Posted in Բնագիտություն

Քայքայման և միացման երևույթներ

1. Ո՞ր երեւույթն են անվանում քիմիական ռեակցիա:

Քիմիական ռեակցիաների ընթացքում որևէ բարդ նյութ քայքայվում է՝ առաջացնելովվ նոր նյութեր, որոնք կարողեն լինել պարզ կամ բարդ։

2. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ:

Քիմիական ռեակցիաների ընթացքում փոխվում է համը, հոտը, գույնը։

3. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների համար անհրաժեշտ մի քանի պայման:

Քիմիական ռեակցիաների պայմաններ, գույնի փոփոխություն, համի փոփոխություն, հոտի հայտնվել կամ անհետանալը, գազի անջատում կամ կլանում, ջերմության անջատում կամ կլանում, լույսի անջատում, նստվացքի առաջացումը կամ անհետացումը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s