Posted in Բնագիտություն

Փորձի՛ր պատմել նկարը:

Ի՞նչ երևույթներ ես տեսնում նկարում:

Տաքացնելիս տրոհվեց հետ քայքայվեց, գոլոշիացավ և վերջում մնաց նստվածք: (Երևույթը քիմիական է)։

Posted in Մաթեմատիկա

Տնային աշխատանք

Լրացուցիչ (տանը)

5) x տառով նշանակենք քառակուսու կողմը, իսկ y­ով՝ նրա պարա­գիծը։ Ուղիղ համեմատակա՞ն կլինի արդյոք x մեծությունը y մեծու­թյանը։ -Այո ուղիղ համեմատական է

6) Երկու բանվոր որոշակի ժամանակում պատրաստել են 30 մանրակ: Քանի՞ բանվոր պիտի աշխատի նույն ժամանակում 45, 90,120 մանրակ պատրաստելու համար: — 45:15=3, 90:15=6,120:15=8

7) Ստուգե՛ք, որ աղյուսակում տրված են հակադարձ համեմատական մեծություններ, և գտե՛ք նրանց հակադարձ համեմատականության գործակիցը. առաջին աղյուսակը, հակադարձ համեմատականության գործակիցը 2-ը

8) Հաշվե՛ք x կողով խորանարդի ծավալը, եթե x x 3 սմ, 4 սմ, 5 սմ, 

6 սմ։ Հակադարձ համեմատակա՞ն են արդյոք խորանարդի ծավալը և նրա կողի երկարությունը։ Իսկ ուղի՞ղ համեմատական։

9) 15 բանվորներ կատարել են աշխատանքը 24 օրում: Քանի՞ օրում այդ նույն աշխատանքը կկատարեին 18 բանվորներ:

10) Հետևյալ մեծություններից որո՞նք են հակադարձ համեմատական.

ա) նույն արտադրողականությամբ աշխատող բանվորների 

քանակը և այդ աշխատանքը կատարելու ժամանակը,

բ) ավազանի՝ ջրով լցվելու ժամանակը և որոշակի ժամանակահատվածում նրա մեջ լցվող ջրի քանակությունը,

գ) շենքի հարկերի քանակը և նրա բարձրությունը,

դ) տրված ծավալով հեղուկը տեղափոխելու համար անհրաժեշտ 

միատեսակ անոթների քանակը և մեկ անոթի տարողությունը,

ե) գնացքի երկարությունը և սլաքավարի խցիկի մոտով նրա 

անցնելու ժամանակը գնացքի հաստատուն արագության դեպքում։

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

         1) Ունենք վեց թվերի հաջորդականություն, որում յուրաքանչյուր 

հաջորդ թիվ 2 անգամ մեծ է նախորդից։ Քանի՞ անգամ է այդ 

հաջորդականության վերջին թիվը մեծ երկրորդից։3.6.12.24.48.96=16

2) Երկու գումարելիներից մեկը 2004 է և գումարի ­3/7-ն է։ Գտե՛ք 

երկրորդ գումարելին։2004:3/7=668×77=4676

3) 8 փոքր տակառների ընդհանուր տարողությունը 96 լ է։ Քանի՞ 

լիտր հեղուկ կտեղավորվի 7 մեծ տակառներում, եթե նրանցից 

յուրա քան չյուրի տարողությունը 19 լ­ով ավելի է, քան փոքր տակառինը։

96:8=12    12+19=31×7=217 

4) Երկու կայարանների հեռավորությունը 4000 կմ է։ Չվացուցակի 

համաձայն՝ մարդատար գնացքն այդ ճանապարհը պիտի անցնի 

50 ժամում։ Գնացքը 2100 կմ անցել է 30 ժամում։ Ի՞նչ արագությամբ 

պիտի ընթանա գնացքը դրանից հետո, որպեսզի ժամանակին 

տեղ հասնի։4000-2100=1900   50-30=20     1900:20=95

Posted in Պատմություն 7

Դեպի Թեժառույք

Սեպտեմբերի 21-ին, անկախության օրը մենք ուղևորվեցինք,Կոտայքի մարզ հաղթահարելու` Թեժառույքի բարձունքը։Բարձունքի մոտակայքում էր գտնվում Մարմարիկ գետը։Դժվարությամբ,բայց մեծ սիրով հաղթահրեցինք բարձունքը։Հասնելով վանք,ընկեր Ստելլա պատմեց վանքի պատմությունը։Իմացանք,որ վանքը միջնադարյան կառույց էր,որը կառուցվել էր Զաքարյաններ իշխանական տոհմի սպարապետ Իվանեի կողմից։Այնուհետև մի քիչ խաղալուց հետո,մեծ տպավորություններով վերադարձանք տուն։

Posted in Մայրենի

1. Բացատրի՛ր հետևյալ բառերը՝ վնգստալ, գոցել, ապրուստ, ճկուն: Կարող ես օգտվել nayiri.com էլեկտրոնային բառարանից:

վնգստալ- կաղկանձել

գոցել-փակել

ապրուստ- ապրելակերպ

ճկուն- ճարպիկ

2. Տրված բառերը բաժանի՛ր բաղադրիչների՝ հյուրանոց, լուսամուտ, հնամաշ, վիճակախաղ, ոտնաման, հուսախաբ, դժկամորեն, հայկական, անպատճառ:

Հյուրանոց հյուր-ա նոց

լույս-ա-մուտ 

հին-ա-մաշ

վիճակ-ա-խաղ

ոտք — աման

հույս — ա —  խաբ 

  դժ-կամք-օրենք

  հայ-կա-կան

ան-պատ-ճառ

5. Բացատրի՛ր հետևյալ արտահայտությունները՝ ցուրտը վնգստում էր, աչքերում շողաց մի կարևոր միտք:

ցուրտը վնգստում էր –սաստիկ ցուրտ է:

աչքերում շողաց մի կարևոր միտք – միտք ծնվեց

Գրի`ր Կոմիտասին բնութագրող 5 հատկանիշ:

բարի, համբերատար, խղճով, առատաձեռն, ուրիշների մասին մտածող։

7.Ընտրի՛ր Կոմիտասի երգերից մեկը, լսի՛ր և 5-8 նախադասությամբ գրի՛ր տպավորություններիդ, ապրումներիդ մասին, ի՞նչ էիր զգում և մտածում երգը լսելիս: Այս աշխատանքդ տեղադրիր քո բլոգում:

Խնկի ծառ-Շատ գեղեցիկ երգ է։Մենք այս երգը սովորել ենք նաև դպրոցում։Այս երգը լսելիս ես պատկերացնում եմ Կոմիտասին երգելիս։Երբ աչքերս փակում եմ, ինձ թվում է, թե այդ խնկի ծառը մեր բակում է։ԵՒՈւզում եմ, որ բոլորը լսեն այս երգը։

8. Ի՞նչ է տալիս պատումին բեռլինյան տարիների հիշողությունը:

Բեռլինը Կոմիտասին տալիս է նրա մանկության հիշողությունը։

9.Կոմիտասին ասում են՝ Հայ երգի Մեսրոպ Մաշտոց, ինչո՞ւ:

Որովհետև Մեսրոպ Մաշտոցը ստեղծել է հայկական տառերը, որի շնորհիվ մենք պահպանվել ենք որպես ազգ։ Կոմիտասի շնորհիվ մենք պահպանել ենք մեր մշակույթը և նույնպես գոյատևել որպես ազգ։

Posted in Պատմություն 7

Պատմություն

1.«Ներկայացնել, համեմատել մարդու առաջացման վարկածները»

Համարվում է, որ մարդն առաջացել է կապիկից, որովհետև կա նմանություն մարդու և շիմպանզե կապիկի տեսակի միջև: Այս տեսակետը մշակվել է գիտնական Չ. Դարվինի կողմից:

Բայց մյուս կողմից էլ, դարեր շարունակ ոչ մի կապիկի տեսակ չի փոփոխվել և չի նմանվել մարդու:

Չկան ապացույցներ, որ կապիկը կարող էր այնպես զարգանալ, որ դառնար մարդ: Պարզ չէ, թե ինչ պայմաններում է դա տեղի ունեցել:

Մյուս կողմից, ըստ կրոնի, Աստված ստեղծեց մարդուն: Բայց սա գաղտնիք է մարդկության համար, ապացույցներ գտնել դժվար է: Մարդիկ Աստվածաշունչը կարդում են և հավատում են, հնարավոր չէ գտնել ապացույցներ:

Այս երկու տեսակետներն էլ վիճելի են, քանի որ երկուսն էլ չունեն որևէ հիմնովին ապացույց և շատ վեճերի և ուսումնասիրությունների առարկա են:

Վերջերս այս երկու վարկածների հետ կապված նոր մոտեցումներ են առաջ եկել: Մարդու ծագման վերաբերյալԱստվածաշնչի պատկերացումները եւ գիտությունների տվյալները չեն բացառում մեկը մյուսին: Հնարավոր է, որ մարդու արարումը կատարվել է ոչ թե միանգամից, այլ էվոլյուցիայի ճանապարհով: Աստված ստեղծել է կենդանի բջիջը, տվել է դրան զարգանալու ունակություն: Աստիճանաբար ծագել են բոլոր տեսակի բարդ օրգանիզմներն, օրինակ բույսերն ու կենդանիները,  ու, վերջում, մարդը: Դա կարող էր տևել մի քանի միլիոն տարիներ: Այսինքն, եթե համեմատում ենք այս երկու վարկածները, տեսնում ենք, որ դրանք կարելի է համաձայնեցնել, քանի որ երկուսն էլ մարդու ծագումը դիտում են որպես էվոլյուցիայի արդյունք և չեն բացառում մեկը մյուսին:

Posted in Պատմություն 7

Պատմություն

Առաջադրանք 1

1.Երեք նախադասությամբ ներկայացրու ՝ինչու ենք ուսումնասիրում պատմությունը:

Ուսումնասիրելով պատմությունը,մենք իմանում ենք,թե ով ենք մենք, որտեղից ենք գալիս, և ուր ենք գնում։Մեր պատմությունը շատ հին է և յուրաքանչյուր հայ պետք է իմանա իր պատմությունը,որպեսզի կարողանա պաշտպանի իրեն։Ինչ դարաշրջանում էլ, որ լինենք,կարողանանք ներկայացնենք ինքներս մեզ։

2.Տեսաֆիլմ- Ինչու ենք ուսումնասիրում պատմությունը

ա. Տեսաֆիլմը դիտելուց հետո հինգ նախադասություն ավելացրու առաջին առաջադրանքին՝ ամբողջացնելով հարցի պատասխանը՝ հիմնավորելով քո տեսակետը:

2.Ինչ նպատակ եք հետապնդում «Պատմություն» առարկան ուսումնասիրելու արդյունքում:

Ուզում ենք ճանաչել,մեր ազգին,մեր ժողովրդին,մեր ինքնությանը։

 «Պատմություն» առարկայի շրջանակում ինչ թեմաներ են ձեզ հետաքրքրում:

Օրինակ,թե էլ ի՞նչ պատերազմներ են եղել,2021-թ-ից առաջ,թե ինչպես ենք հաղթել կամ պարտվել,որովհետև այս պատերազմը ինձ ստիպեց,որ ես սովորեմ և իմանամ իմ պատմությունը։

Ինչ կարողություն. հմտություն կուզեիք ձեռք բերել ուսումնական տարվա ավարտին:

Կուզեի պարզապես խելացի ,բանիմաց մարդ լինեի ու պիտանի քաղաքացի իմ երկրի համար։

Posted in Ռուսերեն

Русский

  1. Что означает фразеологизм ,,Ящик Пандоры,,Сундук зла.
  2. Мы и сами часто открываем «Ящик Пандоры», когда наши действия могут привести к необратимым и печальным последствиям.Когда мы ошыбаемся нашеи действиями.
  3. А какова главная мудрость понятия «открыть ящик Пандоры»?Не быть злым.
Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

1․ x տառով նշանակենք քառակուսու կողմը, իսկ y ­ով՝ նրա պարա­գիծը։ Ուղիղ համեմատակա՞ն կլինի արդյոք x մեծությունը y մեծու­թյանը։

Այո կլինի ուղիղ համեմատական։

2․ Երկու բանվոր որոշակի ժամանակում պատրաստել են 30 մանրակ: Քանի՞ բանվոր պիտի աշխատի նույն ժամանակում 45, 90,120 մանրակ պատրաստելու համար:

30։2=15

45:15=3(բանվոր), 90:15=6(բանվոր), 120:15=8

3․ 15 բանվորներ կատարել են աշխատանքը 24 օրում: Քանի՞ օրում այդ նույն աշխատանքը կկատարեին 18 բանվորներ:

Պատ՝, 21 օրում

4․ Հետևյալ մեծություններից որո՞նք են հակադարձ համեմատական.։

ա) նույն արտադրողականությամբ աշխատող բանվորների քանակը և այդ աշխատանքը կատարելու ժամանակը։

բ) ավազանի՝ ջրով լցվելու ժամանակը և որոշակի ժամանակահատվածում նրա մեջ լցվող ջրի քանակությունը։

գ) շենքի հարկերի քանակը և նրա բարձրությունը։

դ) տրված ծավալով հեղուկը տեղափոխելու համար անհրաժեշտ միատեսակ անոթների քանակը և մեկ անոթի տարողությունը։

ե) գնացքի երկարությունը և սլաքավարի խցիկի մոտով նրա անցնելու ժամանակը գնացքի հաստատուն արագության դեպքում։ կադարձ համեմատական։