Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքեր

1․ Գրե՛ք հակադիր թիվը.

ա) –8, գ) +3, ե) –200, է) –32,

բ) –11, դ) +18, զ) +137, ը) –41։

ա) — (-8)=+8

բ) — (-11)=+11

գ) — (+3)=-3

դ) — (+18)=-18

ե) — (-200)=+200

զ) — (+137)=-137

է) — (-32)=+32

ը) — (-41)=+41

2․ Դրակա՞ն, թե՞ բացասական է այն թիվը, որի հակադիր թիվը՝

ա) դրական է,
բ) բացասական է,
գ) հավասար է զրոյի։

ա) բացասական

բ) դրական

գ) 0-ն է

3․ Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի.
ա) – * = 35, բ) – * = 81, գ) – * = –44, դ) – * = –125։

ա) – (-35) = 35

բ) – (-81) = 81

գ) – (+44) = –44

դ) – (+125) = –125

4․    Գծեք կոորդինատային ուղիղ,  վրան նշեք  կամայական  հինգ կետ, ապա գտեք դրանց հակադիր կետերը:

— (-7)=7

— (5)=-5

— (-15)=15

— (10)=-10

— (-3)=3

5․ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այն ամբողջ թիվը, որը հավասար չէ զրոյի՝
ա) չի կարող հավասար լինել իրեն հակադիր թվին.
բ) կարող է ունենալ նույն նշանը, ինչ որ նրան հակադիր թիվը.
գ) բացասական է, եթե նրան հակադիր թիվը դրական է։

Ա-ն և գ-ն ճիշտ են, իսկ բ-ն ոչ։

6․ Հետևյալ հավասարություններից որո՞նք են ճիշտ կազմված.
ա) – (–63) = 63, գ) 38 = – (+38), ե) 16 = + (–16),
բ) – (+45) = –45, դ) –52 = – (–52), զ) –27 = – (+27)։

Ճիշտ են կազմված ա-ն և բ-ն։

7․ Տրված են A (–11), B (+17) կետերը։ Գրե՛ք՝
ա) C կետի կոորդինատը, եթե այն հակադիր է A կետին,


բ) D կետի կոորդինատը, եթե այն հակադիր է B կետին։

Posted in English 7

English

A.Write the words in the correct order.

1.My friends are great singers.

2.London is a fantastic city.

3.Polish are really good restaurants.

B.

1.My friends don’t like U2.

2.Don’t you from the USA.

3.She isn’t Swiss.she’s Italian.

4.Dso your brothers like music?

5.Is Julia Roberts Australian

6.They are British,they’re American.

7.My mother and father aren’t like pop music.

C.

1.How old is your brother.

2.Who is your english teacher.

3.What are your names.

4.Where are you from.

C.

1.Belgium

2.Britain.

3.Italy

4.Polandt

5.Turkey

6.Japan

7.Canada

B.

1.Belgian

2.British

3.Italian

4.Polish

5.Turkish

6.Japanis

7.Canadian

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 6

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Որո՞նք են ամենամեծ եւ ամենափոքր երկնիշ բացասական ամբողջ թվերը։

ամենամեծ՝ -10

ամենափոքր՝ -99

2) Գրե՛ք ստորեւ բերված նախադասությունները՝ օգտագործելով + եւ – նշանները.

ա) Գիշերը օդի ջերմաստիճանը եղել է զրոյից -80 ցածր, իսկ ցերեկը՝ զրոյից +20 բարձր։

բ) Մակընթացության ժամանակ ջրի մակարդակը եղել է 0 նշագծից +3 1/5մ-ով բարձր, իսկ տեղատվության ժամանակ՝  -2 1/10մ-ով ցածր։

գ) Մեխիկո քաղաքը գտնվում է ծովի մակերեւույթից +2240 մ բարձրության վրա, իսկ Աստրախան քաղաքը՝ ծովի մակերեւույթից -25մ ցածր։

3) Մեքենայի բաքի 1/4-ը լցնելու համար պահանջվում է 50 վայրկյան: Բաքի ո՞ր մասը կլցվի 1 րոպեում:

4*50=200

4) Ոսկերիչը 30 ոսկե մատանի պատրաստելու պատվեր ստացավ։ Պահանջված ժամկետում նա հասցրեց պատրաստել միայն 24 մատանի։ Քանի՞ տոկոսով կատարեց ոսկերիչը պատվերը։ Քանի՞ տոկոսով նա թերակատարեց պատվերը։

30-24=6

100*6:30=20%

100*24:30=2400

2400:30=80%

Լրացուցիչ(տանը)

5) Գոյություն ունե՞ն արդյոք ամենափոքր բացասական եւ ամենամեծ դրական թվեր։

ոչ գոյություն չունեն

6) Ասե՛ք այն երեք հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից՝

ա) ամենափոքրը –7-ն է, -4, -5, -6

բ) ամենամեծը –5-ն է։ -6, -7, -8

7) Քանի՞ տոկոսով կփոքրանա քառակուսու մակերեսը, եթե նրա կողմը փոքրացնենք 20 %-ով։

8) Թիվը փոքրացրել են 20 %-ով։ Քանի՞ տոկոսով պետք է մեծացնել

ստացված թիվը, որպեսզի նորից ստացվի տրված թիվը։

Posted in Բնագիտություն

Բնագիտություն

Տնային 2

Լուծել խնդիրները

1*

Գտնել ձկան արագությունը, եթե հայտնի է, որ 360 մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 40 վարկյանում:

360:40=9

2*
Որքան ճանապարհ կանցնի ինքնաթիռը 4 ժամում, եթե նրա արագությունը 100կմ/ժ է: 

100×4=400

Հարցեր

1.Ներկայացրե՛ք մեխանիկական աշխատանքի օրինակներ:

Քարի տեղաշարժում
2. Ի՞նչ բանաձեւով է հաշվարկվում մեխանիկական աշխատանքը:

A=FxS

4. Ինչո՞ւ են էներգիան եւ աշխատանքը չափում միեւնույն միավորով:

5. Ո՞րն է 1 Ջ աշխատանքը:

Դասարանական 2

Էներգիա

 • Բանվորը, կիրառելով 50 Ն ուժ, բեռը տեղափոխել է մի հարկից մյուսը: Ի՞նչ մեծություն է անհրաժեշտ նրա կատարած աշխատանքը հաշվելու համար:Չենք կարող իրականացնել մեխանիկական աշխատանք,քանի որ տեղափոխություն չկա

 1. Տղան բեռը տեղափոխելու համար կիրառել է 6 Ն ուժ, անցնել 27 մ ճանապարհ: Հաշվել կատարած աշխատանքը:

F=6 Ն

S=27

A=27.6=162 Ջոշ աշխատանք

 1. Էներգիան չափում են Ջոլերով:
 2. Էներգիան բնութագրում է մարմնի աշխատանք կատարելու ունակությունը։
Posted in Պատմություն 7

Վանի թագավորություն ժամանակագրություն

Ք.Ա IX դարում Վանա լճի ավազանում ձևավորվեց և հզորացավ Վանի թագավորությունը։

Ք.Ա 835-825-Սարդուրի I ։

Ք-Ա 830-ական թվականների վերջում- Սարդուրի I Վանա լճի

հարավ -արևելքում հիմնադրեց Տուշպա մայրաքաղաքը։

Ք-Ա 833 թվականին Սարդուրի I Տավրոսի լեռնաշղթայի հարավային

լանջերին հաղթանակ տարավ Ասորական Արքա,Սալմանասար III-ի դեմ։

Ք-Ա 825-810 թ Ինշպույնի արքա։

Ք-Ա 810-786 թվական Մենուա արքա։

Ք-Ա 786-764 Արգիշտի արքա։

Ք-Ա 782 թվական Արգիշտին հիմնադրում է Էրեբունի։

Ք-Ա 764-735 Սարդուրի II։

Ք-Ա 743 թվականին Ասորեստանի արքա Թիգլաթպալասա III հաջողվեց Սիրիայի տարածքում կասեցնել Սարդուրի II առաջխաղացումը դեպի հարավ։

Ք-Ա 714 թվականին Սարգոն II-ը կողոպտեց Արդինի Մուսասիր գլխավոր տաճարը։

Ք-Ա 685-645 Ռուսա II։

Ք-Ա VII դարում հայկական լեռնաշխարհի հարավ-արևմտյան մասում ձևավորվել է Հայկազուն Սկայորթու գլխավորությամբ։

Ք-Ա 612 թվականին Պարույր Հայկազնունին հռչակեց նոր թագավորություն։

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկական Խնդիրներ

1)Բաքի տարողությունը 80լ
Լցրեցին-45%-ը
Քանի՞ լիտր լցրեցին
Լուծում
80.45/100=36լ

2)Գտնել 3,4 և 5 ընդհանուր բազմապատիկը։
3.4.5=60

3)Մեքենան ծախսեց 60լ բենզին,իսկ մոտոցիկլը 40 լ։Քանի՞ %-ով է մոտոցիկլետի ծախսած բենզինը քիչ մեքենայից։
60լ-100%
20լ-x%
21.100/60=33%

Posted in Նախագծեր

գործնական քերականություն

1․ Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր

Օավնյկօձձրինակ՝ ջրաման- ջուր (արմատ)-աման (արմատ)

 • գնդակ-գն-դակ
 • միտք-
 • ընդհանուր-ընդ-հա-նուր
 • աղջնակ-աղինջ-ակ
 • թթենի-թութ-ենի
 • ընդամենը-ընդ-ա-մենը
 • հանրություն-հանր-ություն
 • գիրք-
 • մտազբաղ-միտք-զբաղմունք
 • տանձենի-տանձ-ենի
 • հանրապետություն-հան-րա-պե-տու-թյուն

2․ Բաց թողած տեղերում լրացրու Է կամ Ե:

օրեցօր, երեսուներեք, աներևույթ, էական, էլեկտրաէներգիա, Էջմիածին, ինչևէ, լայնեզր, խուռներամ, ծովեզր, կիսաեփ, հրեշ, մանրեաբան, մեջք, միջերե, ներեկ, նրբերանգ, ողբերգակ, որևիցէ, չէի, պատնեշ, ջեկ, վերելակ, տիեզերք, ցայգերգ, քառասուներկու:

3․ Ավելորդ բառերը գտի՛ր և նախադասություններից հանի՛ր:

Դարձյալ այդ մասի՞ն ես խոսում:

Ճանապարհը ոտքով քայլեցի:

Դու հե՞տ ես վերադարձել:

Շատ ծաղիկներ հավաքեցինք:

Ասում եմ քեզ:

Առաջին հերթին այս գործը պիտի լինի:

Քեզ մարդ էր հարցնում:

Կարելի՞ է զանգել:

Մարդիկ ավելի լավ կհասկանային:

4․ Տրված նույնանուն բառերով կազմի՛ր նախադասություններ:

Օրինակ՝

Վանեցի: — Ինձանից հեռու վանեցի վախը:

     Վանեցի մի տատ ունեմ:

Մարտ-նա ինձ հրավիրել էր մարտի ։

Մարտ Ամսին իմ ծնունդն է։

կետ
-ջրում հանդիպել էի շատ մեծ կետի։

շահ այր:

5․ Ընդգծված դարձվածքները փոխարինի՛ր հոմանիշ բառերով:

Փարիզից Վարշավա թռչելիս լեհ կինոդերասան Ցիբուլսկու աչքով ընկավ, որ կողքի ուղևորը սիրտը դող ընկած նստած է: Նա փորձեց հարևանին սիրտ տալ:

— Մեր օրերում ինքնաթիռով թռչելը դատարկ բան է,- ասաց,- նույնիսկ ավտոմեքենան ավելի վտանգավոր է: Էս քանի օրը բարեկամներիցս մեկի մեքենայի գլխին ինքնաթիռ ընկավ:

Posted in Մաթեմատիկա

Մաաթեմատիկա

Դաս 4

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կարելի՞ է արդյոք, ամբողջ դրական թվից 1 հանելով, ստանալ

բացասական թիվ։

ոչ

2) Գտե՛ք համեմատության չգրված անդամը.

ա)10/6=5/3

բ)8/28=2/7

գ)4/9=8/18

դ)2/3=14/21

ե)1 7/10:1=5 1/10:3

զ)1/9:2/3=7/4:21/2

է)2 4/3=4/5

ը)6/7=1 5/7

3) Երկու թվերի գումարը 18 է։ Եթե ավելի մեծ թվից հանենք նրա 7/8

մասը, ապա կստանանք ավելի փոքր թիվը։ Գտե՛ք այդ թվերը։

1)16.7/8=14

16-4=2

14+2=16

8.7/8=7

8-7=1

Լրացուցիչ(տանը)

4) Որքա՞ն է գնացքի արագությունը, եթե այն 9 ժամում անցել է 180 կմ-ով ավելի, քան 6 ժամում։
Լուծում
1)9-6=3(ժամ)
2)80:3=60կմ/ ժամ
Պատ․՝ 60կմ/ ժամ։

5) Խանութում գործվածքի իրար հավասար երկու կտորներ կային: Երբ առաջին կտորից վաճառեցին 16 մ, իսկ երկրորդից` 28 մ, առաջինում 3 անգամ ավելի գործվածք մնաց, քան երկրորդում: Սկզբում քանի՞ մետր գործվածք կար յուրաքանչյուր կտորում:
Լուծում
X-16=(X-28)x3
X-16=3X-84
2X=68
X=34(մ)
Պատ․՝ 34մ։


6) Պահանջվում է պատրաստել սպիրտի և ջրի խառնուրդ, որում ջուրը և սպիրտը ունեն 1։ 4 հարաբերությունը։ Քանի՞ լիտր ջուր և քանի՞ լիտր սպիրտ պետք է վերցնել 10 լ այդպիսի խառնուրդ ստանալու համար։
Լուծում
X+4X=10
5X=10
X=10:5=2
4X=4×2=8
Պատ․՝2լ և8լ։

Posted in Մայրենի

Խաղաղություն

Անսահման սիրում եմ խաղաղությունը։Ուզում եմ տեսնել ամեն ինչ խաղաղված`մարդկանց,աշխարհին,նույնիսկ երկնքին։Երբ լուսաբաց է լինում,կամ թեկուզ երեկո,նայում եմ երկնքին,և նույնիսկ սև մթության մեջ զգում եմ` երկինքը խաղա՞ղ է, թե անհանգիստ:Մարդկանց առումով հասկացել եմ ,որ նրանք խաղաղ չեն,ապրում են անհանգիստ,ապրում են չարացած,իրար հանդեպ ատելությամբ լցված։Ես նրանց ուղղակի մի խորհուրդ կտայի։

-Խաղաղվե՛ք մարդիկ կյանքը կարճ է շատ,սիրեք իրար, և վայելեք երկնքից տված խաղաղությունը։

Աշխարհ դու էլ խաղաղվիր,որ քո ներսում ապրող ամենքն ու ամեն ինչ լինեն խաղաղ,ու հատկապես մանուկները ապրեն խաղաղ երկնքի տակ,ունենան գունեղ,գեղեցիկ ու պայծառ ապագա։

Posted in Պատմություն 7

Պատմություն

Առաջադրանք 1Վանի աշխարհակալ տերությունը

Թվարկել Վանի աշխարհակալ տերության ստեղծման պատճառները, հետրանքները:

Վանի աշխարհակալ տերության ստեղծման պատճառն այն էր, որ Ասորեստանի հարձակումներն ավելի հաճախակի էին և հայկական լեռնաշխարհի պետական կարգավորումներին ստիպեց արագացնել միավորման գործընթացը և այդպես Մ․Թ․Ա IX դարում ստեղծվեց Արարատը` ասորերենով Ուրարտուն։

Պատմել չորս ծովերի տերության մասին:

Չորս ծովերն են ՝ Հյուսիսից Սև ծովը,Հյուսիս-արևելքում Կուր գետը, արևելքում Կասպից ծովը, Հարավում Պարսից ծոցը,Հարավ-արևմուտքում Միջերկրական ծովը։ Այս ժամանակահատվածում Ուրարտու թագավորությունում գահակալել էր Սարդուրի II-ը։

Համեմատել Արգիշտի Առաջին, Սարդուրի Երկրորդ, Ռուսա Երկրորդ արքաների գործունեությունը:

Գրավված կամ ստեղծած տարածքներ

Արգիշտի Առաջին-Էրեբունի,Արգիշտիխինիլի,Վանի թագավորության հիմնադիր

Սարդուրի Երկրորդ-4 ծովերի տիրակալ,Ուտեխի(Արցախ),Մելիտեա

Ռուսա Երկրորդ-Կիմերների հետ Վանի դաշնակցություն

Այսքանից ես հասկանում եմ, որ Ռուսա երկրորդը շատ հանգիստ և դաշնակցական է եղել, իսկ Սարդուրի երկորդը և Արգիշտի առաջինը՝ ավելի պատերազմական։

Առաջադրանք 2

Համահայկական առաջին թագավորության անկումը

Թվարկել Համահայկական առաջին թագավորության անկման պատճառները:

Համահայկական առաջին թագավորության անկման պատճառներից է, որ Սկյութ ցեղերը արշավանքներ էին կատարում Վանի թագավորության վրա, բայց ստույգ չի հասկացվել, թե իրականում ինչպես է թուլացել Վանի թագավորությունը։

Ներկայացնել Վանի թագավորության նշանակությունը Հայաստանի պատմության մեջ:

Վանի թագավորությունը մեծ նշանակություն է ունեցել Հայստանի պատմության մեջ, թե քաղաքական ոլորտում, թե տնտեսական ոլորտում և այլ որորտներում։

Լրացուցիչ աշխատանքներ

Փոքրիկ ուսումնասիրություններ

«Մուսասիր»

«Վանի թագավորության քաղաքները»

«Վանի թագավորության դիցարանն ու արվեստը»

Օժանդակ աղբյուրներ

Արարատյան թագավորություն/տեսաֆիլմ/

«Արարատ-Ուրարտու թագավորությունը»/5մասից բաղկացած

«Վանի Հայկական թագավորություն»

«Վանի թագավորության պետական կրոնը»

«Վանի թագավորություն»