Posted in Մաթեմատիկա, Նախագծեր

ԹԵՍՏԻ ՆՄՈՒՇ

Շրջանակի մեջ վերցրու 1 – 10-րդառաջադրանքների ճիշտ. պատասխանները:

1 Գտի՛ր այն հնգանիշ թիվը, որի. հարյուրավորը 5 է, միավորը4, իսկ մնացած կարգերում գրվածէ 7:

1)77475

2.77574

3.75774

4.74775

2.Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա. գրությանը ձախից. կցագրենք 5 թվանշանը:

1) 5-ով

2) 50-ով _11_ով

3) 500-ով

4) 5000-ով

3) Ընտրի՛ր տրված. թվերիցայն թիվը, որը6-ի հնգապատիկից. մեծ. է10-ով:

1) 21

2) 40

3) 56

4) 60

4) Ընտրի՛ր տրված. թվանշաններից. այն թվանշանը, որը. տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն` կստանաս անհավասարություն. 7 կմ50 մ> 7 կմ* 1մ

1)4

2) 5

3)6

4)7

5)Ընտրի՛ր այն շարքը, որտեղ թվերը. դասավորված. են նվազման կարգով:

1) 2466, 5159, 78427, 62436

2) 2466, 5159, 62436, 78427

3) 78427, 62436, 2466, 5159

4) 78427, 62436, 5159, 2466

6) Անին գնեց800 գ պանիր: Նապիցայի համար օգտագործեց այդ պանրի Քանի՞. գրամ. պանիր նա. Թոռօգտագործեց:

1) 100գ

2) 200գ

3) 400գ

4) 600 գ 1 մասը:

7)Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 5 կգ 7 գ -ըգրամներով:

1) 507 գ

2) 5700 գ

3) 5070 գ

4) 5007 գ

8) Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 5 ժ 42 ր-ն րոպեներով:

1) 542 ր

2) 292 ր

3) 342 ր

4) 162 ր

9)Քառակուսու երկու կողմերի երկարությունների գումար. ըհավասար է 28 սմ: Գտի՛րքառակուսու պարագիծը: Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը:

1) 14 սմ

2) 56 սմ

3) 112 սմ

4) 196 սմ

10) Նշի՛րայն գծապատկերը, որի 5/ 8 մասը ներկված է:

3_րդ պատկերը

11)Հաշվի°րբեկյալիերկարությունը, եթե նրա կողմերիերկարությունները 15 սմ, 27 սմ, 35 սմև 43 սմ են: Պատ.`………………

12) Հաշվի°րբոլոր. այն երկնիշ թվերի գումարը, որոնց. միավորը2 է:

Պատ.…498…………

13) Դի°ր փակագծերն այնպես, որ ստացվիհավասարություն: (3200 : 40 + 20) . 8 = 800

14) Հաշվի°ր 2536 + 45. (48240 : 80 – 503) արտահայտության արժեքը: Պատ.`…7036……………

15) Կռահի՛ր օրինաչափությունը և տրվածթվերիցհետո ավելացրո՛ւ ևսմեկ թիվ:

1, 5, 10, 16, …. :

16-17-րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը մանրամասն ու հիմնավորված ներկայացրու առաջադրանքներից հետո նշված տեղում:

16) Ուղղանկյան լայնությունը 45 մ է, որը կազմում է. երկարության 1/3 մասը: Գտի՛ր ուղղանկյան մակերեսը:

Լուծում

1)45.3=135

2)45.135=6075

Պատ.`…6075……………

17 Գնացքը երկու օրում. միևնույն արագությամբ. անցավ 1800 կմ ճանապարհ: Առաջին օրը նաճանապարհի վրածախսեց12 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 4 ժամ պակաս: Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը:

Լուծում

1)12-4=8

2)12+8=20

3)1800:20=90կմ/ժ

4)90.12=1080կմ

Պատ….1080km………….

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s