Առաջատար

Պատմություն Ուսումնական տարվա ամփոփում

Ուսումնական տարվա ամփոփում
«Պատմությու » առարկա
Մեկ տարի ուսումնասիրելուց հետո մի քանի նախադասությամբ ներկայացրու՝ ինչու ենք ուսումնասիրում «Պատմություն» առարկան:

 • .Ինչ անուններով է հայտի համահայկական առաջին թագավորությունը: Թվարկիր նրա հզոր արքաներին, ինչով են նրանք հայտնի, քո կարծիքով որն է դրա անկման գլխավոր պատճառները:

Համահայկական առաջին թագավորությունը Վանի թագավորությունն է, որը ստեղծվել է ք․ա․ 9-րդ դարում։ Վանի թագավորության հզոր արքաներն էին՝ Սարդուրի Ա-ն, Իշպուինին, Մենուան, Արգիշտի Ա-ն, Սարդուրի Բ-ն Արգիշտի Բ-ն, Ռուսա Բ-ն,

Սարդուրի-Ա մ․թ․ա․ 830-ական հզորացրել է երկիրը և Վանա լճի ափին հիմնել Վան Տուշպա, Տոսպ, մայրաքաղաքը, որի անունից էլ առաջացել է թագավորության անունը՝ Վանի թագավորություն։ 

Արգիշտի Ա-Նա կազմակերպել է մի շարք արշավանքներ դեպի Ասորեստան և այլ երկներ։ Նա շրջափակման մեջ է գցել Ասորեստանը, որի հետևանքով հակառակորդի զորավարները սարսափում էին նրանից և ասում, որ «նրա անունը հնչում է ինչպես ծանր հողմ։

Մենուա-Մենուայի միանձնյա թագավորության օրոք Վանի թագավորությունն ապրել է ռազմաքաղաքական վերելք։ Կենտրոնական և ծայրամասային մարզերում՝ Վանա լճի շրջակայքում, Արածանիի և Արաքսի վերին հոսանքներում, Կարինի (Էրզրումի) դաշտում Մենուան կառուցել է բազմաթիվ ամրոցներ։

 • Ք.Ա. VII դարի վերջին ձևավորվեց երկրորդ համահայկական թագավորությունը: Ով է նրա հիմնադիր արքան, ով է նրա անվանադիր արքան:Ինչպես է բնութագրել Տիգրան Երվանդյանին Մովսես Խորենացին:

Ով է նրա հիմնադիր արքան,ով է նրա անվանադիր արքան-Կոչվում է հիմնադրի՝ Երվանդ Սակավակյացի անունով։ Որպես թագավորներ և սատրապներ Հայաստանում իշխել են մ.թ.ա. 570-201 թվականներին։

Ինչպես է բնութագրել Տիգրան Երվանդյանին Մովսես Խորենացին-Մովսես Խորենացին ասում է։Նա մեր թագավորներից ամենահզորը և ամենախոհեմն է էր և բոլոր նրանցից քաջ։Նա Կյուրոսին աջակից եղավ Մարաց իշխանությունը տապալելու և մեր բնակության սահմաններն ընդարձակելով հասցրեց մինչև հին բնակույթան սահմանների ծայրերը․բոլոր իր ժամանակակիցներին նախանձելի եղավ,իսկ հետո եկողներիս ցանկալի թե ինքը և թե իր ժամանակը։

 • Ք.Ա. II դարում Հայաստանում հաստատվում է նոր թագավորական հարստություն: Որ արքայատոհմի մասին է խոսքը: Թվարկիր նրա հզոր արքաներին, ինչով են նրանք հայտնի, քո կարծիքով որն է դրա անկման գլխավոր պատճառները:

Հնագույն շրջանից մշակույթի ինչ նմուշներ են մեզ հասել: Ում շնորհիվ է մեզ հասել հայկական առասպելների մեծ մասը; Ներկայացրու առասպելներից ամենադուր եկածը:

 • Ներկայացրու «Մշակույթ» հասկացությունը:
  Հնագույն շրջանից մշակույթի ինչ նմուշներ են մեզ հասել: Ում շնորհիվ է մեզ հասել հայկական առասպելների մեծ մասը; Ներկայացրու առասպելներից ամենադուր եկածը:

Հնագույն շրջանից մշակույթի ինչ նմուշներ են մեզ հասել: Ում շնորհիվ է մեզ հասել հայկական առասպելների մեծ մասը; Ներկայացրու առասպելներից ամենադուր եկածը:

 • Համաշխարհային պատմությունից ներկայացրու, հիմնավորիր քո ամենադուր եկած թեման:

Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրու այս ուսումնական տարվա ընթացքում


.ամենադուր եկած թեման-Ինձ շատ է դուր եկել Հին Հռոմի թեման
.քո նոր բացահայտումները-բացահայտեցի տարբեր նյութեր հայոց մշակույթի մասին,ամբողջ Պարթևստանի և Մակեդոնիյաի մասին։


.ինչ թեմաներ կցանկանայիր ուսումնասիրել-Ես կցանկանայիր ուսումնասիրել Հայոց եկեղեցիների պատմությունը


Ստորև ներկայացրու թվարկված ամիսների հաշվետու ամփոփումները:
Սեպտեմբեր-5 նյութ
Հոկտեմբեր-5 նյութ
Նոյեմբեր-4 նյութ
Դեկտեմբեր-4 նյութ
Փետրվար-4 նյութ
Մարտ-5 նյութ
Ապրիլ-5 նյութ
Մայիս-2 նյութ


10 բալանոց գնահատման սանդղաակով գնահատիր այս տարվա քո աշխատանքը: 9

«Պատմություն» առարկայի դասավանդման, թեմաների հետ կապված ինչ առաջարկություններ ունես:

Առաջատար

Մեդիաուրբաթ

Մայիսի 23

Դասարանում

 • Ստեղծագործական աշխատանք

Գրավո՛ր պատմիր այս ուսումնական տարվա ամենահետաքրքրիր դեպքի մասին (աշխատանքդ վերնագրի՛ր)

ՄԵԴԻԱՈՒՐԲԱԹ

Իմ այս տարվա ամենահիշարժան օրերից մեկը մայիս ամսվա ամենագեղեցիկ մեդիաուրբաթն էր, որտեղ բոլորը փայլում էին։ Այն տարվա ուսումնական շրջանի ամենագեղեցիկ մեդիաուրբաթն էր։ Այնտեղ բոլորը հիանալի ելույթ էին ունենում։ Մինչ մադիաուրբաթը մենք երկար աշխատեցին, որովհետև աշակերտները խանգարում էին, տեխնիկական խնդիրներ կար, բայց այդքան չարչալվելուց հետո հասանք մեր նպատակին`այն հիանալի ստացվեց։ Ինձ մեդիաուրբաթին շատ դուր եկավ, երբ երգի ժամանակ վերջում բոլորը վազեցին կենտրոն։ Իմ կարծիքով դա ամենահետաքրքիր և տարբերվող ավարտն էր։

Առաջատար

Մաթեմատիկա

Մայիսի 23

screenshot_2021-12-21-hanrahashiv-2-pdf
՝

1)Լուծում
1)14+6=20
20-100%
6-X%
X=6×100/20
X=30%
Պատ․՝30%:

2)Լուծում
1)100-35=65
65-26կգ
100%-X
X=100×26:65
X=40կգ
Պատ․՝40կգ։

3)Լուծում
1)100-25=75
75%-27g
100%-X
X=100×27:75
X=36
36-27=9

4)Լուծում

1) 15×40:100=6
2) 15+9=24
3) 6×100:24=25%

5)Լուծում
1)40×20:100=8
2)40+10=50
3)8+10=18
4)18×100:50=36%

6)Լոուծում
1) 60×30:100=18
2)  60+14+6=80
3)  18+14=32
4) 32×100:80=40%

7)Լուծում
100%-25%=75%
48×75:100=36(կգ ցինկ)
48-36=12(կգ պղինձ)
100%-28%=72%
75×72:100=54(կգ ցինկ)
75-54=21(կգ պղինձ)
36կգ+54կգ=90կգ ցինկ
12կգ+21կգ=33կգ պղինձ
Պատ․՝ 90կգ ցինկ և33կգ պղինձ։

Առաջատար

Թեմայի ամփոփում

 • Ի՞նչ է բջիջը։

Բջիջը կազմված է ցիտոպլազմայից, որը պարփակված է բջջաթաղանթի մեջ։ Ցիտոպլազման պարունակում է կենսամոլեկուլներ, որոնցից են, օրինակ, սպիտակուցները և նուկլեինաթթուները[2]։

 • Ո՞ր նյութերնեն բջջում էներգիայի հիմանական աղբյուրները։

Օրգանական նյութերից օրգանիզմում կարևոր դեր ունեն ածխաջրերը (շաքարները)։ Ածխաջրերը օրգանիզմն ապահովում են էներգիայով։

 • Որո՞նք են բջջի հիմնակա ն կառուցվածքային մասերը։

Բջջի բաղադրության հիմնական մասը (մոտ 98 %) կազմում են թթվածինը (O), ածխածինը (C), ջրածինը (H), ազոտը (N)։

 • Ի՞նչ նշանակություն ունի բջջաթաղանթը։

Բջջաթաղանթի միջով բջիջ են ներթափանցում ջրում շուծված որոշակի նյութեր և հեռացնում են բջիջի համար ոչ պիտանի նյութերը:

 • Որտե՞ղ է գտնվում բջջահյութը,և ի՞նչէ այն պարունակում ։

Բջջահութը գտնվում է բուսական բջիջների վակուոլներում: Բջջահյութը պարունակում է ջրի մեջ լուծված շաքար և զանազան այլ նյութերով:

 • Ի՞նչ է հյուսվածքը։

Միևնույն ծագում ունեցող, կառուցվածքներով իրար նման և միջբջջային նյութով միացած բջիջների խումբը կոչվում է հյուսվածք:

 • Ի՞նչ հյուսվածքներ ունեն բույսերը։

Բարձրակարգ բույսերում կա 6 տեսակի հյուսվածքներ, դրանք են գոյացնող, հիմնական ծածկող, փոխադրող և մեխանիկական հյուսվածքները:

 • Բույսի ո՞ր մասերում է տեղադրված գոյացնող հյուսվածքը։

Բույսի և նրա օրգանների հենարանի դերն է կատարում մեխանիկական հյուսվածքը:

 • Ո՞ր հյուսվածքն է կատարում բույսի և նրա օրգանների հենարանի դեր։

Բույսի և նրա օրգանների հենարանի դերն է կատարում մեխանիկական հյուսվածքը:

 • Կենդանական ի՞նչ հյուսվածքներ գիտեք։

Կենդանական հյուսվածքները չորսն են, դրանք են էպիթելային, շարակցական, մկանային և նյարդային հյուսվածքները

 • Ի՞նչ պաշտպանական դեր է կատարում շարակցական հյուսվածքը։

Շարակցական հյուսվածքը կենդանի օրգանիզմում կատարում է հենարանային և պաշտպանողական դեր: Այն կարող է լինել հեղուկ, փուխր կամ պինդ: Օրինակ՝ արյունը հեղուկ շարակցական հյուսվածք է:

 • Որո՞նք են բույսի վեգետատիվ օրգանները և ի՞նչ գործառույթ են կատարում։

Դրանք ապահովում են բույսի սննդառությունը, շնչառությունը, աճն ու զարգացումը, ինչպես նաև վեգետատիվ բազմացումը։

 • Արմատի ի՞նչ ձևափոխություն գիտեք։

Թթվածնով աղքատ հողերում աճող բույսերի կողային արմատներից առաջացնում են շնչող արմատներ: Կան նաև հենարանային, օդային և այլ տիպի արմատներ:

 • Որո՞նք են արմատի գործառույթները։

Սննդառությունը, սնջառություննը, աճն ու զարգացումը, ինջպես նաև անհրաժեշտ նյութերի տեղափոխությունը։

Առաջատար

Գործնական քերականություն

Կետադրի՛ր հետևյալ հատվածը.

Օրանջիայի ձորակում ամեն գարնան մասրենիներն են ծաղկում, բացվում են վայրի վարդեր դեղին, սպիտակ։ Երբ գարուն է լինում տաքանում են Օրանջիայի քարերը և խլեզները։ Փորի մաշկը դեղին պառկում են տաք քարերի վրա լեզուները հանում։

Այն ժամանակ երբ շեն էր Մանասի խրճիթը, Օրանջիայի ձորակում մասրենիներ չկային, տան պատերի վրայով երկչոտ խլեզներ չէին վազվզում, վայրի վարդերի տեղ բոստանում վարունգն էր ծաղկում։

Մի բարակ արահետ Օրանջիայի ձորակը միացնում էր գյուղի հետ։ Այժմ այդ արահետն էլ չկա։

Մանաս ինչո՞ւ տունդ Օրանջիայում շինեցիր, չգիտեի, որ Դավոյենց Առաքելն էլ աչք ուներ դրած ձորակին ուր ձյունն ավելի շատ է հալվում, և ձյունի տակից կանաչը ծլում։

Դավոյենց Առաքելը եզան կաշվից տրեխները հագին մի առավոտ աչքի տակով նայեց Օրանջիայի ձորակին, ուր նախրից ետ մնացած երկու հորթ էին արածում և մտքում դրեց ձորակում ամարաթ կառուցել։

Իսկ երկու շաբաթ անց Օրանջիայում Մանասն էր քարն ու կիր թափել ոտքերը մինչև ծնկները, վեր քաշած ցեխ էր շինում, ուստան էլ տաշած քարերն էր շարքում։

Առաքելը գյուղում չէր վերադարձին աչքի տակով նայեց շարած պատին հերսոտեց և սրտում զայրույթը պահեց որ առավոտյան Մանասի երեսով տա կռիվ անի Օրանջիայի համար

Հենց գիտես թե դատ ու դատաստան չկա էլի  որ զոռ ես անում ասաց Մանասը Օրանջիայում ես պիտի տուն շինեմ Առաքել

Մանաս իմացիր` առաջդ ով ա կանգնած։ Ես Դավոյենց Առաքելն եմ բա դու ո՞ւմ լակոտն ես։

Եվ առ հա մի հատ Մանասի գլխին ձեռքի դագանակով իրար անցան աղմուկ աղաղակ եղավ։ Մանասի արնաթաթախ տուն տարան

Առաքելն էլ նայեց հեռացողներին, պատի տակ գերանի վրա նստոտած մարդկանց էլի սպառնաց և գնաց տուն։

1.Տրված բառերը բաժանի՛ր բաղադրիչների (օրինակ ՝ հրաշամանուկ- հրաշ-ա-մանուկ) և պարզի՛ր, թե բառաշարքերից յուրաքանչյուրն ի՞նչ ընդհանրությամբ է կազմված:
ա) Սահմանադիր-սահման-ա-դիր

զմրուխտափայլ-զմրոխտ-ա-փայլ

կանխավճար-կանխիկ-վճար

սնափառ

բաղաձայն-բաղ-ա-ձայն

պարտատեր-պարտ-ա-տեր

կենսախինդ-կենս-ա-խինդ

ջրամուկ-ջուր-ա-մուկ

արևամանուկ-արև-ա-մանուկ

ձեռագործ-ձեռ-ա-գործ

նորամուտ-նոր-ա-մուտ
բ) կենսուրախ-կենս-ուրախ

զուգընթաց, — զուգ-ընթաց

ջրկիր-ջուր-կիր

ջրհեղեղ-ջուր-հեղեղ

բանբեր-բան-բեր

քարտաշ, — քար-տաշ

տնպահ-տուն-պահ

լուսնկա,

մթնկա, ձնծաղիկ, ռնգեղջյուր, քարափ, մոլեռանդ, հրձիգ, քարտաշ, ակնհայտ:

2.Շարքի բոլոր բառերը, բացի մեկից, նույն ձևով են կազմված: Գտի՛ր շարքում օրինաչափությանը չենթարկվող բառը:

ա) Արևմուտք, նեղսիրտ, գունաթափ, ձկնկիթ, ձեռնպահ:

բ) Ծալապակաս, չարագործ, գործակից, տառակեր, գետաբերան:

3. Ժխտական ապ, դժ, տ, ածանցներով կազմի՛ր տրված բառերի հոմանիշները:
Անգույն-գունատ

անբախտ-դժբախտ

անգետ-չգետ

անարդյունք-արդյունավետ

անօրեն-

անձև:

Առաջատար

Պատմություն ՀԱՐՑԵՐ

Հնագույն հայկական մշակույթի մասին նյութական և հոգևոր ինչ վկայություններ են հասել ։

Հայոց հեթանոս աստվածների առաջին դիցարանը ձևավորվել է հայ ժողովրդի կազմավորմանը զուգընթաց՝ կրոնապաշտամունքային հավատալիքների (տոտեմիզմ, ոգեպաշտություն, բնապաշտություն, հմայական մոգություն) ազդեցությամբ։

Ինչ են առասպելները։

Առասպել, միֆ (հուն․՝ μύθος -խոսք, ասքավանդություն), ժողովրդական բանահյուսության վիպերգական ժանրերից մեկը, որի մեջ գերբնական ու չափազանցված ձևով արտացոլվել են հնագույն ժողովուրդների կյանքի կարևորագույն դեպքերը, աշխարհի վերաբերյալ մարդկանց պատկերացումներն ու ընկալումները։ Առասպելների հիմքում, հիմնականում, ընկած են եղել տվյալ ցեղի, ժողովրդի կյանքում տեղի ունեցած իրական դեպքերը, սակայն բնության դեմ դեռևս անզոր մարդն իր սնոտիապաշտ մտածողությամբ երևույթները բացատրել է որպես աստվածների և ոգիների գերբնական ուժի արտահայտություն։

Ներկայացնել Վահագնի , Տորք Անգեղ մասին։

Վահագն-Վահագնը ռազմի քաջության, հաղթանակի և ամպրոպի գերագույն աստվածն է հին հայկական դիցաբանության մեջ։ Եղել է ամենասիրելի և ընդհանրական աստվածը։ Կրել է «Վիշապաքաղ» անունը, քանի որ ըստ ավանդույթի պայքարել է խավարի վիշապների դեմ։

Տորք Անգեղ Տորք Անգեղ, նաև Տուրք կամ Անգեղյա, հայ առասպելաբանության մեջ աստված կամ դյուցազն, Հայկի ծոռը

Ինչ է վիպերգը։

Վիպական երգերը վիպական բանահյուսության չափածո երգային ստեղծագործություններ են՝ հորինված առասպելական, կրոն, և պատմական անձանց ու իրադարձությունների շուրջը։

Ներկայացնել Արտաշես և Սաթենիկ վիպերգի բովանդակությունը։

Այս նույն ժամանակներում ալանները1 կովկասյան բոլոր լեռնականների հետ միաբանվելով և Վրաց աշխարհի կեսը գրավելով, մեծ բազմությամբ գալիս տարածվում են Հայոց աշխարհով մեկ։ Ալանների ներխուժման դեմն առնելու համար Արտաշեսը հավաքում է իր զորքերը և ելնում պատերազմի։ Ալանները հայոց զորքերի ճնշումից փոքր-ինչ հետ են նահանջում, անցնում Կուր գետը և բանակ դնում գետի հյուսիսային ափին։ Արտաշեսն էլ հետապնդելով նրանց, իր զորքով գալիս, բանակ է դնում Կուրի հարավային ափին։ Գետը դառնում է թշնամի երկու բանակների սահմանաբաժանը։

Հայոց և ալանների զորքերի ընդհարման ժամանակ ալանների արքայազնը գերի է ընկնում Արտաշեսի ձեռքը։ Ալանների թագավորը ստիպված հաշտություն է խնդրում։ Նա պատգամավորներ է ուղարկում Արտաշեսի մոտ, խոստանալով այն ամենը, ինչ Արտաշեսը կամենա, միաժամանակ առաջարկում երդմամբ դաշինք կնքել, որ դրանից հետո ալանների կտրիճները այլևս չեն ասպատակի Հայոց աշխարհը։ Արտաշեսը հրաժարվում է պատանի արքայազնին վերադարձնել։ Երբ այդ մասին իմանում է արքայազնի քույրը, ալանների չքնաղ արքայադուստր Սաթենիկը, որ գտնվում էր հոր մոտ, նրա բանակում, գալիս կանգնում է Կուր գետի ափին գտնվող մի մեծ դարավանդի վրա և թարգմանիչների միջոցով ձայն է տալիս Արտաշեսին.

Ներկայացնել հայկական դիցարանը։

Հայկական դիցաբանությունը հայ ժողովրդի նախաքրիստոնեական շրջանում տարածված հավատալիքներն էին։ Այն իրենից ներկայացնում էր Հայաստանում դավանվող Զրադաշտական կրոնի ձուլումը բուն հայկական հավատալիքների և հելլենիստական մշակույթի հետ։

Առաջատար

Բնագիտություն

 1. Որո՞նք են բույսի վեգետատիվ օրգանները և ի՞նչ գործառույթ են կատարում: Վեգետատիվները ապահովում են բույսի սննդառություն, շնչառությունը աճն ու զարգացումը։
 2. Որո՞նք են բույսի գեներատիվ օրգանները և ի՞նչ գործառույթներ են կատարում: Ծաղիկը, պտուղը և սերմը բւյսի գեներատիվ սեռական բազմացման օրգաներն են։
 3. Որոնք են արմատի գործառույթները: Արմատներով բույսն ամրանում է հողին արմատի բազմաթիվ ճյուղավորումները ձևավորվում էն արմատային համակարգը։
Առաջատար

Գործնական քերականություն

Ժամանակակից հայերենում գոյականն ունի երկու առում՝ որոշյալ ու անորոշ։

Որոշյալ առումով դրված գոյականները ցույց են տալիս խոսողին ու խոսակցին հայտնի առարկաներ։ Անորոշ առումով դրվում են այն գոյականները, որոնց անվանած առարկաները հայտնի չեն խոսողին։ Որոշյալի կարգը ժամանակակից հայերենում արտահայտվում է Ն կամ Ը հոդերի միջոցով, որոնց հակադրվում են 0 կամ մի ձևերը, որոնք արտահայտում են անորոշի կարգը։

Ժամանակակից հայերենում Ն կամ Ը որոշիչ հոդ են ստանում միայն ուղղական ու տրական հոլովաձևերը, ընդ որում` Ն հոդ ստանում են ձայնավորով վերջացող բառերը, Ը հոդ՝ բաղաձայնով վերջացողները։ Կապակցված խոսքում բաղաձայնով վերջացող բառերի Ը  որոշիչ հոդը կարող է փոխարինվել Ն հոդով, եթե բառին հաջորդում է ձայնավորով սկսվող բառ։

 1. Ուշադրությո´ւն դարձրու ընդգծված գոյականների ձևերին և իմաստներին, գտի´ր տարբերությունները:

Ա. Դերձակը հագուստ էր կարում: Բ. Դերձակը հագուստն էր կարում:

Ն հոդ

Ա. Փողոցում գիրք  էր վաճառվում: Բ.  Փողոցում գիրքը  վաճառվում էր:

Ը հոդ

Ա.Ծովային մի թռչուն երկար ժամանակ լողում ու սուզվում էր:

Բ.  Ծովային  թռչունը երկար ժամանակ լողում ու սուզվում էր:

Ը հոդ

Ա. Անտառում մի որսորդի հանդիպեց: Բ. Անտառում որսորդին հանդիպեց:

Ն հոդ

Ա. Այստեղ հավանաբար արջ է պառկած եղել: Բ. Հավանաբար արջն այստեղ է պառկած եղել:

Ն հոդ

2.Ուշադրությո՛ւն դարձրու ընդգծված գոյականներին և հա’րց տուր դրանց։

Ա. Անտառի  թավուտում ծուղակ է դրված: Բ. Ծուղակն անտառի  թավուտում է դրված:

Որտե՞ղ է դրված ծուղակը

Ա. Վագրի համար փորված  փոսի մեջ փիղ է ընկել: Բ. Փիղն  ընկել է վագրի համար փորված  փոսի մեջ:

Փիղը որտե՞ղ է ընկել։

Ա. Ինչ-որ որսագողեր ծառերի մեջ ցանց են կապել՝ զեբրեր որսալու համար: Բ.Որսագողերը ծառերի մեջ ցանց են կապել՝ զեբրերին որսալու համար

Զեբրերին որսալու համար ի՞նչ են կապել։

Ա. Նա ուսապարկից մի տուփ  հանեց: Բ. Նա ուսապարկից հանեց տուփը:

Ի՞նչ արեց տուփը։

3. Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛ր` դրանք գործածելով.
ա) ուղիղ իմաստով,
բ) որպես դարձվածք:
Ձեռքով անել, աչքը մտնել, ձեռք մեկնել, (ինչ-որ բանի) տակ մտնել:

Ուղիղ իմաստով-Հայկը հեռվից հորը բարևեց :

որպես դարձվածք-Հայկը հեռվից ձեռքով արեց։

Ուղիղ իմաստով — Մատիտը փոքրիկի աչքը մտավ ։

Որպես դարձվածք — աշակերտը ուսուցչի աչքը մտավ։

Ուղիղ իմաստով-փոքրիկը ձեռքը մեկնեց քաղցրավենիքին

Որպես դարձվածք — տղան ձեռք մեկնեց տարեց կնոջը։

Առաջատար

Սպիտակ ջրաշուշանի առաջադրանքներ

Առաջադրանքներ
1․ Դո՛ւրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր։
2․ 5-6 նախադասությամբ գրավոր պատմի՛ր հեքիաթը։

Հեքիաթը՝ բնության երևույթների մասին է՝ Աստղերի և լուսնի։Որ լուսինը ղեկավարում է աստղերին և հրամայում,որ երկիր իջնելուց շուտ վերադառնան,որպեսզի չայրվեն արևի ճառագայթներից,սակայն մի օր մի աստղ իջնում է հնդիկների ճամբար,և մչնչ օրևս փայլում է լճում որպես ջրաշուշան
3․ Ո՞րն է հեքիաթի արժանիքը (արժանիքները): Ընտրե՛ք տարբերակներից մեկը (մի քանիսը) և հիմնավորե՛ք։ Որոնք չեք ընտրում, հիմնավորե՛ք՝ ինչո՛ւ չեք ընտրում։
• Սյուժեն հետաքրքիր է։
• Պատկերավորման միջոցները շատ են։
• Արտահայտված գաղափարը հետաքրքիր է։
• Պատմելու ոճը հետաքրքիր է։
• Հեքիաթի կերպարները ամբողջական են և համոզիչ։
• Հեքիաթում տեղեկատվություն կա հդկացիների կյանքից։
Հերոսները անձնավորված են, և դա հետաքրքիր է դարձնում հեքիաթը


4․ Սա պատմություն էր ջրաշուշանի մասին։ Օգտագործելով պատկերավորման միջոցներ՝ մի այլ պատմությո՛ւն հորինեք բնության որևէ երևույթի, ծառի, ծաղկի, կենդանու, թռչունի կամ ինչի մասին ուզում եք։

Հեռավոր մի գյուղում, ապրում էր մի ծերունի, որը երբեք չէր տեսել ձյուն, ու չէր հավատում, որ այն գոյություն ունի։ Ծերունին ուսուցիչ էր գյուղի դպրոցում։ Ու մի անգամ, երբ տրվել էր առաջադրանք ձմռան մասին, ուսուցիչը բարձրաձայնում է, որ նա երբեք չի տեսել ձյուն ու չի հավատում։ Աշակերտները զարմանում են, ու ինչ որ չափով էլ զվարճանում, թե ոնց կարելի է այսքան ժամանակ տեսնել ու չհավատալ դրան։ և ձմռան մի առավոտ, երբ աշակերտները շտապում են դպրոց, ականատես են լինում մի զվարճալի տեսարանի։ Բացելով դասարանի դուռը՝ տեսնում են, որ իրենց ուսուցիչը սառցահարվել է։ և այդ օրվանից նրան անվանում են սառցե ուսուցիչ։

Առաջատար

Պատմություն

Մայիսի 10-15

Ներկայացնել Խոսրով Երկրորդ,  Անակ Պարթևի հարաբերությունները:

3-րդ դարի կեսերին Սասանյան արքա Շապուհը I-ը հարձակվում է Մեծ Հայքի թագավորության վրա։ Տրդատ II-ը ստիպված հեռանում է Հռոմեական կայսրություն։ Հայոց գահին նստում է Խոսրով II-ը: Պարսից արքան, պարտություններ կրելով հայոց Խոսրով թագավորից, Հայաստան է ուղարկում Անակ Պարթևին՝ Խոսրովին սպանելու հանձնարարությամբ։ Անակը խաբել էր, իբր իրեն հետապնդում են, և ապաստանել էր Արտազ գավառում։ Հայստան գալուց և որդու՝ Գրիգորի ծնվելուց 3 տարի անց Անակը դավադրաբար սպանում է Խոսրովին։ Իսկ Անակին իր մերձավորների հետ սպանում են հայ զորականները Երասխ գետի Տափերական կամրջի մոտ։ Խոսրովի որդուն՝ Տրդատին պարսկական հետապնդումներից պաշտպանելու համար դայակները փախցնում են և տանում են Հռոմեական կայսեր արքունիք։

Հիմնավորել «Ժամանակ անիշխանության» ժամանակաշրջանը;

Սասանյանների նվաճողական քաղաքականության հետևանքով 260-ական թթ կեսերից հայոց գահը զավթում են Պարսից դրածո մի քանի թագաժառանգներ։ Մովսես Խորենացին այդ ժամանակաշրջանը բնութագրել է որպես <<Ժամանակ անիշխանության>>։ Օտար գահակալները ձգտում էին հայերին պարտադրելու զրադաշտականությունը՝ Պարսկական պետական կրոնը։ 

Պատմել զրադաշտականության մասին:

Զրադաշտականությունը հին իրանական դուալիստական կրոն, որը ծագել է ք.ա. 10-7-րդ դարերում Զրադաշտ (Զարատուշտրա) մարգարեի քարոզչության արդյունքում: Նա իրեն հռչակել էր գլխավոր աստծո՝ Ահուրամազդայի պատգամաբեր և մերժում էր հին աստվածություններ հանդիսացող դևերի պաշտամունքը:

Զրադաշտականության հիմնական գաղափարախոսությունը կապված է երկվության՝ չարի և բարու հետ, այսինքն՝ կան երկու ոգիներ, որ այս աշխարհում պատերազմի մեջ են միմյանց հետ։ Շատ հետաքրքիր են նաև զրադաշտական կրոնի սովորույթները, որոնցից շատերը յուրօրինակ են, իսկ մի քանիսն անգամ նման են որոշ հայկական սովորույթներին, որոնք, ըստ ամենայնի, ծագել են մինչքրիստոնեական շրջանից։

Զրադաշտականությունը եղել է Սասանյան կայսրության, ամենայն հավանականությամբ՝ նաև Աքեմենյանների ու պարթև Արշակունիների կրոնը: Արևմտյան իրանագետների կողմից այն շատ է ուսումնասիրվել, սակայն հայկական գիտական շրջանակներում շատ քիչ են անդրադարձել այս կրոնին, և չկա այլ աշխատություն, որը կներկայացնի զրադաշտականության քիչ թե շատ ամփոփ բնութագիրը:

«Այժմ զրադաշտականությունը փոքր կրոն է, ունի մոտ 100-120 հազար հետևորդ, բայց պատմական մեծ ազդեցություն է ունեցել: Շատ են առնչությունները նաև հայերի հետ, օրինակ՝ Ավարայրի ճակատամարտը տեղի ունեցավ, քանի որ Սասանյան կայսրությունը տարածում էր զրադաշտական կրոնը։

Աղբյուրները՝ Հայոց պատմություն, էջ 126-127Զրադաշտականություն,  

Զրադաշտականություն

Առաջատար

Մաթեմատիկա

Դասարանում

Խնդիր 1: Թրթուռը փորձում է բարձրանալ 33 սանտիմետրանոց ցողունը: Ամեն օր նա բարձրանում է 5սմ, իսկ գիշերվա ընթացքում սահելով իջնում է 1սմ: Պարզել, թե որերորդ օրը թրթուռը կհասնի ցողունի գագաթին:

9

Խնդիր 2: Նվազագույնը քանի՞ հատ 9սմ երկարությամբ թել է պետք իրար հանգուցել, որպեսզի ստանանք առնվազն 1մ երկարությամբ պարան, եթե ամեն միացման կետում հանգույց անելիս թելերից յուրաքանչյուրը կարճանում է 1սմ-ով:

14

Խնդիր 3: 2 x 2 x 2 չափանի խորանարդիկը ներկելու համար անհրաժեշտ է 2 գրամ ներկ։ Քանի՞ գրամ ներկ է անհրաժեշտ 6 x 6 x 6 չափանի խորանարդիկը ներկելու համար։

18 գրամ ներկ

Տանը

Խնդիր 1: 2 գյուղացի 4 ժամում միասին հավաքում են 64 կգ խնձոր: Քանի՞ ժամում կհավաքեն 96 կգ խնձորը, եթե այգում միաժամանակ աշխատեն 4 գյուղացիներ:

3 ժամում

Խնդիր 2: Չորս սև և երեք շեկ կովերը 5 օրում տալիս են այնքան կաթ, որքան երեք սև և հինգ շեկ կովերը 4 օրում: Պարզել, թե ո՞ր կովն է ավելի շատ կաթ տալիս, սև՞, թե՞ շեկ:

Շեկ

Խնդիր 3: Խանութպանի մոտ կա 9 կգ ալյուր և 50 և 200 գրամանոց մեկական կշռաքար: Ինչպե՞ս կարող է խանութպանը երեք կշռումով ստանալ 2 կգ ալյուր:

Առաջատար

Participants 6th graders

Music is all around us. It’s on the radio, on TV, in the background in department stores and restaurants, and even on our smartphones! Music is important in our everyday lives and it’s a common discussion topic in English, too.

This text will help you.

Students learn to talk about the music they like in English using their knowledge.

Questions:

 • What kind of music do you like?

Armenian folk

 • Are you a good singer?

I go to music school

 • Can you concentrate on other things when you are listening to music?

Yes

 • Can you play a musical instrument?

Yes piano

 • What is one of your favorite songs?
  • Why do you like it?
  • When did you first hear it?
  • Who sings it?

 • What kind of music do you usually listen to?

Classic

 • What kind of music do your parents listen to?

Old

 • What kind of music you like the most?

Rap

 • What kind of songs do you like to sing?

National

 • What kinds of music do people listen to in your country?

Armenian

 • What kinds of music do you dislike?

Rabiz

Make a video where yous speak about music.You can also write about it.

All the results will be put on our blogs.

Առաջատար

Մայրենի

Դասարանում

Ապրիլ ամսվա հաշվետվություն

Ընթերցումներ

«Հնարագետ ջուլհակը» ավանդությունը․ առաջադրանքներ

«Ժայռից մասուր է կաթում» բանաստեղծության առաջադրանքները

«Սպիտակ ջրաշուշանը»

Գործնական քերականություն

Գործնական քերականություն (ապրլի 6)

Գործնական քերականություն (ապրիլի 13)

Գործնական քերականություն (ապրիլի 21)

Տեսագրություններիդ և ձայնագրություններիդ հղումները

Աղայանական ընթերցում

Սահյանական ընթերցում

Թարգմանություններ

Տեղադրի՛ր թարգմանություններիդ վերնագրերը՝ հղումներով։

Ստեղծագործական աշխատանք

Տեղադրի՛ր ստեղծագործական աշխատանքներիդ վերնագրերը՝ հղումներով։

Մասնակցությունը մայրենիի ֆլեշմոբին` այո, ոչ

Ապրիլ ամսվա աշխատանքս գնահատում եմ`7 (1֊10 միավոր)

Առաջատար

Թարգմանչական աշխատանք

It was half-past eight in the morning. The telephone bell rang and Mary went to answer it. ‘Hullo, who’s that?” she asked.

‘It’s me-Peter.”

Peter was a friend of Mary’s eight-year-old brother, Johnny. ‘Oh, hullo, Peter. What do you want?” said Mary.. ‘Can I speak to Johnny?’

“No,” said Mary, you can’t speak to him now. He is busy. He is getting ready for school. He is eating his breakfast. Grandmother is combing his hair. Sister is under the table, putting his shoes on. Mother is getting his books and putting them in his school bag. Goodbye, I’ve got to go now. I have to hold the door open. The school bus is coming.”

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Առավոտյան ութն անց կես էր։ Հեռախոսի զանգը հնչեց, և Մերին գնաց պատասխանելու: ― Բարև, ո՞վ էս դու,― հարցրեց նա։

― Ես եմ, Պետրոսը։

Փիթերը Մերիի ութամյա եղբոր՝ Ջոնիի ընկերն էր։ ― Օ՜, հուլու, Պիտեր։ Ի՞նչ ես ուզում, ― ասաց Մերին։ ― Կարո՞ղ եմ խոսել Ջոնիի հետ։

-Ոչ,-ասաց Մերին, դու հիմա նրա հետ չես կարող խոսել: Նա զբաղված է։ Նա պատրաստվում է դպրոցին։ Նա ուտում է իր նախաճաշը։ Տատիկը սանրում է մազերը. Քույրը սեղանի տակ է՝ կոշիկները հագցնում։ Մայրիկը վերցնում է նրա գրքերը և դնում դպրոցական պայուսակի մեջ: Ցտեսություն, ես հիմա պետք է գնամ: Ես պետք է դուռը բաց պահեմ։ Դպրոցական ավտոբուսը գալիս է»։

Առաջատար

Առաջադրանքներ․ Մայիսի 6

1․ Չորս եղբայրներից յուրաքանչյուրը ունի 1 քույր: Քանի՞ երեխա կա այդ ընտանիքում:

5

2․ Ջրավազանում ջուր կարող է լցվել 2 խողովակներից: Առաջին խողովակով մեկ ժամում լցվում է 120 լ ջուր, իսկ երկրորդով՝ 140 լ: Քանի՞ լիտր ջուր կլցվի ջրավազանում 5 ժամվա ընթացքում, եթե խողովակները միաժամանակ բացվեն:

120 + 140 = 260
260 · 5 = 1300

3․ Մի ավազանում կար 4 անգամ ավելի շատ ջուր, քան երկրորդում: Երբ առաջին ավազանում ավելացրեցին 34 լ ջուր, իսկ երկրորդ ավազանում` 21 լ, ապա երկու ավազաններում միասին եղավ 440 լ ջուր: Պարզել, թե սկզբում որքա՞ն ջուր կար ավազաններից յուրաքանչյուրում:

440 – 34 – 21 = 385
385/5 = 77
77 · 4 = 308

4․ 2666 + ∗∗31 = 709∗  արտահայտության մեջ 3 թվանշաններ ջնջվել են: Գտնել ջնջված թվանշանների գումարը:

2666
4431
___
7097

4 + 4 + 7 = 15

5․ Պարզել օրվա ժամը, եթե հայտնի է, որ կեսօրից անցել է 3 անգամ ավելի շատ ժամանակ, քան մնացել է օրվա ավարտին:

24/2 = 12
12/4 = 3
12 – 3 = 9

6․ Եթե գումարենք յոթանիշ թվի թվանշանները, կստացվի 6: Ինչի՞ է հավասար այդ թվանշանների արտադրյալը:

1, 2, 3, 4, 5, 6

7․ Շշով հյութն արժե 100 դրամ: Հյութը շշից 80 դրամով թանկ է: Ի՞նչ արժե հյութը:

100 – 80 = 20
20/2 = 10
10 + 80 = 90

8․ Մրջյունը շարժվում է խորանարդի մակերևույթով A կետից դեպի B կետ (տես նկարը): Ինչի՞ է հավասար մրջյունի անցած ճանապարհի երկարությունը, եթե հայտնի է, որ խորանարդի կողը 12 սմ է:

8

12 · 5 = 60

9․ 65 մարզիկներից բաղկացած թիմը ժամանում է հյուրանոց: Հյուրանոցում կան միայն 3 և 4 տեղանոց համարներ: Ամենաքիչը քանի՞ սենյակ պետք է վերցնել, մարզիկներին տեղավորելու համար (սենյակները պետք է ամբողջությամբ զբաղեցվեն):

17

10․ Առաջին դաշտից հավաքեցին 1 տոննա 800 կգ կարտոֆիլ, իսկ երկրորդ դաշտից՝ 3 անգամ ավելի քիչ: Քանի՞ պարկում է հնարավոր լցնել ողջ կարտոֆիլը, եթե մեկ պարկում տեղավորվում է 40 կգ կարտոֆիլ:

1 տոննա 800 կգ = 1800 կգ
1800/3 = 600
1800 + 600 = 2400
2400/40 = 60

11. Առաջին ծորակով 1 ժամում ջրավազան կարող է լցվել 1450 լ ջուր, իսկ երկրորդով՝ 2 անգամ քիչ: Որքա՞ն ջուր կարող է ջրավազան լցվել 1 ժամում, եթե 2 ծորակները բացվեն միաժամանակ:

1450/2 = 725
1450 + 725 = 2175

Առաջատար

Բնագիտություն

Մայիսի 2֊6

ԲՋՋԻ ԿԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Պատասխանել հարցերին։

 • Որո՞նք են բջջի հիմնական կառուցվածքային մասերը։

Բջջի հիմնական կառուցվածքային մասերն են ցիտոպլազման և կորիզը:

 • Ի՞նչ նշանակություն ունի բջջաթաղանթը։

Բջջաթաղանթի միջով բջիջ են ներթափանցում ջրում շուծված որոշակի նյութեր և հեռացնում են բջիջի համար ոչ պիտանի նյութերը:

 • Ո՞րտեղ է գտնվում բջջահյութը և ինչ է այն պարունակում։

Բջջահութը գտնվում է բուսական բջիջների վակուոլներում: Բջջահյութը պարունակում է ջրի մեջ լուծված շաքար և զանազան այլ նյութերով:

 • Ի՞նչ գույնի պլաստիդներ կան բուսական բջջում։

Բուսական բջջում կան կանաչ, նարնջագույն, կարմիր, դեղին և այլ գույների պլաստիդներ:

Առաջատար

Պատմություն

ՄԱՅԻՍ 2-8

Ներկայացնել հայ-պարթևական հարաբերությունները ընդդեմ Հռոմի:

Հայ պարթևական դաշնակից ուժերով Տրդատ Արշակունին 54 թ-ին կրկին փորձում է գահակալել Արտաշատում: Սակայն պետք էր հաղթահարել Հռոմի դիմադրությունը: Ներոն կայսերի հրամանով արևելք է գալիս զորավար Կորբուլոնը։ Նրա լեգեոնները Մեծ Հայք են ներխուժում և Բարձի Հայքի Կարնո դաշտում ճամբար խփում: Այսպես սկսվում է 10 տարի պտևած պատերազմը հռոմեական և հայ-պարթևական ուժերի մեջ։

Հռանդեայի ճակատամարտի  հետևանքները:

62 թ․ գանանը Արծանիի ափին՝ Հռանդես վայրում, տեղի ունեցած ճակատամարտում Պետոսի լեգգեոները պարտություն են կրում Վաղարշի ու Տրդատի գլխավորած հայ-պարթևական ուժերից։ Հռոմեական զինվորներն, ի նշան պարտության, ծնկաչոք անցնում են հայ-պարթևական զորքի նիզակների տակով։ Դա մեծագույն խայտառակություն էր հռոմեական անպարտելի համարվող բանակի համար։

Ներկայացրու Տրդատի  թագադրման պատմությունը:

Ներոնը հայտնել էր, որ կչանաչի Տրդատի գահակալությունը, եթե նա անձամբ գնա Հռոմ։ Հռանդեայի պայմանագրի համաձայն՝ 65 թվականին Տրդատը մեկնում է Հռոմ։ Հասնելով Նեապոլիս քաղաքը և տեսնելով Ներոնին, Տրդատը հրաժարվում է իր վրայից հանել սուրը։ Դա արարորակարգի խախտում էր, բայց Տրդատն իրեն որպես հաղթանակած կողմ է պահում։ Կայսերության մայրաքաղաքում մեծ հանդիսավորությամբ Տրդատը թագադրվում է։ Ներոնը բացի թագից նաև արհեստավորներ է տրամադրում հռոմեացիների կողմից ավերված Արտաշատի վերականգնման համար։ 66 թվականին Տրդատ Առաջինը վերադառնում է Մեծ Հայք։

Աղբյուրը՝ Հայոց պատմություն/էջ 118-122/Տրդատ Առաջին

Առաջադրանք 2

Մեծ Հայքը I դարի վերջից, մինչև IIIդարի սկիզբը

Տրդատ I-ին հաջորդած Սանատրուկ II-ը (88-110թթ) գերազանց տիրապետում էր ռազմարվեստին։ Նրա օրոք Արածանիի ափին՝ Մշո դաշտում կառուցվեց Մծուրքը։ Վաղարշ I Արշակունու օրոք (117-140թթ․) Արարատյան դաշտում գտնվող Վարդգեսավան գյուղաքաղաքը դարձավ մեծ քաղաք և կոչվեց Վաղարշապետ։ Այդ ժամանակ հաստատվեց Արշակունիների ժառանգական իշխանությունը՝ այսինքն թագը հորից անցնում է որդուն։

Ներկայացրեք Հայաստանում տիրող իրավիճակը Տրդատ Առաջինից հետո:

Ներկայացրու Վաղարշ Առաջինի հիմնած քաղաքի մասին հետաքրիր տեղեկություններ:

Պատմել Խոսրով Առաջինի օրոք հայ-հռոմեկան հակամարտության մասին:

Աղբյուրները՝ Հայոց պատմություն, /էջ 123-125/

Առաջատար

Գործնական քերականություն

Տեքստը պատմի՛ր՝ 

ա) ռեստորանում աշխատող ամստերդամցի դպրոցականի անունից,

Ամստերդամում կա մի ռեստորան: Այնտեղ աշխատում են ինձ նման դպրոցականները: Այդ ռեստորանի հաճախորդները միյայն երեխաներն են . ո`չ մի մեծահասակ: Մենք աշխատում ենք միայն շաբաթ և կիրակի օրերը որովհետև մենք մյուս օրերին դպրոց պետք է գնանք:

բ) ռեստորանի հաճախորդ դպրոցականի անունից,

ես գիտեմ, որ Ամստրեդամում կա մի ռեստորան: Ռեստորանում միայն երեխաներն ենաշխատում, և հաճախորդներն էլ միայն երեխաներ են. ո՛չ մի մեծահասակ: Այդռեստորանն աշխատում է միայն շաբաթ և կիրակի օրերին, որովհետև այնտեղաշխատող երեխաները մյուս օրերին դպրոց են գնում

Ամստերդամում կա մի ռեստորան: Այնտեղ աշխատում են ինձ դպրոցական երեխաները: Այդ ռեստորանի հաճախորդներն միայն մեզ նման փոքրիկներն են: Այնտեղ աշխտում են շաբաթ և կիրակի օրերը որովհետև միյուս օրերը նրանք դպրոց են գնում :

գ) քո անունից (վերաբերմունք արտահայտելով):  

Ամստերդամն աշխարհի միակ քաղաքն է երևի, որտեղ մանկական ռեստորան կա: Ռեստորանում միայն երեխաներն են աշխատում, և հաճախորդներն էլ միայն երեխաներ են. ո՛չ մի մեծահասակ: Այդ ռեստորանն աշխատում է միայն շաբաթ և կիրակի օրերին, որովհետև այնտեղ աշխատող երեխաները մյուս օրերին դպրոց են գնում:

2. Տեքստը կարդա´ և փոխադրի´ր նկարագրված բույսի մոտ պատահաբար հայտնված մի թռչնակի անունից: Տեքստը փոքրիկ պատմվածքի վերածիր՝ նկարագրելով թռչնակին, նրա խոհերը, անհանգստությունները, զարմանքը, երկխոսությունները ծաղկի հետ և այլն:

Պարագվայում մի բույս կա, որր կարող է հազալ ու փռշտալ: Բավական է, որ բույսի տերևներին մի քիչ փոշի նստի, և  տերևը նախ գունաթափվում է, ապա՝ կարմրում, հետո սկսում է ցնցվել և փռշտոց  հիշեցնող ձայներ հանել: Եթե փոշին շատ է լինում, բույսը հազից ասես խեղդվում է, և ձայնը մի քանի քայլ հեռվում հազիվ է  լսվում: Ի վերջո, նրա բոլոր ծակոտիներից մանր շիթերով ջուր է դուրս ցայտում, որն այնքան է թրջում տերևները, մինչև որ փոշուց մաքրվում են:

Մի ծաղիկ կար ես նրա մոտով թռչու էի և փոշի բարձրացավ նա գունաթափեց հեո կարմրեց սկսեց ցնցվել փռշտալու նման ձայն հանեց ես վախեցա վախից քարացել էի նա հորանջեց և ասաց ինչու փոշի արեցիր ես չգիտ էի որ ծաղիկները փռշտում էին կներեկ։

Առաջատար

Русский язык

Вставьте вместо точек нужное местоимение.
Модель: Это … книга. – Это моя книга.
А) мой, моя, моё

Это моя ручка. Это мой карандаш. Это мой стол. Это упражнение.

Это моя мама. Это мой окно. Это класс. Это моя комната. Это мое окно.

Это мой дом. Это моя бабушка. 3. Это слово. Это … учебник.

Это … подруга. 6. Это … письмо. Это … журнал. Это … семья

Առաջատար

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 14

1) Թիվը պակասորդով կլորացրե՛ք մինչ տասնորդականները.

ա) 0,9382=0,9    

դ) 1,0625=1,0

է) 200,18=200,1

բ) 28,2897=28,2

ե) 80,0388=80,0

 ը) 567,9111=567,9

գ) 100,5621=100,5

զ) 6,0999=6,0

թ) 0,0008=0

2) Ասե՛ք, թե մինչև որ կարգն է կլորացված թիվը.

ա) 93,6527 ≈ 93,65  հարուրերորդական

գ) 0,563891 ≈ 0,564   

 ե) 0,7014 ≈ 1 ,

բ) 734,82 ≈ 735 ,           

դ) 0,563891 ≈ 0,6 ,

զ) 0,102 ≈ 0 ։

3) Հաշվե՛ք և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 0,377 + 3,409 – 2,1006=3,786-2,1006=1

գ) 4,5 + 0,3796 + 1,225=4

բ) 12,4589 – 6,27 + 1,395,      

դ) 0,1 – 0,01 – 0,001:

Առաջատար

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 13

1) Գտե՛ք իրար հաջորդող այն երկու բնական թվերը, որոնց

գումարը հավասար է 43‐ի։ 21, 22

2) Ո՞րն է այն ամենամեծ բնական թիվը, որին բաժանվում են 48 և

64 թվերը։ 16

3) Արտահայտե՛ք կիլոգրամներով.

ա) 7 կգ 344 գ=7,344կգ, գ) 1 կգ 600 գ=1,600 , ե) 10 ց 75 կգ 110 գ=76,100,

բ) 13 կգ 45 գ=13,45, դ) 4 ց 15 կգ 23 գ=15,423, զ) 188=0,188գ։

4) Փռված անկյան մեջ նրա գագաթից ճառագայթ է տարված այնպես, որ ստացված երկու անկյուններից մեկը 300‐ով մեծ է մյուսից։ Ի՞նչ չափեր ունեն այդ անկյունները։

180-30=1500

150:2=750

75+30=1050

Առաջատար

Մայրենի

1․ Դո՛ւրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր։

2․ 5-6 նախադասությամբ գրավոր պատմի՛ր հեքիաթը։Հեքիաթը մի աստղների մասին էր, որոնք ուզում էին մոտիկանալ երկրին։Բայց նրանց գլախվորը Լուսինը չէր թողում, որ նրանք մոտիկանաին երկրին։Մի օր Լուսինի տրամադրությունը լավ էր և նա նրանց թողեց,որ նրանք դուրս գան աշխարհին մոտիկ։ԵՎ սգուշացրեց, որ պետք չէ արևի ճառագայթները նրանց մոտիկանան։

3․ Ո՞րն է հեքիաթի  արժանիքը (արժանիքները): Ընտրե՛ք տարբերակներից մեկը (մի քանիսը)։

 • Սյուժեն հետաքրքիր է։
 • Պատկերավորման միջոցները շատ են։
 • Արտահայտված գաղափարը հետաքրքիր է։
 • Պատմելու ոճը հետաքրքիր է։
 • Հեքիաթի կերպարները ամբողջական են և համոզիչ։
 • Հեքիաթում տեղեկատվություն կա հդկացիների կյանքից։
 • (Հերոսները անձնավորված են, և դա հետաքրքիր է դարձնում հեքիաթը։)

4․ Սա պատմություն էր ջրաշուշանի մասին։ Օգտագործելով պատկերավորման միջոցներ՝  մի այլ պատմությո՛ւն հորինեք բնության որևէ երևույթի, ծառի, ծաղկի, կենդանու, թռչունի կամ  ինչի մասին ուզում եք։

Առաջատար

Պատմություն Առաջադրանք 1

Թարգմանություններ/Ընտրել մեկ թարգմանություն/

Реконструкция кухни в римском доме < ես թարգմանեցի

Древний Рим — Реконструкция города

Дороги в древнем Риме

Система имён в Римской империи

Одежда в древнем риме

Украшения в древнем Риме. Прически и косметика

Семья и брак в Римской империиՆկարագրություն
Հռոմեական տանը խոհանոցի վերակառուցում
Յուրաքանչյուր սեպ նախատեսված էր առավելագույնը երեք մարդու համար: Եթե ​​ինչ-որ մեկը իր հետ բերում էր անսպասելի հյուր (նրա «ստվերը») — կամ բազմոցներին տեղ չունենալու դեպքում աթոռները տեղադրվում էին սեպի մեջ: ստրուկները հաճախ անընդհատ կանգնած էին: Դրանից հետո ճաշասենյակում միանգամից մի քանի տրիկլինիում կարող էին տեղադրվել (ձախ կողմում կա վերակառուցման լուսանկար): Արդեն Հռոմեական հանրապետության ժամանակ, 27 հոգու համար նախատեսված ինը տուփ սկսեց դրվել տրիկլինիայում: ստեղծվել է; lectus triclinaris գլխի և ոտքերի բարձունքներով. plutens — բազմոց, որը հայտնի է 1-ին դարից (սովորաբար 215 սմ երկարություն և 115 սմ լայնություն) ՝ երեք կողմից 40-50 սմ բարձրությամբ պատերով; Ստիբադիոնը ձիաձև բազմոց է, որը հարմար է ավելի շատ հյուրերի համար և հայտնի է դարձել 3-4-րդ դարերում:

Սնունդ
Հին Հռոմի բնակիչների մեծ մասը կերել է շատ պարզ, նրանց ամենօրյա սնունդը հիմնականում բաղկացած էր հացահատիկից, որից պատրաստվում էին շիլա և հաց: Բացի այդ, հռոմեացիների սննդակարգը ներառում էր բանջարեղեն և մրգեր: Ըստ հնագույն հնագույն հեղինակների ՝ հացն ու գինին հիմնական սննդամթերքն էին: Քաղցը, հռոմեացիների ընկալմամբ, նշանակում էր, որ հիմնական սննդամթերքը ՝ հացահատիկը, սպառվում էր, ինչի մասին վկայում են բնակչության դժգոհությունն ու ընդվզումները ՝ հացի կամ բերքի անբավարարության պատճառով: Մսի, ձկան կամ բանջարեղենի պակասի պատճառով մեկ ընդվզման մասին վկայություն չկա:

Հռոմեական տան խոհանոցի վերակառուցում
Որոշ քաղաքներ և գավառներ հայտնի էին իրենց արտադրանքով. Օրինակ, Վենաֆրոյում և Կազինում նրանք արտադրում էին առաջին կարգի ձիթապտղի յուղ, Պոմպեյում կար կարումի մեծ արտադրություն, Պիզենայից նրանք Հռոմ էին մատակարարում սեղանի ձիթապտղի լավագույն տեսակները: Պոյի և Գալիայի հովտում նրանք արտադրում էին հիանալի ապխտած խոզապուխտ, խոզի միս և խոզապուխտ, ոստրե էին ներմուծում Բրունդիզիումից, պրասներ ՝ Տարենտումից, Արիկից և Օստիայից, Ռավեննան հայտնի էր ծնեբեկով, Պոմպեյը ՝ կաղամբով, Լուկանիան ՝ երշիկով: Կաթնամթերքը, խոզերն ու գառները, թռչնամիսը և ձվերը Հռոմ էին գալիս շրջակա արվարձանային կալվածքներից, իսկ Կենտրոնական Իտալիայի Վեստինի շրջանից ՝ Ումբրիայից և Էտրուրիայից ՝ պանիրներ: Tsիմա լճի և Լավրենտիի մերձակայքում գտնվող անտառները առատորեն խաղ էին մատակարարում: Այսինքն ՝ ամեն ինչ կախված էր բնակության շրջանից:

Սննդի գները
Հին Հռոմում սահմանվում էին սննդի ֆիքսված գներ և արհեստավորների և այլ մասնագիտությունների աշխատանքի գներ ( օրինակ ՝ հացթուխը օրական ստանում էր 50 դենարի, ջրանցքի մաքրող միջոց ՝ 25, որմնանկարիչ ՝ 150): Հին Հռոմում որոշ մթերքների գներն ըստ կատեգորիաների.

afովամթերք, գինը դենարիով մեկ գրադարանի համար (327,45 գ). Սարդինա ՝ 16, թթու ձուկ ՝ ութ, բայց մեկ ոստրե մեկ դենարի համար: {{ 1}} Թռչնամիս, դինարիուս գինը մեկ կտորի համար. Պարարտ փասիան — 250, ճարպակալած սագ — 200, սիրամարգ — 300 տղամարդ, 200 կին, զույգ հավ — 60, բադ — 20
միս, գինը դենարի մեկ գրադարանի համար (327.45 գ). գալլիկ խոզապուխտ — 20, լուկանի երշիկ — 16, խոզի միս — 12, խոզի արգանդ — 24, տավարի միս — ութ:
Բանջարեղեն, գինը դենարիով մեկ կտոր. գազար — 0, 24; վարունգ — 0,4; դդում — 0,4; կաղամբ — 0,8; արտիճուկ — 2.
Մրգեր, գինը դենարիով ՝ մեկ կտոր ՝ խնձոր — 0,4; դեղձ — 0,4; թուզ — 0,16; կիտրոն — 25.
Հեղուկ արտադրանք, գինը դենարիում մեկ սեկտարիուսի համար (0,547 լ). ձիթապտղի յուղ — 40, գարի — 16, մեղր — 40, գինու քացախ — 6:
Սնունդ {{1} } Հիմնական կերակրատեսակը զարկերակն էր. Խիտ ուղղաձիգ շիլա (վայրի ցորենի տեսակ), եռացրած ջրի կամ կաթի մեջ: Այս ուտեստը այնքան բնորոշ էր հռոմեացիներին, որ Պլաուտոսը (հռոմեացի հայտնի հումորիստ) հին հռոմեացիներին անվանում էր «բազմաֆագոններ»: Շիլայի համար օգտագործում էին թարմ կամ խաշած բանջարեղեն և լոբազգիներ:

Սկզբում նախաճաշը (ientaculum / iantaculum) մատուցվում էր առավոտյան Հռոմում, ճաշը (պրանդիում) ՝ երկրորդ նախաճաշ, իսկ ճաշից հետո հիմնականը ճաշը ցենա էր, իսկ երեկոյան ՝ վեսպերնա: Հունական ավանդույթների, ինչպես նաև ներմուծվող ապրանքների ավելացված օգտագործման ազդեցության տակ ցենան ավելի առատացավ և սկսեց կատարվել կեսօրից հետո: Երկրորդ ճաշը մատուցվում էր մոտ կեսօրին, և պրանդը նույնպես սովորական էր: Ստորին խավերը պահպանում էին բոլոր ուտեստների ավանդույթը, որոնք ավելի շուտ համապատասխանում էին աշխատող մարդու կարիքներին: Միևնույն ժամանակ, հռոմեացիները նույնպես կծում էին — մերենդա — ավելի վաղ սա ստրուկների երեկոյան ճաշի անունն էր, ավելի ուշ `ցանկացած կերակուր առանց հատուկ նախապատրաստությունների:

Առաջատար

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 12

1) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 8,368 ։ 2=4,184,          դ) 10,5 ։ 7,

բ) 17,024 ։ 4=4,256,         ե) 6,25 ։ 125,

գ) 0,0225 ։ 15=0,0015,       զ) 10,08 ։ 24:

2) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 40,25 ։ 2,3=17,5,           դ) 35,601 ։ 0,01 ,

բ) 4,221 ։ 0,63=6,7,          ե) 0,13464 ։ 0,396 ,

գ) 30,303 ։ 33,3=0,91          զ) 9,3456 ։ 10,62 :

3) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 3,87x = 7,74 ,          գ) 0,32x = 0,48 ,

բ) 8,13x = 24,6339 ,      դ) 7,25x = 9,425 ։

4) Ուղղանկյան երկարությունը 26,53 դմ է, իսկ մակերեսը 465,8668 դմ2 է։ Գտե՛ք ուղղանկյան լայնությունը։

Առաջատար

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 10

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 3,81 ⋅ 2,95  = 11,2935         դ) 17,32 ⋅ 896,1 = 15520,652   15 520,652   է) 0,1 ⋅ 0,001 = 0,0001 

բ) 16,387 ⋅ 0,29 = 4,75223       ե) 1,11 ⋅ 0,32 = 0,3552         ը) 23,57 ⋅ 8,192 = 193 = 193,08544

գ) 0,782 ⋅ 0,55 = 0,4301         զ) 0,92 ⋅ 10,03 = 9,2276       թ) 17,17 ⋅ 17,17 = 294,8089

2) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 12 ⋅ 0,36 = 4,32       դ) 4 ⋅ 2,575 = 10,3           է) 85 ⋅ 18,43 = 1566,55

բ) 200 ⋅ 1,25 = 250       ե) 77 ⋅ 0,98 = 75,46          ը) 9 ⋅ 34,392 = 309,528

գ) 5 ⋅ 66,99 = 334,95       զ) 134 ⋅ 1,73 = 231,82         թ) 236 ⋅ 7,24 = 1708,64

ա) 12 ⋅ 0,36 = 4,32

3) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 7,31 ⋅ 2,06 = 15,0586 

բ) 20,02 ⋅ (–11,99) = -460,2598

գ) 0,1 ⋅ 4,767 = 0,4767 

դ) (–34,8) ⋅ (–0,348) = 12,1104 

ե) (–5,32) ⋅ (–2,2) = 11,704

զ) 12,12 ⋅ 10,01 = 121.3212

Լրացուցիչ (տանը)

4) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 6,251 ⋅ 7 = 0,759         դ) 14,55 ⋅ 2 = 29,1         է) 7,86 ⋅ 12 = 94,32

բ) 0,302 ⋅ 5 = 1,51          ե) 0,04 ⋅ 85 = 3,4         ը) 12,5 ⋅ 80 = 1000

գ) 18,11 ⋅ 30 = 543,3        զ) 6,37 ⋅ 9 = 57,33    թ) 31,232 ⋅ 25 = 780.6

5) Ճանապարհորդը 4 ժ քայլել է 5,2 կմ/ժ արագությամբ և 3 ժ՝ 4,8 կմ/ժ արագությամբ։ Որքա՞ն ճանապարհ է նա անցել։

4*5,2=20,8

3*4,8=14,4

20,8+14,4=37,2

Պատ.`37,2

6) Կատարե՛ք գործողությունները և համեմատե՛ք արդյունքները.

ա) 3,76 ⋅ 0,1 և 10,26 ⋅ 0,03 դ) 4,25 ⋅ 11,1 և 56,8 ⋅ 0,2

     0,376 < 0,3078  47,175 >  11,34

բ) 5,71 ⋅ 23 և 2,8 ⋅ 45 ե) 0,705 ⋅ 9,43 և 8,99 ⋅ 0,77

131,33 >  126                                6,64815 >  6,9223

գ) 1,92 ⋅ 8,4 և 17,5 ⋅ 0,8,               զ) 0,006 ⋅ 1000 և 100 ⋅ 0,083:3

16,128 >  14                                   6 <  8,3

Առաջատար

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 9

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք հանում.

ա) 3,56 – 2,14 =142

գ) 111,782 – 65,327 =464551

ե) 0,625 – 0,1 =0,525

բ) 81,22 – 53,12 =28,1

դ) 17,1 – 8,256 =8,844

զ) 7,35 – 6,35 = 1

2) Ինչքանո՞վ է 27 մ 38 սմ-ը մեծ 1381 սմ‐ից։

27 մ 38 սմ-ը հենց այդ թիվն է մեծ

3) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 7,86 + x = 10,05

x= 2,19

գ) 117,18 – x = 38,241 

x=78,939

բ) 43,19 + x = 45,114 

x=1,924

դ) 53,27 + x = 90

x=36,73

4) Գտե՛ք 20‐ից փոքր բոլոր զույգ թվերի գումարը։

Պատ. 90

Առաջատար

Բնագիտություն

Ապրիլի 18-22

Սովորել ՝

Բջիջ:Բջջի քիմիական բաղադրությունը:

Պատասխանել հարցերին:

 • Ի՞նչ է բջիջը:

Բջիջը կազմված է ցիտոպլազմայից, որը պարփակված է բջջաթաղանթի մեջ։ Ցիտոպլազման պարունակում է կենսամոլեկուլներ, որոնցից են, օրինակ, սպիտակուցները և նուկլեինաթթուները[2]։

 • Ո՞ր նյութերն են բջջում էներգիայի հիմնական աղբյուրը:

Օրգանական նյութերից օրգանիզմում կարևոր դեր ունեն ածխաջրերը (շաքարները)։ Ածխաջրերը օրգանիզմն ապահովում են էներգիայով։

 • Ո՞րոնք են բջջի բաղադրության հիմանական քիմիական տարրերը:

Բջջի բաղադրության հիմնական մասը (մոտ 98 %) կազմում են թթվածինը (O), ածխածինը (C), ջրածինը (H), ազոտը (N)։

Առաջատար

Ալպիական մեխակ

Ալպիական մեխակ[1][2] մեխակազգիների ընտանիքի միամյա կամ բազմամյա խոտերի, հազվադեպ՝ կիսաթփերի ցեղ[3][4]։ Խոտաբույսի մասին առաջին անգամ գրել է շվեդացի դասակարգող Կառլ Լիննեյը1753 թվականին[5][6]։

Ալպիական Մեխակը և խաչասերված տեսակը աճեցվում են որպես դեկորատիվ[10]։ Վայրի բույսերի աճեցման «տարբերակը» շրջակա միջավայրի հանդեպ ավելի զգայուն է և վատ է դիմանում արհեստականորեն ստեղծված պայմաններում[2]։

Տարածված է Ավստրիայի վայրիբնությունում, Իտալիայի հյուսիս-արևելքում[7] և Սլովենիայի տարածքում[4]։ Այն աճում է Ալպերի արևելքում, կրաքարային տարածքներում՝ 1000-2500 մետր բարձրության վրա[8]։ Բազմամյա բույսի բարձրությունը 20-25 սմ է[9]։ Ծաղիկները կարմրամանուշակագույն են[2]։

Առաջատար

English

TEXT 20

Mr. Knott was a teacher. He taught in a big school in London. He lived a
long way from the school, so he was usually quite tired when he got home. At
nine o’clock one evening, when he was in bed, the telephone bell rang in the
hall of his small house, so he went downstairs, picked up the telephone and
said, ‘This is Whitebridge 3165. Who’s speaking, please?’
‘Watt,’ a man answered.
‘What’s your name, please?’ said Mr. Knott.
‘Watt’s my name,’ was the answer.
‘Yes, I asked you that. What’s your name?’ Mr. Knott said again.
‘I told you. Watt’s my name,’ said the other man. ‘Are you Jack Smith?’
‘No, I’m Knott,’ answered Mr. Knott.
‘Will you give me your name, please?’ said Mr. Watt.
‘Will Knott,’ answered Mr. Knott.
Both Mr. Watt and Mr. Will Knott put their telephones down angrily
and thought, ‘That was a rude, stupid man!’


Mr. Knott was a teacher. He taught in a big school in London. He lived a
long way from the school, so he was usually quite tired when he got home. At
nine o’clock one evening, when he was in bed, the telephone bell rang in the
hall of his small house, so he went downstairs, picked up the telephone and
said, ‘This is Whitebridge 3165. Who’s speaking, please?’
‘Watt,’ a man answered.
‘What’s your name, please?’ said Mr. Knott.
‘Watt’s my name,’ was the answer.
‘Yes, I asked you that. What’s your name?’ Mr. Knott said again.
‘I told you. Watt’s my name,’ said the other man. ‘Are you Jack Smith?’
‘No, I’m Knott,’ answered Mr. Knott.
‘Will you give me your name, please?’ said Mr. Watt.
‘Will Knott,’ answered Mr. Knott.
Both Mr. Watt and Mr. Will Knott put their telephones down angrily
and thought, ‘That was a rude, stupid man!’


A. Answer these questions.

 1. Why was Mr. Knott usually tired in the evenings?

Mr knot’s house was far from school and he was very tired going to work.

 1. Why did he get up and go downstairs when he was already in bed?

He got up and went downstairs because he got a call.

 1. Who telephoned him?

Mr. Watt telephoned him.

 1. Whom did Mr. Watt want to speak to?

Mr Watt want to speak to Jack Smith.

B. Do this puzzle.
Across:

 • The name of the teacher in
  this story is Mr. Knott (two
  words).
 • ‘Whom did Mr. Knott speak
  to on the telephone?’ ‘Mr.
  Watt.’
 • Perhaps Mr. Knott went to
  the cinema on Saturday evenings
  to see a film.
 • Trees and other plants grow
  in earth.
 • Not yes. No
 • Both men in this story got
  angry when they did not
  understand each other.
 • Less polite. Ruder
 • Mr. Knott went downstairs
  because the telephone rang.
  Down:
 • We cut fruit up with this. knife
 • In how many schools did Mr.
  Knott work? ‘In one
 • Mr. Knott was a teacher.
 • Mr. Watt thought, ‘That was a
  rude, stupid man!’
 • Mr. Watt waited until someone
  answered the telephone, and
  then he spoke.
 • Perhaps Mr. Knott listened
  to the news on the radio be-
  fore he went to bed.
 1. Why was Mr. Knott usually tired in the evenings?
 2. Why did he get up and go downstairs when he was already in bed?
 3. Who telephoned him?
 4. Whom did Mr. Watt want to speak to?
 5. When Mr. Knott said, ‘Will Knott,’ what did Mr. Watt think?
 6. (He thought, ‘. . . .’)
 7. B. Do this puzzle.
 8. Across:
 9. The name of the teacher in
 10. this story is . . . . . . (two
 11. words).
 12. ‘Whom did Mr. Knott speak
 13. . . . on the telephone?’ ‘Mr.
 14. Watt.’
 15. Perhaps Mr. Knott went to
 16. the . . . on Saturday evenings
 17. to see a film.
 18. Trees and other plants grow
 19. in . . . .
 20. Not yes.
 21. Both men in this story . . .
 22. angry when they did not
 23. understand each other.
 24. Less polite.
 25. Mr. Knott went downstairs
 26. because the . . . rang.
 27. Down:
 28. We cut fruit up with this.
 29. In how many schools did Mr.
 30. Knott work? ‘In . . . .’
 31. Mr. Knott was a . . . .
 32. Mr. Watt . . . , ‘That was a
 33. rude, stupid man!’
 34. Mr. Watt waited . . . someone
 35. answered the telephone, and
 36. then he spoke.
 37. Perhaps Mr. Knott listened
 38. to the news on the . . . be-
 39. fore he went to bed.
 40. C. Write this story. Put the or nothing in each empty place.
 41. George and Dorothy go to . . . school by . . . bus in . . . morning, but
 42. they usually come home in . . . 5.15 train. George is Dorothy’s brother. He
 43. doesn’t like school: when he is at . . . home, he listens to . . . radio or plays . .
 44. . trumpet, and then he is happy. On . . . Monday morning he sometimes says,
 45. ‘I have a terrible pain in . . . stomach,’ and he does not go to . . . school with
 46. Dorothy. His father and mother are already at . . . work, so they do not
 47. know. They go to . . . work very early. Dorothy plays . . . tennis a lot. When
 48. she leaves school, she wants to go into . . . army.
Առաջատար

Հռոմ ամփոփում

1.Ներկայացնել  Իտալիայի աշխարհագրական դիրքը։

Իտալիայիի ափերը քիչ են կտրտված, երկարությունը մոտ 7,5 հզ կմ է։ Ռելիեֆում գերակշռում են լեռներն ու բարձրությունները (տարածքի 4/5-ը)։ Վարչական բաժանումը՝ մարզեր մարզերի կազմի մեջ մտնող գավառներն են։ Ալպերի և Ապենինների ստորոտներին գտնվում են 200—500 մ բարձրության հարթավայրեր, Պո գետի երկայնքով՝ կավաճահճային ցածրադիր (50—100 մ) հարթավայրեր, Պաղանի հարթավայրից հարավ՝ Ապենինյան թերակղզու երկայնքով, մոտ 1200 կմ երկարությամբ, ձգվում են միջին բարձրության Ապենինները (առավելագույն բարձրությունը՝ 2914 մ, Կոռնո)։ Կան գործող և հանգած հրաբուխներ (Ամիատա՝ 1734 մ, Վեզուվ՝ 1277 մ), լավային դաշտեր։ Հարավ-արևելքում, Ադրիատիկ ծովի ափերի երկարությամբ, ձգվում են Դորգանո և Լե Մուրշե կարստային սարավանդները, Ապենինյան թերակղզու հարավում՝ Կալաբրյան Ապենինները (բարձրությունը՝ մինչև 1956 մ)։ Կղզիներն ունեն լեռնային ռելիեֆ և մի շարք հրաբուխներ՝ էտնա (3340 մ), Ստրոմբոլի, Վուլկանո։ Իտալիային բնորոշ են հաճախակի և ուժեղ երկրաշարժերը։ Երկրաբանական կառուցվածքով Իտալիային է պատկանում է Ալպյան գեոսինկլինալային (ծալքավորության) մարզին։

2.Ներկայացնել Հռոմ քաղաքի հիմնադրման մասին ավանդազրույցը։

Հռոմի խորհրդանշանը ներկայացնում է կերակրող գայլ։

3.Ովքեր էին գլադիատորները, ինչ իրավունքներ ունեին։

Գլադիատորական խաղերի առաջացման հիմնական պատճառը հանդիսանում են Էտրուսկյան մահվան ծեսերը։ Մարդկային զոհաբերությունների պոտենցիալ զոհերը /ոչ միայն ստրուկներ, այլև ազատներ/ պետք է սուրը ձեռքին կռվեին գերեզմանի մոտ։ Թույլը զոհվում էր, իսկ ուժեղը մնում կենդանի՝ արժանանալով ներկաների հիացմունքին։ Շատ ստրուկներ կամավոր ձգտում էին գլադիատորների դպրոց ընկնել, քանի որ արենայում կռվելով և հասարակության հարգանքը նվաճելով կարող էին նվաճել նաև ազատություն։ Հաճախ ստրուկները կռիվներ էին սարքում իրար մեջ, որպեսզի այդ կերպ ցուցադրեին ցենտուրիոններին իրենց ուժը։ Գլադիատորական դպրոցներում նորեկներին սպասում էին դաժան վարժանքներ, շատերը չէին դիմանում անսովոր ծանրաբեռնվածությանը։ Ք. ․ա. ․ 106 թվականին գլադիատորական խաղերը մտնում են հանրային հանդիսախաղերի շարքը։ Այդ ժամանակից սկսած՝ պետությունը իր մագիստրատների վրա էր դնում այդ հանդիսախաղերի կազմակերպման հոգսը։ Գլադիատորական խաղերը թե մայրաքաղաքում, թե՛ ողջ երկրում դառնում են ամենասիրված հանդիսախաղը, և այդ հանգամանքը արագ ըմբռնում ու հաշվի են առնում նրանք, ովքեր ձգտում էին առաջխաղացման։ Կեսարը մ. թ. ա. 65 թ. կազմակերպեց խաղեր, որոնց մասնակցեց գլադիատորների 320 զույգ։ Թշնամիները վախեցան. ահարկու էին այդ զինված կտրիճները և, բացի այդ, նրանց շքեղափայլ խաղերը դարձան վստահելի միջոց՝ շահելու ժողովրդի համակրանքը և ձայներ ապահովելու ընտրություններում։ Մ. թ. ա. 63 թ. Ցիցերոնի առաջարկությամբ ընդունվեց մի օրենք, որը մագիստրության թեկնածուներին արգելում էր ընտրություններին նախորդող երկու տարիների ընթացքում,,գլադիատորներ տալ՛՛։ Սակայն ոչ ոք չէր կարող մասնավոր անձանց արգելել, որ այդպիսիք,,տան՛՛ մահացած հարազատի հոգեհանգստի պատրվակով, մանավանդ, եթե վերջինս ժառանգներին կտակել էր այդ առթիվ գլադիատորական խաղեր կազմակերպել։

4.Բացատրել բառերը.

գլադիատոր-կրկեսամարտիկ

պլեբեյ-Հին հռոմում՝ ստորին դասի ներկայացուցիչ, որ թեև անձնապես ազատ էր, բայց նախապես զուրկ էր քաղաքական իրավունքներից:

պատրիկ-իշխան

սենատ-ծերաժողով

կոնսուլ-Բարձրագույն կառավարական պաշտոնյաների անվանումը հին Հռոմում

լեգեոն-զորագունդ

ռեսպուբլիկան-

հեթանոսություն-դիցապաշտություն

դիկտատոր-իշխանապետ

5.Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրու ներքոհիշյալ կայսրերին, հիմնավորիր ում օրոք կցանկանայիր ապրել.Հուլիոս Կեսար, Գայոս Օկտավիանոս, Մարկոս Ավրելիոս, Մարկոս Տրայանոս:

6.Ամենահետաքրքիր փաստը ,որ բացահայտեցիր հռոմեացիների մասին։

1. modernամանակակից Հռոմի պատմությունը տևում է շուրջ 3000 տարի:

2. Ք.ա 625 թվականին Հռոմում հայտնվեցին առաջին բնակավայրերը:

3. Ք.ա. 5-րդ հազարամյակում հայտնվեց Հռոմի մասին առաջին հիշատակումը:

4. Իր տարածքում Հռոմն ունի մեկ այլ ինքնիշխան պետություն ՝ Վատիկանը:

5. Հին Հռոմում ընդունված էր ֆալային խորհրդանիշները կախել մուտքի դռներից:

6. Հին Հռոմեացի բժիշկներն ուներ բժշկական գործիքների բազմազանություն:

7. Առաջին առևտրի կենտրոնը կառուցեց Հռոմեական Տրայանոս կայսրը:

8. Հռոմում օձը սիրո և բարգավաճման խորհրդանիշ է:

7.Ներկայացրու հռոմեական դիցարանից 5 աստվածների։

Առաջատար

Հայոց լեզու Թարգմանություն

Вызов

Притча в изложении Ошо

Немножко борьбы — это то, что нужно. Вы станете только богаче через бурю, молнию, гром — так же, как через радость и счастье.

Это древняя притча, должно быть очень древняя, потому что Бог ещё жил на земле в те дни. Однажды пришёл человек, старый фермер, и сказал:

— Послушай, Ты, может быть, и Бог и, может, Ты и создал мир, но одно я должен Тебе сказать: Ты не земледелец. Ты не знаешь даже азов фермерства. Тебе необходимо поучиться немного.

— Что ты предлагаешь? — спросил Бог.

— Дай мне один год, и пусть всё происходит, как я хочу, и увидишь, что получится. Бедности не станет.

Бог согласился и дал фермеру один год.

Естественно, фермер просил самого лучшего, он думал только о лучшем: ни буря, ни гром, ничего опасного для урожая. Фермер получал всё нужное, всё благоприятное и был счастлив. Пшеница росла очень высокой! Если он хотел солнца — было солнце, когда он хотел дождь — шёл дождь, и ровно столько, сколько он хотел. В этом году всё было правильно, всё было математически точно. Пшеница выросла такой высокой!

И вот фермер пришёл к Богу и сказал:

— Смотри, в этот раз урожай будет такой, что даже если в течение 10 лет люди не будут работать, то еды хватит.

Но когда урожай был убран, зёрен в пшенице не оказалось.

Фермер был несказанно удивлён. Он спросил Бога:

— Почему так случилось? Что я делал неправильно?

Бог сказал:

— Потому что не было возражения, не было конфликта, не было трения, потому что ты устранил всё плохое, твоя пшеница осталась пустой. Немножко борьбы было бы в самый раз. Бури необходимы, гром и молния нужны. Они пробудили бы душу пшеницы.

Эта притча имеет огромный смысл. Если ты только счастлив, и счастлив, и счастлив, счастье теряет своё значение. Это так, словно некто пишет белым мелом на белой стене: никто не сможет прочесть написанное. Ночь также необходима, как день. И дни отчаяния также важны, как дни радости. Это и называется осознанием. И медленно, постепенно, когда ты заметишь ритм жизни, ощутишь ритм двойственности, ритм противоположностей — ты перестанешь спрашивать. Ты обретёшь тайну! Живи в этой тайне, и однажды ты будешь удивлён — какое великое благословение жизни! Как много существования, бытия прольётся на тебя в каждый миг! Даже отчаяние, печаль очистятся. Не то, чтобы печаль не пришла, она придёт, но она уже не будет твоим врагом. Ты с ней подружишься, потому что будешь видеть её пользу. Ты сможешь увидеть её красоту, ты сможешь понять, почему она есть и почему порой она необходима.

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մի փոքր պայքար է պետք: Դուք միայն կհարստանաք փոթորկի, կայծակի, ամպրոպի, ինչպես նաև ուրախության և երջանկության միջոցով։

Դա հին առակ է, պետք է շատ հին լինի, քանի որ Աստված դեռ ապրում էր երկրի վրա այդ օրերին: Մի օր մի մարդ եկավ, մի ծեր հողագործ, և ասաց.

«Լսիր, գուցե դու Աստված ես, և գուցե դու ես ստեղծել աշխարհը, բայց ես պետք է քեզ մի բան ասեմ՝ դու ֆերմեր չես։ Դուք նույնիսկ չգիտեք հողագործության հիմունքները: Պետք է մի քիչ սովորել։

 • Ինչ եք առաջարկում? Աստված հարցրեց.

«Ինձ մեկ տարի տվեք, և թող ամեն ինչ լինի այնպես, ինչպես ես եմ ուզում, և տեսնեմ, թե ինչ կլինի: Աղքատություն չի լինելու.

Աստված համաձայնեց և հողագործին մեկ տարի տվեց:

Բնականաբար, գյուղացին խնդրում էր լավագույնը, նա մտածում էր միայն լավագույնի մասին՝ ոչ փոթորիկ, ոչ ամպրոպ, ոչ մի վտանգավոր բան բերքի համար։ Ֆերմերը ստացավ այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ էր, ամեն ինչ բարենպաստ էր, և նա երջանիկ էր: Ցորենը շատ բարձրացավ։ Եթե ​​նա արև էր ուզում, արև կար, երբ անձրև էր ուզում, անձրև էր գալիս և այնքան, որքան ուզում էր: Այս տարի ամեն ինչ ճիշտ էր, ամեն ինչ մաթեմատիկորեն ճշգրիտ էր։ Ցորենն այնքան բարձրացավ։

Եվ այսպես, հողագործը մոտեցավ Աստծուն և ասաց.

«Տեսեք, այս անգամ բերքն այնպիսին է լինելու, որ եթե մարդիկ 10 տարի էլ չաշխատեն, ուտելիքը բավական կլինի։

Բայց երբ բերքը հավաքվում էր, ցորենի մեջ հացահատիկ չկար։

Ֆերմերը աննկարագրելի զարմացած էր. Նա հարցրեց Աստծուն.

-Ինչու՞ այդպես եղավ։ Ի՞նչ եմ սխալ արել։

Աստված ասաց.

«Որովհետև առարկություն չկար, կոնֆլիկտ չկար, շփում չկար, քանի որ բոլոր վատ բաները վերացրեցիք, ձեր ցորենը դատարկ մնաց։ Մի փոքր պայքարը ճիշտ կլինի: Փոթորիկներ են պետք, ամպրոպ ու կայծակներ են պետք։ Ցորենի հոգին կարթնացնեին։

Այս առակը մեծ նշանակություն ունի. Եթե ​​դու միայն երջանիկ ես ու երջանիկ ու երջանիկ, երջանկությունը կորցնում է իր իմաստը։ Կարծես ինչ-որ մեկը սպիտակ կավիճով գրում է սպիտակ պատի վրա՝ ոչ ոք չի կարող կարդալ գրվածը։ Գիշերը այնքան անհրաժեշտ է, որքան ցերեկը։ Իսկ հուսահատության օրերը նույնքան կարևոր են, որքան ուրախության օրերը։ Սա այն է, ինչ կոչվում է իրազեկում: Եվ դանդաղ, աստիճանաբար, երբ նկատես կյանքի ռիթմը, զգաս երկակիության ռիթմը, հակադրությունների ռիթմը, կդադարես հարցնել։ Դուք կստանաք գաղտնիքը: Ապրեք այս առեղծվածի մեջ և մի օր կզարմանաք. ինչ մեծ օրհնություն է կյանքը: Որքա՜ն գոյություն, էություն ամեն պահ կթափի քեզ վրա։ Նույնիսկ հուսահատությունը, տխրությունը կմաքրվի: Այնպես չէ, որ տխրությունը չի գա, կգա, բայց այլևս քո թշնամին չի լինի: Դուք կընկերանաք նրա հետ, քանի որ կտեսնեք նրա օգտակարությունը։ Դուք կկարողանաք տեսնել նրա գեղեցկությունը, կկարողանաք հասկանալ, թե ինչու է այն այնտեղ և ինչու է երբեմն դա անհրաժեշտ։

Առաջատար

Ժայռից մասուր է կաթում

Ժայռից մասուր է կաթում,
Կարմիր սարսուռ է կաթում,
Ձորում մշուշ է:

Առուն մասուր է տանում,
Կարմիր սարսուռ է տանում,
Ի՜նչ էլ աշխույժ է:

Առուն բարի է այնպես,
Հասկանալի է այնպես,
Այնպես անուշ է:

Նա երկնչում է քարից,
Բայց երբ թռչում է քարից,
Ահռելի ուժ է:

Առուն ինչպես կլռի,
Սերս եկել է ջրի,
Ձեռքինը կուժ է:

Առուն մասուր է տանում,
Կարմիր սարսուռ է տանում,
Աշուն է, ուշ է:

Առաջադրանքներ

1․ Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր։

2․ Դո՛ւրս գրիր այն պատկերները, որոնք հուշում են, որ աշուն է ներկայացված։

Առուն մասուր է տանում,
Կարմիր սարսուռ է տանում,
Աշուն է, ուշ է:

3․ Բնության ո՞ր երևույթն է իբրև անձ ներկայացված (անձնավորված)։

Առուն

4․ Տրված փոխաբերությունը բացատրի՛ր․

Ժայռից մասուր է կաթում․․․

5․ Փոխաբերական իմաստով գործածված արտահայտություն գտի՛ր։

Ժայռից մասուր է կաթում,
Կարմիր սարսուռ է կաթում

6․ Նկարի՛ր կամ պատկերացրո՛ւ մի նկար՝ բանասեղծությունը ձևավորելու համար։ Պատմի՛ր այդ նկարը։

Առաջատար

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 6

Առաջադրանքներ

1) Կատարե՛ք գումարում.

ա) 3,820 + 41,705  , գ) 8,903 + 152,9, ե) 5,51 + 6,36,

բ) 0,921 + 4,800  , դ) 0,0032 + 1119,69, զ) 0,002 + 0,00017։

    8,903

152,900

_______

 161,803

2) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 0,615 = 0,02, գ) 27 = x  – 10,0001,

բ) x – 18,2 = 124,01, դ) 654,1 = x – 5037,203։

654,1 = x – 5037,203

X = 5037,203 + 654,100 = 5691,303

5037,203

  654,100

5691,303

 3) Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (6,93 + 1,08) ⋅ 10 + (9,734 + 11,25) ⋅ 100 = 2178,5,

բ) (39,63 + 5,7) ⋅ 100 + (3,565 + 15,001) ⋅ 10։

ա)

 1. 6,93 + 1,08 = 8,01
 2. 9,734 + 11,25 = 20,984
 3. 8,01×10 = 80,1
 4. 20,984 x 100 = 2098,4
 5. 80,1 + 2098,4 = 2178,5

4) Քառակուսու կողմի երկարությունը 3,72 դմ է։ Եթե քառակուսու կողմը մեծացվի 10 անգամ, ինչի՞ հավասար կլինի ստացված քառակուսու պարագիծը։

3,72 x 10 = 37,2

37,2 + 37,2 + 37,2 + 37,2 = 74,4 + 74,4 = 148,8 դմ 

5) Կատարե՛ք գումարում.

ա)(–1,2) + (–3,4), գ) (–0,37) + (–6,23), ե) (–1,001) + (–2,456),

բ) (–8,75) + (–1,25), դ) (–4,38) + (–2,04), զ) (–18,203) + (–0,411)։

6) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 0,99 = 0,01, գ) x – 8,64 = 0, ե) x – 0,3 = 1,

բ) 4,52 = x – 10,48, դ) 20,3 = x – 0,45, զ) 17,4 = x – 11,2։

7) Ուղղանկյան երկարությունը 36,6 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 24,2 սմ։

Եթե նրա երկարությունը 10 անգամ մեծացվի, իսկ լայնությունը 10

անգամ փոքրացվի, որքա՞ն կլինի ստացված ուղղանկյան պարագիծը։

8) Որոշե՛ք, թե ինչ օրինաչափությամբ է կազմված

Առաջատար

Русски язык

 1. Допишите окончания. Задавайте вопросы:

какой?; какая?; какое?; какие?
 

Зелёное  дерево – зелёние  деревья; высокий  дом – высокие дома; большой  словарь – большие  словари; умный  человек – умные  люди; дорогой   вещь – дорогие  вещи; хороший  друг – хорошие  друзья; красивое  здание – красивые  здания; новая  машина – новые  машины; тёмная  ночь – тёмные  ночи; жёлтый  лимон – жёлтые  лимоны; интересный  фильм – интересные  фильмы; дешёвый  билет – дешёвые  билеты; низкое  кресло – низкие  кресла; красное  яблоко – красные  яблоки; маленький  площадь – маленькие  площади; тёплый  день – тёплые  дни; синяя  чашка – синые  чашки; шоколадный торт – шоколадные торты; солнечний день – солнечные дни; солёный огурец – солёные огурцы; зимний вечер – зимние вечера; модный костюм – модные брюки; ветреная улица – ветреные улицы; входный билет – входные билеты; оперный театр – оперные театры; музейнй экспонат – музейные экспонаты; выходной день – выходные дни.

 1. Какое слово лишнее:

1)    первое, второе, третье, четвёртое, пятое, шестое, седьмое, дорогое;

2)    экономист, юрист, врач, профессор, инженер, математик, дети;

3)    красивый, дорогой, хороший, новый, умная;

4)    компьютер, принтер, факс, телефон, монитор, плеер, котёнок;

5)    мой, моя, моё, мои, твой, твоя, твоё, твои, его, её, наш, наша, наше, наши, ваш, ваша, ваше, ваши, их, здесь;

6)    зимой, весной, летом, осенью, ночью, утром, днём, вечером, тут;

7)    математика, биология, химия, философия, история, парк;

8)    понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскрес

 1. Допишите слова:

Это Париж, Франция. Здесь живут  французы………………  Анна-Мария — француженка………………  Ее муж — француз……………… Его зовут Филипп.  Они журналисты. Анна-Мария и Филипп знают не только французкий………………  язык, но и англиский……………… Анна-Мария хорошо читает и пишет по-англиски………………………… Она свободно говорит  по-англиски…………………… А Филипп хорошо говорит, но ещё  плохо пишет по-англиски…………………………

Это Канада. Канада очень большая страна. Здесь живут канадцы.. Здесь говорят по- французки………………… и по-англиски…………….. Джоэл – канадец… Он экономист. Джоэл  свободно говорит, читает и пишет по-англиски……….. и по-франциски…………..

Мы грузины…. Мы свободно говорим по-грузински…. А еще мы умеем читать, писать и говорить по-русски.

 1. Работайте по модели:
                           Кто живёт в Китае?В Китае живут китайцы.

1)    Кто живёт в Грузии?……Грузинцы………………………………………………………………….

2)    Кто живёт в Америке?…….Американцы………………………………………………………………

3)    Кто живёт в Армении?………Армяны…………………………………………………………….

4)    Кто живёт в России?…..Русские………………………………………………………………….

5)    Кто живёт в Англии?………..Английцы…………………………………………………………..

Առաջատար

Easter

Most Christians refer to the week before Easter as Holy Week, which in Western Christianity begins on Palm Sunday (marking the entrance of Jesus in Jerusalem), includes Spy Wednesday (on which the betrayal of Jesus is mourned),[9] and contains the days of the Easter Triduum including Maundy Thursday, commemorating the Maundy and Last Supper,[10][11] as well as Good Friday, commemorating the crucifixion and death of Jesus.[12] In Eastern Christianity, the same days and events are commemorated with the names of days all starting with “Holy” or “Holy and Great;” and Easter itself might be called “Great and Holy Pascha”, “Easter Sunday,” “Pascha” or “Sunday of Pascha.” In Western ChristianityEastertide, or the Easter Season, begins on Easter Sunday and lasts seven weeks, ending with the coming of the 50th day, Pentecost Sunday. In Eastern Christianity, the Paschal season ends with Pentecost as well, but the leave-taking of the Great Feast of Pascha is on the 39th day, the day before the Feast of the Ascension.

Easter and its related holidays are moveable feasts, not falling on a fixed date; its date is computed based on a lunisolar calendar (solar year plus Moon phase) similar to the Hebrew calendar. The First Council of Nicaea (325) established only two rules, namely independence from the Hebrew calendar and worldwide uniformity. No details for the computation were specified; these were worked out in practice, a process that took centuries and generated a number of controversies. It has come to be the first Sunday after the ecclesiastical full moon that occurs on or soonest after 21 March.[13] Even if calculated on the basis of the more accurate Gregorian calendar, the date of that full moon sometimes differs from that of the astronomical first full moon after the March equinox.[14]

Easter is linked to the Jewish Passover by its name (Hebrew: פֶּסַח pesachAramaic: פָּסחָא pascha are the basis of the term Pascha), by its origin (according to the synoptic Gospels, both the crucifixion and the resurrection took place during the Passover)[15][16] and by much of its symbolism, as well as by its position in the calendar. In most European languages the feast is called by the words for passover in those languages; and in the older English versions of the Bible the term Easter was the term used to translate Passover.[17]

Easter customs vary across the Christian world, and include sunrise services, midnight vigils, exclamations and exchanges of Paschal greetingsclipping the church (England),[18] decoration and the communal breaking of Easter eggs (a symbol of the empty tomb).[19][20][21] The Easter lily, a symbol of the resurrection in Western Christianity,[22][23] traditionally decorates the chancel area of churches on this day and for the rest of Eastertide.[24] Additional customs that have become associated with Easter and are observed by both Christians and some non-Christians include Easter parades, communal dancing (Eastern Europe), the Easter Bunny and egg hunting.[25][26][27][28][29] There are also traditional Easter foods that vary by region and culture.

Առաջատար

Մաթեմատիկա առանց բանաձև

 1. Եթե մտապահած թիվը մեծացնենք 20 անգամ , իսկ ստացածը՝ 20-ով, ապա կստանանք 340։ Ո՞րն է այդ թիվը։
  340-20=320
  320:20=16
 2. Եթե մտապահած թիվը 5 անգամ մեծացնեմ, արդյունքին 125 ավելացնեմ և ստացվածը 6-ի բաժանեմ, 115 կստացվի։ Ինչ թիվ եմ մտապահել։
  115*6=690
  690-125=565
  565:5=113
 3. Եթե անհայտ թվին նույն թիվն ավելացնենք , 36-ից 70 անգամ մեծ թիվ կստացվի։ Այդ ո՞ր թիվն է։
  36*70=2520
  2520:2=1260
 4. Եթե անհայտ թվին նրա կրկնապատիկն ավելացնենք, կստանանք 4575։ Ո՞րն է այդ անհայտ թիվը։
  4575:3=1525
 5. Գյուղացին իր ունեցած կարտոֆիլի կեսն ու էլի 2 պարկ վաճառեց, որից հետո նրա մնաց 3 պարկ կարտոֆիլ։ Քանի՞ պարկ կարտոֆիլ ուներ գյուղացին։
  3+2=5
  5*2=10
 6. Վաճառականն այսօր իր ունեցած խնձորի կեսը վաճառեց առաջին գնորդին, իսկ երկրորդ գնորդին վաճառեց մնացածի կեսը, երրորդին՝ մնացածի կեսն ու էլի 5 կգ խնձոր։ Քանի՞ կգ խնձոր վաճառեց այսօր:
  5*2*2*2=40
Առաջատար

Մաթեմատիկա

Դաս 5.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Մի երևակայական երկրում գիտեն գրել միայն 2 և 8 թվանշանները։ Քանի՞ միանիշ, երկնիշ և եռանիշ բնական թվեր կարող են գրվել այդ երկրում։

Միանիշ-2,8

Երկնիշ-22,28,82,88

Եռանիշ-222,228,282,288,882,828,822,888

2) Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք թվաբանական գործողությունների նշաններից մեկը ( + , – , ⋅ , ։ ), որպեսզի ստացվի հավասարություն.

ա) 5 + 2 = 49 : 7,          գ) 6 + 7 = 24 — 11,  ե) 18 — 10 = 2 x 4,

բ) 30 — 25 = 20 : 4,      դ) 7 x 5 = 80 — 45,     զ) 55 — 11 = 44 + 0։

3) Թեյամանի և երեք բաժակների տարողությունը 1300 գ է։ Թեյամանի տարողությունը 500 գ-ով ավելի է, քան բաժակինը։ Ինչքա՞ն են թեյամանի և բաժակի տարողությունները։

1300-500=800 գրամ

1+3=4 հատ

800:4=200 գրամ բաժակ

200+500=700 գրամ թեյաման

2 ԵՂԱՆԱԿ

3x+x+500=1300

3x+x=1300-500

4x=800

x=200գրամ բաժակ

200×3=600 գրամ

200+500=700 գրամ թեյաման

4) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրե՛ք 10 անգամ.

ա) 7,02×10=70,2

բ) 83,204×10=832,04

գ) 20×10=200

դ) 0,008×10=0,08

Լրացուցիչ(տանը)

5) ABC եռանկյան AB կողմը BC կողմից մեծ է 15 սմ-ով, իսկ AC կողմը AB կողմից փոքր է 5 սմ-ով։ Գտե՛ք ABC եռանկյան պարագիծը, եթե |AB|=40 սմ։

40-5=35 սմ

40-15=25 սմ

25+35+40=100 սմ

6) Կոորդինատային հարթության վրա գծե՛ք ABCD քառանկյուն՝

A (–2, +1), B (0,+3), C (+3, 0), D (+1,–2) գագաթներով։

7) Երկուլիտրանոց և երեքլիտրանոց անոթներով տեղափոխում են

80 լ արևածաղկի ձեթ։ Երկուլիտրանոց անոթների քանակը

նույնն է, ինչ որ երեքլիտրանոցներինը։ Ընդամենը քանի՞ անոթ է

օգտագործված։

80:(2+3)=16 հատ

16×2=32 լ

16×3=48 լ

48+32=80 լ

16 հատ երկուլիտրանոց

16 հատ երեքլիտրանոց

8) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը փոքրացրե՛ք 100 անգամ.

ա) 32,11։100=0,3211

բ) 0,005:100=0,0005

գ) 2,32:100=0,0232

դ) 1534,1:100=15,341

Առաջատար

Պատմություն Ապրիլի 11 -17

1.10 նախադասությամբ հիմնավորիր Հռոմեկան կայսրության «ծաղկումը» ժամանակաշրջանը:

Միապետության ամրապնդումն ընթանում էր վայրիվերումներով: Եղավ մի շրջան (96–180 թթ.), երբ միապետները շեշտված հարգանքով էին վերաբերվում հանրապետական ավանդույթներին: Այդ ընթացքում տերությունը ծաղկում էր: Անվտանգ էին երկրի սահմանները, կարգավորված էին պետական կառավարման բոլոր մակարդակները: Մեծ առաջընթաց ապրեց մշակույթը: Կառուցվեցին բազմաթիվ շքեղ շինություններ: Ճանապարհների ցանցով Հռոմը կապվեց տերության ամենահեռավոր նահանգների հետ: Հատկապես տպավորիչ էին հռոմեական կամուրջներն ու ջրմուղները:

2.Բնութագրիր Մարկոս Տրայանոսին որպես կայսր, իր քաղաքականությունը, գործունեությունը:

Մարկոս Տրայանոս (98–117 թթ.): Նրա օրոք Հռոմեական կայսրությունը հասավ իր ռազմական հզորության գագաթնակետին: Հաղթանակներ տանելով Հռոմի բոլոր սահմաններում՝ Տրայանոսը ծնկի բերեց նաև ամենահզոր հակառակորդին` Պարթևստանին: Սակայն Տրայանոսից հետո Հռոմը վերադարձավ իր հին սահմաններին: Կայսրության տարածքն աննախադեպ ընդարձակվում է Մարկոս Տրայանոս կայսեր օրոք՝ ձգվելով Միջերկրական ավազանից մինչև ծայր հյուսիս՝ Բրիտանիա կղզի, Պիրենեյներից մինչև Հայկական լեռնաշխարհ և Միջագետք՝ ընդգրկելով հյուսիսային Աֆրիկան։ 3-րդ դարի վերջում, երկրի սահմանների պաշտպանությունն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով, Դիոկղետիանոսը հսկա կայսրության տարածքը տրոհում է երկու մասերի՝ այդպիսով վերջ դնելով Երրորդ դարի ճգնաժամին։

3.Բնութագրիր Մարկոս Ավրելիոսին որպես կայսր, իր քաղաքականությունը, գործունեությունը;

Մարկոս Ավրելիոս (161–180 թթ.): Նա խոշոր իմաստասեր և հմուտ պետական գործիչ էր: Նրա կարծիքով՝ անիմաստ էր ընդլայնել տերությունը: Անհրաժեշտ էր բարձրացնել բնակիչների բարեկեցությունն ու ապահովությունը, որպեսզի նրանք հպարտանան, որ ապրում են Հռոմի հովանու ներքո: Ավելի շատ կարևորել է ժողովուրդը, մշակույթը և երկրի իրավիճակը։

4.Համեմատիր այս երկու կայսրերին:
Մարկոս Տրայանոսը ուժեղ էր ռազմական բնագավառում և կարևորում էր տարածքների ընդլայնումը։
Մարկոս Ավրելիոսը ավելի շատ կարևորել է ժողովուրդը, մշակույթը և երկրի իրավիճակը։

Մարկ Ավրելիոս/ տեսանյութ ռուսերենով/

Մարկ Ավրելիոսի մտքերը/ տեսանյութ ռուսերենով/

Մարկ Ավրելիոս/ տեսանյութ անգլերեն/

5.Մեկ տեսանյութը դիտելուց հետո ամփոփիր 20 նախադասությամբ:

6.Ներկայացրու Դիոկղետիանոս կայսեր կատարած բարեփոխումները, հիմնավորիր վարած քաղաքականության թույլ, ուժեղ կողմերը:

Բանակի օժանդակությամբ հռչակվելով կայսր`  նա Հռոմեական կայսրությունում հաստատեց բացարձակ միապետություն: Հանրապետական հաստատությունները վերածվեցին կամ պահպանվեցին ձևականորեն: Բոլոր կարևոր հարցերը լուծվում էին կայսերական արքունիքում: Բազմապատկվեց պաշտոնյաների թվաքանակը: Հսկայածավալ տերությունը կառավարելու համար Դիոկղետիանոսն ընտրեց կառավարչակից: Ինքը կառավարում էր արևելյան հարուստ նահանգներում, իսկ կառավարչակիցը՝ արևմուտքում: Հռոմն արդեն կորցրել էր իր դերը, թեպետ շարունակում էր համարվել մայրաքաղաք:Բարեփոխվեց բանակը, փորձ կատարվեց զորացնելու հռոմեական ավանդական հոգևոր արժեքները և կրոնը: Հալածանքներ սկսվեցին տերությունում մեծ տարածում գտած քրիստոնեության դեմ: Դիոկղետիանոսի ձեռնարկումները չկարողացան փրկել դրությունը:

7.Ներկայացրու Հռոմեկան կայսրության տրոհման պատճառները:

Դիոկղետիանոսից հետո վերսկսվեցին իշխանության համար պատերազմները: Հաղթեց Կոնստան տինոս Մեծը: Նա իր մայրաքաղաքը դարձրեց (330 թ.) Բոսփորի նեղուցի ափին գտնվող հունական Բյուզանդիոն քաղաքը: Նա քաղաքը վերակառուցեց շքեղ շինություններով և կոչեց իրանունով`   Կոստանդնուպոլիս:Սակայն գնալով ակներև էր դառնում Հռոմեական կայսրության արևելյան և արևմտյան հատվածների տարբերությունը: Արևելքն անհամեմատ ավելի զարգացած էր, իսկ արևմուտքում գերակայում էին գյուղական կյանքն ու կենցաղը: Ի վերջո դա հանգեցրեց տերության բաժանմանը: 395 թ. այն տրոհվեց երկու ինքնուրույն կայսրությունների՝ Արևելյան կայսրության և Արևմտյան կայսրության: Արևելյան կայսրությունն աստիճանաբար վերակառուցվեց և կյանքի կոչեց մի նոր տերության`   Բյուզանդիային: Վերջինս գոյատևեց ավելի քան հազար տարի: Այլ կերպ ընթացավ արևմտյան հատվածի պատմությունը: Այն անընդհատ թուլանում էր, իսկ բարբարոս ժողովուրդների՝ հոների, գոթերի, վանդալների արշավանքները գնալով ավելի ահարկու էին դառնում: Նրանք թափանցում էին նույնիսկ Իտալիայի խորքերը: Հռոմը բազմիցս գրավվեց ու կողոպտվեց: Ի վերջո՝ Արևմտահռոմեական կայսրությունը 476 թ. դադարեց գոյություն ունենալուց:

Առաջադրանք 2

Առաջադրանք 2

 • Կրոնը, հռոմեկան մշակույթը

Քանի որ կայսրությունը շարունակում էր ընդարձակվել, այն ներառում էր ավելի ու ավելի շատ տարածքներ, և հռոմեական մշակույթը աստիճանաբար յուրացնում էր տեղացիների հավատալիքները։ Կայսրերն ու հատկապես ժողովուրդը աշխատում էին ամեն կերպ գոհացնել աստվածներին։

Կայսրության պատմության ընթացքում հետապնդվել են տարբեր հավատալիքների տեր մարդիկ, և հատկապես քրիստոնյաները։

Հռոմեական կայսրության կյանքը եռում էր Հռոմի և նրա Յոթ բլուրների շուրջ։ Քաղաքն ուներ մի քանի թատրոն[47], գիմնազիումներ, պանդոկներ, բաղնիքներ։ Կայսրության տարածքով մեկ կառուցվում էին համեստ հռոմեական ոճի տնակներից մինչև շքեղ և ընդարձակ դղյակներ, որոնք հիմնականում գտնվում էին Պալատին բլրի վրա (այդ բլրի անունից է առաջացել «պալատ» բառը)։ Բնակչության մեծ մասն ապրում էր քաղաքի կենտրոնում։

 • Տալ «Կրոն» հասկացության բացատրությունը:

Կրոն, հասարակական գիտակցության ձև, աշխարհայացք է, որը հիմնված է գերբնական ուժերի, աստվածությունների նկատմամբ ունեցած հավատի վրա[1]։

 • Տալ «Հեթանոսություն» հասկացության բացատրությունը, ծագումը:

Հայոց լեզվում հեթանոս անվան ծագումնաբանությունն ուղղակի կապ ունի հունարենի հետ, որի արմատն է հանդիսանում հունարեն εθνοί (էթնոս) բառը . հայերեն կթարգմանվի, որպես ազգային։ Այն, ըստ էության, արտահայտում է հենց այդ կրոնափիլիսոփայության տարածման բնույթը։ Նույն իմաստաբանական բնույթը ունի նախ ռուսերեն Язычество (Յազիչեստվո) ինքնանվանումը, որը ծագում է հին սլավորնական языкъ (յազիկ) բառից . բառացիորեն թարգմանաբար նշանակում է՝ ազգ, ցեղ։

Մի փոքր այլ է եվրոպական մի շարք երկրներում տարածում ունեցող ինքնանվանումը այս կրոնափիլիսոփայական ուղղության համար։ Գրեթե բոլոր լատինատառ լեզուներում այն անվանվում է paganism (պագանիզմ)՝ ծագում է լատիներեն paganismus բառից . թարգմանվում է, որպես գյուղական կամ շրջանային, որը իր հերթին արմատով հենվում է մի այլ լատիներեն բառի ՝ pagus (պագուս), ի վրա, որը արդեն նշանակում է գյուղ, շրջան։

 • Նկարագրել հին հավատալիքների ձևավորման պատճառները։

Հավատալիքներ, իրերի, կենդանիներիբույսերի, երկնային մարմինների, բնության երևույթների և այլնի հետ կապված կրոնա-պաշտամունքային դրսևորումների համակարգ։ Երբեմն հավատալիքներ են համարվել պաշտամունքի առարկաները։ Հավատալիքների առաջացման համար կարևոր նշանակություն են ունեցել բնության երևույթներն ու դրանց էության անբացատրելիությունը, բնակլիմայական առանձնահատկությունները, հասարակական կարգերը, սոցիալական պայմանները, սովորույթներն ու էթնիկական առանձնահատկությունները։ Հավատալիքներին, պաշտամունքին առնչվող պատկերացումները սկսել են ձևավորվել հին քարի դարի մուստիերյան փուլի վերջում (մոտ 50—35 հազար տարի առաջ)։ Նախնական հավատալիքները վերաբերում են մարդկային հասարակության նախամշակութային շրջանին և աղերսվում են նախամարդու ամենապարզունակ աշխարհընկալմանը, որի համաձայն՝ տեսանելի աշխարհն ու առարկաները ենթակա են առարկայական անընդհատ կերպափոխումների (մետամորֆոզ)։ Հավատալիքների հետ կապված ծիսական արարողությունները բաղկացած են եղել հիմնականում նմանողական մոգական գործողություններից (անձրևաբերության համար միմյանց վրա ջուր ցանել և այլն)՝ նպատակ ունենալով այդ կերպ բարերար ազդել բնության երևույթների վրա։ Նույն ժամանակաշրջանում ձևավորվում է մեռյալների ու նախնիների պաշտամունքը։ 

 • Ընտրել Հռոմեական աստվածություններից մեկը, նկարագրել, համեմատել հունական, հայկական տվյալ աստվածության հետ:
զևս

Զևս , միկեներեն` հին հունական առասպելաբանությունում երկնքի, ամպրոպի և կայծակի աստված, աշխարհի տիրակալ: Օլիմպոսի աստվածներից գլխավորը, Կրոնոսի և Հռոմեյա երրորդ որդին, Աիդաի, Հեստիայի, Դեմետրայի և Պոսերդոնի եղբայրը: Զևսի կինը` Հերա աստվածուհին, նաև նրա քույրն է:Զևսի ատրիբուտներն են վահանը և երկկողմանի կացինը (լաբրում),

 • Քրիստոնություն. առաջացումը, տարածումը, նկարագրությունը։

Քրիստոնեությունը ծագել է I դարում Պաղեստինում հրեական միջավայրում, մեսիայի մասին հրեական շարժումների ժամանակ։ Արդեն Ներոնի ժամանակ Հռոմեական կայսրությունում կային քրիստոնեական համայնքներ։ Հայերը եղան առաջինը, ովքեր ընդունեցին քրիստոնեությունը՝ որպես պետական կրոն մ.թ. 301թ.

Քրիստոնեական հավատի աղբյուրները կապված են հուդայական Հին կտակարանի հետ։ Աստվածաշնչի համաձայն՝ Հիսուս Քրիստոսը թլփատվել է, դաստիարակվել է որպես հրեա, հետևել է Հին կտակարանի պատվիրաններին, այցելել է սինագոգա շաբաթ օրերին։ Քրիստոսի աշակերտները և առաջին հետևորդները հրեաներ էին։ Քրիստոսի խաչվելուց երեք ու կես տարի անց քրիստոնեությունը սկսվում է տարածվել նաև այլ ժողովուրդների և ցեղերի շրջանում։

 • Հետաքրքիր փաստեր քրիստոնության հետ կապված:

 • Համեմատել քրիստոնեությունը, հեթանոսությունը:

Աղբյուրները՝ Համաշխարհային պատմություն, համացանց

Առաջատար

Պատմություն

Մարկուս Ավրելիոսը (r. A.D. 161-180) եղել է ստոյական փիլիսոփա և հռոմեական հինգ լավ կայսրերից մեկը (r. A.D. 161-180): Նա ծնվել է Ապրիլի 26-ին, Ա.Դ. 121-ին, ըստ DIR Marcus Aurelius- ի, կամ գուցե ապրիլի 6-ին կամ 21-ին: Նա մահացել է 180-ի մարտի 17-ին: Նրա Ստոյական փիլիսոփայական գրվածքները հայտնի են որպես Մարկոս ​​Աուրելիուսի խորհուրդը, որոնք գրվել են հունարենով: Նրան հաջորդեց նրա որդին ՝ հռոմեական տխրահռչակ կայսր Կոդոդոսը: Մարկուս Ավրելիոսի օրոք էր, որ մարոկանյան պատերազմը սկսվեց կայսրության հյուսիսային սահմանում: Դա նաև կարևոր բժիշկ Գալենի ժամանակն էր, որը գրում էր հատկապես վիրուսային համաճարակի մասին, որը տրվել էր Մարկուս Ավրելիոսի ազգանունը:

Առաջատար

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 4

Առաջադրանքներ(դասարանում)
1) Կատարե՛ք բազմապատկում.
ա) 65,103 ⋅ 10=301,21
բ) 0,329 ⋅ 1000, =329

գ) 7,393 ⋅ 10000,=73930

դ) 0,999 ⋅ 100, =99,9

ե) –59,32 ⋅ 10,=593,2

զ) –0,00018 ⋅ 100=-18


2) Ճի՞շտ է, որ`
ա) 75,30 = 75,3, Այո

գ) 96 = 96,0,Այո

ե) 40,3 = 40,300,Այո


բ) 1,64 = 1,6400, Այո

դ) 10,08 = 10,8, Ոչ

զ) 17 = 170:Ոչ

3) Կատարե՛ք բաժանում.
ա) 35,707 ։ 10, դ) 2 ։ 10, է) –300 ։ 10000,
բ) 0,98 ։ 100, ե) 673,1 ։ 1000, ը) –0,06 ։ 10,
գ) 1,765 ։ 1000, զ) 829 ։ 100, թ) 12,25 ։ 100։


4) Գործվածքի 1 մետրն արժե 8,5 հազար դրամ: Ի՞նչ կարժենա այդ
գործվածքի 10 մետրը:


Լրացուցիչ(տանը)


5) Լուծե՛ք հավասարումը.
ա) 14,32 ⋅ x = 143,2, գ) 503 = 50,3 ⋅ x, ե) 80,45 : x = 8,045,
բ) 0,4 ⋅ x = 40, դ) 2,7 = 270 : x, զ) 11,03 = 110,3 : x:


6) Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ մեծ է տրված թվից.
ա) 81,2 ,

բ) 0,1 ,

գ) 0,002 ,

դ) 125,1 ,

ե) 6,29:


7) Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ փոքր է տրված թվից.
ա) 36,62 , բ) 81,543 , գ) 1,7 , դ) 22,44 , ե) 0,003։


8) 100 կգ կոնֆետի համար վճարել են 72,5 հազար դրամ: Ի՞նչ արժե այդ կոնֆետի 1 կիլոգրամը: