Posted in Մաթեմատիկա

Տնային առաջադրանքներ

Տնային առաջադրանքներ
1․ Համեմատե՛ք կոտորակները․
15/4 և 6/4
13297/2 և 13397/2
187/56 և 200/56
2/3 և 1/2
15/17 և 21/20
28/72 և 37/81
67/121 և 8/11
2․ Կոտորակները դասավորե՛ք աճման կարգով․

5/7,93/7,2/7,6/7,19/7-2/7,5/7,6/7,19/7,93/7

8/13,1/13,25/13,9/13,11/13-1/13,8/13,9/13,11/13,25/13,

1/2,5/6,3/4,6/5,4/5,3/8,9/10,11/4-1/2,3/4,3/8,4/5,5/6,6/5,9/10,11/4

3․ Կոտորակները դասավորե՛ք նվազման կարգով․
46/35,35/35,3/35,34/35,8/35,47/35,71/35,16/35,23/35,22/35-71/35,47/35,46/35,35/35,34/35,23/35,22/35,16/35,8/35

1/7,1/3,1/4,1/2,1/9,1/6,1/5,1/8-1/9,1/8,1/7,1/6 ,1/5,1/4,1/2
4․ Գրե՛ք այն բոլոր բնական թվերը, որոնք աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն․
4/9>2/9
1>1/8
5․ Գրե՛ք 13/9-ից փոքր այն բոլոր կոտորակները, որոնց հայտարարը 9 է։
12/9,11/9,10/9,9/9,8/9,7/9,6/9,5/9,4/9,3/9,2/9,1/9
6 ․ Երկու քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկավ երկու մեքենա։ Որոշ ժամանակ անց առաջին մեքենան անցել էր ամբողջ ճանապարհի 7/16-ը, իսկ երկրորդը՝ 4/13-ը։ Ո՞ր մեքենան էր այդ պահին ավելի մոտ ճանապարհի միջնակետին։ 1 մեքենա

7․ Մի տրակտորը կարող է վարել դաշտը 12 օրում, իսկ մյուսը՝ 9 օրում։ Դաշտի ո՞ր մասը կվարեն երկու տրակտորները միասին, եթե առաջինն աշխատի 5օր, իսկ երկրորդը՝ 4 օր։93/108

Posted in Մայրենի

Բլոգումդ 5-6 նախադասությամբ գրավոր պատմի՛ր բալլադը (կարող ես նաև նկարել բալլադը):

Արևն Լուսինը քույր և եղբայր են լինում,և մի օր նրանք իրենց մոր խորհրդով պետք է հերթապահեին երկրի վրա։Սակայն համաձայնության չգալով միմյանց հետ,անհնդատ վիճում էին,մայրն էլ որոշեց որ ինքը բաշխի նրանց հերթականությունը,արևին տվեց ասեղներ,որ մարդիկ չկարողանան նրան նայել,և նա չամաչի,իսկ Լուսունը որպես տղա հերթապահում էր գիշերները։

 • Բլոգումդ ստեղծի՛ր բալլադի բառարանը:

Բառարան.

Եթերք- եթեր

Գնայուն-նշան

Անոսր- թափանցիկ,բարակ,ցնացառ

Ունկնդիր-հնազանդ

Շարմաղ- մանրաղաց

Խարխափել- փնտրել որոնել

 • Ի՞նչ սովորեցրեց քեզ բալլադը:Բալլադն ինձ սովորեցրեց,որ տղան միշտ պետք է հարգի աղջկան,զիջի նրան,և փոքրերը միշտ լսեն մեծերի խորհուրդը։
 • Բալլադից դո՛ւրս գրիր 10 գոյական, 5 ածական, 5 բայ: 

Գոյական -արմունկներ,խմոր,անուշ,անոսր,ձյունափայլ,գեղեցիկ,զավակ,տղա,հրեշտակ,շարմաղ։

Ածական -սիրուն ապարանք,դյութական ամրոց,խմոր ձեռքեր,կապուտակ երկինք,անուշ երգ։

Բայ-ասում են,պատվիրել,տանջվել,գրկվել,տվեց

Posted in English 7

Tom Thumb(մատնաչափիկը)

Part One

This story is very old. It is not true, but many children like it. A husband and a wife had no children and they were very sad. There were many nice flowers in their garden, and one day they found a little boy in one flower. He was as small as a man’s thumb. They called him Tom Thumb.

Tom’s mother was very happy. She made nice clothes for her boy. He had a green coat and yellow trousers. On his head he had a yellow hat. His mother made little boots for him. Tom liked his clothes. But he wanted a sword and a shield. He wanted to be a soldier. Mother gave him a needle for a sword and a button for a shield.

Husband and wife did not have children (did not have, did not have).
One day they found a boy (boy, girl) in a flower.
He had a green coat (yellow, green).
He was wearing yellow pants (red, yellow).
He had a yellow hat (yellow, white).
His mother made small shoes (big, small).
He gave Tom a needle ահան shield (sword, shield).
He gave Tom a button shield (button, needle).

Posted in Մայրենի

Վարժ.166

Գոյական-ծաղիկ,ժամացույց,ջուր,սար,մարդ,երեխա,նավաստի,օձ,ամպ,ինքնաթիռ,առվակ,գարուն,թիթեռ,պահակ,նավակ,հատիկ
Ածական-ջինջ,բուրավետ,մեծ,ուրախ,ծաղկավետ,հրաշալի,մաքուր,ճկուն,սև,պայծառ,սպիտակ,գաղտնի,ոսկեզօծ,երկաթյա
Բայ-վազել,թրթռալ,թիավարել,ջրել,գնալ,լողալ,վազվզել,սողալ,իջնել,բացվել,չխկչխկալ,գոռգռալ,բարձրանալ,պահել,ոսկեզօծել

Posted in Մաթեմատիկա

Տնային առաջադրանքներ

Տնային առաջադրանքներ
1․ Կոտորակները բերեք ընդհանուր հայտարարի
7/16 և 35/12=192

2/15 և 11/6=90

8/49 և 3/14=686

13/36 ,15/54 և 3/18=108

6/51 ,11/170 և 9/10=680

1/2 ,1/3 և 1/4=12

17/12 ,1/24 և 13/18=5042

5/12 ,37/18 և 11/72=288

5/6 ,7/3 և 23/18=18

2․ Կրճատեք կոտորակները
85/15=17/5
24/15=8/5
625/324=

75/90=5/6
245/275=49/55
308/1024=77/256

Posted in Մաթեմատիկա

Տնային առաջադրանքներ

Տնային առաջադրանքներ
1․ Կոտորակները բերեք ընդհանուր հայտարարի

1/60 և 1/24=120

23/18 և 11/20=180

8/7 և 14/13=91

1/24 և 3/28=168

3/2 և 5/6=6

3/4 և 17/6=12

13/6 և 14/3=6

1/12 և 5/8=24

1/4 և 5/6=12

9/7 և 3/14=28

17/8 և 3/6=24

7/18 և 5/12=36

1/6 և 8/15=30

8/3 և 7/12=12
1/48 և 15/72=144

9/50 և 24/25=50

16/5 և 8/65=65

2/81 և 34/18=162

32/121 և 7/99=

11/72 և 35/108=216

9/14 ,25/21 և 1/28=81

31/75 ,23/50 և 22/25=300

41/12 ,13/16 և 7/8=48

Posted in Ռուսերեն

Составляйте предложения со следующими глаголами.

 1. Ложись спать (где?) — на кровате.
  Арман читал книгу сидя на кровате
 2. Работа (над чем?) — на столе
 3. Надежда (на что?) — надежда веры.
 4. Гордиться (чем?) Студентом.
 5. Смейтесь (над чем?) — юмора
 6. Любуетесь (какой) весной?
 7. Выбрасывайте (что?) Мусор.
 8. Потребность (для чего?) — извлечь урок.
 9. Скачать (для кого) —
Posted in Բնագիտություն

Մթնոլորտի կազմը և կառուցվածքը

Մթնոլորտի կազմը:  Մթնոլորտը Երկիր մոլորակը շրջապատող օդային թաղանթն է: Մթնոլորտը  մեր մոլորակի ամենավերին, ամենաթեթև և միաժամանակ՝ ամենաշարժունակ ոլորտն է: Մթնոլորտը կազմված է տարբեր գազերից: Դրանցից գերակշռողը եր­կուսն են՝ ազոտը (մոտ 4/5 մաս) և թթվածինը (մոտ 1/5 մաս): Մթնոլորտը պարունակում է նաև չնչին քանակությամբ ածխաթթու գազ, օզոն, արգոն, ջրածին և այլ գազեր: Բացի գազերից՝ մթնոլորտում կան նաև ջրային գո­լորշիներ, սառցե բյուրեղներ, փոշի և ծուխ:

Մթնոլորտի կառուցվածքը:  Մթնոլորտի ստորին սահմանը հա­մարվում է Երկրի մակերևույթը, իսկ վերինը հասնում է մինչև  3000 կմ բարձրությանը: Առանձին գազերի մոլեկուլներ կարող են նաև անցնել այդ սահմանը։
Գազերի մոլեկուլները (ատոմները) Երկրից շատ հեռու երբեք չեն ցրվում-հեռանում, որովհետև վերջի­նիս ձգողական ուժի շնորհիվ մթնոլորտը մնում է Երկրի վրա և միասին պտտվում նրա շուրջը: Այս ուժի շնորհիվ է, որ մթնոլորտի խիտ շերտը և հիմնական զանգվածը գտնվում են Երկրի մակերևույթին մոտ: Ուստի ըստ բարձրության օդի խտությունը և զանգվածը նվազում են: Դա է փաստում նաև այն, որ օվկիանոսի ափին 1 մ3 օդի զանգվածը 0°C-ում  1,3 կգ է, իսկ 40 կմ բարձրության վրա դառնում է ընդամենը 4 գրամ:
Բացի օդի խտությունից՝ ըստ բարձրության փոխվում են նաև օդի ջեր­մաստիճանը, գազերի բաղադրությունը, խոնավությունը և այլն: Հաշվի առ­նելով այդ փոփոխությունները՝ մթնոլորտում առանձնացնում են մի քանի շերտ:
Ըստ բարձրության՝ իրար են հաջորդում հետևյալ հիմնական շերտերը. ներքնոլորտ, վերնոլորտ  և  ար­տաքին ոլորտ:
Ներքնոլորտը մթնոլորտի ամենաստորին և, միաժամանակ՝ ամենակարևոր շերտն է:
Ներքնոլորտի հաստությունը բևեռային շրջաննե­րում 8-10 կմ է, իսկ հասարակածային լայնություննե­րում՝ 17-20 կմ:
Այստեղ է կենտրոնացած մթնոլորտի ամբողջ զանգ­վածի մոտ 4/5 մասը: Ներքնոլորտում են առաջանում ամպերը, անձրևը, ձյունը, կարկուտը, կայծակն ու ամպերը։
Վերնոլորտը  տարածվում է ներքնոլորտից վեր՝ մինչև 50-55 կմ բարձրությունները: Այս­տեղ օդն ավելի նոսր է, ջրային գոլորշի­ների պարունակությունն աննշան է, իսկ ամպեր գրեթե չեն գոյանում:

Վերնոլորտում՝ մոտ 25-30 կմ բարձրությունների սահ­մանում, գտնվում է օզոնային շերտը: Այս շերտը  կլանում է Արեգակից եկող, կյանքի համար վտանգավոր ուլտրամա­նուշակագույն ճառագայթները:
Արտաքին ոլորտը մթնոլորտի ամենաբարձր ու ամե­նահաստ շերտն է: Այս շերտի վերին սահմանը հասնում է 2000-3000 կմ, այսինքն՝ մթնոլորտի վերին սահմանին:
Արտաքին ոլորտում մթնոլորտի խտությունն ամենա­փոքրն է, օդը  անչափ նոսր է, ջրային գոլորշիներն ամբող­ջովին բացակայում են:
Մերձբևեռային շրջաններում, հատկապես՝ ձմռանը, վերնոլորտում դիտվում է հյուսիսափայլի կամ բևեռափայլի երևույթ: Դա մութ երկնքի ֆոնի վրա առաջացնում է գույնզգույն լուսավոր բծերի գեղեցիկ պատկեր և Երկրի մակերևույթը լուսավորում է թույլ, գրավիչ լույսով:

Հարցեր և  առաջադրանքներ

 • Ի՞նչ է մթնոլորտը, ի՞նչ գազերից է կազմված։Մթնոլորտը Երկիր մոլորակը շրջապատող օդային թաղանթն է: Մթնոլորտը  մեր մոլորակի ամենավերին, ամենաթեթև և միաժամանակ՝ ամենաշարժունակ ոլորտն է: Մթնոլորտը կազմված է տարբեր գազերից: Դրանցից գերակշռողը եր­կուսն են՝ ազոտը (մոտ 4/5 մաս) և թթվածինը (մոտ 1/5 մաս):
 • Ինչո՞ւ օդը չի ցրվում-հեռանում։Որովհետև վերջի­նիս ձգողական ուժի շնորհիվ մթնոլորտը մնում է Երկրի վրա և միասին պտտվում նրա շուրջը:
 • Ո՞րն է մթնոլորտի վերին սահմանը:Մթնոլորտի վերին սահմանը կազմված է մինչև 3000կմ, այն արտաքին ոլորտն է:
 • Ըստ բարձրության՝ ի՞նչ շերտեր են առանձնացնում մթնոլորտում:Ներքնոլորտ, վերնոլորտ, արտաքին ոլորտ:
 • Ինչո՞ւ է ներքնոլորտը համարվում մթնոլորտի ամենակարևոր շերտը:Ներքնոլորտը ամենակարևոր շերտն է, որովհետև այստեղ են առաջանում ամպերը, անձրևը, ձյունը, կարկուտը:
 • Ի՞նչ դեր ունի օզոնի շերտը:Օզոնի շերտր կլանում է Արեգակից եկող, կյանքի համար վտանգավոր ուլտրամա­նուշակագույն ճառագայթներր: