքածու,ուժաչափ։

Աշխատանքի ընթացքը- Լաբորատոր լծակը ամրացրեցի ամրակալանին այնպես,որ այն ազատ պտտվի առանցքի շուրջը։Լծակի ծայրերի մանեկների պտտման միջոցով լծակը հավասարակշռեցի հորիզոնական դիրքով։Պտտման առանցքից որոշակի հեռավորությամբ կախեցի լծակի աչ բազուկից կախեցի 2 ծանրոց։ Փորձերի միջոցով լծակի ձախ բազուկի վրա գտա այտ տեղերը որտեղից կախելով Ա- կետ 1 ծանրոց, Բ-կետ 2 ծանրոց Գ-կետ 3 ծանրոց։Չափեցի այդ տեղերի և պտտման առանցքի,հեռավորությունները,այսինքն բազուկները- L1 L2։ Յուրաքանչյուր փորձի համար հաշվեցի ուժերի հարաբերությունը և բազուկների հարաբերությունը։

Եզրակացություն-
Ա փորձ
L1 L2 F1 F2
17սմ.
8.5 սմ
17:8

Posted in ֆիզիկա 7

Ֆիզիկա։ Ճնշման ուժ

1.Որ ֆիզիկական մեծությունն է կոչվում ճնշում:

Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժի հարաբերությանը այդ մակերևույթի մակերեսին, կոչվում է ճնշում:

2.Գրել ճնշումը սահմանող բանաձևը:

F=pS

3.Որոնք են ճնշման միավորները

Ճնշման միավորը 1Պասկալն է ի պատիվ ֆրանսիացի գիտնական Բլեզ Պասկալի։

Գործածվում են նաև ճնշումը չափելու այլ միավորներ՝ հեկտոպասկալ (հՊա), կիլոպասկալ (կՊա) և մեգապասկալ (ՄՊա).
1 հՊա = 100 Պա, 1 կՊա = 1000 Պա, 1 ՄՊա = 1000000 Պա

Posted in ֆիզիկա 7

Թեման․Պարզ մեխանիզմներ:Լծակ:Լծակի կանոնը:Թեք հարթություն:Մեխանիզմի օգտակար գործողության գործակից:Ճախարակ:Մեխանիզմի Օ․Գ․Գ․

Մեխանիկական աշխատանք մարդիկ օգտագործում են զանազան հարմարանքներ։Այն մեխանիկական սարքերը,որոնք ծառայում են ուժերի մոդուլները,կամ ուղղությունները փոձփոխելու համար կոչվում են մեխանիզմներ։Բարդ մեխանիզմների մեծ մասը կազմված է հետևյալ պարզ մեխանիզմների՝ լծակ, ճախարակ, թեք հարթություն,ոլօրան,պտուտակ

Posted in ֆիզիկա 7

Շփման ուժ։ Դադարի շփումը։ Շփումը բնության մեջ և տեխնիկայում

Տարբերակ 1

I. Սահնակը սարից սահում է ծանրության ուժի ազդեցությամբ և սահելով կսնգ է առնում շփման ուժի պատճառով։

Պատ՝ 4

II. Շփվող մակերևույթիների յուղման դեպքում շփման ուժը փոքրանում է։

Պատ՜

III․ Շփման ուժի ուղղությունը չի համընկնում մարմնի շարժման արագության ուղղության հետ,ուղղված է արագության հակկառակ ուղղությամբ։

Պատ՝2

IV․Հավասար բառնավորման դեպքում սահքի շփման ուժը միշտ փոքր է գլորման շփման ուժից։

Պատ՝3

V․Հողը վարելիս տրակտրը հավասարաչափ շարժվելով զարգացրեց 15կն ուժ։Հողի դիմադրության ուժը կլինի 15կն։

Posted in ֆիզիկա 7

Ծանրության ուժ։Առաձգականության ուժ, մարնի կշիռ։

Առաջադրանքների կատարում Գ․ Մխիթարյան մաս I էջ 42

1)Միջազգային համաձայնությամբ որպես ուժի միավոր, ընդհունված է նյուտոն, կրճատ գրվում է Ն։

2)m=50kg

g=9.8Ն\kg

FծFծ =mg=50կգ=9.8 ն․կգ

3)V = 20l= 0.02m3

ῥ=9,8 Ն\kg

ῥ=1000 kg\ m3

m=ῥ* V

3)Ուժաչափի բաժանման արժեքը որոշելու համար վերցնում ենք սանդղակի վրա այն երկու հարևան նրբագծերը, որոնց դիմաց թվային մեծություններ են գրված։Մեծ թվից հհանում ենք փոքր թիվը,ստացված արդյունքը բաժանում ենք այլ թվերի միջև արված բաժանումների թվին։Նկարում եղած ուժաչափի սանդղակից վերցնում ենք երկու մոտակա հարևան թվերն են։3Ն,2Ն

Posted in ֆիզիկա 7

Ֆիզիկա.Մարմնի կշիռ:

Թեման․Մարմնի կշիռ։

Կրկնել․ նախորդ թեման

Դասարանում  քննարկվող հարցեր.

1.Ինչն են անվանում մարմնի կշիռ:

Այն ուժը, որով մարմինը Երկրի ձգողության հետևանքով ազդում է անշարժ հորիզոնական հենարանի կամ ուղղաձիգ կախոցի վրա, կոչվում է մարմնի կշիռ։

2.Ինչ բնույթի ուժ է մարմնի կշիռը:

Մարմնի կշիռը առաձգական բնույթի ուժ է։

3.Ինչպես է ուղղված մարմնի կշիռը,և որտեղ է այն կիրառված։

Այն ուղղված է ուղղաձիգ՝ դեպի վերև։ Այդ ուժը հենարանի առաձգականության ուժն է, որն առաջանում է մարմնի ազդեցությամբ հենարանի դեֆորմացիայի հետևանքով։

4.Ինչ բանաձևով է որոշվում մարմնի կշիռը:

P=mg

5.Պարզաբանել մարմնի կշռի և ծանրության ուժի տարբերությունները:

Մարմնի կշռի և ծանրության ուժի միջև հարաբերակցույունը կփոխվի, եթե եթե մարմինը ծանրության ուժի ազդման գծի ուղղությամբ սկսի շարժվել անհավասարաչափ։

6.Քննարկել մարմնի զանգվածի և կշռի տարբերությունները

Առօրյա կյանքում մարմնի կշիռը հաճախ շփոթում են մարմնի զանգվածի հետ։ Պատճառն այն է, որ երկուսն էլ հաճախ կշեռքով են որոում։ Եթե մենք կշռվում ենք կամ խանութից ինչ որ բան ենք գնում, մենք ոչ թե կշիռը, այլ զանգվածն ենք որոշում։ Կշռի միավորը կգ է, իսկ կշիռն ուժ է և չափվում է նյուտոնով։

6.Քննարկել մարմնի զանգվածի և կշռի տարբերություններըՍովորելԷ.Ղազարյանի դասագրքից էջ72 -ից մինչև էջ 74-ը