Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Պատմություն տարվա ամփոփում

 1. Ինչ դասերից էր կազմված ավատատիրական հասարակությունը: Ներկայացրեք ավատատիրական աստիճանակարգությունը: 

Ավատատիրական հասարակության դասը կազմված էր ավատատիրական հասարակության ձևավորմանը։Աստիճանակարգի գլուխ կանգնած էր թագավորը, հաջորդը խոշոր նախարարներն էին ՝ բդեշխները, հետո գործակալ նախարարները,սեպուհները, նրանք կազմում էին աստիճանակարգության ստորին աստիճան։

2. Որոնք էին հողատիրության հիմնական ձևերը.Նշեք դրանց ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները: 

Նրա հորից որդուն անցնող հողատարածքը կոչվում էր հայրենիք,առք ու վաճառքի ենթակա կալվածքները կոչվում էր գանձագին, թագավորից եկեղեցուն տրվող հողատարածքները ՝ բանքապատկան։

3. Երբ է քրիստոնեությունը հռչակվել Հայաստանի պետական կրոն: ով էր գլխավորում Հայոց եկեղեցին: 

Քրիստոնեությունը ընդունվել է 301թ․-ին։Գ լխավորում էր Գրիգոր Լուսավորիչ կաթողիկոսը։

4. Գնահատեք հայ Արշակունի արքաների վարած ներքին և արտաքին քաղաքականությունը: 

Արշակունիների թագավորությունը թևել է 301 – 428 թթ․։Արշակունյաց թագավորության բոլոր թագավորները վարել են երկրի հզորացման , սահմանների ամրապնդման, բանակի ուժեղացման քաղաքականություն

5. Ներկայացրեք 5-րդ դարի ազատագրական պատերազմները:: Թվարկեք նշանավոր ճակատամարտերը: 

Քանի որ 5-րդ դարում Հայաստանում սաստկանում է պարսից գերիշխանությունը Հայերը որոշում են ապստամբել։ 450թ․-ին Վարդան Մամիկոնյանի զորագունդը Կուր գետի անցման տեղում ջախջախում է։ Այնուհետև Հայերի 66 000 անոց զորքը շարժվում է Արտասգավառ և կանգ առնում Տղմուտ գետի ափին։ 451թ․ին մայիսի 26 ին սկսվում է Ավարայրի ճակատամարտը։ ՈՒժերն անհավասար են։ Վարդան Մամիկոնյանը և 8 նախարարերը հերոսաբար զոհվում են ռազմի դաշտում։ Հայերը կորցնում են 1036 զինվոր իսկ պարսիկները ՝ 3544 զինվոր։

6. Բերեք փաստեր և հիմնավորեք, որ 6-9-րդ դարերում հայ ժողովուրդը չի կորցրել սեփական անկախ պետականությունը վերականգնելու վժռականությունը և շարունակել է ազատակգրական պայքարը նվաժողների դեմ:  

539թ Հուստիանոս 1 կայսրը բռնություններ է գործադրում հայ իշխանների նիկատմամբ ։ Հովհանես Արշակունին և նիա որդի Արտավանը ապստամբում և սպանում են բյուզանդական կառավարչին։ 571 թ․ հայերը Վարդան Մամիկոնյան կրտսերի գլխավորությամբ ապստամբեցին։ Նրանք գրավեցին Դվինը և սպանեցին պարսիկ մարզպանին։ Այնուհետև ազատագրական պայքար է սկսում Սմբատ Բագրատունին։ 7-րդ դարի 30-ական թվականներին արաբները սկսում են արշավել հարևան երկրների դեմ։

Այս հարցերին պատասխանելու համար օգտվեք Հայոց պատմություն, 7-րդ 

Աթաբեկ — Վրացական արքունիքում թագաժառանգի խնամակալ

Ամիրայություն — Ամիրային ենթակա նահանգը

Ամիրսպասալար — Միջնադարյան վրացական թագաորությունում՝ սպարապետը

Աշխարհագիր — Հարկեր կարգաորելու նպատակով հողերի, ունեցվածքի և բնակչության հաշվառում

Ավատատիրություն — ժամանակաշրջանի հողատերեր

Ասրուշան — Կրակատուն․ կրակապաշտ պարսիկների պաշտամունքի տեղը, որտեղ կրակը միշտ վառ էր պահվում

Բազիլիկ — Անտիկ և կրակապաշտ պարսիկների պաշտամունքի տեղը, որտեղ կրակը միշտ վառ էր պահվում

Գանձագին — Առուվաճառքի ենթակա մասնաոր կալվածքների անվանում

Գործակալություն — Պետական Վարչություններ, որոնց միջոցով իրականացվում էր երկրի կառավարումն ու պաշտպանությունը

Գունդստաբլ — Կիլիկյան Հայաստանում բանակի ընդանուր հրամանատար՝ սպարապետը

Երդ — Վաղ միջնադարում հարկատու միյավորի՝ գերդաստանի անվանում

Կանցլեր — Կիլիկյան Հայաստանում արքունի քարտուղարություն գործակալություն ղեկավարը, վարում էր բանկցությունների օտար երկրների ներկայացուցիչների հետ

Հայրենական հողեր կամ հայրենիք — Հայաստանում հորից որդուն ժառանգաբար անցնող մասնաոր հողային խոշոր սեփականության անվանումը

Մամլուք — Եգիպտոսի սուլթանի անձնական գվարդիայում ծառայող գնված ստրուկները։ 1250 թ․մամլուկները զավթեցին իշխանությունը Եգիպտոսում

Շահապ — Միջնադարում քաղաքի կառավարիչ՝ քաղաքագլուխ

Պարգևականք — Պետական պաշտոնյաների և զինվորականների ծառայություն դիմաց և խոշոր նախարարների շնորհած՝ պարգևած հողերի անվանումը

Պայլություն —

Սենեսկալ — Արքունի պալատի կառավարիչ, տնօրինում էր արքունի եկամուտներն ու ծախսերը

Սեպուհ — Նախարարական կամ իշխանական տների ժառանգների անունը

Սպասալար — Կւլիկյան Հայաստանում արքունական հոծելազորի հրամանատար

Վարդապետարան — Բարձրագույն տիպի դպրոց միջնադարյան Հայաստանում

Լրացնել թվականները 

301թ. — Քրիստոնեյության հռռչակումը որպես Հայստանի պետական կրոնը

350-368թթ — Արշակ II — ի գահակալումը

354թ — Աշտիշատի ժողովի գումարումը

363թ — Պարսկասատանի և հռոմեական կայսրության միջև ամոթալի պայմանագրի կնքում

370-374թթ — Պապ թագավորի գահակալումը

371թ — Ձիրավի ճակատամարտը

405 — Հայոց գրերի գյուտը

451թ մայիսի 26 — Ավարայրի ճակատամարտը

481-484թթ — Վահանանց պատերազմը

591թ — Հայաստանի բաժանումը Բյուզանդիայի և Պարսկաստանի միջև

639թ — Թեոդորոս Ռշտունին հայաստանի Արևմտյան և արևելյան կողմերը միաորում է

640թ — Արաբական ներխուժումների սկզբի Հայաստան

869թ — Զաքարիա Ձագեցու նախաձեռնությամբ հայ իշխանների ժողովի հրավիրումը, Աշոտ Բգրատունուն արքա հռչակելու մասին որոշման ընդունումը

885թ, օգոստոսի 26 — Գևորգ Գառնեցու կողմից Աշոտ Բագրատունուն Հայաստանի թագավոր օծելը

961թ — Անիի հռչակվելը մայրաքաղաք

1071թ — Մանազկերտի ճակատամարտը․ Բյուզանդիայի պարտությունը սելջուկներից

1187-1219թթ — Լևոն II Ռուբինիյա, 1198 թ․ հունվարի 6 — ից ՝ Կիլիկյան Հայաստանի թագաոր

1254թ. Աշուն — Հայ — մոնղոլական պայմանագրի կնքումը Կարակորումում Մանգու խանի և Հեթում I — ի միջև

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

2022_2023թ․ աշխարհագրության հաշվետվություն


Հասարակական աշխարհագրություն

Աշխարհի բնակչության թիվը և շարժը

Աշխարհի բնակչության տեղաբաշխումը և միգրացիաները

Ինքնաստուգում

Ռեսուրսներ

Ազգային տնտեսություն

Հարցեր

Գյուղատնտեսություն

Արտադրության ճյուղեր

Ձկնորսություն, անտառային տնտեսություն և որսորդություն

Անասնապահություն

Այս տարի մենք աշխարհագրությունից անցանք շատ հետաքրքիր դասեր, ընկեր Գայանեն մեզ սովորեցրեց բազում թեմաներ, որոնք ինձ շատ դուր եկան։ Աշխարհագրությունը մեզ շատ բաներում կօգնի կյանքում։

Առաջատար
Posted in Գրականություն, հայոց լեզու 7

Հրաշալի առավոտ

Եկավ առավոտը։ Աչքերս բացեցի՝ և միանգամից հասկացա, որ այսօր իմ հրաշալի առավոտներից մեկն է։Գունավոր թռչունների ծլվլոցը,արևի ճառագայթները,անուշ ծաղիկների բույրն, մաքուր օդը, տերևների, խոտերի ամեն մի շաղը ամեն ինչ ասում էր, որ այսօր հրաշալի առավոտ նաև օր եմ ունենալու։Տանից դուրս եկա գնացի այգի, իմ աճեցրած ծիրանի ծառից քաղեցի մի քաղցրահամ ծիրան, գնացի նստեցի փայտե ճոճանակի վրա և այգու գեղեցիկ ծաղիկներին նայելով՝ արևի շողերից էներգիա ստանալով վայելեցի այդ հայկական ծիրանը, և ամբողջ այգով գոռացի՝- այսօր իմ ամենահրաշալի առավոտն էր։

Առաջատար
Posted in Կենսաբանություն 7

Կենսաբանություն

Դասագրքի հղում

Հունվարի 30-ից փետրվարի 5

Սիրելի՛ սովորողներ, ներկայացնում եմ այս շաբաթվա դասը, որը դասարանում բացատրելու եմ.

artworks-000683351455-6yprjv-t500x500 (1)

ՀԱՐՑԵՐ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Առաջին ուսումնական շրջանի հաշվետվություն

Քանի որ ես բաժիններ չեմ ունեցել, (բայց արդեն ունեմ) այդ պատճառով իմ նյութերի կեսը բաժիններում չի,բայց բոլոր գրառումները կան։

Այս տարի սեպտեմբեր ամսին առաջին դասը եղել է կենսաբնություն։Մենք այս տարի կենաբանությունից անցանք շատ թեմաներ։

Ինձ այս տարի դուր եկավ ֆիզիկա,որովհետև բազմազան բաներ իմացա,մարդու կյանքում
ինչ կատարվում է դա ֆիզիկա է։Այս տարի տեխնոլոգիան բաժանվում է երկու խմբի,առաջին խմբում գնում ենք դպրոցի բակն ենք խնամում,ջրում ենք ծաղիկները,ծառեր ենք տնկում։Իսկ երկրորդ խումբը կավագործությունն է,որտեղ ես ատրաստել եմ մոխրաման,սուրճի բաժակ,և նրա ափսեն։

Առաջատար
Posted in Русский язык 7

Русский

Вопросы:
1. Какие праздники вы считаете новыми, а какие сохранились из покон веков?

Армянские народные и церковные праздники – это переданные религиозные и народные праздники, берущие свое начало от первых предэкзаменационных праздников. Церковные праздники посвящены Иисусу Христу, святым, святым и т. д. Новый год/Новый год хронологически является первым государственным праздником. До 19 века армяне считали началом года Навасард, который является гимном. были упомянуты ожидаемые месяцы октябрь-ноябрь.


2. Какие праздники носят религиозный характер?

Новый год
3. Какие песнопения и танцы вам известны, которые активно употребляются во время праздников?

Кочари,
4. Какие традиционные армянские блюда готовятся во время праздников?

Толма, рыба, харисса, хлеб с солью
5. Какие зарубежные праздники похожи на наши армянские?

Новый год
6. Какие блюда зарубежной кухни также похожи на армянские блюда? Где они вкуснее готовятся? Какое традиционное блюдо вы умеете готовить?

Долма
7. Какая страна, по-вашему мнению, больше всего сохранила свои исконные праздники? Чем это выражено?

Америка, Россия, Армения
8. Какой ваш самый любимый праздник?

Рождение
9. Какие праздничные или народные костюмы вам известны? Кто и когда их одевает? Какие цвета костюмов вам известны и что они означают?

В Армении в основном носят красные, зеленые, узорчатые костюмы и в основном исполняют традиционные армянские танцы.

10․ Необходимо создать новогоднюю открытку с пожеланиями при помози программ Paint , Illustrator и др․

11. Записать новогоднее видеопожелание, отправить мне (Будем создавать фильм )

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Հայոց լեզու հաշվետվություն

Լռություն վերլուիծություն-Լռություն պատմվածքը շատ հետաքրքիր էր,ինձ շատ դուր եկավ,և վերլուծությունըգրեցի։

Գործնական քերականություն-Ես այս գործնական քերականության ժամանակ սովորեցի,թե ինչ է հատուկ գոյականը։

Մխիթարյան միաբանություն-Մխիթարյան միաբանությունից, ես իմացա թե երբ է ծնվել Մխիթար Սեբաստացին,ինչքան դժվարությունների միջով է անցել։

Գործնական քերկանություն-Ես այս գործնական քերականության ժամանակ սովորեցի,թե ինչ է դերանունը։

Ինչպե՞ս դարձա սեբաստացի-Ես այստեղ պատմել եմ թե ինչպես դարձա Սեբաստացի։

Բառը, որը կփողի աշխարհը-Սա իմ Ստեղծագործական աշխատանքներից է, ավելի մանրամասն կարող եք կարդալ և տեսնել։

Հայոց լեզու-ես այստեղ Աշնան մեղեդի բանաստեղծության հարցերին եմ պատասխանել

Հայոց լեզու գործնական քերականություն-Այս գործնական քերականությանը մենք սովորել ենք հոլովել բառը։

Հայոց լեզու-Այստեղ մասնակցել ենք աշնան պոեզիա նախագծին,որտեղ պետք է ընտրեինք մի բանաստեղծություն (Ես ընտրել եմ Հ․ Սահյանի ժայռից մասուր է կաթում բանաստեղծությունը)և վերլուծեինք։

Հայոց լեզու աշնանային պոեզիա-Սա նույնպես մտնում է աշնանային պոեզիա նախագծի մեջ,այստեղ պետք է մի քանի բանաստեղծություն ընտրենք և ձայնագրումով,կամ պատումով ներկայացնենք։

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Պատմություն

Առաջադրանք 1.

Դասարանական 1. Հին Ռուսիան,/ Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 37-41/

 • Պատմիր ռուսական պետության առաջացման մասին:
  Աևելյան Սլավոնները 9րդ դարի ընթացքում ստեղծեցին երկու պետություն, մեկը հյուսիսում Նովգորոդ կենտրոնով, մյուսը հարավում Կիև կենտրոնով: Նովգորոդի իշխան Օլեգը 882թ. գրավեց Կիևը և դարձրեց մեկ պետություն և առաջացավ Հին Ռուսիան, որի մայրաքաղաքը դարձավ Կիևը: 
 • Հիմնավորիր  քրիստոնության ընդունման կարևորությունըԿիևյան Ռուսիայի համար:

  Ռուսիայի մկրտությունը, Հին Ռուսիայում քրիստոնեության ընդունում որպես պետական կրոն, իրականացված X դարի վերջին իշխան Վլադիմիր Սվյատոսլավիչի կողմից։ Աղբյուրները տալիս են հակասական տեղեկություններ քրիստոնեության ընդունման ճիշտ ժամանակաշրջանի վերաբերյալ։ Ավանդաբար հետևելով մատենագրության ժամանակագրությանը այդ իրադարձությունը տեղի է ունեցել 988 թ., որը և համարվում է Ռուս Եկեղեցու պաշտոնական պատմության սկիզբը (որոշ հետազոտողներ կարծում են, որ Ռուսաստանի քրիստոնեության ընդունումը (մկրտությունը) տեղի է ունեցել ավելի ուշ՝ 990 թ. կամ 991 թ.)։ Մի շարք հեղինակների կողմից տերմինը ընդունվում է որպես քրիստոնեության տարածման գործընթաց Ռուսաստանում XI-XII դարերում։
 • Համեմատիր Յարոսլավ Իմաստունի գործունեությունը Հուստինիանոս Առաջինի գործունեության հետ:
  Հին Ռուսական պետությունը կազմավորվել է IX դարում։ 862 թվականին Նովգորոդում գահ է բարձրանում Ռյուրիկ իշխանը (862–882), ով հիմնում է Ռյուրիկովիչների դինաստիան։ Որոշ աղբյուրների համաձայն՝ այս արքայատոհմն ուներ շվեդական ծագում։ Ռյուրիկովիչները Ռուսաստանը կառավարում են շուրջ 700 տարի։ Ռյուրիկ իշխանի որդին՝ իշխան Օլեգ I Ռյուրիկովիչը (882–912), 882 թվականին գահ է բարձրանում Կիևում և իրեն հռչակելում անկախ իշխան։ Կիևը դառնում է իր տերության մայրաքաղաքը։ Օլեգը իր իշխանությունն է հաստատում Նովգորոդից մինչև Դնեպր գետ ընկած հսկայածավալ տարածքում։ Նրան հաջորդում են իր որդին՝ Մեծ իշխան Իգորը (913–945), ապա վերջինիս որդի Սվյատոսլավ Քաջը (945–972)։ Նրանց օրոք Կիևյան Ռուսիան ընդարձակում է իր սահմանները, դիվանագիտական ու առևտրական կապեր հաստատում հարևան, ինչպես նաև՝ հեռավոր երկրների հետ։ Բարձրանում է պետոության ազդեցությունը միջազգային ասպարեզում։ 9-րդ դարում այժմյան Ուկրաինայից և Բելառուսից Ռուսաստան են գաղթում սլավոններ, հիմնում են Մեծ Նովգորոդը, ընդունում քրիստոնեություն և օգտագործում կյուրեղյան այբուբենը։ 988 թվականին Կիևի 5-րդ իշխան Վլադիմիր Մեծի (980 – 1015) կամ Վլադիմիր Կարմիր Արեգակի օրոք Ռուսաստանում քրիստոնեությունը հռչակվում է որպես պետական պաշտոնական կրոն։ Ռուսական եկեղեցին ընդունում է Բյուզանդական պատրիարքի գերիշխանությունը։ Այդպիսով՝ ուղղափառ եկեղեցիների շարքում ավելանում է ևս մեկը։ Կիևյան Ռուսիան հզորության գագաթնակետին է հասնում իշխան Յարոսլավ Իմաստունի (1019–1054) օրոք։ Վերջինս միավորել է հին ռուսական հողերը։ Արշավել է Լեհաստան, ջախջախել լիտվական ցեղերին (1030–1040) ու պեչենեգներին(1036)։ Յարոսլավ իշխանի ղեկավարությամբ կազմվել է «Ռուսկայա պրավդա» օրենսգիրքը։ Զարգանում են մշակույթը և արվեստը, բարգավաճում առևտուրը և արհեստները։ Կիևում զարդարվում է բազմաթիվ եկեղեցիներով ու վանքերով, սկսվում է Սուրբ Սոֆիայի շինարարությունը։ Առաջընդաց է ապրում թարգմանական գործը, զարգացել տարեգրությունը։ Յարոսլավ Իմաստունը ազգակցական կապերի մեջ էր եվրոպական շատկառավարողների հետ։10-րդ դարում սկսված Կիևյան Ռուսիայի Ոսկե դարը շարունակվում է մինչև Չինգիզ խանի հորդաների ներխուժումը։
 • «Աննա Բյուզանդացի-Ռուսաստանի «կնքամայրը»»/փոքրիկ հետազոտական աշխատանք/Աննա  (963 – 1011 – 12թթ մարտի 13)`  եղել է Մեծ Կիեւի իշխան Վլադիմիր Սվյատոսլավիչի կինը, Ռուսաստանի «կնքամայրը», ռուս առաջին կայսրուհին:Հունական Կորսուն քաղաքի գրավումից հետո բյուզանդական կայսր Բարսեղ Երկրորդի հարազատ քույրը կնության ուղարկվեց  ռուս իշխան Վլադիմիրին: Աննան Բարսեղ Երկրորդի (976-1025թթ.) եւ  Կոնստանտին Ութերորդի (976-1028 թթ.) միակ հարազատ քույրն էր: Նա ծնվել է իր հոր` Ռոմանոս Երկրորդ կայսեր մահից ընդամենը երկու օր առաջ 963թվին: Այս ամենի մասին վկայում է բյուզանդացի պատմիչ Հովհաննես Սկիլացին:Բարսեղ Առաջինը` հայկական այդ դինաստիայի առաջին կայսրը, սերում էր Մակեդոնիայում հաստատված հայերից. այդ իսկ պատճառով բյուզանդական տարեգրության մեջ այդ արքայական դինաստիան հիշատակվում է որպես «Մակեդոնական», նրան` որպես Բարսեղ 1-ին Մակեդոնյան:Լինելով վերոնշյալ արքայական տոհմի շառավիղը` Աննան հասունանում էր` ուսումնասիրելով իր ապուպապի` Բարսեղ Առաջինի, Կոնստանտին Յոթերորդի եւ այլ իմաստասերերի ու աստվածաբանների աշխատությունները։ Նա դաստիարակվում էր այդ ժամանակների համար ամենաբարձր չափանիշներով` պատրաստվելով ամուսնության, այդ թվում նաեւ միջպետական: Այդ ամուսնություններին էր անդրադարձել նաեւ Աննայի պապը` Կոնստանտին Յոթերորդը  949թ.  «Կայսրության կառավարման մասին» ակնարկ գրելիս, որտեղ նա իր բազմաթիվ դիտողություններից ու դատողություններից բացի  նշում էր նաեւ բյուզանդական  տիրակալների` հյուսիսային բարբարոս ցեղերի, այդ թվում նաեւ  ռուսների հետ ամուսնական հարաբերություններ հաստատելու աննպատակահարմարության մասին ու հանգում էր եզրահանգման. «Քանի որ ամեն ժողովուրդ ունի իր վարքն ու բարքը, օրենքներն եւ կարգերը, ապա այդ ամենը պետք է պահպանվի նաեւ ամուսնության միջոցով, քանզի ամուսնությամբ է երկիր կառուցվում»: Աննային  սպասվում էր եվրոպական երկրներից մեկում կրել թագուհու թագ: Սակայն Աստծո կամքը նրա համար այլ ճանապարհ էր պատրաստել…Իշխան Վլադիմիրը, ով Ռուսաստանի միանձնյա  կառավարիչը դարձավ  980 թվից, Բարսեղ Երկրորդ կայսեր ներպետական ապստամբությունը ճնշելու օգնության կանչին ի պատասխան պահանջեց Աննայի ձեռքը: Չնայած Վլադիմիրի ցանկության անընդունելիությանը, որին նպաստում էր նաեւ նրա հեթանոս լինելը, այնուամենայնիվ կայսրը համաձայնվում է կնության տալ Աննային եւ ռուսական դրուժինաների օգնությամբ ճնշում է ապստամբությունը: Հաղթանակից հետո կայսրը չէր շտապում կատարել իր խոստումը, քանի որ Աննայի ձեռքը խնդրում էր նաեւ Բուլղարիայի թագավորը: Վլադիմիրը, զգալով այդ խորամանկությունը, արշավի է դուրս գալիս եւ շրջափակում Խերսոնես քաղաքը, որը ռուսները անվանում էին Կորսուն: Այն գրավելուց հետո միայն Բարսեղ Երկրորդը կնության տվեց Աննային միայն մի պայմանով.«Եվ Խերսոնեսից Վլադիմիրը դեսպաններ ուղարկեց «վասիլեւս» եղբայրների մոտ հետեւյալ գրությամբ. «Եթե Աննային չտաք ինձ, ապա ես ձեր մայրաքաղաքի հետ կվարվեմ այն կերպ, ինչպես վարվեցի այս քաղաքի հետ»: Եւ այսպիսի պատասխան եկավ իշխանին. «Եթե կընդունես խաչը եւ կլինես մեր հավատակիցը, կտանք մեր քրոջը: Իսկ եթե կմնաս հեթանոս, ապա ավելի լավ է ընկնենք մարտի դաշտում, քան թե մեր հոգիները դատապարտենք հավերժական տանջանքների»: «Իմ սրտին հաճելի է ձեր ուղղափառ հավատը  եւ ձեր վանականները թող Աննայի հետ գան, կնքեն եւ ինձ, եւ իմ ժաղովրդին»:
Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Երկրաչափություն Ինքնաստուգում

1. Եթե հարթության վրա գտնվող երկու ուղիղներ ուղղահայաց են նույն ուղղին, ապա դրանք զուգահեռ են:   

2.Եթե երկու ուղիղներ զուգահեռ են, ապա երրորդ ուղղով հատվելիս խաչադիր անկյունները հավասար են:

3.Եթե երկու ուղիղներ երրորդով հատելիս խաչադիր անկյունները հավասար են, ապա ուղիղները զուգահեռ են:

Առաջատար
Posted in English 7

English self check

1.Complete the dialogue with the past simple from of be.

A:You weren’t at school yesterday afternoon. Where where you?

B:I was at home. There was a football match on television.

A:Where it a good match?

B:No, it were! All the players were awful

2.Complete the sentences.Use the past simple from of the verbs.

1.In 1950,there were (be)199,854 people at the World Cup Final between Brazil and Uruguay in Rio de Janeiro. They saw (see) a great match-but Brazil didn’t win.

2.The Swedish athlete Oskar Gomar Swann became (become) famous when he won (win) a silver medal in shooting at the Olympic Games in Antwerp in 1920.He was (be) 72 years old.

3.At the 1984 Olympic Games in Los Angeles,Carl Lewis won (win) four gold medals.

4.In the first round of the long jump,Lewis jumped 8.54 metres.After that,he stopped.Nobody cam beat me, he said (say).

5.I went (go) to the cinema last ,but i didn’t enjoy the film very much.

6.What did James say to you yesterday?

He didn’t say anything.

7.Did you see Alice last night?

No,i didn’t see Alice,but i saw Jenny.

8.Where did you go last summer?

We went to New York.But we didn’t go up the Empire State Building.

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Հայեց լեզու թարգմանչական աշխատանք

По тракту зимнему в рождественский мороз
Карета ехала, в ней барин мёрз…
Медвежья шапка, шубы-соболя,
С лакея — валенки… и всё это — зазря;
 
Окоченели ноги, сизый нос поник…
А за окошком кланялся мужик.
Лохмотья прикрывали наготу…
Опешил наш мерзляк, узрев картину ту!
 
«Скажи-ка мне, любезный, — крикнул «сизый нос», —
Как ты не мёрзнешь в этакий мороз?
Или не верить мне глазам своим,
Что ты стоишь передо мной почти нагим?!»
 
Бедняк ответил скромно, правды не тая:
«Чтоб не замёрзнуть, поступай, как я —
Всё своё именье* я надеть сумел,
Ты же, к сожаленью, знать, не всё надел!»

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ձմեռային մայրուղու երկայնքով Սուրբ Ծննդյան ցրտահարության մեջ
Կառքը քշեց, վարպետը մրսում էր դրա մեջ…
Արջի գլխարկ, մուշտակ մորթյա բաճկոններ,
ոտնաթաթի կոշիկ, և այս ամենն իզուր է:

Ոտքերը կոշտացել էին, կապույտ-մոխրագույն քիթը կախ…
Իսկ պատուհանից դուրս մի մարդ խոնարհվում էր:
Լաթերը ծածկեցին մերկությունը…
Մեր ցրտահարությունը ապշեց, երբ նա տեսավ այդ նկարը։

«Ասա ինձ, սիրելիս», — գոռաց «մոխրագույն քիթը», —
ինչպե՞ս չես սառչում այդպիսի սառնամանիքի մեջ:
Կամ մի հավատացեք իմ աչքերին,
ի՞նչ եք գրեթե մերկ կանգնած իմ դիմաց։

Խեղճը համեստորեն պատասխանեց՝ չթաքցնելով ճշմարտությունը.
«Որպեսզի չսառես, արա այնպես, ինչպես ես եմ անում,
ես կարողացա հագնել իմ ամբողջ
ունեցվածքը, բայց, ցավոք, գիտես, դու ամեն ինչ չես հագցրել»:

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Ծաղկավոր բույսեր

Դրանք կենդանի էակների գոյության հիմքն են և կարևոր դեր են խաղում մթնոլորտի գազային ռեժիմի կարգավորման, հողի քիմիզմի, երկրի մակերևույթի ռելիեֆի ձևավորման, քարածխի առաջացման գործընթացներում։ Ծաղկավոր բույսերի նշանակությունը շատ մեծ է մարդու տնտեսական կյանքում, տասնյակ հազար տեսակներ կիրառվում են գյուղատնտեսության և արդյունաբերության տարբեր բնագավառներում, երկրի ժողովրդական տնտեսության զարգացման հիմնական ֆոնդերից են։

Ծաղիկն առաջինն է ի հայտ գալիս այս տիպի բույսերում և ապահովում խաչաձև փոշոտումը։ Ծաղկավոր բույսերին բնորոշ է կրկնակի բեղմնավորումըտրիպլոիդ էնդոսպերմը։ Ծաղկավոր բույսերի առանձնահատկություններից է վարսանդի առկայությունը, որն առաջացել է ծայրերով միաձուլված մեկ կամ մի քանի պտղատերևներից, որոնց ներսում զարգանում են սերմնասկզբնակները։ Բեղմնավորումից հետո սերմնարանը վեր է ածվում պտղի, իսկ սերմնասկզբնակը՝ սերմի։ Այսպիսով, սաղմը և սերմը զարգանում են սերմնարանի և պտղի պաշտպանության ներքո։ Այստեղից՝ «ծածկասերմեր» անվանումը։ Վարսանդի առաջացման հետ սերմնասկզբնակի կառուցվածքն ավելի է պարզացել, փոքրացել են չափերը, նվազել է ինտեգումենտների թիվը, իսկ սերմնասկզբնակների թիվն աճելով՝ երբեմն կարող է հասնել մի քանի տասնյակ հազարի։

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Մարմինների փոխազդեցությունը:Մարմնի զանգված:Ֆիզիկա

Ծանոթանալ՝թեման.Մարմինների փոխազդեցությունը:Մարմնի զանգված:

1.Շրջապատից մեկուսացված մարմինը կփոխի իր արագությունը,թե ոչ:

Մարմինը կպահպանի իր դադարի վիճակը կամ ուղղագիծ հավասարաչափ շարժումը։ 

2.Բերել մարմինների փոխազդեցության օրինակներ

Եթե որկու սայլակներ թիթեղով իրար միացնենք և թիթեղը այրենք, երկու սայլակներն էլ կփոխազդեն։

3.Մարմնի որ հատկությունն է կոչվում իներտություն։

Արագությունը ակնթարթորեն չփոխելու հատկությունը անվանում են իրենտություն։

4.Որ մեծությունն են անվանում մարմնի զանգված

Զանգվածը մարմնի իներտության քանակական չափն է։

5.Ինչպես կարելի է չափել մարմնի զանգվածը

Չափել մարմնի զանգվածը նշանակում է այն համեմատել չափման տրված միավորի հետ։ 

6.Ինչ միավորներով է արտահայտվում զանգվածը

Զանգվածը արտահայտվում է տոննաով, ցենտներով, կիլոգրամով, գրամով և այլն։

7.Ինչն է զանգվածի չափանմուշը միավորների ՄՀ-ում

ա.ծանոթացում զանգվածի չափման գործիքների հետ

բ.ծանոթացում կշռման կանոններին

գ. տարբեր մարմինների զանգվածների որոշումը լծակավոր կշեռքի և կշռաքարերի միջոցով

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Աշխարհագրություն

 • Ի՞նչ տարբերություն կա բնական ռեսուրսների և բնական պայմանների միջև:
  Բնական պայմանն դա տարածքներնն են, որտեղ մարդիկ ապրում են և չէն օգտվում բնությունից, իսկ բնական ռեսուրսը՝ բնությունից ստացած այն տարրն է, որ օգտագործվում է տնտեսության մեջ:

 • Կարո՞ղ է բնական պայմանը ժամանակի ընթացքում դառնալ բնական ռեսուրս, բերել օրինականեր:
  Այո իհարկե: Օրինակ` եթե դու գնում ես ձկնորսության դու ստեղծում ես քեզ համար բնական պայման, բայց դու պետք է ձուկը խորովես այսինքն պետք է կրակ վառես , իսկ կրավ վառելու համար պետք է փայտ որը դու վերձնում ես բնությունից: 

 • Նշեք հինգ սպառվող չվերականգնվող ռեսուրս և հինգ սպառվող վերականգնվող ռեսուրս:
  Սպառվող չվերականգնվող ռեսուրս- նավթ, մետաղ, պղինձ, հանքաքար, ոսկի:
  Սպառվող վերականգնվող ռեսուրս`-ջուր, անտառ, կենդանական ռեսուրսներ, ծառ, ծաղիկ:

 • Նշեք հինգ ռեսուրս, որոնց սպառվելու դեպքում կարելի է փոխարինել այլ ռեսուրսով: փայտ, գազ, ավազ, նավթ, քար:
Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Կենսաբանություն նոյեմբեր ամսվա ամփոփում

1)Ներկայացնել պտերների
տարածվածությունը բնության մեջ։

Պտերներ, բարձրակարգ սպորավոր բույսերի բաժին, միջանկյալ ցեղ է գրավում ռինիոֆիտների և մերկասերմերի միջև։

Ռինիոֆիտներից պտերները տարբերվում են գլխավորապես արմատների ու տերևների առկայությամբ, իսկ մերկասերմերից՝ սերմերի բացակայությամբ։ Առաջացել են ռինիոֆիտներից։

2)Ներկայացնել պտերների կառուցվածքը։ը։

3)Ինչպես են բազմանում պտերանմանները։

Սպորավոր բույսերի շարքում մամուռներին հաջորդող բարձրակարգ բույսերի բաժինը ներկայացնում են պտերանմանները, որոնք ընդգրկում են մոտ 10.000 տեսակ: Պտերանմաններին են պատկանում պտերները, ձիաձետերը և գետնամուշկերը: 

4)Ներկայացնել մերկասերմ բույսերի կառուցվածքը։

Սերմնավոր բույսերի շարքին են դասվում մերկասերմերը և ծածկասերմերը:

Մերկասերմերը բացառապես ցամաքային, մշտադալար, հազվադեպ տերևաթափ ծառեր են, թփեր կամ լիանաներ: Ունեն արմատներ, բուն, ցողուններ, և տերևներ, բազմանում և տարածվում են սերմերի միջոցով: Ի տարբերություն սպորների` սերմերն ունեն սննդանյութերի պաշար, իսկ ապագա բույսի սաղմը, որը գտնվում է սերմի ներսում, լավ պաշտպանված է արտաքին անբարենպաստ պայմաններից: Մերկասերմ բույսերի սերմերը բաց նստած են իգական կոների թեփուկների մակերևույթին:

Ժամանակակից մերկասերմերի մեծամասնությունը մշտադալար փշատերև տեսակներ են` ծառեր, հազվադեպ՝ թփեր: Տերևները փշանման կամ թեփուկանման են: Փշատերևայինների բնափայտի մեջ բացակայում են իսկական անոթները: Դա է պատճառը, որ ջուրը չի կարող շարժվել մեծ արագությամμ, ինչպես ծաղկավոր բույսերում: Ջրի գոլորշիացումը փոքր ացնելու համար տերևները վերածվել են փշերի:

Բոլոր փշատերևայինների մոտ առաջանում է խեժ: Խեժի անջատումն, անկասկած, օգտավետ է ծառի համար, քանի որ այն վերականգնում է բնի վնասված մասերը:

Փշատերևայիններն առաջացնում են արական և իգական կոներ: Փշատերև բույսեր են եղևնին, սոճին, կվենին, մայրին, գիհին, նոճին և այլն

5)Ինչպե՞ս են բազմանում մերկասերմ բույսերը։

Ունեն արմատներ, բուն, ցողուններ, և տերևներ, բազմանում և տարածվում են սերմերի միջոցով

7)Ներկայացնել ծաղկավոր բույսերի ընդհանուր բնութագիրը և կառուցվածքը

Բույսերը կազմում են մոլորակը բնակեցնող կենդանի օրգանիզմների կենսազանգվածի մոտ 95 %-ը: Նրանք տարածված են ամենուր և հանդիսանում են օրգանական նյութերի հիմնական արտադրողները: Բույսերն ունեն կարևոր և ընդհանրական առանձնահատկություններ:

8)Ծաղկավոր բույսերի բազմացում։

Ինչպես արդեն գիտեք, ծածկասերմ կամ ծաղկավոր բույսերը հանդիսանում են երկրագնդի վրա առկա ժամանակակից կատարյալ բուսատեսակները: Ծաղկավոր բույսերի կատարելագործման, տարածման և գերակշռության ձեռք բերման գործում կարևոր դեր է ունեցել բազմացման ձևերի զարգացումը:

9)Ծաղկավոր բույսերի ծաղկի կառուցվածքը

Ծաղիկները չափազանց բազմազան են իրենց չափերով, ձևերով, գույներով, սակայն բոլորն էլ ունեն կառուցվածքի միասնական հատկանիշներ:

Ծաղիկը զարգանում է ծաղկակոթի վրա և լայնանում է ծաղկակալում, որն իր վրա կրում է ծաղկի մնացած մասերը:

Մանր կանաչ տերևներից՝ բաժակաթերթիկներից, ձևավորվում է բաժակը, իսկ վառ և գունավոր պսակաթերթիկներից՝ պսակը:

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Երկրաչափություն

235.

Նշանակենք խաչադիր անկյունը x-ով

2x = 240
x = 240:2
x = 120
180 – 120 = 60^
Պատ․՝ 60^:

236.a և c

237.

ա) <2 = 150^
<2 = <3(հակադիր) = 150^

<5 = 180 – <3(միակողմանի) = 180 – 150^ = 30^
<5 = <4(խաչադիր) = 30^
<5 = <1(համապատասխան) = 30^
<5 = <8(հակադիր) = 30^

բ) 2x + 70 = 180
2x = 180 – 70

2x = 110
x = 110:2
x = 55

<1 = <4(հակադիր) = <5(խաչադիր) = <8(հակադիր) = 55^
<2 = <3(հակադիր) = <6(խաչադիր) = <7(հակադիր) = 180^ – 55^ = 125^


Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Պատմություն

Առաջադրանք 1

Առաջադրանք 1

Կարոլինգների կայսրությունը/  Համաշխարհային պատմություն/

Ներկայացրու Մերովինգների, Կարոլինգների արքայատոհմերի հիմնադիրներին:

Կարոլինգներ  թագավորական և կայսերական դինաստիա Ֆրանկական պետությունում։ Անվանումը Կառլոս Մեծի անունից է։ Կարոլինգների դինաստիան հաջորդել է Մերովինգներինև թագավորել մինչե X դար։ Կարոլինգներն հզորության գագաթնակետին հասան Կարլոս Մեծի օրոք, որն իրեն ենթարկեց գրեթե ամբողջ Արևմտյան Եվրոպան։ Նրան հաջորդեց որդին՝ Լյուդովիկոս Բարեպաշտը։ 843 թվականի Վերդենի պայմանագրով կայսրությունը բաժանվեց Լյուդովիկոս Բարեպաշտի որդիների՝ Լոթարի, Լյուդովիկոս Գերմանացու և Կարլոս ճաղատի միջև։

Առաջադրանք 1

Առաջադրանք 1

Պատմիր Քլոդվիգ 1-ինի, Փարիզ քաղաքի  մասին/գրավոր/

Քլոդվիգ 1-ը ծնվել է 466 թվականին: Նա  եղել է ֆրանկների թագավոր 481 թվականից: 486 թվականին նվաճեց վերջին հռոմեական տիրույթը Գալիայում, որով սկզբնավորվեց ֆրանկական պետության կազմավորումը։ Նվաճեց նաև ալեմանների հողերի մեծ մասը , Հարավային Գալիայից քշեց վեստգոթերին։ 496 թվականին Քլոդվիգ I-ն ընդունեց քրիստոնեություն ուղղափառ ձևով, որը նպաստեց նրա իշխանության ամրապնդմանը և ապահովեց հոգևորականության ու գալլա-հռոմեական բնակչության բարյացակամ վերաբերմունքը։ Նստավայրը դարձրեց Փարիզը։ Քլոդվիգ I-ը ամրապնդեց թագավորական իշխանությունը և այն դարձրեց ժառանգական։ Քլոդվիգը կարգադրեց գրի առնել սալիական ֆրանկների սովորույթային իրավանորմերը, որի արդյունքում կազմվեց Սալիական դատաստանագիրքը։ Դրանով բնակչությունը բաժանվում էր ֆրանկների և տեղաբնիկների։ Տեղական բնակչությանն էլ բաժանում էր երեք խավի՝ խոշոր հողատերեր, մանր հողատերեր և հողազուրկ մարդիկ։

Բնութագրիր Կառլոս Մեծին,նրա գործունեությունը, հայոց արքաներից ում ես նմանեցնում, հիմնավորիր պատասխանդ:  /գրավոր/

Կառլոս I Մեծը (747թ. ապրիլի 2 – 814թ. հունվարի 28) ֆրանկների արքան էր 768թ.-ից, լանգոբարդների արքան՝ 774թ.-ից, Բավարիայի դուքսը՝ 788թ.-ից, Արևմուտքի կայսրը՝ 800թ.-ից: Պիպին Կարճահասակի ավագ որդին էր: Նրա անունով Պիպինների հարստությունը սկսվել է կոչվել Կարոլինգյան: Կառլոսը «Մեծ» է հորջորջվել դեռևս կենդանության օրոք:

Կառլոս Մեծը պատմության մեջ նշանավոր միապետներից մեկն է: Գահակալության վերջին տարիներին նրա իշխանությունը տարածվում էր ամբողջ Կենտրոնական և Արևմտյան Եվրոպայի վրա`   Հյուսիսային ծովից մինչև Միջերկրական և Ատլանտյան օվկիանոսից մինչև Ադրիատիկ ծովի արևելյան ափը:

800px-Empire_carolingien_768-811

Բնութագրիր Կառլոս Մեծին,նրա գործունեությունը, հայոց արքաներից ում ես նմանեցնում, հիմնավորիր պատասխանդ:  /գրավոր/

Ես նմանեցնում եմ Տիգրան Մեծին,որովհետև նա Տիգրան մեծին նման էր,իր խիզախությամբ։

Կառլոս Մեծի նվաճումները

 774 թվականին նվաճել է լանգոբարդների թագավորությունը հյուսիսային Իտալիայում։ 778 թվականին արշավել է Իսպանիայի մավրերի դեմ և պարտություն կրել։ 778 թվականին գրավել է Բավարիան790-ական թվականներին՝ ավարների իշխանության մնացած տարածքները։ 800 թվականին Հռոմի պապ Լևոն III-ը Կարլ Մեծին թագադրել է հռոմեացիների կայսր։ Մահացել է 814 թվականին։ Նրան հաջորդել է որդին՝ Լյուդովիկոս I Բարեպաշտ։

800px-Empire_carolingien_768-811
Առաջատար
Posted in Նախագծեր

русски

49. Заполните таблицу:      

Ячто делаю?завтракаю, обедаю, ужинаю, думаю, разговариваю   (I)
Тычто делаешь?завтракаешъ, обедаешъ, ужинаешъ, думаешъ, разговариваешъ   
Ончто делает?    завтракает, обедает, ужинает, думает, разговаривает   
Оначто делает?    завтракает, обедает, ужинает, думает, разговаривает   
Мычто делаем?завтракаем, обедаем, ужинаем, думаем, разговариваем   
Вычто делаете?Завтракаете, обедаете, ужинаете, думаете, разговариваете  
Оничто делают?завтракают, обедают, ужинают, думают, разговаривают   

50. Заполните таблицу:      

Ячто делаю?говорю, ем,  люблю, смотрю, учу  (II)
Тычто делаешь?говорешь, ем,  любишь, смотришь, учу  
Ончто делает?   говорет, ем,  любит, смотрит, учу  
Оначто делает?    говорет, ем,  любит, смотрит, учу  
Мычто делаем?говорем, ем,  любим, смотрим, учу  
Вычто делаете?говорете, ем,  любите, смотрите, учуте
Оничто делают?говорют, ем,  люблют, смотрют, учу  

53. Допишите окончания:

А) Говорить, отдыхать, любить, думать

ЯГоворюОтдыхаюЛюблюДумаю
ТыГоворишОтдыхаишЛюбишДумаеш
Он, она (оно)ГоворитОтдыхаитЛюбитДумает
МыГоворимОтдыхаимЛюбимДумаем
ВыГоворитеОтдыхамтеЛюбмтеДумамте
ОниГовор…Отдыха…Люб…Дума…
Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Հայոց լեզու

 • Կարդա’լ բանաստեղծությունները, ընտրել մեկը
 • Ընտրած բանաստեղծությունից դո’ւրս գրել անծանոթ բառերը, բառարանի օգնությամբ բացատրել
 • Գրավոր վերլուծե’լ բանաստեղծությունը
 • Մշուշոտ ձոր մասուր է թափվում: Այնքան շատ մասուր է թափվել, որ առուն դարձել է կարմիր գույնի և մասուրները աշխույժ շարժվում են բարի ու անուշ առվի մեջ: Նա մեծ ուժով կպնում է քարին և մեծ ուժով ցատկում դեն: Սիրելի կինը կուժը ձեռքին եկել է ջրի և առուն չի կարողանում լռել հմայնքից և շարունակում է մասուրները տանել առաջ:
 • Համո Սահյանը շատ է սիրում նկարագրել բնություն և այս բանաստեղծության մեջ նա ևս նկարագրում է բնությունը (Առուն մասուր է տանում, Կարմիր սարսուռ է տանում,
 • Ի~նչ էլ աշխույժ է): Բանաստեղծությամ մեջ Համո Սահյանը մարդը ներկայացվացնում է որպես առու և ասում է, թե որքան բարի և հասկանալի է: 

Համո Սահյան

* * *

Ժայռից մասուր է կաթում,
Կարմիր սարսուռ է կաթում,
Ձորում մշուշ է:

Առուն մասուր է տանում,
Կարմիր սարսուռ է տանում,
Ի~նչ էլ աշխույժ է:

Առուն բարի է այնպես,
Հասկանալի է այնպես,
Այնպես անուշ է:

Նա երկնչում է քարից,
Բայց երբ թռչում է քարից,
Ահռելի ուժ է:

Առուն ինչպես կլռի,
Սերս եկել է ջրի,
Ձեռքինը կուժ է:

Առուն մասուր է տանում,
Կարմիր սարսուռ է տանում,
Աշուն է, ուշ է:

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Հայոց լեզու գործնական քերականություն

1․ Խաղալիք, ընկեր, տուն, աղջիկ բառերը հոլովի´ր:

Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)-խաղալիք

Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞)-խաղալիքի

Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն)-խաղալիքին

Բացառական (ումի՞ց, ինչի՞ց)-խաղալիքից

Գործիական (ումո՞վ, ինչո՞վ)-խաղալիքով

Ներգոյական (ո՞ւմ մեջ, ինչո՞ւմ, ինչի՞ մեջ)-խաղալիքի մեջ,

2. Տրված բառազույգերի բաղադրիչները տեղափոխելով՝ ստացի՛ր նոր բարդ բառեր: Տրված և ստացված բառերն արմատների միջոցով բացատրի՛ր:

Օրինակ՝

ամփոփաթերթ, ծաղկագիր — ամփոփագիր, ծաղկաթերթ:

Ծովասուն, ձեռնամարտ — ձեռնասուն , ծովամարդ

Բևեռախույզ, երկրամերձ — բևերամերձ , երկրախույզ

Ձկնակեր, մարդավաճառ — մարդակեր , ձկնաճառ

3. Ընդգծված բառակապակցությունները փոխարինի՛ր ածանցավոր բառերով:

Պոչ ունեցող մի կենդանի էր գալիս:

Պոչ ունեցող-պոչավոր

Չգիտեի, որ այդքան զորություն ունեցող հսկա ես:

զորություն ունեցող-զորավոր

Այդտեղ որսորդները երկու ոտք ունեցող զարմանալի կենդանի են տեսել:

երկու ոտք ունեցող-երկոտանի

Երկրորդ անգամ հայտնվողը նույն ձին չէր, սրա պոչը մի քիչ երկար էր, գույնն էլ՝ մի քիչ դեղին:

մի քիչ երկար էր-երկարոտ

մի քիչ դեղին-դեղնոտ

Իբրև հայր՝ խրատում էր ու համոզում, որ ներող լինի:

Իբրև հայր-հայրաբար

Որպես մտերիմ՝ հորդորում էր, որ մի օր էլ տանը մնա:

Որպես մտերիմ-մտերմաբար

Եղբոր նման օգնում է ու հետևում, որ վատ բան չանես:

Եղբոր նման-եղբայրաբար

Թշնամու նման եք խոսում:

Թշնամու նման-թշնամաբար

Հարցը իր (յուր) ձևով լուծեց ու գնաց:

Յուր-յուրովի

4․Փակագծերում տրվածներից ընտրեք ճիշտ տարբերակը:
Նվագել (ջութակի վրա, ջութակ), կռվել (թշնամու դեմ, հետ), վերաբերել (հարցին, հարցի մասին), վատ վերաբերվել (ընկերոջը, ընկերոջ հետ), անհանգստանալ (կատարվածով, կատարվածից), մասնակցել (մրցույթին, մրցույթում), հաղթել (մրցույթում, մրցույթին), կասկածել (ընկերոջը, ընկերոջ վրա), համաձայն լինել (առաջարկին, առաջարկի հետ):

5․ Տեքստը վերականգնի՛ր նախադասությունները վերադասավորելով:

Այդ քարայրներից ամենամեծը ենթադրաբար հարյուր խորանարդ մետր տարածություն է գրավում: Ռուս տիեզերագնացներն այդ մասին երբեք չեն նշում, և պարզ չէ` չե՞ն տեսել, թե՞ պարզապես «դրա մասին չի կարելի խոսել»: Դեռես 60-ական թվականների սկգբին աստղագետ Կ. Սագանը հայտնեց, որ Լուսնի մակերևույթին հսկայական  քարայրներ կան: Եթե Երկրին մոտեցած կամ Երկրի վրա իջած «թոչող ափսեները» հազարավոր մարդիկ տեսնում են, Լուսնի վրա իջած ՉԹՕ-ների մասին միայն աստղանավորդներն ու տիեզերագնացները կարող են վկայել: Ինչ վերաբերում է ամերիկացիներին, մամուլն այնքան է գրել, որ դժվար է որոշել, թե ո՛րն է ճշմարտությունը: Այնտեղ կյանքի համար բարենպաստ պայմաններ կարող եե լինել: Լուսնի հետ կապված առեղծվածները բազմաթիվ են:

Դեռես 60-ական թվականների սկգբին աստղագետ Կ. Սագանը (ենթակա) հայտնեց (ստորոգյալ), որ Լուսնի մակերևույթին հսկայական  քարայրներ (ենթակա) կան (ստորոգյալ): Այդ քարայրներից ամենամեծը (ենթակա) ենթադրաբար հարյուր խորանարդ մետր տարածություն է գրավում (ստորոգյալ): Այնտեղ կյանքի համար բարենպաստ պայմաններ (ենթակա) կարող են լինել (ստորոգյալ): Լուսնի հետ կապված առեղծվածները (ենթակա) բազմաթիվ են (ստորոգյալ): Եթե Երկրին մոտեցած կամ Երկրի վրա իջած «թռչող ափսեները» հազարավոր մարդիկ տեսնում են, Լուսնի վրա իջած ՉԹՕ-ների մասին միայն աստղանավորդներն ու տիեզերագնացները կարող են վկայել: Ինչ վերաբերում է ամերիկացիներին, մամուլն այնքան է գրել, որ դժվար է որոշել, թե ո՛րն է ճշմարտությունը:

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Քիմիա Մոլեկուլ

Սովորել՝ Մոլեկուլ։Քիմիական բանաձև թեման։

Էջ 66-70

Պատասխանել հարցերին


1.Սահմանե՛ք քիմիական բանաձև հասկացությունը։


Քիմիական բանաձևը նյութի բաղադրության պայմանական գրառումն է քիմիական տարրերի նշանների և ինդեքսների միջոցով:


2.Ի՞նչ է ինդեքսը,և ե՞րբ է այն օգտագործվում։


Թիվը, որը բանաձևում գրվում է քիմիական նշանից ներքև և աջ(Cl2), անվանվում է ինդեքս (երբ ինդեքսը հավասար է 1-ի, այդ դեպքում չի գրվում):


3.Ի՞նչ տեղեկություն է 《հաղորդում》քիմիական բանաձևը նյութի վերաբերյալ։
Քիմիական բանաձևը ցույց է տալիս.


ա) նյութի անվանումը,
բ) այդ նյութի մեկ մոլեկուլը,
գ) նյութի որակական բաղադրությունը- ո՞ր տարրերի ատոմներից է կազմված տվյալ նյութը,
դ) նյութի քանակական բաղադրությունը-ի՞նչ զանգվածային հարաբերությամբ են տարրերը միացած:


4.Լրացրե՛ք բաց թողած բառը:

Մոլեկուլը նյութի այն ամենափոքր մասնիկն է,որը պահպանում է տվյալ նյութի հիմնական քիմիական հատկությունները։


5.Կարդացե՛ք քիմիական բանաձևերն ու շարադրե՛ք դրանցից ստացված տեղեկությունները.


ա) CuO-1-Պղինձ(Կուպրում) և 1 -Թթվածին
բ)NaOH- 1-Նատրիում, 1-Թթվածին, 1-Ջրածին
գ) LIH-1-Լիթիում, 1-Ջրածին
դ)SiO2— 1-Սիլիթիում, 2-Թթվածին


6.Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձևերը ,եթե հայտնի է , որ դրաց բաղադրության մեջ առկա են.


ա) կալիումի երկու ատոմ և ծծմբի մեկ ատոմ -Ca2S
բ)ածխածնի ու թթվածնի մեկական ատոմ-CO

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Հայոց լեզու

Լրացուցիչ աշխատանք

Աշնան մեղեդի

Աշուն է, անձրև… Ստվերներն անձև
Դողում են դանդաղ… Պաղ, միապաղաղ
Անձրև՜ ու անձրև …
Սիրտըս տանջում Է ինչ-որ անուրախ
Անհանգստություն…
Սպասիր, լսիր, ես չեմ կամենում
Անցած լույսերից, անցած հույզերից
Տառապել կրկին.
Նայիր, ա՜խ, նայիր, ցավում է նորից
Իմ հիվանդ հոգին…
Անձրև է, աշուն… Ինչո՞ւ ես հիշում,
Հեռացած ընկեր, մոռացած ընկեր,
Ինչո՞ւ ես հիշում.
Դու այնտեղ էիր, այն աղմկահեր
Կյանքի մշուշում…
Դու կյա՛նքն ես տեսել, դու կյա՛նքն ես հիշում —
Ոսկե տեսիլնե՜ր, անուրջների լո՜ւյս…
Ես ցուրտ մշուշում.
Իմ հոգու համար չկա արշալույս —
Անձրև՜ է, աշո՜ւն…

Առաջադրանքներ

Շատ վարժ կարդալ սովորիր բանաստեղծությունը։

1․ Բանաստեղծությունից առանձնացրո՛ւ․

ա․ բնության նկարագրությունները

Աշուն է, անձրև,

Անձրև՜ ու անձրև …
Անձրև է, աշուն…

Ես ցուրտ մշուշում.

Սիրտըս տանջում Է ինչ-որ անուրախ
Անհանգստություն…

բ․ հերոսի տրամադրությունը, զգացողությունը

2․ Գտի՛ր այն պատկերը, որի մեջ, քո կարծիքով, խտացված է հերոսի հոգեվիճակը։

Անցած լույսերից, անցած հույզերից
Տառապել կրկին.

3 Բնութագրի՛ր քնարական հերոսին (ստեղծագործության հերոսին)։

անուրախ անհանգստացած

4․ Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր։

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Գործնական քերականություն

Եզակի թիվ հոգնակի թիվ

Առաջին դեմք ես, ինքս մենք, ինքներս

Երկրորդ դեմք դու, ինքդ դուք, ինքներդ

Երրորդ դեմք նա, ինքը նրանք, իրենք

 Ե զ ա կ ի  թիվ  Հ ո գ ն ա կ ի թիվ  
 Առաջին դեմք  Երկրորդ դեմքԵրրորդ դեմքԱռաջին դեմք  Երկրորդ դեմքԵրրորդ դեմք
Ուղղ.ես, ինքս դու, ինքդնա, ինքըմենք, ինքներսդուք, ինքներդնրանք, իրենք
Սեռ.իմ  քո նրա, իրմերձեր  նրանց, իրենց
Տր.ինձ քեզ նրան, իրենմեզձեզնրանց, իրենց
Հայց.ինձքեզնրան, իրենմեզձեզնրանց, իրենց
Բաց.ինձնից, ինձանիցքեզնից, քեզանիցնրանից, իրենիցմեզնից, մեզանիցձեզնից, ձեզանիցնրանցից, իրենցից
Գործ. ինձնով, ինձանով  քեզնով, քեզանովնրանով, իրենովմեզնով, մեզանովձեզնով, ձեզանովնրանցով, իրենցով
Ներգ ինձնում, ինձանումքեզնում, քեզանումնրանում, իրենումմեզնում, մեզանումձեզնում, ձեզանումնրանցում, իրենցում

Տեքստից դո՛ւրս գրիր անձնական դերանունները՝ գրելով դեմքը, թիվը, հոլովը։

Ավ․ Իսահակյան «Եղնիկը»

— «Մի անգամ իմ բարեկամ մի որսորդ մեր հանդի անտառուտ սարերից մի եղնիկ նվեր բերեց երեխաներիս համար»:

— Այսպես սկսեց ընկերս աշնանային մի երեկո, երբ նստած միասին նրա պատշգամբում, հիացած նայում էինք հեքիաթական վերջալույսով վարվռուն սարերին, որոնց վրա մակաղած հոտերի նման մեղմորեն հանգչում էին ոսկեգեղմ անտառները:

— «Այդ մի մատաղ ու խարտյաշ եղնիկ էր, խորունկ, սև ու ջինջ աչքերով, որ ծածկվում էին երկայն, նուրբ թարթիչների տակ:

— Կամաց-կամաց մեր վրա սովորեց նա. էլ չէր փախչում, չէր վախենում մեզնից. մանավանդ շա՜տ մտերմացել էր երեխաներիս հետ. նրանց հետ միասին վազվզում էր պարտեզում, նրանց հետ ճաշում էր, նրանց հետ քնում:

— Մի բան ինձ շատ էր զարմացնում: Եղնիկը թեև այնպես ընտելացել էր մեզ, սովորել էր մեր տանն ու դռանը, բայց մեկ-մեկ մեզնից թաքուն բարձրանում էր այս պատշգամբը և ուշագրավ, լռիկ նայում էր հեռու` անտառներով փաթաթված սարերին. ականջները լարած խորասույզ լսում էր անտառների խուլ ու անդուլ շառաչը, որ երբեմն ուժեղանում էր, երբեմն բարականում` նայելով հովերի թափին: Նայում էր նա այնպե՜ս անթարթ և այնպե՜ս ինքնամոռաց, որ երբ պատահում էր բարձրանում էի պատշգամբը, ինձ բավական միջոց չէր նկատում և երբ հանկարծ ուշքի էր գալիս` նետի պես ծլկվում էր մոտիցս…

— Արդյոք գիտե՞ր նա, որ ինքը ղողանջուն անտառների ազատ երեխան է եղել, որ մայրը այնտեղ է կաթ տվել իրեն, որ այնտեղ է իր հայրը եղջյուրները խփել կաղնիներին: Արդյոք, գիտե՞ր, որ այդ խուլ շառաչը անուշ-անուշ օրորել է իրեն առաջին անգամ, և ո՞վ գիտե, գուցե, երազներ է բերել իրեն, սիրուն երազներ…

— Խե՜ղճ եղնիկ… Կարոտ` իր սիրած գուրգուրող անտառներից և զանգակ աղբյուրներից, իր խարտյաշ մորից և շնկշնկան հովերի հետ վազող ընկերներից` հիմա տանջվում, տառապում է մեզ մոտ, մտածում էի ես: Եվ այնպես սրտանց ցավակցում էի նրան… Չէ՞ որ նա էլ մեզ պես մտածող և զգայուն հոգի ունի:

— Ես շատ էի հարգում նրան, խնդրեմ չծիծաղես վրաս, այո՛, այնքան, որ երբ նա բարձրանում էր պատշգամբը, հեռացնում էի երեխաներիս, և թողնում էինք նրան մենակ իր ապրումների հետ…

— Երբ գրկում էի նրան, այդ նազելի էակին, և նայում էի լեռնային աղբյուրների նման վճիտ աչուկների մեջ` տեսնում էի այնտեղ մի թախծալի, երազուն կարոտ…

— Մի գիշեր,- մի քամի գիշեր էր,- սարերից անսանձ փչում էր քամին, դուռն ու պատուհանները ծեծում ու ծեծկում: Պարզ լսվում էր, որ այնտեղ, անտառում, դարավոր կաղնիներն ու վայրի ընկուզենիները ճակատում էին հողմի դեմ` աղմկում և գոռում: Եվ քամին բերում էր անընդհատ անտառի այդ լիակուրծք խշշոցն ու մռունչը, ու թվում էր թե` հենց մեր դռան առջև է աղմկահույզ, հողմածեծ անտառը:

— Երեխաներս վախից կուչ էին եկել. մինչդեռ եղնիկը դողում էր մի խենթ սարսուռով: Աչքերը կայծակին էին տալիս: Անթարթ, ամբողջովին լսելիք դառած` ականջ էր դնում նա անտառի հուժկու շառաչին, որ խոսում էր նրա հետ մայրենի լեզվով:

— Անտառը կանչում է նրան, ընկերների ազատ վազքն է տեսնում նա մթին թավուտների մացառուտ ժայռերն ի վեր,- մտածում էի ես:

— Մի փոքր հետո ավելի սաստկացավ քամին` փոթորիկ դառնալու չափ. մեկ էլ աղմուկով բացվեցին լուսամուտի փեղկերը, և մի ուժգին շառաչ միանգամից ներս խուժեց: Եղնիկը հանկարծակի մի ոստումով ցատկեց լուսամուտի գոգը` աչքերը սուզելով շառաչուն խավարի մեջ: Ես իսկույն վրա վազեցի բռնելու նրան, սակայն նա մի ակնթարթի մեջ թռավ լուսամուտից պարտեզը և ծածկվեց խավարների մեջ…

— Դե՛հ, հիմա՛ գնա ու գտիր նրան իր հայրենի անծայր անտառներում…»:

իմ

մեր

նրա 

նա

նրանց 

մեզ

իր

նրան

ես

ինձ

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Բառը, որը կփողի աշխարհը

Ես կարծում եմ, որ այդ բառը խախաղությունն է։Անսահման սիրում եմ խաղաղությունը ։ Ուզում եմ տեսնել ամեն ինչ խաղաղված խաղաղված`մարդկանց,աշխարհին,նույնիսկ երկնքին։Այնպես եմ ուզում,աշխարհը տեսնել խաղաղված,էլ որ չլինեն պատերազմները,վերանան չարիքներն ու աղետները։Ու այս ամենը կախված է ի բանից՝ Խաղաղություն։

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Ինչպե՞ս դարձա սեբաստացի

Երբ ես հինգ տարեկան էի ու պետք է արդեն պատրաստվեի դպրոց գնալուն։Մայրս լսելով Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի մասին,որոշեց որ ես պետք է սովորեմ հենց այդ դպրոցում։Հիշում եմ երբ առաջին անգամ մտա դպրոց,ես չգիտեի,թե ուր եմ եկել,ինչ պիտի անեմ,ինձ համար մի ուրիշ աշխարհ էր։Սակայն հետո հասկացա, որ մենք շատ ճիշտ ընտրություն ենք կատարել,որ ես սովորում եմ ապահով ու օրինակելի դպրոցում։Ես հպարտ եմ, որ սեբաստացի եմ,որովհետև ոչ միայն սովորում եմ,այլև ապրում եմ իմ ընտանիքում։Այստեղ ապրում ենք մեկս մյուսով, կիսում մեր ուրախությունն ու տխրությունը միասին։

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Գործնական քերականություն

Եկե՛ք վերհիշենք

Խոսքում գոյական, ածական, թվական անունները չկրկնելու համար հաճախ դրանք փոխարինվում են անվան դեր կատարող բառերով, այսինքն՝ դերանուններով։ Այլ կերպ ասած՝ դերանուն են կոչվում այն բառերը, որոնք մատնացույց են անում առարկա, հատկանիշ, քանակ կամ որակ՝ առանց դրանք անվանելու։ Դերանունները հանդես են գալիս իրենց ութ տեսակներով, դրանք են` անձնական, ցուցական, փոխադարձ, հարցական, հարաբերական, անորոշ, որոշյալ և ժխտական:

Անձնական դերանունները մատնացույց են անում խոսող, խոսակից կամ մի երրորդ անձ` առանց դրանց անվանելու։

Անձնական դերանուններն են՝ ես, ինքս, մենք, ինքներս, դու, ինքդ, դուք, ինքներդ, նա, ինքը, նրանք, իրենք:

Առաջադրանքներ

1.Տրված դերանուններով (սեռական հոլով) նախադասություններ կազմի՛ր և լրացրո՛ւ նախադասությունը:

Իմ, քո, նրա, իր, մեր, ձեր:
Սեռական հոլովը ցույց է տալիս այն անձը կամ առարկան,…:

Իմ քույրիկը շատ գեղեցիկ է։

Քեզ համար նոր հեծանիվ եմ գնել։

Նրա համար ծաղիկներ եմ հավաքել։

իր մեջ յուրահատուկ մի բան կա։

մեր գործընկերությունը արդեն 10 տարեկան է։

Ձեր զգեստները շատ գեղեցիկ են։

2. Ընդգծված գոյականները և հարցական դերանունները փոխարինի՛ր ես, դու, մենք, դուք դերանունների համապատասխան ձևերով :

Եղբոր խաղալիքն էր ջարդել:

Իմ խաղալիքն էր ջարդել:

Քո խաղալիքն էր ջարդել:

Մեր խաղալիքն էր ջարդել:

Ձեր խաղալիքն էր ջարդել:

Ընկերոջ ճառելն առաջին անգամ էր տեսնում:

Իմ ճառելն առաջին անգամ էր տեսնում:

Քո ճառելն առաջին անգամ էր տեսնում:

Մեր ճառելն առաջին անգամ էր տեսնում:

Ձեր ճառելն առաջին անգամ էր տեսնում:
Հանուն ընկերոջ ամբողջ ամառը մնաց շոգ քաղաքում:

Հանուն ինձ ամբողջ ամառը մնաց շոգ քաղաքում:

Հանուն քեզ ամբողջ ամառը մնաց շոգ քաղաքում:

Հանուն մեզ ամբողջ ամառը մնաց շոգ քաղաքում:

Հանուն ձեզ ամբողջ ամառը մնաց շոգ քաղաքում:
Ո՞ւմ պարտեզն է օր օրի կանաչում ու գեղեցկանում:

Ի՞մ պարտեզն է օր օրի կանաչում ու գեղեցկանում

Քո՞ պարտեզն է օր օրի կանաչում ու գեղեցկանում

Մե՞ր պարտեզն է օր օրի կանաչում ու գեղեցկանում

Ձե՞ր պարտեզն է օր օրի կանաչում ու գեղեցկանում

Հանձնաժողովն ո՞ւմ տվեց մրցանակը:

3.Դերանունների տրված զույգերի մեջ առանձնացրո՛ւ տրական հոլովով դրվածները: Խմբավորի՛ր բառազույգերի մյուս անդամները և դրանք անվանի՛ր:

Իմ, ինձ, ինձնով, ինձնից, իմ մեջ:

քո, քեզ, քեզնով, քեզնից, քեզ մեջ:

նրա, նրան, նրանցով, նրանցից, նրա մեջ:

իր, իրեն, իրենցով, իրենցից, իր մեջ:

մեր, մեզ, մեզնով, մեզնից, մեզ մեջ:

ձեր, ձեզ, ձեզնով, ձեզնից, քեզ մեջ:

4.Հոլովման աղյուսակում գրի՛ր տրված դերաննուների համապատասխան ձևերը և պատասխանի՛ր հարցերին:

Ես, դու, նա, ինքը, մենք, դուք, նրանք, ո՞վ:

Ուղղական (ո՞վ)-Ես, դու, նա, ինքը, մենք, դուք, նրանք, ով
Սեռական (ո՞ւմ)- Իմ, քո, նրա, իրա, մեր, ձեր, , նրանց, ում
Տրական (ո՞ւմ)- Ինձ, քեզ, նրան, մեզ, ձեզ, նրանց, ում
Բացառական(ումի՞ց)- ինձնից, քեզնից, նրանից, մեզնից, ձեզնից, նրանցից, ումից
Գործիական (ումո՞վ)- Ինձնով, քեզնով, նրանով, մեզնով, ձեզնով, նրանցով, ումով
Ներգոյական (ո՞ւմ մեջ) —Իմ մեջ, քո մեջ, նրանում, մեր մեջ, ձեր մեջ, ձեր մեջ, նրանց մեջ, ում մեջ

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Աշխարհագրություն ինքնաստուգում

 • Ի՞նչ եք հասկանում ասելով ՝ ինքնիշխան պետություն։

Ինքնիշխան է այն պետությունը, որն ունի հստակ սահմանված տարածք, որի վրա իրականացնում է ներքին և արտաքին ինքնիշխանություն։

 • Նկարագրե՛լ տարածքային կառուցվածքի ձևերից մեկը։

Ունիտար, Դաշնային, Համադաշնություն

Համադաշնությունը անկախ պետությունների միավորումն է, որոշակի գործողություններ համաձայնեցնելու և իրականացնելու նպատակով։

 • Ի՞նչ  են  բնակչությունը    և  բնակչության բնական շարժը։Նշե՛ք բնակչության վերարտադրության տիպերը։

Բնակչությունը որոշակի տարածքում մշտական բնակություն հաստատած մարդկանց ամբողջությունն է։

 • Ի՞նչ է ցույց տալիս բնակչության խտության ցուցանիշը։

Բնակչության խտությունը տարածքի բնակեցվածության աստիճանն արտահայտող ցուցանիշն է, որը հաշվում են բնակչության թվի և տարածքի հարաբերությամբ։

 • Ի՞նչ է բնակչության միգրացիան և որո՞նք են դրա տեսակները ՝ըստ տարածքի ընդգրկման։

Միգրացիան բնակչության, մարդկանց տեղաշարժն է՝ կապված մշտական կամ ժամանակավոր բնակավայրը փոխելու հետ։ Միգրացիայի տեսակները լինում են ներքին և արտաքին:

 • Թվարկե՜ք միգրացիայի տեսակները,ըստ դրդապատճառների։ Բերե՜լ օրինակներ։

Միգրացիայի տեսակները ըստ դրդապատճառների՝ տնտեսական, քաղաքական, կրոնական, ընտանեկան-կենցաղային, բնական։

 • Թվարկե՛ք․ Երեք խառնածին ռասաները ՝————Մետիս——Մուլադ——Սամբո
 • Երեք  ազգային  կրոններ՝——Բուդայականություն,Քրիստոնեություն,—Մահմեդականություն——————
 • Չորս լեզվաընտանիք ՝——Հնդեվորպական,——————

 • Որո՞նք են քաղաքների բնակչության աճի երեք հիմնական ուղղությունները։

Մեխանիկական,բնական,վերարտադրություն։

 • Ո՞ր պետությունում է ուրբանիզացման մակարդակը կազմում 100%. (0.5 միավոր)
 • ա. Սինգապուր                գ. Ռուսաստան բ. ԱՄՆ                               դ. Հայաստան

 • Ընդգծել միապետությունները. (1 միավոր) Սաուդյան Արաբիա, Օման, Հայաստան, Ֆրանսիա, Իսպանիա, ԱՄՆ, Ճապոնիա, Թուրքիա, Վրաստան, Մեծ Բրիտանիա

 • Ներկայացնե՜լ հողային ռեսուրսների տեղաբաշխման առանձնահատկությունները։
Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Հանրահաշիվ

136.

ա) 2x + 2y=2(x+y)
բ) 6a – 3=3(2a-1)
գ) ax – ab=a(x-b)
դ) 2a + 6ab=2a(1+3b)
ե) a2 + a= a(a+1)
զ) 3×3 – xy2=x(3×2-y2)
է) ax + bx + cx=x(a+b+c)
ը) 5a3+10a2+ 15a=5a(a2+2a+3)]

137.

ա) 2x4x2

բ)4x+24

138.

ա) 2a + 4b=2(a+2b)
բ) ba – b=b(a-1)
գ) 6x – 2=2(3x-1)
դ) yx + 2y=y(x+2)
ե) 3a − 12b=3(a-4b)
զ) 7x − 28xy=7x(1-4y

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Գործնական քերկանություն

Դերանուն

Խոսքում գոյական, ածական, թվական անունները չկրկնելու համար հաճախ դրանք փոխարինվում են անվան դեր կատարող բառերով, այսինքն՝ դերանուններով։ Այլ կերպ ասած՝ դերանուն են կոչվում այն բառերը, որոնք մատնացույց են անում առարկա, հատկանիշ, քանակ կամ որակ՝ առանց դրանք անվանելու։ Դերանունները հանդես են գալիս իրենց ութ տեսակներով, դրանք են` անձնական, ցուցական, փոխադարձ, հարցական, հարաբերական, անորոշ, որոշյալ և ժխտական:

Առաջադրանքներ

 1. Փակագծում տրված գոյականներն ու բայերը համաձայնեցրո՛ւ ընդգծված դերանունների հետ:

Ոչ ոք չիմացավ, թե որտեղի՛ց  հայտնվեց:

Ոչ մեկը չփորձեց հակաճառել, նա այնքա˜ն բարկացած էր:

Բոլոր ճանապարհորդներին մի տեղ տարան :

Բոլորը հրավիրվել էին կիրակի օրվա հավաքին:

Կարծես թե ամբողջ քաղաքը հրապարակ լցվելց:

Ամբողջը դառցավ կրակի բաժին:

2. Փորձի՛ր պատասխանել:

ա) ով ե՛րբ է ասում «ես»,

Երբ,դիմում ենք մեզ

բ) ով ո՛ւմ է ասում «դու»,

Երբ դիմում ենք դիմացինին

գ) ո՛ւմ մասին է ասում «նա»:

Երբ,մարդ գտնվում է մեզանից հեռու կամ օտար երկրում

3. Հարցերին պատասխանի՛ր:

Ո՞ր առարկային ենք ասում «սա», որին՝ «դա», որին՝  «նա»:

Սա-ասում ենք անշունչ առարկաներին։

Դա-ասում ենք անշունչ առարկաներին,երբ նկանի ունենք ինչ որ մի իրի։

Նա-ասում ենք շնչավոր առարկաներին,մարդկանց։

Ո՞ր բաժակի մասին ենք ասում՝ «այս բաժակը», որի մասին՝ «այդ բաժակը», որի մասին՝ «այն բաժակը»:

<<այս բաժակը>>-Երբ բաժակը մեր ձեռքում է,կամ մեզ մոտ է գտնվում։

<<այդ բաժակը>>-Երբ բաժակը մեզնից հեռու է գտնվում կամ գտնվում է ղոսակցի ձեռքում։

<<այն բաժակը>>-Երբ հիշում ենք տվյալ բաժակի մասին։

4. Գտի՛ր տրված բառերի բոլոր նմանությունները (ձևի, իմաստի):

ա) Ես, սա, այս:

բ) Դու, դա, այդ:

գ) Նա, այն:

5. Կետերի փոխարեն գրի՛ր փակագծում տրված մենք անձնական դերանվան համապատասխան ձևերը:

Մեր քաղաքում հիմա շատ բան է փոխվել:
Երկար ժամանակ նա պատմում էր, թե որտե՛ղ է եղել և ինչե՛ր է տեսել:

Հիմա նա մեզանից հեռու է հազարավոր կիլոմետրերով:
Գրում է, թե նա է ապրում ու նա սպասելով է անցկացնում ժամանակը:
Մի  քանի տարի մեր տանը ապրեց:
Տատս մեզնից բողոքում է, բայց առանց մեզ էլ չի դիմանում:

6. Հարցական դերանունները փոխարինի՛ր ես, դու, նա, ինքը, մենք, դուք, նրանք անձնական դերանունների համապատասխան ձևերով:

Ո՞վ եկավ:

Ես եկա,նա եկավ,դու եկար,մենք եկանք,ինքը եկավ,դուք եկաք,նրանք եկան

Ո՞ւմ  պայուսակը:

Իմ պայուսակը,քո պայուսակը,նրա պայուսակը,մեր մայուսակը,իրանց պայուսակը,ձեր պայուսակը,նրանց պայուսակը


Մոտենալ ո՞ւմ :

Մոտենալ ինձ,մոտենալ քեզ,մոտենալ նրան,մոտենալ մեզ,մոտենալ իրեն,մոտենալ ձեզ,մոտենալ նրանց


Հեռանալ ումի՞ց:

Հեռանալ ինձանից,հեռանալ քեզանից,հեռանալ նրանից,հեռանալ մեզանից,հեռանալ իրենից,հեռանալ դեզանից,հեռանալ նրանցից


Հիանալ ումո՞վ:

Հիանալ ինձանով,հիանալ քեզանով,հիանալ նրանով,հիանալ մեզանով,հիանալ իրանով,հիանալ ձեզանով,հիանալ նրանցով։

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Մերկասերմեր

1.Ներկայացնել մերկասերմերի ընթհանուր բնութագիրը։

Հաճախ այս բույսերն աճում են այլ բուսատեսակների կողքին, օրինակ՝ այնպիսի բիոմներում, ինչպիսին է տայգան։ Մերկասերմերի փայտը ներառվում է «փափուկ» տեսակի մեջ։ Տրիասի և յուրայի դարաշրջանում որոշ մերկասերմ բույսեր աստիճանաբար ձեռք են բերել ծաղկավոր բույսերին բնորոշ բոլոր կարևոր հատկանիշները՝ սերմնարան, սպի, կրկնակի բեղմնավորում և այլն, իսկ ավելի ուշ վերափոխվել են (ասեղնատերևների հետ միասին) բուսական աշխարհի գերիշխող խմբի[1]։

2.Ներկայացնել մերկասերների կառուցվածքը։

Մերկասերմերը բացառապես ցամաքային, մշտադալար, հազվադեպ տերևաթափ ծառեր են, թփեր կամ լիանաներ: Ունեն արմատներ, բուն, ցողուններ, և տերևներ, բազմանում և տարածվում են սերմերի միջոցով: Ի տարբերություն սպորների` սերմերն ունեն սննդանյութերի պաշար, իսկ ապագա բույսի սաղմը, որը գտնվում է սերմի ներսում, լավ պաշտպանված է արտաքին անբարենպաստ պայմաններից: Մերկասերմ բույսերի սերմերը բաց նստած են իգական կոների թեփուկների մակերևույթին։ Ժամանակակից մերկասերմերի մեծամասնությունը մշտադալար փշատերև տեսակներ են` ծառեր, հազվադեպ՝ թփեր: Տերևները փշանման կամ թեփուկանման են: Փշատերևայինների բնափայտի մեջ բացակայում են իսկական անոթները: Դա է պատճառը, որ ջուրը չի կարող շարժվել մեծ արագությամμ, ինչպես ծաղկավոր բույսերում: Ջրի գոլորշիացումը փոքր ացնելու համար տերևները վերածվել են փշերի:

3.Ներկայացնել մերկասերի բազմացումը։

Մերկասերմերին բնորոշ է մասնագիտացված սեռական բազմացումը: Սերմնավոր բույսերն, ի տարբերություն սպորավորների, բազմանում են ոչ թե սեռական և անսեռ սերունդների հերթագայությամբ, այլ հիմնականում սեռական ճանապարհով: Մերկասերմ բույսերը ունեն կատարյալ և տարբերակված սեռական օրգաններ՝ կոներ: Տարբերում ենք իգական և արականեր կոներ: Արական կոներում հասունանում են փոշեհատիկները, որոնցում զարգանում են 

 գամետները՝ սպերմիումները: Իգական կոներում զարգանում են իգականը գամետները՝ սերմնաբողբոջները:

4.Համացանցում կատարել ուսումնասիրություններ և բացատրել մերկասերմերի դերը բնության մեջ և մարդու կյանքում։

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Քիմիա Ատոմի անգված։Քիմիական տարրերի հարաբերական ատոմային զանգված

 • Տվե՛ք հարաբերական ատոմային զանգվածի սահմանումը:

Հարաբերական ատոմային զանգվածը ցույց է տալիս, թե այդ տարրի
մեկ ատոմի զանգվածը քանի անգամ է գերազանցում զանգվածի ատոմային միավորը (զ.ա.մ.):
Հարաբերական ատոմային զանգվածը հաշվելու համար, պետք է տվյալ տարրի ատոմի զանգվածը բաժանել զ.ա.մ.-ի:

 • Մեկնաբանե՛ք Ar (ֆտոր) = 19 հավասարությունը՝ զ.ա.մ. գաղափարն օգտագործելով:

Ar (ֆտոր) = 19 հասկացությունը նշանակում է, որ ֆտորի հարաբերական ատոմային զանգվածը հավասար է 19-ի: Դա հաշվելու համար ֆտորի ատոմի զանգվածը բաժանած է զ.ա.մ.-ի:

 • Հաշվե՛ք այդ երեք տարրերից յուրաքանչյուրի ատոմի իրական զանգվածը՝ m0-ն:

ա) Ar (բորը) = 11
m0 (բորը) = 11 • 1,66 • 10–27 կգ = 1,866 • 10–26 կգ

բ) Ar (ցինկ) = 65
m0 (ցինկ) = 65 • 1,66 • 10–27 կգ = 1,079 • 10–25 կգ

գ) Ar (պղինձ) = 64
m0 (պղինձ) = 64 • 1,66 • 10–27 կգ = 1,0624 • 10–25 կգ

 • Նեոնի ատոմի զանգվածն է` m0(Ne) = 3,32 • 10-23 կգ է: Հաշվե՛ք նեոն տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը:

m0 (Ne) = 3,32 • 10-23 կգ
Ar (Ne) = 3,32 • 10-23 / 1,66 • 10–27 կգ = 20

 • Հաստատե՛ք հետևյալ պնդումների ճշմարտացիությունը քիմիական տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածների վերաբերյալ.

ա) ցույց է տալիս, թե տվյալ տարրի ատոմի զանգվածը քանի անգամ է մեծ ածխածնի ատոմի զանգվածից
բ) չափողականություն չունեցող մեծություն է
գ) արտահայտվում է զանգվածի ատոմային միավորով
դ) ցույց է տալիս, թե տվյալ տարրի ատոմի զանգվածը քանի անգամ է մեծ ածխածնի ատոմի զանգվածի 1/12 մասից
ե) ճիշտ արժեքները տրված են պարբերական համակարգում
զ) պարբերական համակարգում տրված են մինչև ամբողջ թիվ կլորացված արժեքները

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Արշակ Երկրորդ, Պապ թագավոր 

 Արշակ Երկրորդ Պապ թագավոր Եզրակացություն 
Կառավարման թվականները  350 — 368 368 — 374 

Արշակ երկրորդ

Ներքին քաղաքականությունը  
Ներքին քաղաքականության հարցերում Արշակն աշխատում է առաջին հերթին համախմբել պառակտված ավատատիրական շրջանը՝ պաշտոններ տալով և սիրաշահելով իր հոր օրոք՝ արքունիքից դժգոհ և պաշտոններից հեռացած նախարարներին։ Նա պաշտոնի է կանչում Տայքի և Սպերի Մամիկոնյաններին, որոնք իր դայակներն էին եղել. Վասակ Մամիկոնյանին նշանակում է զորքի սպարապետ, իսկ նրա ավագ եղբորը՝ Վարդանին, նահապետ։ Գնունյաց նախարարական տանն է հանձնում հազարապետությունը։ Արքունիքի մյուս կարևոր պաշտոններում ևս նշանակում է աչքի ընկնող նախարարների։ Արշակին հաջողվում է կարճ ժամանակամիջոցում համախմբել գրեթե բոլոր դժգոհ իշխաններին։
 Նա փորձում է Մեծ Հայքից հեռացնել Տերենտիոսի ղեկավարությամբ գործող հռոմեական կայազորը, քանի որ վերջինս շատ էր խառնվում Պապի պետական գործերին[3]։ Պապը գաղտնի բանակցություններ է սկսում Շապուհ Երկարակյացի հետ, սակայն Տերենտիոսը իմանում է նրանց գաղտնի կապի մասին և հայտնում Հռոմի կայսր Վաղեսին, որը բանակցելու պատրվակով Պապին հրավիրում է Տարսոն և փորձում հսկողության տակ առնել։ Պապը իր 300 թիկնապահների հետ միասին կարողանում է փախչել և վերադառնալ Մեծ Հայք։ 374 թվականին Մեծ Հայքում գործող հռոմեական կայազորի ղեկավարը փոխվում է և Տարանտիոսին փոխարինում է Տրայանոսը, որը կարողանում է շահել Պապի վստահությունը և նրան հրավիրելով խնջույքի՝ դավադրորեն թունավորում է[4][5][6]։ Պապ թագավոր

Արտաքին քաղաքականությունը  Արշակ թագավորի կառավարման սկզբում արտաքին խաղաղություն էր տիրում Բյուզանդիան և Պարսկաստանը զբաղված էին իրենց սահմանների անվտանգության ապահովմամբ։ Այս պատերազմների ավարտից հետո երկու կողմերն էլ զորքեր տեղակայեցին Միջագետքում և Հայաստանի սահմանում։ Արշակ թագավորը, վարելով հավասարակշռման քաղաքականություն, դաշն կնքեց և Բյուզանդիայի և Պարսկաստանի հետ։ Մինչ ռազմական գործողությունների սկսելը երկու կողմերի զորքերի միջև բախումներ տեղի ունեցան։
Երկու ուժերը ձգտում էին իրենց կողմը գրավել հայոց թագավորին, ով ուներ զգալի թվով զինական ուժ։ Ամիանոս Մարկելիանոս պատմիչը վկայում է, որ Շապուհը և Կոստանդիանոս կայսրը նամակագրություն են ունեցել։ Շապուհը ամեն կերպ ձգտել է համոզել և սպառնալ Կոստանդիանոսին, որպեսզի վերջինս հեռու մնա պատերազմական գործողություններից և իրեն զիջի Հայաստանն ու Միջագետքը։
  


Ժամանակագրություն    


Ճակատամարի նկարագրություն 
Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Պատմություն նոյեմբերի 1-8

Առաջադրանք 1

1.Պայքար թագավորական իշխանության ամրապնդման համար: Արշակ Երկրորդ, Պապ թագավոր/Հայոց պատմություն դասագիրք 7-րդ դասարան, էջ 17-24/

2.Պապ թագավոր/գրավոր, ամենաքիչը երկու էջի սահմանում, օգտագործված գրականությունը ամենաքիչը չորս աղբյուրներից/

Նախաբան

 • Գահակալման տարիները

Պապ թագավորի գահակալման տարիները 370-ից 374 թվականներն են:

 •  Գահակալմանը նախորդող տարիները

Շապուհը 363 թ.-ին Մերուժան Արծնուն առաջարկում է աջակցել իրեն: Նա ուրանում է քրիստոնեությունը և ընդհունում զրադաշտություն: Նրանք գրավում են Անի բերդը, որտեղ գտնվում էին Արշակունի արքաների աճյունները և գանձերը: Իրենք գերեվարում են թագավորների ոսկոռները: Վասակ սպարապետը ջաղջախում է թշնամուն և ոսկորները վերաթաղում է Արագածի լանջի՝ Աղձք գյուղում: Շապուհ արքան նենգաբար Արշակին հրավիրում է Տիզբոն, իփր հարցերը կագավորելու, բայց Արշակի հետ մեկնած սպարապետ Վասակ Մամիկոնյանին սպանում են, իսկ Արշակին նետում Անհուշ բերթը, որտեղ նա մահանում է: Այդ ժամանակ պաշարման մեջ էր Արտագերս ամրոցը: Փառանձեմ թագուհին իր զորքով (11 հազար) դիմադրություն է ցույց տալիս: Սակայն Պարսիկներին հաջողվում է ներխուժել ամրոց և սպանել բոլորին, նաև Փառանձեմին: Այդ ժամանակ Մերուժան Արծնունին և Վահան Մամիկոնյանը ժողովրդին պատավորում էին ընդհունել մազդեսական կրոնը: Դավաճան Վահանին սպանում է նրա որդի Սամվելը: Պապը վերադառնում է հռոմեական զորքով և նստում հայոց գահին:

 • Գահակալության շրջան

Պապի գահակալման ժամանակ Մուշեղը դառնում է սպարապետ 370-թվականին: Նրանք վերականգնում են հայոց երկրի սահմաննները դեպի՝ Ուրմիայից հարավ ընկած գանձակը, հյուսիսում Մեծ Հայքի և Վիրքի միջև ընկած կուր գետով: Մուշեղ Մամիկոնյանը մաքրում է երկիրը թշնամուց և լուծում իր հոր՝ Վասակ Սպարապետի և Արշակ արքայի վրեժը: Նա ձեռբակալում և մահապատժի է ենթարկում պարսից հրամանատարներին:

 • Ձիրավի ճակատամարտ

Ձիրավի ճակատամարտը 371 թվականին: Հայոց զորքը (90 հազար) հռոմեական զորաջոկատի հետ ջաղջախում է պարսիկներին, սպանում դավաճան Մերուժանին: Ճակատամարտը Պապ թագավորը և Ներսես կաթողիկոսը հետևում էին Նպատ լեռից: Ներսես կաթողիկոսին հաջողվում է համոզել Պապ թագավորին, որ նա  չհանդիմանի Մուշեղին: (Պապ թագավորը հանդիմանել էր Մուշեղին, որովհետև նա մեծահոգաբար ազատ էր արձակել պարսիկ կանանց):

 • Պապի բարեփոխումները

Պապ թագավորը և Մուշեղ սպարապետը հզորացնում են հայոց թագավորությունը: Պապը բարեփոխումներ է կատարում՝Հայոց բանակի թիվը նա մեծացնում է և դարձնում 100 հազարի, հոգեվորականների հարազատներին ստիպում է պետական և զինվորական ծառայություն կատարել, կրճատում է եկեղեցական տարածքները:

Այս բարեփոխումները դուր չի գալիս հռոմեական կայսերը: 374 թվականին հռոմեական կայսեր հրամանով խնջույքի ժամանակ սպանում են Պապ թագավորին:

Վերջաբան/ամփոփում ես քո բառերով /

3.Համեմատել Արշակ Երկրորդ և Պապ թագավորներին/15-20 նախադասությամբ/

Երկու թագավորներինն էլ սպանում են դավադրաբար՝

Արշակ II- Շապուհ արքան դավադրաբար հրավիրում է Տիզբուն և ձեռբակալում և նետում Անհուշ բերդ: Այնտեղ նա մահանում է

Պապ թագավոր- Հռոմեական կայսերը խնջույքի ժամանակ սպանել տալիս Պապ թագավորին:

Համացանց

Պապ թագավոր

https://www.youtube.com/watch?v=VVSJ2QzeAj0  Ֆիլմ <<Պապ թագավոր>>

http://grqaser.org/language/hy/պապ-թագավոր/   <<Պապ թագավոր>>Ստեփան Զորյան/ձայնագրություն/

Ստեփան Զորյան ,պատմական վեպ <<Պապ թագավոր>>

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Ինքնաստուգում Երկրաչափություն

1.Երկրորդ հայտանիշ=Եթե մի եռանկյան կողմն ու նրան առընթեր երկու անկյունները համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան կողմին և նրան առընթեր երկու անկյուններին, ապա այդ եռանկյունները հավասար են:

Երորդ=Եթե մի եռանկյան երեք կողմերը համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան երեք կողմերին, ապա այդ եռանկյունները հավասար են:

2.Կից անկյուններից մեկը մյուսից մեծ է 40 աստիճանով։ Գտնել այդ անկյունները

Լուծում

x – 40 – x = 1800

2x = 220

x = 220 : 2

x = 110

180 – 110 = 700

   

3.210:2=105

4.

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Մեխանիկական շարժում։Հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժում

Աջադրանքների կատարում Գ․ Մխիթարյանի <<Ֆիզիկայից գիտելիքների ստւգման առաջադրանքներ մաս 1>>։ գրքից։ Էջ 17:

Տարբերակ 1
I. (1) ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունը մեկ այլ
մարմնի նկատմամբ անվանում են մեխանիկական շարժում։

Պատ․՝3

II. (2) Որ՞ շարժումն են անվանում հավասարաչափ: Այն շարժումը, որի դեպքում.

 1. մարմինը ցանկացած հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է
  հավասար ճանապարհներ
 2. մարմինը հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար
  ճանապարհներ
 3. մարմինը շարժվում է այնպես, որ նրա հետագիծը ուղիղ գիծ է

Պատ՝ 1

III. (2) Շարժվող գնացքի վագոնում նստած ուղևորը է գտնվում դադարի վիճակում.

 1. վագոնի 2. գետնի
 2. վագոնում նստած մյուս ուղևորների 4. վագոնի անիվների։

Պատ՝ 1,3

t1

S1

Առաջատար
Posted in Նախագծեր
 • Ինչպե՞ս է շարժվում մարմինը, եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում:

Մարմինը կշարժվի հաստատուն արագությամբ,և կշարժվի ուղիղ գծով

 • Ո՞ր երևույթն է կոչվում իներցիա:

Այլ մարմինների ազդեցության բացակայությամբ մարմնի դադարի կամ ուղղագիծ հավասարաչափ շարժ ման վիճակը պահպանելու երևույթը կոչվում է իներցիա

 • Ինչու՞ որոշ կենդանիներ ջրից դուրս գալիս թափահարում են իրենց:

Որպեսզի ազատվեն իրենց վրայի ջրից,և չորանան։

 • Ինչու՞ է վտանգավոր թռչել շարժվող ավտոբուսից:

 • Բացատրեք` ինչպե՞ս են նկարում պատկերված մուրճի գլխիկը հագցնում կոթին:

Պետք է գլխիկը վերևում լինի,իսկ կոթը ներքևում,որ հարվածից գլխիկը խորանա կոթի մեջ, ու քանի որ գլխիկի անցքին ոչինչ չի խոչնդոտում,դրա համար հեշտությամբ կմտնի կոթը։

 • Բացատրեք՝ ինչպե՞ս է հագուստն ազատվում փոշուց, երբ այն թափ են տալիս:

Ուժեղ հարվածից հագուստը ազատվում է փոշուց,որովհետև օդում խոչնդոտ չկա։

 • Բացատրեք` ինչու՞ է բժշկական ջերմաչափում սնդիկի սյունն իջնում երբ այն թափ են տալիս:

Որովհետև ուժ ենք գործադրում ջերմաչափի վրա։

 • Ինչու՞ որսորդական շնից փախչելիս աղվեսը հաճախ կտրուկ փոխում է շարժման ուղղությունը:

 • Անշարժ սայլակն սկսեց շարժվել (նկ. ա): Օգտվելով նկարից` որոշեք սայլակի շարժման ուղղությունը:

Աջ կողմ է գնում։

 • Թղթի կտորը դրեք սեղանի եզրին: Նրա վրա դրեք ջրով լցված բաժակ, ինչպես ցույց է տրված ք նկարում: Մի ձեռքով բռնեք թղթի կախված ծայրը, իսկ մյուս ձեռքով կտրուկ հարվանեք թղթին: Բացատրեք փորձի արդյունքը:
Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Մխիթարյան միաբանություն

1717 թվականին սեպտեմբերի ութին Վենետիկում Մխիթար Սեբաստացին հիմնում է Մխիթարյան միաբանություն։Միաբանության հավատամքն էր <Ազգը չզոհել կրոնին և կրոնը ազգությանը>։Մխիթար Սեբաստացու երազանքն էր ստեղծել միաբանություն,որը կծառայի ազգին և կրթութան ստեղծմանը։ Քսան տարեկկանում Սեբաստացին կարգվում է քահանա,և ծառայում է մի քանի վանքերում,այդ թվում նաև Էջմիածնում։Մի շարք որոնումներից հետո հասնում է Կոստանդինապոլիս,որտեղ մի քանի երիտասարդների հետ միասին ստեղծում է <Մխիթարյան Միաբանություն>1701 թ։Ու քանի որ Պոլիսում պայմաններն այդքան էլ բարենպաստ չէին, նրանք տեղափոխվում են Վենետիկ։ ԵՎ այստեղ էլ Սուրբ Ղազար կղզին շնորհում է միաբանություն։Կղզին սկզբում շատ անշուք է լինում,սակայն 1740 թ․ Սեբաստացին բարեկարգում է այն։Կղզու հենց մուտքի մոտ գրված է լինում <Բարով եկար հայրենակից>։Շատ մեծանուն մարդիկ են այցելել այդ կղզի և ապշահար, նույնիսկ Նապոլեոն Բոնապարտը հրաման է տալիս փակել բոլոր իտալական վանքերը։Սակայն Սեբաստացուն հաջողվեց համոզել Բոնապարտին չփակել միաբանությունը։

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Հանրահաշիվ

Կատարեք բազմապատկումը (125-126)

ա) (a+1)(a+1)= a2+2a+1

բ) (x+1)(x+2)= x2+3x+2

գ) (2+y)(y+3)= 2y+y2+6+3y= 5y+y2+6

դ) (a+b)(a+b)= a2+2ab+b2

ե) (1+x)(1-x)= 1+x-x-x2= 1-x2

զ) (a-2)(3-a)= 3a-6-a2+2a= 5a-6-a2

է) (x-y)(x+y)= x2-yx+xy-y2= x2-y2

ը) (a-b)(a-b)= a2-ba-ab+b2= a2-2ab+b2

թ) (2a+b)(a+2b)= 2a2+ba+4ab+2b2= 2a2+5ab+2b2

ժ) (3x+2y)(3x+2y)= 9x+6yx+6xy+4y2= 9x+12xy+4y2

126.

ա) (5m+7n)(2n+4m)= 10mn+20m2+14n2+28mn= 38mn+20m2+14n2

բ) (12a+b)(3a+5b)= 36a2+60ab+3ab+5b2= 36a2+63ab+5b2

գ) (2x-3y)(2x+3y)= 4×2-6xy+6xy-9y2= 4×2-9y2

դ) (5m-2n)(3n-5m)= 15mn-25m2-6n2+10mn= 25mn-25m2-6n2

ե) (-a-b)(2a-3b)= -2a2+3ab-2ab+3b2 = -2a2+ab+3b2

զ) (-7x-4y)(-5x+7y)= 35×2-49xy+20xy-28y2=35×2-29xy-28y2

է) (a2+b2)(a2+b)= a4+a2b+b2a2+b3

ը) (mn3-m2)(m-1)= m2n3-m3-mn3+m2

թ) (2×2-y2)(y2+2×3)= 2x2y2+4×5-y4-2x3y2

ժ) (xy2+3a2)(3xy+a3)= 3x2y3+xy2a3+9a2xy+3a5

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Գործնական քերականություն

1. Պարզի՛ր, թե քերականական ո՛ր հատկանիշի  հիման վրա է կազմվել
 յուրաքանչյուր խումբը (խմբի բոլոր բաոերն ի՞նչ ընդհանուր հատկանիշ 
ունեն):

Ա. Ուրարտու, Արա Գեղեցիկ, Արագած, Արգիշտի, Նեղոս, Վահան Տերյան, «Անուշ», Ռուսաստանի Դաշնություն:


Ա խմբի բոլոր բառերն հատուկ գոյականներ են:

Բ. Մանկություն, միամտություն, ուրախություն, սուգ, վիշտ, ահ, հնարավորություն:


Բ խմբի բոլոր բառերը հասարակ և վերացական գոյականներ են:

Գ. Հայր, մայր, մարդ, կին, ընկեր, եղբայր, հոգեբան, ուսանողուհի, դերասանուհի, անձնավորություն:
Գ խմբի բոլոր բառերը անձ ցույց տվող և հասարակ գոյականներ են:

2․Դո՛ւրս գրիր գոյականները՝ նշելով տեսակը, թիվը, հոլովը, առումը։

Աշուն

Աշնան օրերն են հասել,

Իջել է ամպը սարին,

Եւ հրաժեշտ է ասել,

Կռունկը մեր աշխարհին:

Բարդին էլ չի սոսափում

Արագիլի թեւի տակ,

Դեղին թերթեր է թափում

Առվակի մեջ կապուտակ:

Կարմիր խարույկ է կարծես

Ծեր տանձենին անտառի,

Թվում է, թե մոտ վազես,

Ձեռք ու ոտքդ կվառի…

Քամին շատ էր թափառել,

Պարապ-սարապ թեւը կախ,

Բայց արդեն գործ է ճարել,

Տեսեք ինչքան է ուրախ:

գործ-հասարակ-եզակի, ուղղական անորոշ
թևեր-հասարակ-հոգնակի-ուղղական անորոշ
քամի-հասարակ,թանձրացական,ուղղական-եզակի-անորոշ
ձեռք-հասարակ-եզակի-ուղղական անորոշ,
ոտք-հասարակ-եզակի-անորոշ,ուղղական
օրերն-հասարակ-հոգնակի-ուղղական-որոշյալ
տանձենի-թանձրացական անորոշ,ուղղական,եզակի
աշխարհ-հասարակ,եզակի անորոշ,ուղղական
անտառ-հասարակ,եզակի,անորոշ,ուղղական
խարույկ-հասարակ,եզակի-անորոշ,ուղղական
,առվակ,-հասարակ,եզակի-անորոշ,ուղղական
թերթեր,-հասարակ,հոգնակի-անորոշ․ուղղական
արագիլ,-շնչավոր և իր, եզակի-անորոշ,ուղղական
բարդի,-թանձրացական, եզակի-անորոշ,ուղղական
կռունկ,-շնչավոր և իր, եզակի-անորոշ,ուղղական
աշուն-թանձրացական, եզակի-անորոշ,ուղղական
ամպը-թանձրացական եզակի-ուղղական,որոշյալ ուղղական

Համո Սահյան

3․ Հետևյալ թվականները տառերով գրի՛ր․

654

վեց հարյուր հիսունչորս

659

վեց հարյուր հիթսունինը

5478

հինգ հազար յոթանասունութ

3546

երեք հազար քառասունվեց

12893

տասներկու հազար ութ հարյուր իննսուներեք

75648

յոթանասուն հինգ հազար վեց հարյուր քառասուն ութ

489523

չորս հարյուր ութսուն ինը հազար չորս հարյուր քսան երեք

146782

հարյուր քառասուն վեց հազար յոթ հարյուր ութսուն երկու

ուղղական-ով, ովքեր, ինչ ինչեր

սեռական-ում,ինչի

տրական-ում,ինչին

բացառական-ումից ինչից

գործիական-ումով, ինչով

ներգոյական-ում մեջ, ինչում

Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Երկրաչափություն

Изображение
Изображение

148, Եռանկյունները լինում են երեք ձևի՝ սուրանկյուն, բութանկյուն և ուղղանկյուն: Սուրանկյուն եռանկյան բոլոր անկյունները սուր են: Բութանկյուն ու ուղղանկյուն եռանկյունների դեպքում մի անկյունը բութ կամ ուղիղ է, իսկ մնացած երկուսը՝ սուր:

149.

Изображение

150.

Изображение
Առաջատար
Posted in Նախագծեր

Հանրահաշիվ

114. Ընդհանուր արտադրիչը դուրս բերեք փակագծերից (114-117)

ա) 3a+3b=3 (a+b)

բ) 2x-2y=2 (x-y)

գ) 5a+10=5 (a+2)

դ) 14-7y=7 (2-y)

ե) 12x+6y=6 (2x+y)

զ) 3a-9b=3 (a-3b)

է) 5x+5=5 (x+1)

ը) 4-4a=4 (1-a) թ) 12a-3=3 (4a-1) ժ) 18+36x=18 (1-2x)

ի) ab+bc=b (a+c) լ) ax-ay=a (x-y)

խ) 2ab-6a=2a (b-3) ծ) 6x+8xy=2x (3+4y)

կ) 12abx+15a=3a (4bx+5)

115. ա) a2+ab=a (a+b)

բ) x2-x=x (x-1)

գ) a+a2=a (1+a)

դ) 2xy-x3=x (2y-x2)

ե) b3-b2=b (b2-b)

զ) a4+a3b=a(a3+a2b)

է) x2y2+y4=y2(x2+y2)

ը) 4a6-2a3b=2a3(2a3-b)

թ) 9×4+12x2y4=3×2(3×2+4y4)

116. ա) ax-bx+cx=x(a-b+c)

բ) 8abx-6acy-10ak=2a(4bx-3cy-5k)

գ) 14acx-21bcy-7c=7c(2ax-3by)

դ) 63xy-84y2+98ay=y(63x-84y+8a)

ե) 15abx-98y2+12ab=3ab(5x+4)-98y2

117. ա) a2-a3+a4=a2(-a+a2)

բ) x3-x2+x=x(x2-x)

գ) a3+4b2a=a(a2+4b2)

դ) -5x3y2-5x2y=5x2y(-xy)

ե) x3y4-x2y2+xy3=xy2(x2y2-x+y)

զ) 2a3b-6ab4+4a2b3=2ab(a2-3b3+4ab2)

Posted in Նախագծեր

Հայոց եզու․ Տարեկան ամփոփում

Այստեղ կարող եք տեսնել իմ դեկտեբեր ամսից կատարված իմ հայոց լեզվի և գրականության աշխատանքները, դասերը նախագծերը։ Սա իմ հայոց լեզվի և գրականության բաժինն է։

Իսկ սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամիսների կատարված աշխատանքները բաժնում չէն, քանի որ ես այդ ամիսներին բաժին չէմ ունեցել։

Այս տարի ես ունեցա բազում հաջողություններ, և դժվարություններ։ Ինձ օգնեց շատ լավ իմանալ հայոց լեզու առարկան, այն իմ ամենասիրելի առարկան էր, քանի որ ես կետադրություն, մեր հայոց լեզուն սովորել եմ հենց այս առարկաներից, շնորհակալ եմ Արևիկ Ներսիսյանին մեզ այս տարին տանջանքներով, չարչարանքներով կրթելու համար։

Posted in Русский язык 7

Русски

Упражнение 39. Вставьте пропущенные гласные буквы. Выделите приставки в словах.

Архиыстро, архиплут, наивысший, наискосок, розыскной, разыскать, праотцовский, происшествие, пробороздить, разбег, возблагодарить, безалкогольный, допетровская (эпоха), обесславить, проамериканский, ультразвук, пообсохнуть, праматерь, произнесение, прообраз, светонепроницаемый, созвучие, конгениальный, сопротивление, пере-во-оружить, супер-арбитр, раз-оружение.

Posted in Նախագծեր

Մայիս ամսվա ամփոփում Հայոց լեզու

Մայիս ամսվա ամփոփում

Գործնական քերականություն

Գրականություն

Այլ նախագծեր

 • Նախագծային աշխատանք(ներ)ի հղումը
 • Մասնակցություն մայրենիի ֆլեշմոբին

Մասնակցել եմ բոլոր ֆլեշմոբերին

Posted in Կենսաբանություն 7

Մայիս ամսվա ամփոփում

 • Ներկայացնել՝ երկկենցաղների արտաքին կառուցվածքը և տարածվածությունը։

Երկկենցաղները ցամաք դուրս եկած առաջին ողնաշարավոր օրգանիզմներ են: Այս դասին պատկանող բոլոր կենդանիները հասուն վիճակում շնչում են թոքերով, ունեն եռախորշ սիրտ և արյան շրջանառության երկու շրջանՈղնաշարավորների ենթատիպում երկկենցաղները ամենասակավաթիվ օրգանիզմներն են, ունեն մոտ 4,5 հազար տեսակ:

Երկկենցաղները ձվադրում են ջրում: Այստեղ է անցնում նաև նրանց կյանքի թրթուրային շրջանը: Միայն կերպարանափոխվելուց և հասուն ձևի վերածվելուց հետո նրանք կարող են ապրել ցամաքում: Դրանով էլ պայմանավորված է դասի անվանումը:

Մոտավորապես 300 մլն տարի առաջ երկրագնդի կլիման շոգ էր, հետևաբար ջրամբարները ցամաքում էին և աղքատանում թթվածնով: Այդ պայմաններում հնագույն վրձնալողակ ձկները, դուրս գալով ցամաք, հավանաբար սկիզբ տվեցին հնադարյան առաջին երկկենցաղներին՝ ստեգոցեֆալներին:

 • Երկկենցաղների ներքին օրգանների կառուցվածք։
122.jpg
 • Ներկայացնել երկենցաղների բազմացումը։

Երկկենցաղների սեռական օրգանները և դիմորֆիզմը

Բոլոր երկկենցաղները բաժանասեռ կենդանիներ են և բազմանում են արտաքին բեղմնավորմամբ:

Երկկենցաղների բազմացման օրգանները կառուցվածքով շատ նման են ձկների բազմացման օրգաններին:

առանձնյակը ունի երկար զույգսերմնարաններ, որոնք սերմնածորաններով բացվում են կոյանոցի մեջ:

առանձնյակը ունի զույգ ձվարաններ, որոնք ձվատարներով բացվում են կրկին կոյանոցի մեջ:

 • Թռչունների արտաքին կառուցվածք և տարածվածությունը։

Թռչունները առաջին կենդանի օրգանիզմներն են բնության մեջ, որոնք ունեն մարմնի կայուն ջերմաստիճան՝ +42°C: Այս ջերմաստիճանը կայուն է և չի ենթարկվում փոփոխության՝ ելնելով արտաքին միջավայրի պայմաններից:

 • Թռչունների ներքին օրգանների կառուցվածք։

Թռչունները առաջին տաքարյուն ցամաքային ողնաշարավորներն են, հարմարված են թռիչքին, գրավել են օդացամաքային կենսամիջավայրը:

Նրանց առջևի վերջույթները վերափոխվել են թևերի, մարմինը պատված է փետուրներով: Բազմանում են՝ ցամաքի վրա դնելով կրային կեղևով պատված խոշոր ձվեր:

 • Թռչունների բազմացում։

Թռչունների մոտ լավ արտահայտված է սեռական դիմորֆիզմը: Արուները ունեն վառ գունավորում, ավելի խոշոր են և գրավում են էգերին: Թռչունների բազմացումը սկսվում է հարսանեկան խաղերով: Դրանք դրսևորվում են տարբեր կերպ՝ կռունկները պարում են, սոխակները՝ երգում, փայտփորիկները` կտցահարում ծառի բները:  

Հարսանեկան խաղերին մասնակցում են և՛ արուները, և՛ էգերը, սակայն արուների մասնակցությունը միշտ ավելի արտահայտված է: Հարսանեկան խաղերի ընթացքում ձևավորվում են զույգերը:

88.jpg

Արագիլը, կարապը, պինգվինները զույգեր են կազմում ամբողջ կյանքի համար:

Սոխակները, կեռնեխը, կռնչան բադը զույգեր են կազմում միայն մեկ սեզոնի համար:

Ձվարանից դուրս գալուց հետո ձվաբջիջը ընկնում է ձվատարի մեջ: Ձվատարի սկզբնամասում կատարվում է բեղմնավորում, որից հետո ձվատարի պատերի կծկումների շնորհիվ բեղմնավորված ձվաբջիջը շարժվում է դեպի կոյանոց:

Ձվատարի պատերը ծածկված են գեղձերով, որոնց օգնությամբ բեղմնավորված ձվաբջջից զարգանում է ձուն:

 • Ձվի կառուցվածք։
 • Կաթնասունների արտաքին կառուցվածք և տարածվածություն։

 • Կաթնասունների ներքին օրգաններ և բազմացում։
 • Ո՞ր կենդանիների պատկանում կաթնասունները։

 • Հղումներով ներկայացնել մայիս ամսվա բլոգային աշխատանքը

Երկկենցաղներ

Թռչուններ

Posted in Կենսաբանություն 7

Թռչուններ Կենսաբանություն

Երկրի վրա թռչուններն ապրում են ամենուրեք՝ արևադարձային անտառներում, անապատներում, օվկիանոսներում և նույնիսկ Անտարկտիդայի հսկա սառցե տարածություններում: Մի մասը սավառնում է բարձր երկնքում (ծիծեռնակները չուի ժամանակ թռչում են 8000 մ բարձրություններում), մյուսները սուզվում են ջրի մեջ 200 մ-ից ավելի խորությամբ: Թռչնաշխարհի խիստ բազմազանությունը հսկայական է: Որոշ թռչուններ սնվում են միայն բույսերով, մյուսները՝ թարմ մսով: Ջայլամների բարձրությունը մարդու հասակից բարձր է, իսկ կոլիբրի-մեղվիկը շատ միջատներից ավելի փոքր է:

Թռչունները տաքարյուն կենդանիներ են. ունեն թևեր և բազմանում են ձվադըրման եղանակով: Դնում են տարբեր չափերի և երանգների 1–25 ձու: Թխսակալում են էգը և արուն, հաճախ՝ միայն էգը: Միակ փետրավոր կենդանի էակներն են: Մարմինը հարմարված է թռչելուն, թեպետ թռչունների որոշ տեսակներ (օրինակ՝ հավը, կիվին, պինգվինը, ջայլամը) կորցրել են թռչելու ունակությունը: Թռչուններն ունեն սուր տեսողություն և լսողություն, անհամեմատ թույլ հոտառություն: Մանր թռչուններն ապրում են 20–25 տարի, խոշորները՝ մինչև 50 տարի:

Բազմացման շրջանում էգերը ձվադրում են կանոնավոր ժամանակահատվածներում, ձագերը զարգանում են ձվերի մեջ, այլ ոչ թե մայրն է կրում իր օրգանիզմում:

Posted in Կենսաբանություն 7

Կենսբանություն Երկկենցաղներ

Երկկենցաղները ցամաք դուրս եկած առաջին ողնաշարավոր օրգանիզմներ են: Այս դասին պատկանող բոլոր կենդանիները հասուն վիճակում շնչում են թոքերով, ունեն եռախորշ սիրտ և արյան շրջանառության երկու շրջանՈղնաշարավորների ենթատիպում երկկենցաղները ամենասակավաթիվ օրգանիզմներն են, ունեն մոտ 4,5 հազար տեսակ:

Երկկենցաղները ձվադրում են ջրում: Այստեղ է անցնում նաև նրանց կյանքի թրթուրային շրջանը: Միայն կերպարանափոխվելուց և հասուն ձևի վերածվելուց հետո նրանք կարող են ապրել ցամաքում: Դրանով էլ պայմանավորված է դասի անվանումը:

Մոտավորապես 300 մլն տարի առաջ երկրագնդի կլիման շոգ էր, հետևաբար ջրամբարները ցամաքում էին և աղքատանում թթվածնով: Այդ պայմաններում հնագույն վրձնալողակ ձկները, դուրս գալով ցամաք, հավանաբար սկիզբ տվեցին հնադարյան առաջին երկկենցաղներին՝ ստեգոցեֆալներին:

16-w718.jpg

Երկկենցաղները տարածված են բոլոր աշխարհամասերում՝ բացի Անտարկտիդայից: Նրանք ապրում են լճերի, գետերի ափերին, ստվերոտ ու խոնավ անտառներում, ճահճոտ վայրերում: Երկկենցաղները ակտիվ են ջրում օրվա բոլոր ժամերին, ցամաքում օրվա մեծ մասն անցկացնում են արևի ուղղակի ճառագայթումից պատսպարվելով: Ցամաքում գիշերը երկկենցաղները դուրս են գալիս որսի:

Երկկենցաղները սառնարյուն կենդանի օրգանիզմներ են:

Այդ իսկ պատճառով նրանք ակտիվ են միայն տարվա տաք եղանակներին: Բազմացման շրջանում նրանք մոտենում են ջրամբարին: Այնուհետև ձմեռում են կա՛մ ջրամբարի հատակին, կա՛մ ցամաքի վրա՝ թաքստոցներում, քարերի տակ և այլն:

Երկկենցաղների մեջ տարբերում ենք.

անպոչ երկկենցաղներ՝ դոդոշներ, գորտեր, ծառագորտեր:

պոչավոր երկկենցաղներ՝ տրիտոններ, սալամանդրաներ:

անվերջույթ երկկենցաղներ՝ որդուկներ:

Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափույուն

1. Ձևակերպեք և ապացուցեք եռանկյան անկյունների գումարի մասին թեորեմը։

Եռանկյան ներքին անկյունների գումարը 180 աստիճան է։

Pierad.png

Ապացույց: Դիտարկենք KLM կամայական եռանկյունը և ապացուցենք, որ ∡K+∡L+∡M=180°: L գագաթով տանենք KM կողմին զուգահեռ a ուղիղը: 1-ով նշանակված անկյունները խաչադիր են՝ առաջացել են a և KM զուգահեռ ուղիղները KL-ով հատելիս: 2-ով նշանակված անկյունները ևս խաչադիր են և առաջացել են նույն զուգահեռ ուղիղները ML-ով հատելիս: Ակնհայտ է, որ 1, 2 և 3 անկյունների գումարը հավասար է L գագաթով փռված անկյանը, հետևաբար՝ ∡1+∡2+∡3= 180° կամ ∡K+∡L+∡M=180°:
Թեորեմն ապացուցված է:

2. Ո՞ր անկյունն է կոչվում եռանկյան արտաքին անկյուն։ Ապացուցեք, որ եռանկյան արտաքին անկյունը հավասար է եռանկյան այն երկու անկյան գումարին, որոնք իրեն կից չեն։

Եռանկյան տրված գագաթի արտաքին անկյուն կոչվում է եռանկյան այդ գագաթի անկյանը կից անկյունը։ Եռանկյան արտաքին անկյունը հավասար է նրան ոչ կից երկու ներքին անկյունների գումարին։

3. Ապացուցեք, որ յուրաքանչյուր եռանկյան մեջ կա՛մ բոլոր անկյունները սուր են, կա՛մ անկյուններից երկուսը սուր են, իսկ երրորդը՝ ուղիղ կամ բութ։

Եռանկյունները լինում են՝ սուրանկյուն, բութանկյուն և ուղղանկյուն։ Սուրանկյուն եռանկյան բոլոր անկյունները սուր են։ Բութանկյուն ու ուղղանկյուն եռանկյունների դեպքում երկու անկյունները սուր են, իսկ մյուս անկյունը բութ է կամ ուղիղ։

4. Ո՞ր եռանկյունն է կոչվում սուրանկյուն եռանկյուն: Ո՞ր եռանկյունն է կոչվում բութանկյուն եռանկյուն:

Սուրանկյուն եռանկյունը այն եռանկյունն է, որի բոլոր անկյունները սուր են, այսինքն 90°-ից փոքր: Բութանկյուն եռանկյանը անկյուններից մեկը պետք է 90°-ից մեծ լինի։

5. Ո՞ր եռանկյունն է կոչվում ուղղանկյուն եռանկյուն: Ինչպե՞ս են կոչվում ուղղանկյուն եռանկյան կողմերը:

Ուղղանկյուն եռանկյունը այն եռանկյունն է, որի մի անկյունը ուղիղ է, այսինքն 90°: Ուղղանկյուն եռանկյան ուղիղ անկյան դիմացի կողմը կոչվում է ներքնաձիգ, իսկ մյուս կողմերը՝ էջեր:

6.  Ապացուցեք, որ եռանկյան մեջ՝
1) ավելի մեծ կողմի դիմաց ընկած է ավելի մեծ անկյուն
2) ընդհակառակը՝ ավելի մեծ անկյան դիմաց ընկած է ավելի մեծ կողմ

Lenki_malas1.png

Ապացույց: Դիցուք ABC եռանկյան մեջ AB կողմն ավելի մեծ է AC կողմից:
Ապացուցենք, որ ∡C>∡B: Տեղադրենք AB կողմի վրա AC-ին հավասար հատված: Քանի որ AD<AB, ապա D կետն ընկած է A և B կետերի միջև: Հետևաբար, 1 անկյունը հանդիսանում է C անկյան մաս, և ուրեմն՝ ∡C>∡1 2 անկյունը BDC եռանկյան արտաքին անկյունն է, ուստի ∡2>∡B  ∡ 1=∡ 2՝ որպես ADC հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյուններ: Այսպիսով, ∡C>∡1=∡2>∡B

7. Ապացուցեք, որ ուղղանկյուն եռանկյան նեքնաձիգը մեծ է յուրաքանչյուր էջից:

8. Ապացուցեք, որ եթե եռանկյան երկու անկյունները հավասար են, ապա այդ եռանկյունը հավասարասրուն է:

Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյունները հավասար են։

Posted in Գրականություն, հայոց լեզու 7

Հասարակության դերը՝ իմ կյանքում

Հասարակությունը կյանքում շատ մեծ դեր է կատարում։Եթե այն չլիներ, շատ բան կփոխվեր այս աշխարհում, բնությունը չէր լինի, աշխարհում կտիրեր դատարկություն, մարդիկ իրենց կզգային միայնակ,բնությունը գոյություն չէր ունենա։Մարդ ապրում է հասարակությամբ։Իհարկե, մարդ առանց հասարակության կարող է ապրել, բայց առանց իմաստ,կյանքի իմաստը կկորի, մարդիկ կդառնան միայնակ, կապրեն առանց ինչ-որ բան մտածելու։ մի խոսքուվ, ուղղակի կապրեն առանց իմաստ։

Posted in Գրականություն, հայոց լեզու 7

Հայոց լեզու Ինչ-որ կարևոր բան տեղի կունանա այս գյուղում։ Գարսիա Մարկես․ Հարցեր

1․ Կարդացե՛ք պատմվածքը։ Դո՛ւրս գրեք անհասկանալի բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրե՛ք։

2․ Հիմնավորված գրե՛ք ձեր կարծիքը պատմվածքի մասին։

Պատմվածքը շատ հետաքրքիր էր, որ մի տարեց կնոջ պատճառով ամբողջ գյուղը փրկվեց։ Ճիշտ է ոչ ոք չհավատալով անհանգստանում էր բայց ամեն ինչ լավ վերջացավ։

3․ Ո՞րն է պատմվածքի գաղափար՝ հեղինակի ասելիքը։

Ինձ թվում է հեղինակի ասելիքը նրա ասած վերջին նախադասությունը՝

— Ես ասացի, որ մի շատ կարևոր բան էր պատահելու, իսկ ինձ ասացին, որ խելագարվել եմ: