Posted in ֆիզիկա 7

Ֆիզիկա

Նոր թեմա․Թեման.Ուժ:Տիեզերական ձգողության ուժ:Ծանրության ուժ:

Դասարանում  քննարկվող հարցեր.

1.Ինչ է բնութագրում ուժը:

Ուժը քանակապես բնութագրում է մի մարմնի ազդեցությունը մյուս մարմնի վրա:  

2.Որ ուժն է կոչվում 1նյուտոն(1Ն):

1նյուտոն կոչվում է այն ուժը, որի ազդեցությամբ 1 կգ զանգվածով մարմինը 1 վայրկյանում իր արագությումը փոխում է 1 մ/վ-ով:  

3.Ինչպիսի մեծություն է ուժը:

Ուժը ունի ուղղություն եւ այն վեկտորական մեծություն է: 

4.Որ ֆիզիկական  մեծություններն են վեկտորական,և որոնք՝սկալյար

Այն մեծությունները, որոնք ունեն ուղղություն, կոչվում են վեկտորական, իսկ այն մեծությունները, որոնք ունեն միայն թվային արժեք, կոչվում են սկալյար մեծություններ:

5.Ուժի ազդեցության արդյունքը ինչ մեծություններից է կախված:

Ուժի ազդեցության արդյունքը մի շարք մեծություններից է կախված՝ արագությունից, տիեզերական ձգողության ուժից եւ այլն:

6.Որ մարմիններն են փոխազդում տիեզերական փոխազդեցության ուժերով:

Տիեզերքում գտնվող բոլոր մարմինները փոխազդում են տիեզերական փոխազդեցության ուժով: Լուսնի փոխազդեցության հետեւանքով տեղի են ունենում մակընթացություններ եւ տեղատվություն, Մոլորակներն են Արեգակի շուրջը պտտվում նրա ձգողության հետեւանքով:

7.Ինչից է կախված տիեզերական  ձգողության ուժը

Մարմինների միջեւ հեռավորությունից է կախված ձգողության ուժը: 

8.Ինչ բանաձևով է որոշվում ծանրության ուժը

F=mg

Սովորել Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ55 -ից մինչև էջ 62

Լուծել հետևյալ խնդիրնեը

1.Որքան է 2տ զանգվածով փղի վրա ազդող ծանրության ուժը:

2×9,8=19.6

3.Հաշվել ջրի զանգվածը, եթե նրա վրա ազդող ծանրության ուժը 90Նէ:

m=F/g    90: 9,8= 9,2

Posted in ֆիզիկա 7

Մարմինների խտություն

Լուծել .Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից

էջ33 -39 առաջադրանքները

Տարբերակ 1

I․Բետոնի խտությունը 2200կմ/մ3 է,նշանակում է, որ 1մ3 ծավալով բետոնը 2200 կգ է

II.V-մարմնի ծավալ

m- մարմնի զանգված

p(ՌՕ- նյութի խտություն)

m = 1600 կգ

V=20մ 3

Պատ՝ 2

III․m=1,6 կգ, p(ռո)=m/V=1,6 կգ/0,002մ3=800մ

v=0,002մ3

p(ռո)-?

6:0,002=800 մ3

Posted in ֆիզիկա 7

Ֆիզիկական մեծություններ:Ֆիզիկական մեծությունների չափումը:Չափման սխալ:

Քննարկվող հարցեր

1. ի՞նչ է փորձը և ինչո՞վ է այն տարբերվում դիտումից։

Ի տարբերություն դիտումների,փորձերը՝ հնարավորություն են տալիս,նույն պայմաններում, բազմիցս կրկնելու ուսումնասիրվող երևույթը՝,և հատուկ սարքերով կատարելու համապատասխան չափումներ։

2․Ֆիզիկական մեծությունների չափումներ,չափումների դերը գիտության մեջ։

3.Ի՞նչ է նշանակում չափել որևէ ֆիզիկական մեծություն:

Չափել ֆիզիկական մե՛ծություն նշանակում է՝ այն համեմատել նույնատիպ մծության հետ,որն ընդհունված է որպես միավոր։

4.Գրիր երկարության հիմնական և այլ  միավորները:Չափման գործիք։

Փորձի արդյունքները արդյունքների վերլուծման հինման վրա արվում են համապատասխան եզրահանգումներ։

5.Ի՞նչ չափիչ   սարքեր եք ճանաչում: Թվարկեք։

Կշեռք,քանոն,անկյունաչափ։

6.Այդ սարքերը ի՞նչ ֆիզիկական մեծություններ են չափում

Կշեռք-զանգված

Քանոն-երկարություն

անկյունաչափ-անկյուն

7.Ի՞նչ է չափիչ սարքի սանդղակ

Ցանկացած չափիչ սարք ունի սանդղակ:

8.Ո՞րն է չափիչ սարքի չափման սահմանը

Չափիչ սարքի սանդղակի ամենամեծ արժեքը։

9.Ի՞նչն են անվանում սանդղակի բաժամնման արժեք։

Երկու հարևան գծիկների միջև հեռավորությունը

10.Ինչի՞ց է կախված չափման սխալը

Չափման չխալը կախված է բաժանման արժեքից, և ընդունված է համարել, որ այն հավասար է բաժանման արժեքի կեսին: