Առաջատար

Պատմություն Ուսումնական տարվա ամփոփում

Ուսումնական տարվա ամփոփում
«Պատմությու » առարկա
Մեկ տարի ուսումնասիրելուց հետո մի քանի նախադասությամբ ներկայացրու՝ ինչու ենք ուսումնասիրում «Պատմություն» առարկան:

 • .Ինչ անուններով է հայտի համահայկական առաջին թագավորությունը: Թվարկիր նրա հզոր արքաներին, ինչով են նրանք հայտնի, քո կարծիքով որն է դրա անկման գլխավոր պատճառները:

Համահայկական առաջին թագավորությունը Վանի թագավորությունն է, որը ստեղծվել է ք․ա․ 9-րդ դարում։ Վանի թագավորության հզոր արքաներն էին՝ Սարդուրի Ա-ն, Իշպուինին, Մենուան, Արգիշտի Ա-ն, Սարդուրի Բ-ն Արգիշտի Բ-ն, Ռուսա Բ-ն,

Սարդուրի-Ա մ․թ․ա․ 830-ական հզորացրել է երկիրը և Վանա լճի ափին հիմնել Վան Տուշպա, Տոսպ, մայրաքաղաքը, որի անունից էլ առաջացել է թագավորության անունը՝ Վանի թագավորություն։ 

Արգիշտի Ա-Նա կազմակերպել է մի շարք արշավանքներ դեպի Ասորեստան և այլ երկներ։ Նա շրջափակման մեջ է գցել Ասորեստանը, որի հետևանքով հակառակորդի զորավարները սարսափում էին նրանից և ասում, որ «նրա անունը հնչում է ինչպես ծանր հողմ։

Մենուա-Մենուայի միանձնյա թագավորության օրոք Վանի թագավորությունն ապրել է ռազմաքաղաքական վերելք։ Կենտրոնական և ծայրամասային մարզերում՝ Վանա լճի շրջակայքում, Արածանիի և Արաքսի վերին հոսանքներում, Կարինի (Էրզրումի) դաշտում Մենուան կառուցել է բազմաթիվ ամրոցներ։

 • Ք.Ա. VII դարի վերջին ձևավորվեց երկրորդ համահայկական թագավորությունը: Ով է նրա հիմնադիր արքան, ով է նրա անվանադիր արքան:Ինչպես է բնութագրել Տիգրան Երվանդյանին Մովսես Խորենացին:

Ով է նրա հիմնադիր արքան,ով է նրա անվանադիր արքան-Կոչվում է հիմնադրի՝ Երվանդ Սակավակյացի անունով։ Որպես թագավորներ և սատրապներ Հայաստանում իշխել են մ.թ.ա. 570-201 թվականներին։

Ինչպես է բնութագրել Տիգրան Երվանդյանին Մովսես Խորենացին-Մովսես Խորենացին ասում է։Նա մեր թագավորներից ամենահզորը և ամենախոհեմն է էր և բոլոր նրանցից քաջ։Նա Կյուրոսին աջակից եղավ Մարաց իշխանությունը տապալելու և մեր բնակության սահմաններն ընդարձակելով հասցրեց մինչև հին բնակույթան սահմանների ծայրերը․բոլոր իր ժամանակակիցներին նախանձելի եղավ,իսկ հետո եկողներիս ցանկալի թե ինքը և թե իր ժամանակը։

 • Ք.Ա. II դարում Հայաստանում հաստատվում է նոր թագավորական հարստություն: Որ արքայատոհմի մասին է խոսքը: Թվարկիր նրա հզոր արքաներին, ինչով են նրանք հայտնի, քո կարծիքով որն է դրա անկման գլխավոր պատճառները:

Հնագույն շրջանից մշակույթի ինչ նմուշներ են մեզ հասել: Ում շնորհիվ է մեզ հասել հայկական առասպելների մեծ մասը; Ներկայացրու առասպելներից ամենադուր եկածը:

 • Ներկայացրու «Մշակույթ» հասկացությունը:
  Հնագույն շրջանից մշակույթի ինչ նմուշներ են մեզ հասել: Ում շնորհիվ է մեզ հասել հայկական առասպելների մեծ մասը; Ներկայացրու առասպելներից ամենադուր եկածը:

Հնագույն շրջանից մշակույթի ինչ նմուշներ են մեզ հասել: Ում շնորհիվ է մեզ հասել հայկական առասպելների մեծ մասը; Ներկայացրու առասպելներից ամենադուր եկածը:

 • Համաշխարհային պատմությունից ներկայացրու, հիմնավորիր քո ամենադուր եկած թեման:

Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրու այս ուսումնական տարվա ընթացքում


.ամենադուր եկած թեման-Ինձ շատ է դուր եկել Հին Հռոմի թեման
.քո նոր բացահայտումները-բացահայտեցի տարբեր նյութեր հայոց մշակույթի մասին,ամբողջ Պարթևստանի և Մակեդոնիյաի մասին։


.ինչ թեմաներ կցանկանայիր ուսումնասիրել-Ես կցանկանայիր ուսումնասիրել Հայոց եկեղեցիների պատմությունը


Ստորև ներկայացրու թվարկված ամիսների հաշվետու ամփոփումները:
Սեպտեմբեր-5 նյութ
Հոկտեմբեր-5 նյութ
Նոյեմբեր-4 նյութ
Դեկտեմբեր-4 նյութ
Փետրվար-4 նյութ
Մարտ-5 նյութ
Ապրիլ-5 նյութ
Մայիս-2 նյութ


10 բալանոց գնահատման սանդղաակով գնահատիր այս տարվա քո աշխատանքը: 9

«Պատմություն» առարկայի դասավանդման, թեմաների հետ կապված ինչ առաջարկություններ ունես:

Առաջատար

Մեդիաուրբաթ

Մայիսի 23

Դասարանում

 • Ստեղծագործական աշխատանք

Գրավո՛ր պատմիր այս ուսումնական տարվա ամենահետաքրքրիր դեպքի մասին (աշխատանքդ վերնագրի՛ր)

ՄԵԴԻԱՈՒՐԲԱԹ

Իմ այս տարվա ամենահիշարժան օրերից մեկը մայիս ամսվա ամենագեղեցիկ մեդիաուրբաթն էր, որտեղ բոլորը փայլում էին։ Այն տարվա ուսումնական շրջանի ամենագեղեցիկ մեդիաուրբաթն էր։ Այնտեղ բոլորը հիանալի ելույթ էին ունենում։ Մինչ մադիաուրբաթը մենք երկար աշխատեցին, որովհետև աշակերտները խանգարում էին, տեխնիկական խնդիրներ կար, բայց այդքան չարչալվելուց հետո հասանք մեր նպատակին`այն հիանալի ստացվեց։ Ինձ մեդիաուրբաթին շատ դուր եկավ, երբ երգի ժամանակ վերջում բոլորը վազեցին կենտրոն։ Իմ կարծիքով դա ամենահետաքրքիր և տարբերվող ավարտն էր։

Առաջատար

Մաթեմատիկա

Մայիսի 23

screenshot_2021-12-21-hanrahashiv-2-pdf
՝

1)Լուծում
1)14+6=20
20-100%
6-X%
X=6×100/20
X=30%
Պատ․՝30%:

2)Լուծում
1)100-35=65
65-26կգ
100%-X
X=100×26:65
X=40կգ
Պատ․՝40կգ։

3)Լուծում
1)100-25=75
75%-27g
100%-X
X=100×27:75
X=36
36-27=9

4)Լուծում

1) 15×40:100=6
2) 15+9=24
3) 6×100:24=25%

5)Լուծում
1)40×20:100=8
2)40+10=50
3)8+10=18
4)18×100:50=36%

6)Լոուծում
1) 60×30:100=18
2)  60+14+6=80
3)  18+14=32
4) 32×100:80=40%

7)Լուծում
100%-25%=75%
48×75:100=36(կգ ցինկ)
48-36=12(կգ պղինձ)
100%-28%=72%
75×72:100=54(կգ ցինկ)
75-54=21(կգ պղինձ)
36կգ+54կգ=90կգ ցինկ
12կգ+21կգ=33կգ պղինձ
Պատ․՝ 90կգ ցինկ և33կգ պղինձ։

Առաջատար

Թեմայի ամփոփում

 • Ի՞նչ է բջիջը։

Բջիջը կազմված է ցիտոպլազմայից, որը պարփակված է բջջաթաղանթի մեջ։ Ցիտոպլազման պարունակում է կենսամոլեկուլներ, որոնցից են, օրինակ, սպիտակուցները և նուկլեինաթթուները[2]։

 • Ո՞ր նյութերնեն բջջում էներգիայի հիմանական աղբյուրները։

Օրգանական նյութերից օրգանիզմում կարևոր դեր ունեն ածխաջրերը (շաքարները)։ Ածխաջրերը օրգանիզմն ապահովում են էներգիայով։

 • Որո՞նք են բջջի հիմնակա ն կառուցվածքային մասերը։

Բջջի բաղադրության հիմնական մասը (մոտ 98 %) կազմում են թթվածինը (O), ածխածինը (C), ջրածինը (H), ազոտը (N)։

 • Ի՞նչ նշանակություն ունի բջջաթաղանթը։

Բջջաթաղանթի միջով բջիջ են ներթափանցում ջրում շուծված որոշակի նյութեր և հեռացնում են բջիջի համար ոչ պիտանի նյութերը:

 • Որտե՞ղ է գտնվում բջջահյութը,և ի՞նչէ այն պարունակում ։

Բջջահութը գտնվում է բուսական բջիջների վակուոլներում: Բջջահյութը պարունակում է ջրի մեջ լուծված շաքար և զանազան այլ նյութերով:

 • Ի՞նչ է հյուսվածքը։

Միևնույն ծագում ունեցող, կառուցվածքներով իրար նման և միջբջջային նյութով միացած բջիջների խումբը կոչվում է հյուսվածք:

 • Ի՞նչ հյուսվածքներ ունեն բույսերը։

Բարձրակարգ բույսերում կա 6 տեսակի հյուսվածքներ, դրանք են գոյացնող, հիմնական ծածկող, փոխադրող և մեխանիկական հյուսվածքները:

 • Բույսի ո՞ր մասերում է տեղադրված գոյացնող հյուսվածքը։

Բույսի և նրա օրգանների հենարանի դերն է կատարում մեխանիկական հյուսվածքը:

 • Ո՞ր հյուսվածքն է կատարում բույսի և նրա օրգանների հենարանի դեր։

Բույսի և նրա օրգանների հենարանի դերն է կատարում մեխանիկական հյուսվածքը:

 • Կենդանական ի՞նչ հյուսվածքներ գիտեք։

Կենդանական հյուսվածքները չորսն են, դրանք են էպիթելային, շարակցական, մկանային և նյարդային հյուսվածքները

 • Ի՞նչ պաշտպանական դեր է կատարում շարակցական հյուսվածքը։

Շարակցական հյուսվածքը կենդանի օրգանիզմում կատարում է հենարանային և պաշտպանողական դեր: Այն կարող է լինել հեղուկ, փուխր կամ պինդ: Օրինակ՝ արյունը հեղուկ շարակցական հյուսվածք է:

 • Որո՞նք են բույսի վեգետատիվ օրգանները և ի՞նչ գործառույթ են կատարում։

Դրանք ապահովում են բույսի սննդառությունը, շնչառությունը, աճն ու զարգացումը, ինչպես նաև վեգետատիվ բազմացումը։

 • Արմատի ի՞նչ ձևափոխություն գիտեք։

Թթվածնով աղքատ հողերում աճող բույսերի կողային արմատներից առաջացնում են շնչող արմատներ: Կան նաև հենարանային, օդային և այլ տիպի արմատներ:

 • Որո՞նք են արմատի գործառույթները։

Սննդառությունը, սնջառություննը, աճն ու զարգացումը, ինջպես նաև անհրաժեշտ նյութերի տեղափոխությունը։

Առաջատար

Գործնական քերականություն

Կետադրի՛ր հետևյալ հատվածը.

Օրանջիայի ձորակում ամեն գարնան մասրենիներն են ծաղկում, բացվում են վայրի վարդեր դեղին, սպիտակ։ Երբ գարուն է լինում տաքանում են Օրանջիայի քարերը և խլեզները։ Փորի մաշկը դեղին պառկում են տաք քարերի վրա լեզուները հանում։

Այն ժամանակ երբ շեն էր Մանասի խրճիթը, Օրանջիայի ձորակում մասրենիներ չկային, տան պատերի վրայով երկչոտ խլեզներ չէին վազվզում, վայրի վարդերի տեղ բոստանում վարունգն էր ծաղկում։

Մի բարակ արահետ Օրանջիայի ձորակը միացնում էր գյուղի հետ։ Այժմ այդ արահետն էլ չկա։

Մանաս ինչո՞ւ տունդ Օրանջիայում շինեցիր, չգիտեի, որ Դավոյենց Առաքելն էլ աչք ուներ դրած ձորակին ուր ձյունն ավելի շատ է հալվում, և ձյունի տակից կանաչը ծլում։

Դավոյենց Առաքելը եզան կաշվից տրեխները հագին մի առավոտ աչքի տակով նայեց Օրանջիայի ձորակին, ուր նախրից ետ մնացած երկու հորթ էին արածում և մտքում դրեց ձորակում ամարաթ կառուցել։

Իսկ երկու շաբաթ անց Օրանջիայում Մանասն էր քարն ու կիր թափել ոտքերը մինչև ծնկները, վեր քաշած ցեխ էր շինում, ուստան էլ տաշած քարերն էր շարքում։

Առաքելը գյուղում չէր վերադարձին աչքի տակով նայեց շարած պատին հերսոտեց և սրտում զայրույթը պահեց որ առավոտյան Մանասի երեսով տա կռիվ անի Օրանջիայի համար

Հենց գիտես թե դատ ու դատաստան չկա էլի  որ զոռ ես անում ասաց Մանասը Օրանջիայում ես պիտի տուն շինեմ Առաքել

Մանաս իմացիր` առաջդ ով ա կանգնած։ Ես Դավոյենց Առաքելն եմ բա դու ո՞ւմ լակոտն ես։

Եվ առ հա մի հատ Մանասի գլխին ձեռքի դագանակով իրար անցան աղմուկ աղաղակ եղավ։ Մանասի արնաթաթախ տուն տարան

Առաքելն էլ նայեց հեռացողներին, պատի տակ գերանի վրա նստոտած մարդկանց էլի սպառնաց և գնաց տուն։

1.Տրված բառերը բաժանի՛ր բաղադրիչների (օրինակ ՝ հրաշամանուկ- հրաշ-ա-մանուկ) և պարզի՛ր, թե բառաշարքերից յուրաքանչյուրն ի՞նչ ընդհանրությամբ է կազմված:
ա) Սահմանադիր-սահման-ա-դիր

զմրուխտափայլ-զմրոխտ-ա-փայլ

կանխավճար-կանխիկ-վճար

սնափառ

բաղաձայն-բաղ-ա-ձայն

պարտատեր-պարտ-ա-տեր

կենսախինդ-կենս-ա-խինդ

ջրամուկ-ջուր-ա-մուկ

արևամանուկ-արև-ա-մանուկ

ձեռագործ-ձեռ-ա-գործ

նորամուտ-նոր-ա-մուտ
բ) կենսուրախ-կենս-ուրախ

զուգընթաց, — զուգ-ընթաց

ջրկիր-ջուր-կիր

ջրհեղեղ-ջուր-հեղեղ

բանբեր-բան-բեր

քարտաշ, — քար-տաշ

տնպահ-տուն-պահ

լուսնկա,

մթնկա, ձնծաղիկ, ռնգեղջյուր, քարափ, մոլեռանդ, հրձիգ, քարտաշ, ակնհայտ:

2.Շարքի բոլոր բառերը, բացի մեկից, նույն ձևով են կազմված: Գտի՛ր շարքում օրինաչափությանը չենթարկվող բառը:

ա) Արևմուտք, նեղսիրտ, գունաթափ, ձկնկիթ, ձեռնպահ:

բ) Ծալապակաս, չարագործ, գործակից, տառակեր, գետաբերան:

3. Ժխտական ապ, դժ, տ, ածանցներով կազմի՛ր տրված բառերի հոմանիշները:
Անգույն-գունատ

անբախտ-դժբախտ

անգետ-չգետ

անարդյունք-արդյունավետ

անօրեն-

անձև:

Чтение текста ,,Моя семья»

Здравствуйте! Меня зовут Маша. Мне восемь лет. Я учусь в школе, в третьем  классе. У меня большая семья. У меня есть дедушка, бабушка, папа, мама, брат и сестра. Моего папу зовут Арташес,  а маму-Лена. У моего папы тёмные волосы и голубые  глаза. У моей мамы длинные волосы и зелёные глаза. Мой папа врач, он работает в больнице.Моя мама учительница, она работает в школе.   Моему брату пять лет, а сестре- три года.  Я очень люблю свою семью!

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բարև։ Իմ անունը Մաշա է։ Ես 8 տարեկան եմ։ Ես սովորում եմ դպրոցում, 3-րդ դասարանում։Ես ունեմ մեծ ընտանիք։ Ես ունեմ տատիկ, պապիկ, հայրիկ, մայրիկ, եղբայր և քույր։ Իմ հայրիկ անունը Արտաշես է, իսկ մայրիկինը Լենա։ Իմ հայրը ունի մուգ մազեր և կապույտ աչքեր։Իմ մայրիկը ունի երկար մազեր, և կանաչ աչքեր։ Իմ հայրիկ բժիժկ ե, նա աշխատում է հիվանդանոցում։ Իմ մայրիկը ուսուցիչ է, նա աշխատում է դպրոցում։ Իմ եղբայրը 5 տարեկան է,իսկ քույրիկ 3 տարեկան։ Ես շատ եմ սիրում իմ ընտանիքը։

Вопросы:

 • Как зовут девочку? Девочку зовут Маша
 • В каком классе учится девочка? девочка учится 3 классе
 • У тебя есть брат или сестра? Да, у меня есть две сестры
 • Как зовут твою  маму? Мою маму зовут Лилит
 • Как зовут твоего папу? Моего папу зовут Акоп

Дополнительное задание: на  примере данного текста напишите небольшой рассказ  o себе и о своей семье.

Здравствуйте! Меня зовут Арут. Мне адинатцать лет. Я учусь в школе, в  шестом классе. У меня маленькая семья. У меня есть мама, рара и две сестры. Моего папу зовут Акоп ,  а маму-Лилит . У моего папы белый волосы и зелёные глаза. У моей мамы длинные волосы и коричневый глаза. Мой папа водитель, а моя мама работает в детском садом. Я очень люблю свою семью!

Առաջատար

Բնագիտություն

 1. Որո՞նք են բույսի վեգետատիվ օրգանները և ի՞նչ գործառույթ են կատարում: Վեգետատիվները ապահովում են բույսի սննդառություն, շնչառությունը աճն ու զարգացումը։
 2. Որո՞նք են բույսի գեներատիվ օրգանները և ի՞նչ գործառույթներ են կատարում: Ծաղիկը, պտուղը և սերմը բւյսի գեներատիվ սեռական բազմացման օրգաներն են։
 3. Որոնք են արմատի գործառույթները: Արմատներով բույսն ամրանում է հողին արմատի բազմաթիվ ճյուղավորումները ձևավորվում էն արմատային համակարգը։
Առաջատար

Գործնական քերականություն

Ժամանակակից հայերենում գոյականն ունի երկու առում՝ որոշյալ ու անորոշ։

Որոշյալ առումով դրված գոյականները ցույց են տալիս խոսողին ու խոսակցին հայտնի առարկաներ։ Անորոշ առումով դրվում են այն գոյականները, որոնց անվանած առարկաները հայտնի չեն խոսողին։ Որոշյալի կարգը ժամանակակից հայերենում արտահայտվում է Ն կամ Ը հոդերի միջոցով, որոնց հակադրվում են 0 կամ մի ձևերը, որոնք արտահայտում են անորոշի կարգը։

Ժամանակակից հայերենում Ն կամ Ը որոշիչ հոդ են ստանում միայն ուղղական ու տրական հոլովաձևերը, ընդ որում` Ն հոդ ստանում են ձայնավորով վերջացող բառերը, Ը հոդ՝ բաղաձայնով վերջացողները։ Կապակցված խոսքում բաղաձայնով վերջացող բառերի Ը  որոշիչ հոդը կարող է փոխարինվել Ն հոդով, եթե բառին հաջորդում է ձայնավորով սկսվող բառ։

 1. Ուշադրությո´ւն դարձրու ընդգծված գոյականների ձևերին և իմաստներին, գտի´ր տարբերությունները:

Ա. Դերձակը հագուստ էր կարում: Բ. Դերձակը հագուստն էր կարում:

Ն հոդ

Ա. Փողոցում գիրք  էր վաճառվում: Բ.  Փողոցում գիրքը  վաճառվում էր:

Ը հոդ

Ա.Ծովային մի թռչուն երկար ժամանակ լողում ու սուզվում էր:

Բ.  Ծովային  թռչունը երկար ժամանակ լողում ու սուզվում էր:

Ը հոդ

Ա. Անտառում մի որսորդի հանդիպեց: Բ. Անտառում որսորդին հանդիպեց:

Ն հոդ

Ա. Այստեղ հավանաբար արջ է պառկած եղել: Բ. Հավանաբար արջն այստեղ է պառկած եղել:

Ն հոդ

2.Ուշադրությո՛ւն դարձրու ընդգծված գոյականներին և հա’րց տուր դրանց։

Ա. Անտառի  թավուտում ծուղակ է դրված: Բ. Ծուղակն անտառի  թավուտում է դրված:

Որտե՞ղ է դրված ծուղակը

Ա. Վագրի համար փորված  փոսի մեջ փիղ է ընկել: Բ. Փիղն  ընկել է վագրի համար փորված  փոսի մեջ:

Փիղը որտե՞ղ է ընկել։

Ա. Ինչ-որ որսագողեր ծառերի մեջ ցանց են կապել՝ զեբրեր որսալու համար: Բ.Որսագողերը ծառերի մեջ ցանց են կապել՝ զեբրերին որսալու համար

Զեբրերին որսալու համար ի՞նչ են կապել։

Ա. Նա ուսապարկից մի տուփ  հանեց: Բ. Նա ուսապարկից հանեց տուփը:

Ի՞նչ արեց տուփը։

3. Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛ր` դրանք գործածելով.
ա) ուղիղ իմաստով,
բ) որպես դարձվածք:
Ձեռքով անել, աչքը մտնել, ձեռք մեկնել, (ինչ-որ բանի) տակ մտնել:

Ուղիղ իմաստով-Հայկը հեռվից հորը բարևեց :

որպես դարձվածք-Հայկը հեռվից ձեռքով արեց։

Ուղիղ իմաստով — Մատիտը փոքրիկի աչքը մտավ ։

Որպես դարձվածք — աշակերտը ուսուցչի աչքը մտավ։

Ուղիղ իմաստով-փոքրիկը ձեռքը մեկնեց քաղցրավենիքին

Որպես դարձվածք — տղան ձեռք մեկնեց տարեց կնոջը։

Առաջատար

Պատմություն

Մայիսի 10-15

Ներկայացնել Խոսրով Երկրորդ,  Անակ Պարթևի հարաբերությունները:

3-րդ դարի կեսերին Սասանյան արքա Շապուհը I-ը հարձակվում է Մեծ Հայքի թագավորության վրա։ Տրդատ II-ը ստիպված հեռանում է Հռոմեական կայսրություն։ Հայոց գահին նստում է Խոսրով II-ը: Պարսից արքան, պարտություններ կրելով հայոց Խոսրով թագավորից, Հայաստան է ուղարկում Անակ Պարթևին՝ Խոսրովին սպանելու հանձնարարությամբ։ Անակը խաբել էր, իբր իրեն հետապնդում են, և ապաստանել էր Արտազ գավառում։ Հայստան գալուց և որդու՝ Գրիգորի ծնվելուց 3 տարի անց Անակը դավադրաբար սպանում է Խոսրովին։ Իսկ Անակին իր մերձավորների հետ սպանում են հայ զորականները Երասխ գետի Տափերական կամրջի մոտ։ Խոսրովի որդուն՝ Տրդատին պարսկական հետապնդումներից պաշտպանելու համար դայակները փախցնում են և տանում են Հռոմեական կայսեր արքունիք։

Հիմնավորել «Ժամանակ անիշխանության» ժամանակաշրջանը;

Սասանյանների նվաճողական քաղաքականության հետևանքով 260-ական թթ կեսերից հայոց գահը զավթում են Պարսից դրածո մի քանի թագաժառանգներ։ Մովսես Խորենացին այդ ժամանակաշրջանը բնութագրել է որպես <<Ժամանակ անիշխանության>>։ Օտար գահակալները ձգտում էին հայերին պարտադրելու զրադաշտականությունը՝ Պարսկական պետական կրոնը։ 

Պատմել զրադաշտականության մասին:

Զրադաշտականությունը հին իրանական դուալիստական կրոն, որը ծագել է ք.ա. 10-7-րդ դարերում Զրադաշտ (Զարատուշտրա) մարգարեի քարոզչության արդյունքում: Նա իրեն հռչակել էր գլխավոր աստծո՝ Ահուրամազդայի պատգամաբեր և մերժում էր հին աստվածություններ հանդիսացող դևերի պաշտամունքը:

Զրադաշտականության հիմնական գաղափարախոսությունը կապված է երկվության՝ չարի և բարու հետ, այսինքն՝ կան երկու ոգիներ, որ այս աշխարհում պատերազմի մեջ են միմյանց հետ։ Շատ հետաքրքիր են նաև զրադաշտական կրոնի սովորույթները, որոնցից շատերը յուրօրինակ են, իսկ մի քանիսն անգամ նման են որոշ հայկական սովորույթներին, որոնք, ըստ ամենայնի, ծագել են մինչքրիստոնեական շրջանից։

Զրադաշտականությունը եղել է Սասանյան կայսրության, ամենայն հավանականությամբ՝ նաև Աքեմենյանների ու պարթև Արշակունիների կրոնը: Արևմտյան իրանագետների կողմից այն շատ է ուսումնասիրվել, սակայն հայկական գիտական շրջանակներում շատ քիչ են անդրադարձել այս կրոնին, և չկա այլ աշխատություն, որը կներկայացնի զրադաշտականության քիչ թե շատ ամփոփ բնութագիրը:

«Այժմ զրադաշտականությունը փոքր կրոն է, ունի մոտ 100-120 հազար հետևորդ, բայց պատմական մեծ ազդեցություն է ունեցել: Շատ են առնչությունները նաև հայերի հետ, օրինակ՝ Ավարայրի ճակատամարտը տեղի ունեցավ, քանի որ Սասանյան կայսրությունը տարածում էր զրադաշտական կրոնը։

Աղբյուրները՝ Հայոց պատմություն, էջ 126-127Զրադաշտականություն,  

Զրադաշտականություն