Posted in Մայրենի

Անբախտ վաճառականները

 • Կարդա՛ «Անբախտ վաճառականները»  բալլադը:
 • Բլոգումդ 5-6 նախադասությամբ գրավոր պատմի՛ր բալլադը (կարող ես նաև նկարել բալլադը):Ճայն ու չղջիկը որոշում են դառնալ վաճառական։Փուլից պարտքով գումար են վերցնում,Ճայը վերցնում է ամբողջ գումարը և թռնում տարբեր երկրներ,աչքն ինչ կտրում է առնում է լցնում նավը։Սակայն վերադառնալիս նավը խորտակվում է ու ամբողջը ջուրն էլ ջուրն է ընկնում։ Չղջիկն էլ ամեն Փուշին տեսնելիս ամաչում է պարտքի համար և որոշում,որ այսուհետ միայն գիշերներն է դուրս գալու։ Ու մինչ օրս նրանք դեռ չեն հանդիպել։
 • Բլոգումդ ստեղծի՛ր բալլադի բառարանը:
 • Գրի՛ր, թե ինչ սովորեցրեց քեզ բալլադը:Բալլադը ինձ սովորեցրեց,որ պետք է պատասխանատվություն կրել արածներիդ համար,և խոսքիդ տերը լինել։
 • Բալլադից դո՛ւրս գրիր 10 գոյական, 5 ածական, 5 բայ: Գոյական, ածական,  բայ խոսքի մասերին ծանոթացի՛ր -վերհիշի՛ր  այստեղ:

Բալլադից դո՛ւրս գրիր 10 գոյական, 5 ածական, 5 բայ:

Գոյական-թուղտը, մարգարիտ,ձեռ, ոտք զըմրուխտ, լալ, փող, նավ, աչք, լեզու

Ածական-սևերես

Բայ-մոռանալ, գալ, պրծնել, ծվալ, մերկանալ

 • Բալլադից դո՛ւրս գրիր 5 հատուկ, 5 հասարակ գոյականներ։

Բալլադից դո՛ւրս գրիր 5 հատուկ, 5 հասարակ գոյականներ։

Հատուկ – Մըսըր,Հընդըստան,Փուշ, Ճայ, Չղչիկ։

Հասարակ – թուղտը, մարգարիտ, զըմրուխտ, լալ, փող

Posted in Մաթեմատիկա

Տնային և դասարանական առաջադրանքներ

Կոտորակների հանումը
Օրինակ․
Նույն հայտարարով կոտորակների հանումը․
13/5-9/5=(13-9)/5=4/5
7/5-1=(1×7-5×1)/5=(7-5)/5=2/5
Տարբեր հայտարարներով կոտորակների հանումը (այս դեպքում կոտորակները բերում ենք ընդհանուր հայտարարի)․
2/3-1/4=(4×2-3×1)/12=(8-3)/12=5/12

Դասարանական առաջադրանքներ
1․ Կատարեք կոտորակների հանումը․
63/15-48/15=15/15

1-3/5=5/5-3/5=2/5

1-11/16=16/16-11/16=5/16

1-29/45=45/45-29/45=26/45

18/4-7/4=11/4

10/197-4/197=6/197

1/2-1/3=1/6

3/5-2/7=1/30

7/12-5/18=2/216

6/5-11/15=14/30

27/24-19/32=51/96

81/56-3/14=69/56

72/169-5/26=79/338

249/1500-36/375=105/1500

 1. Ի՞նչ կոտորակ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն։
  1/9+4/9=5/9

82/105+9/105=91/105
3․ Մի փաթեթում կա 324/15մ գործվածք, իսկ երկրորդում՝ 597/30մ։ Ո՞ր փաթեթում է գործվածքն ավելի քիչ և որքանո՞վ։ 1 փաթեթը 51-ով ավել է երկրորդ փաթեթից։
Տնային առաջադրանքներ
1․ Կատարեք կոտորակների հանումը․
8/7-1=8/7-7/7=1/7
1-2/3=3/3-2/3=1/3

1-4/9=9/9-4/9=5/9

9/11-2/11=7/11

100/19-31/19=69/19

1/2-1/4=2/4-1/4=1/4

2/3-1/4=8/12-3/12=5/12

25/81-5/18=50/162-45/162=5/162

35/48-17/36=37/144

43/64-15/24=9/192

267/1024-15/640-1215/5120

 1. Ի՞նչ կոտորակ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն։
  *+11/12=29/12

18/23+*=24/23

3․ Առաջին շտեմարանում կա 13/21 տ ցորեն, երկրորդում՝ 9/14 տ։ Ո՞ր շտեմարանում ավելի շատ ցորեն կա և որքանո՞վ։ Երկրորդ շտեմարանը մեկով ավելի էր առաջինից։

Posted in Ռուսերեն

Эдуард Шим
Чем пахнет весна

Мой отец уехал работать в колхоз. Мама сказала:
— Когда запахнет весной, мы тоже поедем.
А я и не знаю, чем пахнет весна. Не запомнил с прошлого года.
Вот стало солнышко пригревать, сосульки плачут на крышах. Небо высокое и голубое.
Я говорю:
— Пахнет весной?
— Нет, — отвечает мама. — Весна только ещё улыбнулась. Рано!
Вот уже снег сделался грязный, забулькали ручьи на дорогах. Воробьи трещат целыми днями. Откроем форточку — на улице шум весенний.
Я говорю:
— Пахнет весной?
— Heт отвечает мама. — Весна ещё только голос подаёт. Рано!
Наконец растаял в городе почти весь снег. Уже тепло. На перекрёстке весенними цветами торгуют.
Мама купила букетик подснежников. Они синенькие такие, на коротких ножках. Их не срезали даже, а выдёргивали из земли прямо с луковками и корешками.
Мама понюхала подснежники и говорит:
— Вот теперь настоящей весной запахло… Пора ехать!
Я тоже понюхал. Оказалось, пахнут подснежники совсем не цветами. И не зелёной травой да листьями.
Обыкновенной землёй пахнет весна։

1.Когда наступит настоящая весна и когда вернутся птицы?

2.Что есть лицо весны? Лицо весны — подснежник.


3. Чем тебе пахнет весна? Смесь всех цветочных ароматов