Posted in Նախագծեր

Սեպտեմբեր ամսվա ամփոփում

 Պատմություն

1.Ի՞նչ է ավատատիրությունը։

Ֆեոդոլիզմ

2.Թվարկել Արշակունիների օրոք ի՞նչ գործակալություններ են եղել։

3.Պատմել ժողովուրդների մեծ գաղթի մասին։

 4-րդ դարի կեսերից մինչև 7-րդ դարն ընկած ժամանակաշրջանը (ընդմիջումներով) կոչվում է Մեծ գաղթի կամ Ժողովուրդների Մեծ գաղթի շրջան անվանումով[1]։ Հիմնարար նախադրյալ էր համարվում այն հանգամանքը, որ գաղթող բնակիչները թողնելով իրենց բնակավայրը ջերմաստիճանի պատճառով գաղթում էին այլ ավելի բարենպաստ տարածք։ Գաղթող ժողովուրդների թիրախը համարվում էր Հռոմեական Կայսրությունը[2][3]։ Հռոմեական Կայսրության սահմանամերձ շրջաններում ապրող քոչվոր ժողովուրդների հիմնած իշխանությունների տնտեսությունը հիմնված էր էքստենսիվ եղանակի վրա։ Ուստի կարիքները հոգալու համար տվյալ ժողովուրդների մոտ պահանջներ էին ծնվում։ Այս երևույթը բացասական ազդեցություն ունեցավ ինչպես եվրասիական քոչվորների, այնպես էլ եվրոպական մյուս ժողովուրդների վրա։ IV-V դդ. տեղաշարժվեցին գերմանները և թյուրալեզու քոչվորները։ Մի փոքր ուշ նաև սլավոնները և ուգրոֆինները։

4.Լրացնել՝ Ի՞նչ է կատարվել

301- Հայոց Տրդատ Գ արքայի օրոք և Գրգոր Ա Պարթև Լուսավորչի ջանքերով քրիստոնեությունը Հայաստանում հռչակվեց պետական կրոն Սեպտեմբեր 3՝ Ստեղծվեց Սան Մարինո պետությունը։Հռիփսիմյաց կույսերի նահատակությունը Վաղարշապատում

        381-Կոստանտինապոլիսում Քրիստոնեություն է ընդունվել

       395-Հռոմեական կայսրության բաժանումը Արևելյան Հռոմեական կայսրության (Բյուզանդիա)        և Արևմտյան Հռոմեական կայսրության։

     419-Կարթագենի ժողով

    451Մայիսի 26 — Տեղի ունեցավ Ավարայրի ճակատամարտ։Հունիսի 20 — Տեղի        ունեցավ Կատալաունյան դաշտերի ճակատամարտը։

   410-Գոթերի կողմից Հռոմի պաշարումը

5.Տալ բառերի բացատրությունը

Հերետիկոս-եկեղեցու ընդունած դավանության հակառակ դավանություն ընդունող մարդ, հերձվածող, աղանդավոր

Արիոսականություն-  քրիստոնեական հերետիկոսական ուսմունք 4-րդ դարում, որի հիմնադիրը Ալեքսանդրիացի երեց Արիոսն էր․ այստեղից էլ՝ անվանումը

Հավատո Հանգանակ- կրոնական հավատի հիմնական դոգմատների բանաձևում

Տիեզերական ժողով- քրիստոնեական եկեղեցիների բարձրաստիճան հոգևորականության ընդհանրական ժողովներ, որոնց ընթացքում քննարկվում և որոշումներ են ընդունվում դավանաբանական և եկեղեցական կյանքի այլ բնագավառներին առնչվող տարբեր հարցերի վերաբերյալ։

Posted in Նախագծեր

Աշխարհագրություն

Դասի հղումը Այլ հղում 12

 • Ինչպե՞ս են որոշում բնակչության թիվը։

Պարզ վերարտադրության դեպքում ծնելիության և մահացության ցուցանիշները հավասար են, այսինքն բնակչության թիվը չի փոփոխվում և բնական աճ չկա։

 • Ինչու՞ է  բնակչության թիվը զարգացած երկրներում ավելի քիչ, քան ոչ զարգացած երկրներում։

Տասնամյակներին բնակչության թիվն
ամենարագորեն աճել է Աֆրիկա աշխարհամասում: Այսպես, եթե հարյուր տարի առաջ
Աֆրիկայում էր ապրում աշխարհի յուրաքանչյուր 13 բնակչից մեկը, ապա ներկայումս` յուրա-
քանչյուր 7-ից մեկը: Բնակչության թիվն արագ է աճում նաեւ Հարավային Ամերիկայում եւ
Ասիայում: Ներկայումս Ասիայում ապրում է աշխարհի բնակչության մոտ 60% -ը: Բնակչության
թիվը շատ դանդաղ է աճում Եվրոպայում, որի հետեւանքով ոչ միայն չի աճում, այլ նաեւ նվազում
է նրա բաժինը աշխարհի բնակչության թվում: Այսպես, եթե հարյուր տարի առաջ Եվրոպայում
ապրում էր աշխարհի բնակչության մոտ 25%-ը, ապա ներկայումս` 10%-ը

 • Ի՞նչ խնդիրներ կարող է հանգեցնել բնակչության արագ աճը։

Այս տարածաշրջանների եւ երկրների հաշվին աշխարհի բնակչության աճի
արագացումը մեր ժամանակաշրջանի ամենալուրջ հիմնախնդիրներից է:

 • Վերլուծե՛ք աշխարհի բնակչության ընդհանուր թվի աճն ու փոփոխությունները։

 • Աշխարհի բնակչության թվի փոփոխությունների  հետևանքով ի՞նչ հիմնախնդիրներ են առաջացել:
Posted in ֆիզիկա 7

Ֆիզիկական մեծություններ:Ֆիզիկական մեծությունների չափումը:Չափման սխալ:

Քննարկվող հարցեր

1. ի՞նչ է փորձը և ինչո՞վ է այն տարբերվում դիտումից։

Ի տարբերություն դիտումների,փորձերը՝ հնարավորություն են տալիս,նույն պայմաններում, բազմիցս կրկնելու ուսումնասիրվող երևույթը՝,և հատուկ սարքերով կատարելու համապատասխան չափումներ։

2․Ֆիզիկական մեծությունների չափումներ,չափումների դերը գիտության մեջ։

3.Ի՞նչ է նշանակում չափել որևէ ֆիզիկական մեծություն:

Չափել ֆիզիկական մե՛ծություն նշանակում է՝ այն համեմատել նույնատիպ մծության հետ,որն ընդհունված է որպես միավոր։

4.Գրիր երկարության հիմնական և այլ  միավորները:Չափման գործիք։

Փորձի արդյունքները արդյունքների վերլուծման հինման վրա արվում են համապատասխան եզրահանգումներ։

5.Ի՞նչ չափիչ   սարքեր եք ճանաչում: Թվարկեք։

Կշեռք,քանոն,անկյունաչափ։

6.Այդ սարքերը ի՞նչ ֆիզիկական մեծություններ են չափում

Կշեռք-զանգված

Քանոն-երկարություն

անկյունաչափ-անկյուն

7.Ի՞նչ է չափիչ սարքի սանդղակ

Ցանկացած չափիչ սարք ունի սանդղակ:

8.Ո՞րն է չափիչ սարքի չափման սահմանը

Չափիչ սարքի սանդղակի ամենամեծ արժեքը։

9.Ի՞նչն են անվանում սանդղակի բաժամնման արժեք։

Երկու հարևան գծիկների միջև հեռավորությունը

10.Ինչի՞ց է կախված չափման սխալը

Չափման չխալը կախված է բաժանման արժեքից, և ընդունված է համարել, որ այն հավասար է բաժանման արժեքի կեսին:

Posted in Նախագծեր

Ֆիզիկայի ուսումնասիրման առարկան։Ֆիզիկական երևույթներ։Դիտումներ և փորձեր։

5․09-16․09

Դասարանում քննարկվող հարցեր․

1.ինչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը

2.ո՞րն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը

3.ի՞նչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան

4.քննարկել  ի՞նչ է բնությունը

5.ի՞նչ ես հասկանում բնության երևույթ ասելով

6.բերել ֆիզիկական երևույթների օրինակներ

7.թվարկել ֆիզիկական երևույթների տեսակները

8.ի՞նչ է ֆիզիկական մարմինը:Բերեք օրինակներ

9.ի՞նչ է նյութը:Բերեք օրինակներ:

10.ի՞նչ է մատերիան

11.ինչպ՞ես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին

12.ի՞նչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից

13Ի՞նչ է վարկածը

14.Ի՞նչ է օրենքը

15.Ի՞նչ է  ֆիզիկական տես ությունը

Սովորել Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ5 -ից մինչև էջ 12

Պատրաստել ուսումնական նյութ՝ էջ8,որէ ֆիզիկոսի մասին

Կատարել Վ.Ի.Լուկաշիկի խնդրագրքից Էջ3 խնդիրներ1-ից12-ը և

Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ166 -ից 1-ից մինչև 5 վարժությունները։ 

Posted in Նախագծեր

Պատմություն

1.Քրիստոնեական եկեղեցին/ էջ10-14/պատմել/, տալ նոր հասկացությունների բացատրությունը

2.Համեմատել քրիստոնեությունը/աղբյուր/ և հեթանոսությունը/աղբյուրը/՝ գտնելով տարբերություններ, նմանություններ:

3.Կատարել փոքրիկ ուսումնասիրություն.

«Հռոմի «պապուհին», մի՞ֆ է, թե՞ իրականություն»/ներկայացնել, գտնել տարբեր լեգենդներ, հիմնավորել տեսակետդ/

Աղբյուրները՝ Папесса Иоанна. Существовала ли женщина, ставшая папой римским?

Փաստավավերագրական ֆիլմ ` Պատմության առեղծվածները — Հովհաննես պապուհի

Գեղարվեստական ֆիլմ `  Հովհաննեսուհի ` կին` պապական աթոռին

4.Կարդալուց հետո ներկայացրու քեզ դուր եկած հատվածը, 

5.Հիմնավորիր, որ դու քրիստոնյա ես:

Posted in Նախագծեր

Հանրահաշիվ

42.bbbb=b­­­­­4

aaaaa=a5

ccccccc=c7

kkkkkkkk=k8

43.

 • aba=a2b
 • kpppkp=k2p4
 • 3abab=3a2b2
 • 7xxyyyyx=7x3y4
 • ababa=a3b2
 • 3a2a3a=322a3
 • a3a4=a7
 • a2a3a5 = a10

44.

 • a2 a3=a5
 • bb=b5
 • k5 k3=k8
 • xx12=x15
 • aba2=ab
 • knkn2=kn7
 • 2xyx2 y5=2x5y6
 • 3a10 ba10 b2=3a20 

45.

 • 3ab * 2a=6a2b
 • 8bc* bc=8b2c4
 • 9ce2 * 6ce=54c2e3
 • 7ek * 6e3k=42ek2
 • 4ap2 * 5a2p=20a3 p3
 • 6kp * 7kp2=42kp3
 • 3a2bc * 6abc=18a3b2c2
 • 4bc2e * 6bce=24b3c3e2
 • 7c2ek * 5cek=35c5e5k2
 • 6e2k5p * 8e3 k4 p=48e5k9p2
 • 4k6p2x3 * 4k2p4x4=16k8p6x7
 • 9px2 y* 4p4 x3 y2=36p5x5y5

46.

 • 11pk* 4p3x=44k2p4x
 • 15x2y3 * 8x4y=120x6y4
 • 3a * (-6)a2b=(-18)a3b
 • (-4)b2 * (-7)bc2=28b3c2
 • (-5)c3k * 5ck2=(-25)c4k3
 • (-7)k2p3 * (-9)kp3=63k3p6
 • (-5)p2x2 * 8p2x5=(-40)p4x7
 • 25x2y * (-6)x2y2=(-150)x4y3

47.

Posted in Նախագծեր

Գործնական քերականություն

 1. Ստուգի՛ր՝  տրված բառաշարքերի բոլո՞ր բառերն են ճիշտ գրված, և սխալներն ուղղի՛ր:

Ա.Դարբին, երբ, լիրբ, հարբել, նուրբ, որբ, սուրբ, սրբել, ուրբաթ, փրփուր, երփներանգ:

Բ. Խափել, խափեբա, շաբաթ, համբերել, համբուրել, համբույր, շամփուր, ճամփա:

Գ. Աղբյուր, եղբայր, ողբալ, աղբանոց, թուղբ:

2․ Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Անօդ տարածության մեջ մարդն իր մարմինը չի զգում: (անօդ, անոթ)

Աղջիկը դասավորեց արհեստանոցի բոլոր անոթները ու դուրս եկավ: (անօդ, անոթ)

Տղայի աղմկոտ ու անհանգիստ վարքը վախեցնում էր ծնողներին: (վարկ, վարք)

Նրանք ամեն ինչ արեցին իրենց արտադրանքի վարկը բարձր պահելու համար: (վարկ, վարք)

3. Փակագծում տրված գոյականները գրի´ր համապատասխան հոլովով, նշի՛ր հոլովը։

Նյու Յորքի(Նյու Յորք) բնակիչները զարմանքով դիտում էին 19-ամյա մի ուսանողի (ուսանող), որը սիրալիր ժպիտով (ժպիտ) սեղմում էր մի մեծ հանրախանութ մտնող բոլոր այցելուների (այցելուներ) ձեռքերը: Այդ ձևով (ձև) 8643-րդ հաճախորդին (հաճախորդ) ողջունելուց(ողջունել) հետո նա վեր պարզեց կապտած ձեռքը և բացականչեց.

-Ուռա´: Ռուզվելտի ռեկորդը (ռեկորդ) գերազանցեցի:

Հավանաբար քչերին (քչեր) է հայտնի, որ 1907 թվականին (թվական) Սպիտակ տան(տուն) մի ընդունելության(ընդունելություն) ժամանակ ԱՄՆում(ԱՄՆ) այն ժամանակվա նախագահը սեղմել էր 8513 մարդու(մարդ) ձեռք:

4. Ուշադրությու` ն դարձրու ընդգծված գոյականների ձևերին և իմաստներին, գտի´ր տարբերությունները:

Ա. Դերձակը հագուստ էր կարում: Բ. Դերձակը հագուստն էր կարում:

Ա. Փողոցում գիրք  էր վաճառվում: Բ.  Փողոցում գիրքը  վաճառվում էր:

Ա.Ծովային մի թռչուն երկար ժամանակ լողում ու սուզվում էր:

Բ.  Ծովային մ թռչունը երկար ժամանակ լողում ու սուզվում էր:

Ա. Անտառում մի որսորդի հանդիպեց: Բ. Անտառում որսորդին հանդիպեց:

Ա. Այստեղ հավանաբար արջ է պառկած եղել: Բ. Հավանաբար արջն այստեղ է պառկած եղել:

5. Տրված տեքստում մտքին համապատասխանող ածականներ ավելացրո՛ւ: Տրված և ստացված  տեքստերը համեմատի՛ր:

Մագելանի արշավախմբի մնացորդները  ճամփորդության հոգնությունը դեռ չէին թոթափել, երբ կաթոլիկ եկեղեցին նրանց կանչեց հաշիվ տալու: Բանն այն է, որ ճամփորդների օրացույցում մեկ օր պակասում էր: Իսկ դա նշանակում էր, որ եկեղեցական տոները ժամանակին չէին նշվել: Հավատի կանոններից այդպիսի շեղումն  այն ժամանակ պատժվում էին: Բայց գիտնականները շուտով գտան, թե որտե՞ղ էր մնացել «կորած» օրը: Ճանապարհորդելով երկրագնդի շուրջը դեպի արևմուտք՝ Արևի շարժման ուղղությամբ , ծովագնացները իբրև թե մեկ օր հետ էին գնացել: Շուրջերկրյա ճանապարհորդությունը  դեպի արևելք, ընդհակառակը, նրանց օրացույցին մեկ օր կավելացներ:

Ներկայումս նման խառնաշփոթությունից խուսափելու համար Խաղաղ օվկիանոսի միջով՝ բևեռից բևեռ, մի գիծ են անցկացրել, որն անցնելիս նավերը կամ անմիջապես ընկնում են «վաղը»  կամ վերադառնում են «երեկվան»:

6․ Կարդա՛ և կետադրի՛ր նախադասությունները․

1․Նա հասկացավ որ գիշերը հասել էր։ Վերջին ուժերը հավաքեց ջանք արավ շարժվեց մինչև անգամ ծնկները բարձրացրեց և կրկին ընկավ մի ծանր ու անզոր թառանչով։ Նա լսեց իր թառանչը և այդ վերջին ձայնն էր որ նա լսեց այս աշխարհքում։

2․ Մի գարնան իրիկուն, դռանը նստած զրույց էինք անում, երբ այս դեպքը պատահեց։

3․ Եվ ահա նորից գարնան հետ վերադարձել էր իր բունը։ Ձու էր ածել ճուտ էր հանել ու ամբողջ օրը թռչում կերակուր էր բերում իր ճուտերին։

4․ Էն իրիկունն էլ, որ ասում եմ եկավ կտցում կերակուր բերավ ճուտերի համար։

5․ Փիշտ փիշտ վեր թռանք ամենքս, իսկ ծիծեռնակը սուր ծղրտալով ընկավ կատվի ետևից։

6․ Մի գարնան իրիկուն էր որ այս դեպքը պատահեց, շատ տարիներ են անցել բայց ես չեմ մոռանում այն գարնան իրիկունը, երբ ես առաջին անգամ իմացա, որ ծիծեռնակի մայրն էլ մայր է ու սիրտն էլ սիրտ է ինչպես մերը։

7․ Նախադասություններում սխալ գործածված բառեր և արտահայտություններ կան, գտի՛ր և ուղղի՛ր:

Այդ հավաքին մասնակցեց նրանց առաջնորդը:
Սպիտակ զգեստը քեզ սազում է:
Ոսկեծամ մազերով աղջիկ գալիս է աղբյուրը ջրի:
Մոտենում է աղջկա մոտ և տեսնում, որ մի վիշապ, գլուխը նրա ծնկներին, քնել է:
Ու հանկարծ սիրահարվել էր այդ աղջկա վրա:
Այլևս առավոտներն էլ չէին երգում:
Գառնուկները հոտոտում էին հողի բույրը:

Posted in Նախագծեր

Պատմություն

Ինչու է երկինքը կապույտ

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Իրոք,ինչո՞ւ է երկինքը կապույտ։Իվերջո երկինքը դա օդ է,նույն է ինչ մեզ շրջապատում է,մենք շնչում ենք,բայց չենք տեսնում,այն թափանիկ է ու անգույն,բայց ձեր գլխավերևում, չգիտես ինչու, այն կապույտ է դառնում, իհարկե, պարզ օրերին, երբ թանձր ամպերն ու ամպերը չեն թաքցնում երկնքի կապույտը: Երկինքն ամենուր կապույտ է։ Հյուսիսում գունատ է, հարավում՝ կապտա-կապույտ, մեզ մոտ՝ միջին ռուսական գոտում՝ հյութալի, կապույտ։

Պարզվում է, որ այս արևի ճառագայթը գունավորում է օդը մեր գլխից վեր։ Արեգակն իր ճառագայթներն ուղարկում է Երկիր, սակայն դրանք պետք է ճեղքեն օդի հաստ շերտը, որը պարուրում է Երկիրը: Իսկ արևի ճառագայթը, ինչպես հիմա գիտենք, բազմերանգ է, քանի որ այն բաղկացած է կարմիրից, նարնջագույնից, դեղինից, կանաչից, կապույտից, ինդիգոյից և մանուշակագույնից: Եվ այսպես, երբ այս բազմագույն ճառագայթն անցնում է օդի հաստ շերտով, օդի մասնիկները ցրվում են, շաղ տալիս արեգակնային սպեկտրի բոլոր գույները, բայց ամենից շատ դա նրա կապույտ հատվածն է ամենաուժեղը, և, հետևաբար, երկինքը գունավոր կապույտ.
Որովհետև երկնքի գույնը բազմերանգ արևի ճառագայթների կապույտ շիթերն են: