Posted in Նախագծեր

25 հետաքրքիր փաստ ամեն ինչի մասին Հայոց լեզու թարգմանություն

1. Пот бегемота красного цвета и связано это с защитой от палящих солнечных лучей.

 2. Панофобия – страх всего (любых изменений, событий или действий).

3. Детеныш осьминога рождается размером примерно с блоху.

4. Около 80% всех компьютерных взломов на планете связаны с простотой пароля владельца.

5. Курица рекордсмен смогла лететь 13 секунд подряд

6. В среднем за жизнь человек тратит 5 лет на питание.

7. Больше всего миллиардеров живет в Москве.

8.  Занятие незнакомой деятельностью — лучший способ развития мозга. Общение с теми, кто превосходит тебя по интеллекту, также является средством развития мозга.

9. В Германии существует детский сад для мужчин.

10. Маленький ребенок может плавать по венам синего кита.

11. В 1979 году в Пенсильвании двух детей назвали необычными именами: Пепси и Кола.

12. Всемирный день зомби принято считать 8 октября.

 13. В Великобритания, уволили учительницу за нанесение психической травмы детям. Она сказала, что Санта-Клаус вымышленный персонаж.

14. 2 человека из 10 тайно грызут ногти.

15. “Зависимость от социальных сетей” – новое психическое расстройство, выявленное психологами.

16. Креветка – самый шумный житель океана

17. Свет солнца приходит примерно с опозданием в 8 минут. Получается так, что если солнце взорвется – мы узнаем об этом только спустя 8 минут.

18. Сердце останавливается на короткий промежуток времени при чихании.

19. Если засунуть виноград в микроволновку – он взорвется.

20. Змеи могут впасть в спячку на 3 года.

21.Лень может передаваться по наследству.

22. Фен-шуй изначально был искусством украшать могилы.

23. Если крыса упадет с пятого этажа – с ней ничего не случится.

24. Активный курильщик в среднем теряет 22 года из жизни.

25. У каждой коровы есть лучшая подруга из своего стада. Если по каким-либо причинам одна из коров не выйдет в стадо – “подруга” будет переживать.

Posted in Նախագծեր

Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Դասարանում

Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Տեղադրի՛ր․

Գործնական քերականություն

Գործնական քերականության հղումը (հոկտեմբերի 3)

Գործնական քերականության հղումը (հոկտեմբերի 10)

Գործնական քերականության հղումը (հոկտեմբերի 17

Ստեղծագործական-թարգմանչական աշխատանքներ

«Վերև֊ներքև» վերնագրով ստեղծագործական աշխատանքի հղումը

Թարգմանության հղումը (հոկտեմբերի 12)

Ընթերցանություննախագծեր

«Ես և նա» պատմվածքի «Ես» մասի առաջադրանքների հղոոումը

«Ես և նա» պատմվածքի «Նա» մասի   առաջադրանքների հղումը

«Գրաբարյան օրեր․ Թարգմանչաց տոն» նախագիծ․ փոխադրության հղումը

Ուսումնական աշուն նախագիծ

Աշնանային հանգստի մասին պատմող նյութի (պատումի, տեսագրության, ձայնագրության) հղումը

Անահատական նախագծի հղումը

Մասնակցություն մայրենիի ֆլեշմոբին (նշի’ր տարբերակը)

 • Այո
 • Ոչ
Posted in Նախագծեր

Պտերներ

1.Ներկայացնել պտերների կառուցվածքը,և տարածվածությունը։


Պտերանմաններնի տարբերություն մամուռների, լավ զարգացած, կատարյալ ցամաքային բույսեր են: Պտերանմաններին բնորոշ են հիմնական բուսական հյուսվածքները և լավ մասնագիտացված մարմինը: Պտերանմաններին բնորոշ է արմատային համակարգ, ունեն լավ արտահայտված ցողուն և զարգացած տերևներ, նման են ծաղկավոր բույսերին, սակայն ծաղիկ չունեն:

2.Ներկայացնել պտերների բազմացումը։

3.Համացանցում կատարել ուսումնասիրություն,և գտնել հետաքրքիր փաստեր,և դուրս բերել հետաքրքիր փաստեր պտերներդի մասին։

Posted in Նախագծեր

Կենսաբանություն

ոկտեմբերի 17-23

Ընկերներ ջան, այս շաբաթ պատմելու եք  «ջրիմուռների» թեման.

Լրացուցիչ աշխատանք.

 • Գտնել հետաքրքիր տեղեկություններ ջրիմուռների վերաբերյալ, որտեղ և ինչպես են օգտագործվում ջրիմուռները, պատրաստել ուսումնական նյութ։

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F65HQ54hR908%3Ffbclid%3DIwAR2VQX6w7H1bQQ9n5ayKmlZA8l-z85pE286Spr6WtzBUtfaphL6PcasvnmY&h=AT2KEKNnQ1ThN_JpX91kdTwkWQ-O8ra0KQLr0HrwHkTTZnb5ecr6gms-JAOLrlVHiI2ShP7ufA6rdgGnewxnpKb5FhJlSI_9aYgBPqMOHO16GT0HApAeFcB2T-hP8AFDq2hgduXzAs8tluw

 • տրված հղումների նյութերը թարգմանել և պատրաստել ուսումնական նյութ։
Posted in Նախագծեր

Պատմություն․Բյուզանդիայի ոսկեդարը

 1. Բյուզանդիայի ոսկեդարը/Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասաան, էջ 15-18պատմել/
 • Կայսերական իշխանության առանձնահատկությունները Բյուզանդիայում/գրավոր/

Կայսեր իշխանությունը ժառանգական չէր: Նրան ընտրում էին Ծերակույտը և զորքը: Կայսրը կարող էր լինել ցանկացած ազգության և հասարակական խմբի ներկայացուցիչ: Նա ուներ և՛ աշխարհիկ, և՛ հոգևոր իշխանություն: Կայսեր իշխանությունը սրբացված էր: Կայսրին էր պատկանում օրենսդիր, դատական և ռազմական բարձրագույն իշխանությունը: Երկրի կառավարման գործում մեծ դեր էին խաղում Ծերակույտը և կայսեր կից սրբազան խորհուրդը: Հուստինիանոսն աշխատում էր կայսրությունը կառավարել միասնական օրենքներով: Նա հրամայեց հավաքել և կարգավորել հռոմեական կայսրերի հրապարակած օրենքները: Այդպես 534 թ. կազմվեց «Քաղաքացիական իրավունքի հավաքածուն »:

 • Ներկայացրու Հուստինիանոս Առաջին կայսեր պատմական կերպարը՝ օգտվելով համացանցից/գրավոր/

Հուստինիանոսը ծնվել էր Մակեդոնիայում՝ չքավոր գյուղացու ընտանիքում:Հուստինիանոս I-ը Բյուզանդիայի կայսրն էր 527–565 թթ-ին,
նշանավոր քաղաքագետ և օրենսդիր: Հուստինիանոսը գահը ժառանգել է հորեղբոր՝ Հուստինոս I-ի (518–527 թթ.) մահից հետո: Ձգտել է վերականգնել Հռոմեական կայսրության երբեմնի հզորությունն ու տարածքը: Նրա օրոք բյուզանդական զորքերը՝ զորավարներ Բելիսարիոսի, Նարսեսիև ուրիշների հրամանատարությամբ, վերագրավել են Արևմտյան Հռոմեական կայսրության մի շարք տարածքներ, պատերազմել Պարսկաստանի դեմ, կասեցրել սլավոնների հարձակումները: Կայսրը սկսել է քաղաքացիական, ռազմական և եկեղեցական ծավալուն շինարարություն, ձեռնարկել է Սբ Սոֆիայի տաճարի կառուցումը Կոստանդնուպոլսում: Հուստինիանոս I-ի հրամանով 528– 534 թթ-ին կազմվել է «Քաղաքացիական իրավունքի ժողովածու» («Հուստինիանոսի օրենսգիրքը»), որն ընդգրկել է մ. թ. II դարից մինչև իր ժամանակաշրջանը հրապարակված կայսերական կարգադրությունների 4652 հատված: Օրենսգրքի IV մասը ներառում է Հուստինիանոս I-ի սահմանած օրենքները, որոնք չէին ընդգրկվել հռոմեական կայսրերի օրենքների ժողովածուի մեջ:Կենտրոնացված պետություն ստեղծելու համար կայսրը կատարել է մի շարք վարչական բարենորոգումներ:Հուստինիանոս I-ը ռազմական, վարչական և տնտեսական վերափոխումներ է արել նաև Հայաստանի բյուզանդական մասում՝ նպատակ ունենալով Արևմտյան Հայաստանը զրկել ներքին ինքնուրույնությունից և դարձնել կայսրության սովորական մասերից մեկը:

օգտվել եմ այս Աղբյուրից

 • Ինչի մասին է «Քաղաքացիական իրավունքի ժողովածու» -ն(«Հուստինիանոսի օրենսգիրքը»)

Հուստինիանոս I-ի հրամանով 528– 534 թթ-ին կազմվել է «Քաղաքացիական իրավունքի ժողովածու» («Հուստինիանոսի օրենսգիրքը»), որն ընդգրկել է մ. թ. II դարից մինչև իր ժամանակաշրջանը հրապարակված կայսերական կարգադրությունների 4652 հատված: Օրենսգրքի IV մասը ներառում է Հուստինիանոս I-ի սահմանած օրենքները, որոնք չէին ընդգրկվել հռոմեական կայսրերի օրենքների ժողովածուի մեջ:

 • Ներկայացրու Սուրբ Սոֆիայի տաճարը, ճարտարապետ Տրդատին /օգտվելով համացանցից, գրավոր/,

Սուրբ Սոֆիայի տաճար, Այա Սոֆիա բյուզանդական ճարտարապետության կոթողային հուշարձան, Բյուզանդիայի «ոսկեդարի» խորհրդանիշ։ Բյուզանդական կայսրության գլխավոր քրիստոնեական տաճարը, Կոստանդնուպոլսի պատրիարքի նստավայր։ Oսմանցի թուրքերի կողմից Բյուզանդիայի մայրաքաղաքի գրավումից հետո ծառայել է որպես մզկիթ, ներկայումս՝ թանգարան է։ Իր ներկա տեսքով կառուցվել է 532-537 թթ. Հուստինիանոս Ա կայսեր նախաձեռնությամբ ճարտարապետներ Իսիդոր Միլեթացու և Անթիմիոս Թրալացու կողմից։ Հայոց պատմիչներից Ստեփանոս Ասողիկը հայտնում է, որ հմուտ հույն ճարտարապետները շատ էին հոգում վերականգնման համար, բայց այդպես էլ հստակ լուծումներ չէին կարողանում առաջարկել, և հրավեր է ուղարկվում այդ ժամանակաշրջանում մեծ համբավ վայելող Տրդատ ճարտարապետին, խնդրելով վերակառուցել Սուրբ Սոֆիայի տաճարի գմբեթը: Տրդատը մեկնում է Բյուզանդիայի մայրաքաղաք և ուսումնասիրում տաճարի վիճակը: Կառուցման աշխատանքները կարգավորելու համար նա նախապես պատրաստում է եկեղեցու մոդելը, որի վրա նախ լուծում է ճարտարապետական խնդիրները: Այնուհետև Տրդատը բարձր փայտամածներ է կանգնեցրել մինչև գմբեթը՝ այդ լուծումներն արդեն տաճարի վրա կիրառելու համար: Տեղեկություններ են պահպանվել, որ այդ փայտամածների համար արքունի գանձարանը ծախսել է 1000 ոսկի լիվեր

օգտվել եմ այս Աղբյուրից

Posted in Նախագծեր

Ֆիզիկա Մեխանիկական շարժում:Շարժման հարաբերականություն:Հավասարաչափ  շարժում:Արագություն:Նյութական կետ:Շարժման հետագիծ:Ճանապարհ:

Լաբորաորիայում քննարկվող հարցեր.

1.Ինչն են անվանում մեխանիկական շարժում

Ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունների այլ մարմնի նկաատմամբ կոչվում է մեխանիկական շաժրժում:

2.բերել մեխանիկական շարժման օրինակներ

Մեխանիկական շարժման օրինակ է՝ մարդու քայլելը, իքնաթիռի թռչելը, մեքենայի շարժվելը բոլոր դեպքերում այս մարմինները փոխում են իրենց դիրքը այլ մարմինների նկատմամբ:

3.որ մարմինն են անվանում հաշվարկման մարմին

Այն մարմինը, որի նկատմամբ դիտարկվում է այլ մարմինների շարժումը կոչվում է հաշվարկման մարմին:

4.Ինչն են անվանում նյութական կետ

Այն մարմինը, որի չափերը տվյալ պայմաններում կարելի է անտեսել, կոչվում է նյութական կետ:

5.Որ դեպքում մարմինը կարելի է համարել նյութական կետ, .որ դեպքում՝ ոչ

Նյութական կետը ֆիզիկական մարմին է, ունի որոշակի հատկություններ: Երկրաչափական կետը չունի հատկություն:

6.Ինչն են անվանում շարժման հետագիծ

Հետագիծն այն գիծն է, որով տվյալ հաշվարկման համակարգում ժարժվում է մարմինը:

7.Ինչն են անվանում մարմնի անցած ճանապարհ

Հետագծի այն տեղամասի երկարությունը, որով շարժվել է որոշակի ժամանակահատվածում կոչվում է այդ ժամանակահատվածում մարմնի անցած ճանապարհ:

8.Ինչով է տարբերվում հետագիծն անցած ճանապարհից:

9.որ շարժումն են անվանում ուղղագիծ հավասարաչափ

Այն շարժումը, որի ընթացքում մարմինը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար ճանապարհներ կոչվում է հավասարաչափ շարժում

10.Որ մեծությունն է կոչվում հավասարաչափ շարժման արագություն ՝գրել բանաձևը

Հավասարաչափ շարժման արագությունը ֆիզիկական մեծություն է, որը հավասար է մարմնի անցած ճանապարհի հարաբերությանը այն ժամանակահատվածին, որի ընթացքում մարմինը անցել է այդ ճանապարհը

V = S : T

11.Ինչ միավորներով է չափվում արագությունը՝ՄՀ-ում

Արագությունը ՄՀ-ում չափվում է 1մ/վ-ով:

12.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարհը,եթե հայտնի է նրա արագությունը ու շարժման ժամանակը,գրել բանաձևը

S = V T

13.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժման ժամանակը,եթե հայտնի են մարմնի արագությունն ու ճանապարհը,գրել բանաձևը:

t=S/V

Posted in Նախագծեր

Քիմիա

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Բերե՛ք հեղուկ եւ պինդ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ:

Պինդ — երկաթ, ալումինին և այլն: Հեղուկ — սնդիկ, ցերիում, գալիում, ֆրանսիում:

2. Բերե՛ք գազային, հեղուկ եւ պինդ ոչ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ:

Պինդ — բոր, ածխածին, ծծումբ և այլն

Հեղուկ — բրոմ Գազային — ազոտ, քլոր, թթվածին և այլն:

3.Հետեւյալ մեծություններից որո՞նք են բնութագրում`

ա) քիմիական տարրը-ատոմի զանգվածը,ատոմի կառուցվածքը,ատոմային համարը

բ) Պարզ նյութ-հոտը,հալման եւ եռման ջերմաստիճանները, կարծրությունը, գույնը, խտությունը։

4. Ո՞ր զույգի նյութերն են նույն տարրի ալոտրոպ ձևափոխություններ.

1) ջրածինը և դեյտերիումը

2) ջուրը և գոլորշին

3) թթվածինը և օզոնը

4) դեյտերիումը և տրիտիումը

5. Ո՞ր զույգի նյութերն են նույն տարրի ալոտրոպ ձևափոխություններ.

1) կվարցը և սիլիկահողը

2) կավիճը և մարմարը

3) գրաֆիտը և ֆուլերենը

4) թուջը և պողպատը

6. Հիմնականում ո՞ր տարրերից է կազմված Երկրի կեղևը: Փորձեք պատասխանել՝ օգտվելով նկ. 2.3–ից:

Մեջտեղում տեղաբաշխված է մկջուկըմ, այն 1250 կմ է, որի մեծ մասը բաղկացած է մետաղից և նիկելից:Հետո գալիս է արծաքին միջուկը (մասամբ բաղկացած մետաղից), որը 2200 կմ լայնություն է:Դրա վերա գտնվում է քարոլորտը, որը կազմված է սիլիկատներից և օկսիդներից, իսկ ավելի բարձր գտնվում է բարակ և պինդ կեղևը:

7. Ո՞ր տարրերն են հանդիպում բնության մեջ ազատ վի ճակում:

Ալյումին,թթվածին,քլոր,պղինձ,արծաթ,ոսկի,նիկել ցինկ։

8. Արծաթը բնության մեջ հանդիպում է ազատ վիճակում: Բնածին արծաթի ամենամեծ կտորն ունի 13, 5 տոննա զանգված: 20 գրամ զանգված ունեցող քանի ապարանջան կարելի է պատրաստել արծաթի այդ կտորից:

Posted in Նախագծեր

Հոկտեմբերի 23- հոկտեմբերի 30

Նախագծի մասնակիցներ՝   7-րդ դասարանցիներ

 1. Աշնանային ընթերցանություն 

«Լռություն» պատմվածքը կարդալու ընթացքում կամ հետո կատարի՛ր հետևյալ առաջադրանքները.

 • Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած ամենահետաքրքիր հատվածը կամ արտահայտությունը:

Իրականում չէի ուզի անցյալը փորփրել: Եթե կարողանայի` ընդհանրապես կմոռանայի ու էլ երբեք չէի հիշի, — ժպտալով ասաց նա ու անշտապ շարունակեց պատմել:

 • Դո՛ւրս գրիր այն հատվածները, որոնք, քո կարծիքով, ամենաիմաստալիցն են։

Բայց և Աոկիի կարողությունները չպետք է անտեսել. ամենքը չեն կարող համբերատար սպասել իրենց հակահարված տալու ժամին, հմտորեն օգտագործել հնարավորությունն ու խաղալ մարդկանց սրտերի հետ: Էդ ամենից սիրտս խառնում է, բայց ընդունում եմ, որ դա էլ է տաղանդ:

 • Առանձնացրո՛ւ հերոսներին, նկարագրի՛ր և բնութագրի՛ր նրանց:

Աոկիին-շատ մեծամիտ ու  գոռոզ էր, չէր սիրում, որ ինչ-որ մեկը իրենից լավ է  սովորում։շ

Օձավա-Սիրում էր սպորտով զբաղվել

 • Ո՞ր հերոսն ամենաշատը քեզ դուր եկավ։ Պատասխանդ պատճառաբանի՛ր։
 • Ինչո՞ւ է պատմվածքը կոչվում «Լռություն»։

 2.    Պատմի՛ր նաև  քո աշնանային հանգստի մասին: Որտեղ էլ լինես, պատմի՛ր քո գտնվելու վայրի մասին, լուսանկարի՛ր աշնանային գեղեցիկ տեսարաններ, տեսաֆիլմ պատրաստի՛ր: Կիսվի՛ր աշնանային քո զգազողություններով, տեսածդ աշնանային գույներով :

Առաջարկում եմ այս առաջադրանքն անել երկու տարբերակով`​

 • պատումի ձևով` քո իսկ լուսանկարներով
 • տեսապատումի (տեսաֆիլմի) ձևով (այսինքն՝ աշնանային մի սիրուն այգում նստած պատմում ես, թե ինչպես անցկացրիր աշնանային արձակուրդդ, ինչ կարդացիր):

3.  Շարունակի՛ր զարգացնել անհատական կամ խմբային նախագիծդ, արդյունքները հրապարակի՛ր բլոգում, հղումն ինձ ուղարկի՛ր:

Մաղթում եմ արդյուանվետ և հաճելի ուսումնական շաբաթ: